Témata
Reklama

Národní politika podpory jakosti

Vláda České republiky v minulém roce svým usnesením č. 458 ze dne 10. 5. 2000 schválila Národní politiku podpory jakosti (NPJ). Jejím cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémový vstup českých podnikatelských subjektů do vnitřního trhu EU, přispět k lepšímu uspokojování potřeb občanů a ovlivňovat podnikání ve směru úspor zdrojů a ochrany životního prostředí.

Ministru průmyslu a obchodu vláda uložila ustavit ve spolupráci s ostatními členy vlády Radu České republiky pro jakost. Rada pod vedením náměstka MPO doc. ing. Zdeňka Vorlíčka, CSc., zahájila svou činnost v červnu 2000. Členy Rady jsou vedle zástupců rezortů i představitelé podnikatelských sdružení a svazů a zástupci nevládních organizací, které působí v oblasti jakosti. Rada ustavila při České společnosti pro jakost Národní informační středisko pro podporu jakosti.
Reklama
Reklama

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Úkolem Národního informačního střediska pro podporu jakosti (NIS-PJ) je zabezpečení funkce sekretariátu Rady, zabezpečení propagace NPJ, koordinace projektů podpory jakosti, vydávání publikací a vytvoření informační databáze o subjektech, událostech, akcích a dokumentech v oblasti jakosti. Informace jsou dostupné na webových stránkách www.npj.cz nebo přímo v sídle NIS-PJ a pro zájemce z řad fyzických i právnických osob jsou přístupné zdarma. V roce 2001 jsou postupně vytvářeny a zveřejňovány následující databázové struktury:
 • odborné akce z oblasti jakosti, aktuální informace;
 • zákony, vyhlášky a nařízení vlády;
 • poradenské, vzdělávací a certifikační organizace působící v ČR;
 • odborní experti, školitelé, poradci;
 • regulovaná oblast (ochrana života, zdraví a bezpečnosti občanů);
 • ochrana spotřebitele;
 • knihy, časopisy, zahraniční kontakty.
 • Projekty podpory jakosti v ČR realizované v roce 2000
  V roce 2000 přijala Rada 39 projektů, z nichž nejzajímavější se týkají oblasti vzdělávání. Za zmínku stojí:
 • projekt Státního úřadu pro jadernou bezpečnost - vyškolení pracovníků úřadu v problematice posuzování systémů jakosti na pracovištích, kde jsou prováděny činnosti, které mohou vést k ozáření ve smyslu atomového zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 214/1997 Sb.;
 • projekt Sdružení pro Cenu ČR za jakost - vyškolení hodnotitelů národní Ceny ČR za jakost;
 • projekt Ministerstva vnitra - vyškolení pracovníků úřadu v problematice jakosti ve státní správě podle jednotného materiálu přijatého Evropskou komisí pro školení všech úředníků v EU;
 • projekt České společnosti pro jakost - třídenní seminář Benchmarking pod vedením zahraničního školitele;
 • projekt NIS-PJ a Národního vzdělávacího fondu - publikační řada Management produktivity a jakosti, zahrnující překlad publikace Mezinárodní organizace práce a Asijské organizace pro produktivitu. Bylo vydáno prvních 6 svazků modulového programu, které jsou k dispozici v NIS-PJ;
 • projekt MŠMT ČR - zahájení výuky v tříletém programu Řízení jakosti na VOŠ v Chotěboři od září 2000;
 • projekt MZe ČR - dobrovolná certifikace systému kritických bodů (HACCP) v organizacích potravinářského průmyslu, první certifikáty byly předány na veletrhu SALIMA 6. 3. 2001.
 • Národní program podpory jakosti 2001

  Pro rok 2001 vyhlásila Rada Národní program podpory jakosti. V tomto materiálu vydaném tiskem a zveřejněném na webových stránkách NIS-PJ předkládá Rada České republiky pro jakost souhrnný přehled všech nejdůležitějších akcí v oblasti jakosti, které jsou v roce 2001 pořádány. Jsou zde uvedeny všechny projekty předložené jednotlivými rezorty i nevládními organizacemi, které projevily o spolupráci v rámci NPJ zájem.
  Priority programu:
 • vzdělávání v oblasti jakosti;
 • regulovaná oblast;
 • státní ověřování jakosti;
 • konkurenceschopnost.
 • Stěžejní akce roku 2001:
 • soutěž Vynikající výrobek roku (Design centrum Brno);
 • 10. ročník konference Jakost 2001 (Dům techniky Ostrava);
 • národní Cena České republiky za jakost (EFQM Excellence Model);
 • program Listopad - měsíc jakosti v České republice.
 • Program Listopad - měsíc jakosti v ČR

  Rada vyhlásila listopad měsícem jakosti v ČR. Předpokládá spoluúčast nejširší veřejnosti na tomto programu, účast škol a různých vzdělávacích organizací, podnikatelské sféry i veřejné a státní správy. Regionální pobočky České společnosti pro jakost připravují odborné akce pro podnikatelskou veřejnost, spolupracující PR agentury pak propagační akce na podporu informovanosti občanů-spotřebitelů o kvalitních výrobcích na našem trhu.
  Součástí a vlastně vyvrcholením měsíce jakosti budou akce v rámci Evropského týdne jakosti, který je organizován ve více než 30 zemích Evropy již déle než 6 let. V týdnu od 12. do 16. listopadu se uskuteční setkání organizací ze střední a východní Evropy, které realizují programy národních cen za jakost podle evropského modelu úspěšnosti (EFQM Excellence Model). Následovat bude mezinárodní konference v Praze a v Nymburku, jejíž hlavním tématem budou otázky realizace Evropské vize jakosti pro 3. tisíciletí. Na Pražském hradě pak budou předány národní Ceny České republiky za jakost pro rok 2001. Věříme, že ceny předá, tak jako v loňském roce, předseda vlády České republiky.
  Reklama
  Vydání #6
  Kód článku: 10623
  Datum: 06. 06. 2001
  Rubrika: Management / Ekonomika
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

  Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

  Jaké má české strojírenství potenciál?

  Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

  Investiční plán pro Evropu představen v Praze

  Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

  Související články
  Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

  Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

  Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

  Žijeme na dluh dalších generací

  Petr Novák od loňského roku zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

  Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

  Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

  Inovace: Změna úhlu pohledu

  Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

  Fórum výrobních manažerů

  Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

  Byznys je o přidané hodnotě

  Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

  Fórum výrobních manažerů

  Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

  Fórum výrobních manažerů

  Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

  Reformy nestačí. Je nutná transformace

  Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

  MM Podcast: Glosa - Inovačních lídrů zašlá sláva

  Většina ze stovky největších společností pochází z USA. Sídlo jich tam má na 60 a na celkové tržní kapitalizaci se podílí dvěma třetinami. Následuje 14 čínských společností, na které jsme se ještě nedávno dívali skrz prsty a viděli jsme v nich především plagiátory. To klíčové nám v naší neohroženosti a neomalenosti unikalo. A jakou v tom všem hraje roli Německo, Francie, Švýcarsko… potažmo celá Evropa? Hádejte. Odpověď je bohužel nasnadě. Nejhodnotnější evropské firmy, které byste spočítali na prstech jedné ruky, jsou spíše ze segmentu módy a luxusního zboží, nikoliv technologií.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit