Témata
Reklama

Nová úroveň výroby brzdových kotoučů

Výroba brzdových kotoučů osobních vozidel není jednoduchá. Jde o bezpečnostně důležitý díl, který musí být bezpečně opracován s extrémní přesností. Měnící se výrobní šarže musejí být pomocí použitých soustruhů realizovány rychle a s krátkými přípravnými časy. To, jak lze spojit kvalitu, produktivitu a bezpečnost procesu v této oblasti použití, dokazují specialisté společnosti Emag. Svými soustruhy pick-up a řady VSC a VL nabízejí výrobní řešení, která společně s koncepcí automatizace TrackMotion zajišťují vysokou výkonnost při obrábění brzdových kotoučů.

Výroba brzdových kotoučů osobních vozidel není jednoduchá. Jde o bezpečnostně důležitý díl, který musí být kvalitně opracován s extrémní přesností. Měnící se výrobní šarže musejí být pomocí použitých soustruhů realizovány rychle a s krátkými přípravnými časy. To, jak lze spojit kvalitu, produktivitu a bezpečnost procesu v této oblasti použití, dokazují specialisté společnosti Emag. Svými soustruhy pick-up a řady VSC a VL nabízejí výrobní řešení, která společně s koncepcí automatizace TrackMotion zajišťují vysokou výkonnost při obrábění brzdových kotoučů.

Rychlý technologický vývoj v automobilovém průmyslu se nezastaví ani před brzdovým kotoučem, který je jedním z nejdůležitějších bezpečnostně relevantních konstrukčních dílů v osobních vozidlech. V posledních letech se tak například výrazně zvýšila kvalita litinových polotovarů. Kromě toho se častěji používají kombinované brzdové kotouče skládající se například z třecího kroužku z šedé litiny a ocelového, resp. hliníkového středu. Jejich zásluhou se snižuje hmotnost vozidla. Následkem toho se mění také obráběcí proces. Právě uživatelé na trhu s náhradními díly vyžadují velmi flexibilní obráběcí zařízení, u kterých je možné přeseřízení pro nové obrobky bez dlouhých prostojů. V důsledku platformové strategie současně stoupají u výrobců OEM počty vyrobených brzdových kotoučů. Ve velkoobjemové produkci jsou v centru zájmu především tzv. costs per piece. Jak je možné ze strany výrobce strojů skloubit tyto různé požadavky? Nejprve musejí být k dispozici mimořádně flexibilní strojní a automatizační koncepce. Středem zájmu jsou přitom konstrukční řady strojů VSC a VL s vertikálním vřetenem pick-up. Jejich modulární techniku je možné přesně nakonfigurovat pro jakékoliv nároky a kromě toho ji lze snadno kombinovat ve výrobní lince. Ve výsledku pak mají uživatelé k dispozici velmi flexibilní celkové řešení, které mohou v nejkratší době nově seřídit pro nové obrobky. Tím se snižují odstávky. Právě u brzdových kotoučů je to rozhodující faktor, protože vlastní doby obrábění již nelze z důvodu fyzikálních mezí upínačů výrazně zlepšit, a to i přes vyšší výkonový potenciál řezných materiálů.
TrackMotion zaručuje maximální flexibilitu

To, jak vysoce flexibilní výrobní řešení Emag přesně fungují, je zřejmé při pohledu na strukturu linky. Obrábění brzdových kotoučů s vnitřním chlazením pro přední nápravy zpravidla probíhá ve čtyřech upnutích – tedy pomocí čtyř vřeten, resp. strojů. Spojení těchto strojů se pak realizuje vlastním systémem TrackMotion. U tohoto automatizačního systému se lineárně na kolejnici pohybuje jednotka manipulátoru. Ta přepravuje díl od vstupu polotovarů přes jednotlivé stroje, resp. procesní kroky, až k výstupu hotových dílů. Velkou předností přitom je, že uživatel může kdykoliv změnit celý systém. Je tak například možné jeden stroj z procesu „odpojit“, pokud opracování dílu nevyžaduje všechny operační kroky nebo při změně pořadí procesů příslušného stroje. To může být například nutné u různých typů brzdových kotoučů z důvodu pozměněného pořadí upínání. Díky tomu se minimalizuje časově náročné přeseřízení na různé upínače. Na druhé straně může Emag do takového řetězce integrovat několik strojů, které souběžně provádějí stejnou operaci. Systém TrackMotion v tomto případě rozděluje díly vždy k volnému stroji. Při přípravě některého stroje se proto výrobní linka nikdy zcela nezastaví.

Reklama
Reklama
Spojení strojů je realizováno pomocí systému TrackMotion. Přitom je možné jeden stroj z procesu „odpojit“, pokud opracování dílu nevyžaduje všechny operační kroky.
Výrobní linka na obrábění brzdových kotoučů. Z robustního řešení s krátkými odstávkami mají prospěch uživatelé.Spojení strojů je realizováno pomocí systému TrackMotion. Přitom je možné jeden stroj z procesu „odpojit“, pokud opracování dílu nevyžaduje všechny operační kroky.

Znak samostatnosti při obrábění na čisto

Další přednosti jsou pak zřejmé při pohledu na jednotlivé stroje série VL a VSC, které je možné kombinovat také v různých konstrukčních velikostech, například pokud se na jedné výrobní lince zpracovávají různé komponenty, jako je třecí kroužek z šedé litiny a hliníkový střed. Krátké takty jsou zajištěny rychlým nakládáním pomocí pracovního vřetena Pick-Up ve spojení s velkými lineárními posuvy a nejkratšími časy otáčení revolveru. Stejně tak jsou všechny konstrukční řady vybaveny také ložem stroje z mineralitu, které se vyznačuje obzvláště velkou schopností tlumit vibrace.

Přesné opracování ploch třecích kroužků probíhá současným obráběním obou ploch zvedacím nástrojovým držákem.

Přené opracování ploch třecích kroužků probíhá zásadně současným obráběním obou ploch tzv. zvedacím nástrojovým držákem. Tento držák musí být pokud možno stabilně integrován do procesu, aby byly minimalizovány vibrace nástroje a s nimi spojená ztráta kvality dílu. Kromě klasického uspořádání zvedacího nástrojového držáku na revolverové hlavě zde Emag nabízí alternativní možnost jeho dodatečného umístění na speciální konzole v pracovní oblasti. Tím je zaručeno perfektní tlumení, vysoká kvalita povrchů a minimální odchylky tloušťky. Kromě toho je každý stroj série VL standardně vybaven stanicí SPC pro statistickou kontrolu procesu. Její zásluhou může obsluha kontrolovat kvalitu dílů přímo na stroji. Mezitím výrobní linka samozřejmě dále pracuje. Dodatečně je možné do konstrukce linky snadno integrovat řadu doprovodných procesů, jako je označování, vyvažování nebo měření. Při automatizaci jsou kromě systému TrackMotion na výběr i další koncepce s přesazovacími, resp. otáčecími jednotkami nebo linkovými portály.

Pojem Průmysl 4.0 je pro Emag důležitý. Pomocí softwaru Emag Fingerprint je například možné zavčas určit opotřebení nápravových pohonů.

Inteligentní řešení 4.0

V neposlední řadě hraje u společnosti Emag důležitou roli pojem Průmysl 4.0 – například v oblasti údržby. Pomocí softwaru Emag Fingerprint je možné velmi brzy a bez velkých nároků určit opotřebení nápravových pohonů a předem naplánovat potřebné práce údržby nebo prostřednictvím Lifetool-Analytics zkontrolovat stav poháněných nástrojových jednotek pomocí aplikace na smartphonu.

Flexibilně, rychle, přesně a přitom s vysokou produktivitou – na základě těchto kritérií si firma Emag v posledních desetiletích zajistila velmi dobrou pozici na trhu v oblasti obrábění brzdových kotoučů.

Emag

Martin Deliš

mdelis@emag.com

www.emag.com

Reklama
Související články
Obrábění moderních komponent převodovky

Určitě není tajemstvím neustálý růst trhu v oblasti e-mobility. Současně se budou i nadále vyrábět vozidla se spalovacími motory. Pro plánovače výroby a subdodavatelské závody je to těžká situace: Jak vyřešit rozmanitost výrobků a rostoucí výrobní počty? Již mnoho let má společnost Emag Maschinenfabrik odpověď na tuto otázku. A sice svou širokou nabídkou výrobních řešení konstrukčních dílů, které své použití najdou především v oblasti hnacího ústrojí.

Vertikální soustruhy pro maximálně produktivní výrobu

U aktuálních novinek automobilového průmyslu lze pozorovat tendenci ke stále složitějším technickým řešením, a to jak v oblasti inovace, tak i dalšího rozvoje. Pro příklad uveďme odlehčované konstrukce, komplexní geometrické tvary či multifunkční jednotky. Výrobce systémů třískového obrábění staví tento trend před stále nové výzvy v oblasti přesnosti a produktivity, ale i procesní spolehlivosti. Firma Emag nabízí odpověď v podobě vertikálně koncipovaných strojů VL 2 P a VTC 100-4 pro středně velké a velké série.

Složité díly z těžce obrobitelných materiálů

Jeden z trendů ve výrobě osobních automobilů lze shrnout do následujících slov: nové výrobní závody přinášejí nové výzvy. Zejména v Jižní Americe a Číně se nyní staví řada výrobních závodů, jejichž plánování má řadu nových požadavků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Všestranný flexibilní stroj na obrábění hřídelí

Studie "FAST 2025" německého svazu automobilového průmyslu (VDA) se zabývá mj. trendem přesunu tvorby hodnot v automobilovém průmyslu na stranu dodavatelů. Vývoj trhu s osobními automobily by mělo podle jejích autorů současně poznamenat také zkrácení produktových cyklů a rozšiřující se paletu nabízených modelů.

Součástky do nákladních vozidel

Poptávka po těžkých nákladních vozidlech v nejbližší době výrazně celosvětově vzroste. Odhaduje se, že obrat se v tomto segmentu trhu do roku 2020 zvýší ze současných 125 mld. na 190 mld. Zejména nezbytný další rozvoj infrastruktury v zemích s progresivním vývojem ekonomiky, jako je Čína a Indie, si vyžádá daleko více nákladní automobilové techniky, než tomu bylo dosud. Tato globální dynamika je šancí i pro menší firmy. Firma Laso se sídlem v německém Olpe vyrábí již více než 40 let náhradní díly do nákladních vozidel a autobusů. Soustředí se především na náročné motorové agregáty, jako jsou olejová a vodní čerpadla a příslušné ovládací mechanismy. Sortiment však čítá na pět tisíc různých výrobků. Tak velká diverzifikace výroby se neobejde bez cílené automatizace obráběcích operací: na třískové obrábění součástí ze šedé litiny tak firma používá celkem tři vertikální soustruhy fy Emag.

Nová výrobní linka na výrobu rotorových hřídelí

Podle nové studie společnosti Deloitte by do roku 2032 mohlo být na trhu osobních automobilů licencováno více alternativních pohonů než čistě spalovacích motorů. Je snadné si představit, co tento vývoj bude znamenat pro automobilový průmysl: Podíl přidané hodnoty komponentů spalovacích motorů klesá a stejně rychle roste podíl komponentů "elektrických" pohonů - včetně mnoha rotačně symetrických dílů, pro které specialisté na strojírenství, jako je Emag, v současné době vyvíjejí výrobní řešení přesně na míru. V současné době bylo pro jednu dodavatelskou skupinu vyvinuto plně automatizované a efektivní kompletní řešení pro výrobu rotorových hřídelí i vysoce přesného soustružení svazku rotorových plechů. Díky flexibilním systémům může zákazník pokrýt široké portfolio obráběcích operací. Odpovědné osoby jsou velmi spokojeny s kvalitou a reprodukovatelností komponent.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Přesné obrábění převodových kol osobních vozidel

Již po desetiletí je produkce převodovek charakterizována velkým množstvím kusů a extrémní kvalitou dílů. Avšak změny v oblasti trhu a techniky jsou v současnosti stále rychlejší, např. se zvyšuje počet převodových stupňů v automobilech, čímž roste objem vyráběných součástí. Současně posiluje konkurence díky asijským výrobcům. Jak mají konstruktéři převodovek u OEM výrobců a dodavatelů ve svých výrobních oblastech na tento vývoj reagovat?

Čínské podnikání

Nedávno založený čínský výrobce dieselových vzduchových kompresorů určených pro trh nákladních vozidel zažívá rychlý růst díky CNC obráběcím strojům Haas. Matt Bailey před časem navštívil sídlo firmy nedaleko Šanghaje, setkal se s ambiciózním ředitelem firmy a vyslechl si jeho příběh o zbohatnutí.

Obráběcí stroje

Původem americká firma Hardinge v současné podobě již Hardinge Group zahrnuje řadu předních výrobců obráběcích strojů jako například Bridgeport, Kellengerber, Hauser, Triplet, Tschudin, Jones & Shipman. Tuto společnost v České republice nově zastupuje firma CNC invest.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit