Témata
Reklama

Obrábění moderních komponent převodovky

Určitě není tajemstvím neustálý růst trhu v oblasti e-mobility. Současně se budou i nadále vyrábět vozidla se spalovacími motory. Pro plánovače výroby a subdodavatelské závody je to těžká situace: Jak vyřešit rozmanitost výrobků a rostoucí výrobní počty? Již mnoho let má společnost Emag Maschinenfabrik odpověď na tuto otázku. A sice svou širokou nabídkou výrobních řešení konstrukčních dílů, které své použití najdou především v oblasti hnacího ústrojí.

Aktuální studie poradenské firmy Strategy Analytics předpovídá nárůst vyrobených kusů „elektrifikovaných vozidel“ na 25 % světového trhu do roku 2025. Na co zde nesmíme zapomenout, je jednak to, že pojem elektrifikované zahrnuje všechny formy e-mobility, tedy hybridy, pohon palivovými články a čisté elektromobily, na straně druhé to, že trhy jsou velmi heterogenní. Vychází se z toho, že cca 50 % této produkce připadne Číně, zbývajících 50 % pak zbytku světa.

Heterogenní trhy představují mnoho výrobců, ještě více modelů a současně velké množství konceptů pohonu. Stejně tak opustí i nadále 3/4 vozidel výrobní linky jako klasické vozidlo se spalovacím motorem.

Reklama
Reklama

Stroje pro kompletní výrobní řetězec

Konstrukční řada VLC společnosti Emag pokrývá široké spektrum technologií obrábění: soustružení, vrtání, frézování, odvalovací frézování, broušení, tvrdé a měkké obrábění – v podstatě vše, co je potřebné při výstavbě kompletních výrobních linek. Pomocí strojů VLC lze ztělesnit kompletní procesní řetězec výroby dílu převodovky – od polotovaru až po hotový díl. Přitom zákazník využívá předností jednotné konstrukce strojů Emag, tedy vždy stejné předávací výšky a také integrované automatizace pick-up, která velmi zjednodušuje propojení strojů.

Flexibilně konfigurovatelný stroj: vybavení s 12pozicovou revolverovou hlavou, vnitřní a vnější brusné vřeteno


Základem úspěchu je automatizace pick-up, která před skoro 30 lety znamenala převrat na trhu. Každý stroj konstrukční řady VLC je vybaven jedním zásobníkem polotovarů a hotových dílů a pracovním ramenem, které si automaticky z tohoto zásobníku díly odebírá a zase je tam odkládá. To zaručuje minimální vedlejší časy a vysokou produktivitu.

Optimální komfort pro obsluhu a přístupnost. Velké dveře zajišťují snadný a rychlý přístup k nástrojům a upínačům. Tyto kvality platí také pro stroj VLC 200 GT. Je to kombinovaný stroj pro soustružení a broušení, který byl vyvinut speciálně pro tvrdé obrábění na konci procesního řetězce.

Kombinace metod pro obrábění kol převodovky

Stroj VLC 200 GT představený v roce 2016 byl vyvinut především pro kola převodovek. Díky vysokému počtu kusů a vysokým nárokům na kvalitu jsou kola převodovek ideální pro zpracování na stroji VLC 200 GT. Podle podrobné analýzy výrobního procesu lze kompletní tvrdé obrábění realizovat při jednom upnutí. Společnost Emag k tomu využívá kombinace metod tvrdého obrábění a broušení. Nejprve probíhá tvrdé předsoustružení čela kola převodovky. Poté na něm zůstane už jen zbytkový přídavek několika málo mikrometrů. To zajišťuje výrazně kratší proces broušení s korundovými nebo CBN brusnými kotouči. Díky tomu lze dosáhnout dvojité úspory nákladů: klesající náklady na nástroje a celkově nižší náklady na díl v důsledku rychlejšího taktu. Současně kvalita obrábění profituje z kombinace soustružení a broušení. Pokud je po soustružení potřebné odbroušení již jen malého přídavku, je možné specifikaci brusných kotoučů dimenzovat cíleně podle požadované konečné kvality. Pomocí stroje VLC 200 GT je tak možné bezpečně realizovat hodnoty povrchů s průměrnou hloubkou drsnosti Rz nižší než 1,6 mikrometru.

Stroj VLC 200 GT je vybaven výkonným vnějším brusným vřetenem.

Výrobní řešení pro konstrukční díly CVT převodovek

Kola převodovek budou sice i po roce 2025 patřit k nejčastěji vyráběným dílům v automobilovém průmyslu, ale také některé starší koncepty převodovek zažívají v rámci elektrifikace hnacího ústrojí renesanci. Byl zaznamenán trend návratu k CVT převodovkám. Důvodem je především vysoká efektivita převodovky. Její plynulé přizpůsobení převodu bez přerušení tažné síly zaručuje optimální využití přiváděné energie a tím také nižší spotřebu. U hybridů to pak znamená, že s elektrickým nabitím jsou možné větší dojezdy a je tak možný např. celodenní, zcela elektrický provoz v městské dopravě.

Plynulý převod a tím také obzvláště komfortní jízdní chování je možné díky inteligentnímu principu konstrukce bez ozubených kol. Namísto toho je hnací síla přenášena ocelovým pásem nebo lamelovým řetězem, který obíhá kolem dvou os s kuželovými kotouči. Kvalita těchto konstrukčních dílů je tedy velmi důležitá. Jejich velmi přesné tvrdé obrábění proto zpravidla probíhá v rámci několikastupňového procesu pomocí různých soustruhů a brusek. Právě při tvrdém obrábění plánovači výroby nepřipouštějí žádné chyby, protože náklady na každý tepelně zpracovaný obrobek jsou poměrně vysoké. Úloha, kterou se společnost Emag ráda zabývá.

Výkonné pracovní vřeteno s výkonem 22 kW umožňuje razantní operace tvrdého obrábění.

Integrovaná měřicí sonda zaručuje zachování vysoké kvality obrábění.

Výrobní řešení pro kotouče CVT Pulley

Pracovní prostor stroje VLC 200 GT je možné flexibilně konfigurovat podle druhu použití. K dispozici tak jsou možnosti jako vnitřní a vnější brusná vřetena, blokové ocelové držáky nástrojů nebo osvědčená 12pozicová revolverová hlava. Tato flexibilita stroje umožňuje obrábění nejen kol převodovky, ale také řemenic CVT.
K tomuto účelu byl stroj VLC 200 GT dodatečně k revolverové hlavě vybaven vnějším brusným vřetenem – takže vznikla kombinace tvrdého obrábění a broušení. Díky této kombinaci technologií lze brusný kotouč optimálně konfigurovat pro povrch CVT kotouče, protože všechny ostatní povrchy musejí být k dosažení potřebné kvality pouze soustruženy. Výsledkem jsou opět klesající náklady na nástroje a takty, protože brusný kotouč je opotřebováván pomaleji a nemusí se tak často orovnávat. Speciálně k tomuto účelu je VLC 200 GT vybaven samostatným orovnávacím vřetenem s diamantovou vrstvou. Za účelem optimálního využití brusné techniky CBN je stroj vybaven samostatně rotujícím orovnávacím systémem a senzorikou. Trvalou bezpečnost procesu a kvalitu obrábění v neposlední řadě zajišťuje integrovaná měřicí sonda, pomocí které může být po ukončení procesu kontrolován a popř. opraven průměr a délka dílu v upnutí. Obzvláště důležité jsou pro vývojáře společnosti také komfort obsluhy a přístupnost. Velké dveře tak zajišťují snadný přístup k pracovnímu prostoru, nástroje a upínače je tam možné rychle a pohodlně vyměnit.

Emag

Markus Isgro

mdelis@emag.com

www.emag.com

Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Související články
Výroba ocelových modelů a forem

V oblasti výroby modelů pro slévárny mají dosud používané materiály vrstvené dřevo, umělá hmota a hliník stále větší konkurenci v oceli. Ocelové modely se vyznačují vynikající přesnosti a odolností proti otěru, avšak vyžadují použití odpovídajících robustních obráběcích strojů. Středně velký výrobce modelů v Sauerlandu je v této oblasti už řadu let aktivní jako průkopník. Zde je zpráva o zkušenostech po zakoupení pětiosého HSC obráběcího centra Röders RXU1200 DSH na podzim roku 2012.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit