Témata
Reklama

Čistě a bez kontaminace, kontrastně a za pohybu lze značit filtrační desky jen laserovou technologií.

Solaris Laser má v nabídce vektorově vychylované CO2 lasery o výkonech 10, 30, 55, 100 a 150 W, které značí za pohybu produktu. Jednoduchá montáž, snadné nastavení, pro nižší výkony vzduchové chlazení – to vše předurčuje Solaris Laser do nejtěžších průmyslových provozů.

Reklama
Reklama

Volba značicí technologie

Filtrační deska je ve své podstatě trojrozměrný hloubkový filtr, tvořený adsorbenty s velkým vnitřním povrchem. Je možné si je představit jako spleť různě dlouhých komůrek a kanálků uvnitř desky, v nichž se zachycují nečistoty. Na rozdíl od síťové filtrace se u hloubkové filtrační desky přítomností adsorbentu mnohonásobně zvětší celková filtrační plocha, a tudíž se zvětší množství přefiltrovaného roztoku. Nastává zde oříšek pro značení a volbu značicí technologie. Jelikož jsou filtrační desky ve styku s filtrovanou látkou a není možné ji kontaminovat žádnou další látkou, jako je inkoust nebo barva, bylo zvoleno značení laserem.

Instalace laserových jednotek

Laser má nespornou výhodu oproti inkjet technologii, kdy dochází ke značení bez přidání inkoustu. Jednoduše se značí světlem. K vlastnímu značení dochází při lokálním „pálení“ do materiálu, při kterém vzniká kontrastní a reflexní text. Lze použít grafiku ve vektorovém formátu, která bude značena za pohybu filtrační desky.
Vlastní instalace se sestává ze tří samostatných laserových jednotek s přímou hlavou, kdy optika je ve směru laserové trubice. Pohyb filtrační desky je nad optikou, kdy je zaostřovací vzdálenost mezi optikou laseru a deskou vymezena přídržnými válci. Po označení jde deska do řezací stanice, kde se upravuje na požadovanou velikost vodním paprskem.

Solaris Laser zabezpečil čisté značení bez kontaminace filtračních desek a variabilitu nápisu s možností jednotlivé identifikace produkce.

Současné možnosti laserové technologie

Nejen automobilový průmysl hledá nové možnosti ve značení a identifikaci produktů s využitím nejnovější laserové technologie. Díky novým laserovým zdrojům se staly možnosti působení laserového paprsku více variabilními a dochází k většímu rozšíření laserů v oblasti značení materiálu i do odvětví, která byla velmi problémová pro značení laserem. Vlnové délky průmyslových značicích laserů se posouvají do viditelného spektra a dále do UV spektra, kdy se jim říká studené lasery.

CO2 laser

Několik desítek let oblíbené CO2 lasery pro průmyslové značení vynikají hlavně nízkou investicí do technologie a dlouhou životností laserové trubice pohybující se okolo 45 000 hodin. Jejich působení na označovaný materiál je převážně tepelné (fototermické), kdy se materiál zahřívá a mění svoji strukturu ve viditelném kontrastním značení, nebo jde o gravírování odparem materiálu bez kontrastní změny struktury. CO2 lasery nejčastěji emitují paprsek na vlnové délce 10,6 µm nebo také 9,4 µm. Jde o nejběžnější a nejdostupnější lasery na trhu a jejich cena pro průmyslové značení je velmi nízká, výkony se pohybují od 10 do 100 W. Současné průmyslové laserové značicí systémy využívají nejčastěji skenovací hlavu s galvo-vychylováním laserového paprsku dvěma zrcátky. Tento princip umožňuje značit ve statickém režimu, kdy se produkt nepohybuje, nebo v dynamickém, často nazývaném „On The Fly“ režimu, kdy produkt je v pohybu například na dopravníkovém pásu.

UV laser

Pro průmyslové značení se nově představují lasery ve viditelném spektru, a to v zeleném světle, odkud také pochází přenesený název. Konstrukčně jde o Nd:YVO4 laser, kde se potlačí hlavní emise laserového paprsku a oddělí se jeho druhá harmonická, která má poloviční vlnovou délku, tedy zelené světlo 532 nm. I když je tento typ laseru nejčastěji využíván v elektronice na značení křemíkových destiček, všeobecně působení zelených laserů na plasty dosahuje kontrastnějšího značení v porovnání s YAG a vláknovými lasery. Hlavní výhodou při značení na nižších vlnových délkách je studené působení, kdy nedochází k tepelnému poškození materiálu a jeho „prohoření“.

Zelený laser ve viditelném spektru

Ještě v nižším vlnovém spektru, než je zelený laser, se nacházejí UV lasery. Jejich princip je obdobný jako u zeleného laseru s tím, že se využije třetí harmonická základní vlnové délky 1 064 nm (Nd:YVO4) a UV laser je nastaven na vlnovou délku 355 nm. Pro průmyslové značení je důležité, že cena UV laserů výrazně klesla za posledních deset let a zvýšila se životnost laseru na 20 000 hodin. UV lasery se vyznačují tzv. velmi studeným světlem, které nezahřívá materiál. Nejčastější použití je v elektronickém průmyslu, kdy se značí na křemíkovou destičku, bez tepelného poškození elektrických vlastností. Kratší vlnová délka UV laserů přináší výrazně lepší vlastnosti ve značení plastů, kdy nedochází k zahřívání a materiál se neodpařuje, není tepelně namáhán a značení je ostré a velmi kontrastní.
Reakce plastů na působení laserovým zářením je individuální a často jej ovlivňuje například barevná pigmentová příměs, která se přidává do základního materiálu, tzv. Masterbatch. Pigmenty v obsahu už od 2 % stačí na změnu kontrastu pro značení laserem. Lasery nemají spotřební materiál ve formě inkoustů a ředidel, takže jejich provozní náklady jsou velmi nízké. Budoucnost jasně hovoří pro použití laserů pro průmyslové značení.

Marek Haumer

Leonardo technology

Umístění na MSV 2012: pavilon E, stánek 37
Marek Haumer
haumer@LT.cz
//www.LT.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 120958
Datum: 04. 09. 2012
Rubrika: Trendy / MSV 2012
Autor:
Firmy
Související články
Tradice a perspektivy slévárenství

Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

Výroba modelových zařízení a forem

Výroba modelových zařízení a kovových forem patří neoddělitelně ke slévárenství. Modelárny vyrábí velmi složité tvary nejrůznějšími technologiemi. K tradičním postupům patří třískové obrábění, stále častěji s využitím elektronicky řízených obráběcích center dále CNC).

Ekodesign výrobních strojů

Pojem ekodesign zejména v Evropské unii již téměř zdomácněl. Je nazírán jak z té lepší stránky - co je "eko", je dobré pro životní prostředí a tím i pro společnost -, tak i z té kontroverzní stránky - legislativa hájící zájmy životního prostředí může být problematická z jiných pohledů.

Související články
Stroje v pohybu: Raketa, která změní svět

Americký podnikatel Elon Musk se od založení své firmy SpaceX v březnu 2002 netají tím, že jeho dlouhodobým cílem je kolonizace Marsu člověkem. Již letos přitom plánuje uskutečnit premiérový start orbitální rakety Starship, která mu má tento cíl pomoci splnit.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroje v pohybu:
Fotoprůzkumné družice

Za druhé světové války přinášely informace z fronty filmové týdeníky, při první válce v Perském zálivu vysílala živě CNN z bombardovaného Bagdádu – a nyní na Ukrajině má veřejnost poprvé v historii k dispozici prakticky v reálném čase družicové snímky. Navíc neskutečné kvality. Každopádně jde o materiál, který umožňuje potvrdit, nebo naopak vyvrátit mnohá tvrzení válčících stran.

Stroje v pohybu:
Webbův teleskop ve vesmíru

Pětadvacátého prosince loňského roku odstartovala z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5, v jejímž nákladovém prostoru byl na svou misi připraven vesmírný dalekohled Jamese Webba. Právě začala nová etapa poznávání vesmíru. Vědci si od ní slibují nové informace o vzniku vesmíru, černých dírách a temné hmotě.

Stroje v pohybu – Pražská mobilní zvonohra

Tentokrát vám představíme stroj veskrze zvláštní a jedinečný. Vlastně jde o hudební nástroj. Je to však takový nástroj, jehož schopnost hýbat se je jen velmi obtížně představitelná, i když má v názvu slovo „mobilní“. Je to totiž zvonohra, jejíž hlavní součástí je soubor 57 zvonů. Jen samy zvony váží dohromady bezmála pět tun, hmotnost celého nástroje je 12 000 kg. Takový kolos byste čekali spíš v mohutných zdech chrámové věže než na korbě nákladního automobilu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Ohlédnutí za MSV 2018

Jubilejní strojírenský veletrh v Brně se i letos nesl ve znamení inovací, technických i technologických novinek (často také světových premiér), ale hlavně v duchu oslav stého výročí založení Československé republiky, takže se také vzpomínalo na historické úspěchy v technice v expozici 100RIES. A není tedy divu, že partnerskou zemí bylo letos Slovensko. Na následujících řádcích přinášíme malé ohlédnutí za veletrhem, kde připomeneme některé exponáty, které v očích naší redakce za zmínku a vzpomínku stojí.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Světová hvězda v oblasti inovací míří na pražský festival

Na Festival Česká inovace 2014 míří Tony Ulwick, strategický guru a neochvějný inovátor, který světovým firmám pomáhá k úspěchu více než čtvrt století. Zakladatel severoamerické firmy Strategyn a autor metody Jobs-To-Be-Done představí inovační postupy, které pomáhají světovým značkám uspět v boji o zákazníka.

Nový rámcový program pro financování výzkumu

Základní informace o programu Horizont 2020 přednesl W. Burtscher, zástupce generálního ředitele direktorátu pro výzkum a inovace, na konferenci s názvem "The EU Horizon 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area" (H2020-TEERA), která se uskutečnila 17. a 18. října 2013. Uvedl, že H2020 je součástí víceletého finančního rámce (MFF), který v období 2014-2020 bude disponovat rozpočtem 960 miliard eur.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit