Témata

Novinky v upínání

Výrobce nástrojů pro třískové obrábění, společnost Ceratizit, představuje nové trendy v upínání nástrojů i obrobků. Hydraulické sklíčidlo s rozhraním VDI a válcovou stopkou eliminuje vibrace, optimalizuje povrchy a přináší delší životnosti nástrojů. Strojní svěrák WNT X5G-Z je novým přírůstkem pro obráběcí pětiosé centra. Nabízí vysoce efektivní a přesné upínání obrobků.

Jan Gryč

Vystudoval VUT v Brně v oboru Strojírenská technologie v bakalářském programu a následně v magisterském programu obor Výrobní technologie a průmyslový management. Jeho specializací byly technologie obrábění a tváření, avšak k obrábění měl po celou dobu jeho praxe blíže. Jeho praxe sahá až do doby, kdy existovaly firmy Praga Vysočany a Avia Letňany, kde se vyučil a následně složil maturitní zkoušku v oboru Technologie obrábění. Praktickým životem si prošel několika pozicemi v oboru strojírenství.
V současné době již 14 rokem pracuje ve firmě Ceratizit na pozici technický ředitel a věnuje se všemu kolem třískového obrábění, ve kterém je firma Ceratizit lídrem na trhu.
Jeho největším koníčkem je nezahálet a to praktikuje v pracovním i osobním životě. Nevyhýbá se žádnému pohybu a ve volném čase aktivním pohybem kompenzuje hodiny strávené v kanceláři. Vynikají zázemí mu k tomu všemu vytváří rodina, bez které by to prý dobře nefungovalo, jak sám dodává.

Upínače jsou důležitým prvkem mezi nástrojem a strojem a mají významný vliv na výsledek obrábění a efektivnost celého procesu. Pokud hledáte řešení, které potlačí vibrace a nabídne vysokou přesnost opakování, tak první volbou jsou hydraulické upínače. Aby bylo možné optimálně využít jejich předností na soustružnických a frézovacích centrech, přináší tým Cutting Tools ze skupiny Ceratizit hydraulické upínače s rozhraním VDI a válcovou stopkou.

Úzké tolerance a vysoká kvalita povrchu jsou stále základními měřítky při výrobě přesných obrobků. Pokud však ztratíte kontrolu nad opotřebením a životností nástroje vlivem nestability, pak jasnými důsledky jsou časté výměny, prostoje a malá efektivnost. Nové hydraulické sklíčidlo s rozhraním VDI a válcovou stopkou dokazuje, že všechny tyto důsledky lze eliminovat a pozvednout tak výrobní účinnost a procesní spolehlivost.

Vysoká přesnost pro optimální povrchy

Tento nový přírůstek do portfolia společnosti je ideálním řešením, když potřebujete upnout nástroje s tolerancí stopky h7 a dosáhnout přesného otvoru s kvalitním opracováním. „Naše první hydraulické upínače s VDI a válcovými stopkami tento požadavek splňují, a to i díky garantované opakované přesnosti upnutí 3 µm,“ vysvětluje Christoph Retter, produktový manažer společnosti Ceratizit. Každý, kdo se dříve obával výrazných vibrací v procesu obrábění, například při soustružení závitů, dokončování přesných otvorů, a to především při dlouhém vyložení nástrojů, se může nyní spolehnout, že s novými upínači lze tyto překážky překonat. Přesné upnutí a tlumicí vlastnosti hydraulického mechanismu zajišťují, že drsnost povrchu je ve srovnání se standardními způsoby upnutí až o 70 % lepší. „Tomu napomáhá radiální stavěcí šroub, jehož nastavením lze nástroj polohovat s přesností µm. S tím se pojí i další efekty, a to kvalitně obrobený povrch a vyšší životnost nástroje,“ vysvětluje Retter. Upínače disponují vnitřním středovým šroubem, který má funkci opěry a nastavení délky nástroje. Středový šroub lze vymontovat pro případné hlubší zasunutí stopky nástroje. Tím není nutné stopku zkracovat a její delší provedení dává prostor pro obrábění více délek jedním nástrojem.

Kvalitní upnutí a rychlá výměna

Nové hydraulické upínače ze série WNT Performance jsou k dispozici s dvojím rozhraním. První VDI rozhraní je kompletní řešení pro přímou montáž do revolverových hlav soustružnických center. Standardně jsou k dispozici v průměru 20 mm pro rozhraní VDI 30 a 40. Druhé rozhraní je varianta s válcovou stopkou s průměrem 32 a 40 mm. Vnitřní průměry upínačů jsou od 16 do 25 mm. Oba typy upínačů jsou vybaveny vnitřním přívodem pro chladicí kapalinu.

Hydraulická sklíčidla nabízejí jednu důležitou výhodu: namísto zdlouhavého jemného seřizování lze nástroje rychle a snadno vyměnit. „Bez jakýchkoli periferních zařízení, pouze s šestihranným klíčem, lze nástroje v soustružnických a frézovacích centrech vyměnit během několika sekund,“ říká Retter. Hydraulický upínač upne stopku nástroje na přesnost µm a pracovní proces může okamžitě pokračovat.

Klidné obrábění bez vibrací

„Je vždy fascinující vidět, jaký obrovský vliv má upínací zařízení na výsledek obrábění,“ říká Retter a dodává: „Při našem testování a srovnání se standardními držáky nás okamžitě překvapil vynikající tvar a odchod třísek. Nejvíce nás však potěšil výsledek opracování, kdy potlačené vibrace pomohly ke klidnému řezu a kvalitnímu opracovanému povrchu.“

Nové hydraulické upínače s rozhraním VDI a válcovou stopkou od Ceratizitu jsou optimálním řešením všude tam, kde jsou požadovány úzké tolerance a vysoká přesnost. (Zdroj: Ceratizit)

Pětiosý svěrák pro náročné aplikace

Nejpůsobivější vlastností nového svěráku WNT X5G-Z, který bude uveden na trh s novým katalogem Ceratizit Up2Date v lednu 2021, je jeho optimalizovaný přístup pro obrábění ze všech stran, což znamená, že obrobky lze obrobit v pěti nebo dokonce šesti osách. Navíc je pětiosý svěrák velmi snadno ovladatelný a výrazně zkracuje dobu instalace, a to včetně upnutí.

Promyšlený design svěráku upoutá na první pohled: Dvě (posuvné) pevné čelisti mají štíhlý zkosený obrys, který umožňuje vřetenové hlavě nebo nástroji optimální přístup k obrobku. Čelisti obsahují elastomerové prvky, které tlumí vibrace, a tím přispívají k lepší kvalitě povrchu a ke zvýšení životnosti nástroje a vřetena.

Systémové čelisti a jejich upevnění se také vyznačují speciální funkcí. Sedí na speciálním rybinovém vedení, do nějž uživatel systémové čelisti zacvakne ručně bez šroubů a nářadí a během několika sekund jsou čelisti upnuty. Konstrukční mechanismus zajišťuje integrovaný výsuv. To znamená, že procesu upnutí je obrobek držen velmi přesně a přesměrováním sil má tendenci být tažen dolů do upínacího zařízení, což výrazně minimalizuje zvedání obrobku.

Ceratizit nabízí 14 různých systémových čelistí v šířkách 40, 65, 80 a 125 mm, z nichž dvě 125mm čelisti jsou již součástí základní výbavy. Rychlovýměnné čelisti jsou navrženy v klasickém tvaru L a jsou otočné, tj. funkční z obou stran. Svěrák je k dispozici v pěti modelech a dvou výškách, které se liší základními tělesy různých délek. Nejkratší měří 330 mm, ostatní modely jsou dlouhé 430, 500, 630 a 800 mm. Mechanické vřeteno, které zajišťuje upnutí obrobku mezi čelistmi, nabízí standardně základní upínací zdvih 140 mm (bez modifikace). U větších dílů jej lze snadno prodloužit až na rozsah upnutí 690 mm, a to za předpokladu, že je základní tělo dostatečně dlouhé.

Díky systému rychlé výměny trvá přestavba jen několik minut a lze ji (stejně jako výměnu systémových čelistí) provést bez použití montážních nástrojů. Vřeteno je plně zapouzdřené, což jej chrání před třískami, prachem a jinými nečistotami. Svěrák je prakticky bezúdržbový.

Pro obrábění z šesté strany bylo vyvinuto chytré řešení, které je dosud světově jedinečné. Uživatel také fixuje druhou pevnou čelist odpovědnou za upínací zdvih pomocí šroubu. Po upnutí se obrobek aktivně stahuje do čelisti. Tím je zajištěno, že se čelisti nepřeklopí a šestá strana může být zpracována ve velmi dobré kvalitě.

WNT X5G-Z znamená kompletní pětistranné obrábění na pětiosém stroji s jedním upínacím zařízením. (Zdroj: Ceratizit)
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit