Témata
Reklama

Novinky ze světa tváření

Společnost Bystronic, významný dodavatel strojů na zpracování tenkých plechů, pořádá každé dva roky setkání svých současných i potenciálních zákazníků, na kterém představuje novinky a inovovaná řešení ve všech oblastech své působnosti. Jedná se o systémy pro řezání laserem, vodním paprskem, ohýbání a také software pro vyšší efektivitu výroby.

Letos se setkání s názvem Bystronic Competence Days uskutečnilo opět v hlavním sídle společnosti v Niederӧnzu ve Švýcarsku. Redakce MM Průmyslového spektra se setkání zúčastnila a některé z prezentovaných novinek vám nyní může představit.

Reklama
Reklama
Reklama

Řezání laserem

Neustálé zdokonalování strojů pro řezání laserem je jednou z hlavních oblastí, jíž se vývojové oddělení firmy Bystronic věnuje. K tomuto tématu byly představeny dvě novinky, které zákazníkům pomohou zefektivnit výrobu. Pro stroje ByAutonom je nyní k dispozici funkce Power Cut, která umožní zvýšit kvalitu řezání silných plechů z korozivzdorných ocelí. Při řezání CO2 lasery byla dosud u těchto materiálů zaručena vysoká kvalita řezu pouze do tloušťky maximálně 15 milimetrů. Funkce Power Cut nyní umožní uživateli řezat plechy silné až 25 milimetrů bez nutnosti další úpravy řezných hran. Tím se rozšiřuje možnost využití CO2 laserů pro řezání silných plechů v oblastech, kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu řezu. Funkce Power Cut je nyní dostupná pro stroje ByAutonom 3015 s ByLaserem 6000.

ByVision Bending, ovládací panel pro ohraňovací lisy může být od tohoto okamžiku instalován u tabletů s operačním systémem Windows.

Druhá novinka spadající do této kategorie se nazývá Cut Control a jde o funkci navrženou pro vláknové lasery BySprint Fiber. Cut Control monitoruje řezný proces a umožňuje detekci hran s cílem zvýšit stupeň využití materiálu. Novinka bude dostupná od února 2014 u nově vyrobených strojů BySprint Fiber s výkonem 3 kW a vyšším.

Ohýbání

První z novinek v oblasti ohýbání jsou nové čtyřosé dorazy kompatibilní s ohraňovacími lisy Xact. Další čtyři inovace potom souvisejí se systémem ByVision Bending, tedy s uživatelským rozhraním používaným pro ovládání ohraňovacích lisů.

Nová funkce PartID označuje identifikačním kódem díly řezané laserem. Na ohraňovacím lisu je díl naskenován a požadovaný program ohýbání může být obratem realizován.

Nejdříve odborníci z firmy Bystronic připomněli, že už nějakou dobu může být ByVision Bending včetně všech dostupných funkcí nainstalován také na tabletech s operačním systémem Windows. Uživatel má tedy přístup k detailům výrobního procesu ohraňovacího lisu a může je na základě těchto informací konzultovat se zákazníkem bez ohledu na čas a místo schůzky.

PartID označuje identifikačním kódem díly řezané laserem. To usnadňuje jejich další zpracovávání při následných procesech, jako např. při ohýbání. Identifikační kód je generován pomocí modulu BySoft 7 a vypalován do dílu pomocí laseru.

Řezání vodním paprskem

Pokud jde o systémy pro řezání vodním paprskem, nejprodávanějším produktem firmy Bystronic je ByJet Smart. Jeho významným kladem je skutečnost, že se může přizpůsobit potřebám konkrétního zákazníka prostřednictvím mnoha přídavných zařízení. V závislosti na požadavcích zájemců může být instalován např. PositionPointer, který umožní vysoce přesné polohování řezné hlavy, čímž je možné docílit snížení množství odpadního materiálu. Fix master zase umožňuje spojení už vyříznutého polotovaru ke zbytku tabule plechu pomocí kapek snadno rozpustného lepidla, čímž se odstraní potřeba tzv. mikrospojů. Díky vysoce přesnému nastavení nástroje pomocí Precision Aligneru se zpřístupní možnost řezání jednoho dílu pomocí dvou řezaných hlav zároveň.

Software

Velký prostor byl během Bystronic Competence Days 2013 věnován představení nového softwaru BySoft 7, který je vyvinut tak, aby podporoval uživatele během celého výrobního procesu. Ten samozřejmě začíná úvodní rozvahou a předběžným výpočtem nákladů, aby bylo možné zákazníkovi co nejdříve učinit nabídku. Z tohoto důvodu byl vyvinut modul Cost Calculator. V budoucnosti uživatel zadá druh materiálu, jeho tloušťku a základní informace o výrobním procesu. Cost Calculator poté na základě těchto informací a s využitím přednastavených cenových relací vypočte výrobní náklady. Data z tohoto modulu samozřejmě bude možné snadno exportovat do programu Excel.

Od tohoto okamžiku je k dostání opce Power Cut pro CO2 laserové řezací zařízení. U řezání CO2 laserem byly dosud kvalitní řezy u ušlechtilé oceli omezeny na maximální tloušťku plechu 15 mm. S touto novou opcí Power Cut bude uživatel dosahovat nyní také u tloušťky materiálu do 25 mm extrémně vysoké kvality řezu.

Identifikační kód

Další funkcí, o kterou lze rozšířit software BySoft 7, je modul PartID, který označuje laserem vyříznuté součásti a opatřuje je identifikačním kódem. Tyto kódy jsou na povrch dílů vypáleny laserem a následně využity při zpracování na ohraňovacích lisech, které obsahují skenovací zařízení. Poté, co jsou dané díly jednoznačně rozeznány a identifikovány, může se okamžitě spustit konkrétní výrobní program. Využití tohoto principu označování také vyloučí jakoukoliv záměnu dílů v průběhu celého výrobního procesu. PartID je dostupný pro systémy Bystar, BySprint Pro, BySprint Fiber a ByAutonom. Lisy muejsí být vybaveny rozhraním ByVision Bending a přídavnou skenovací jednotkou.

Přístup k výrobním procesům a obchodním procesům bez ohledu na jejich umístění je pro moderní podniky v oblasti obrábění plechu stále důležitější.

Plánování a kontrola procesů

Další z modulů, který se dočkal rozšíření, je Plant Manager, tedy ta součást softwaru Bysoft 7, která provádí plánování a kontrolu procesů při řezání laserem a vodním paprskem. Tento modul byl rozšířen o funkci Part Removal, která poskytne grafickou podporu obsluze daného stroje tím způsobem, že dokáže na řezném plánu barevně označit ty díly, které patří do objednávky konkrétního zákazníka. Tím jsou části z různých objednávek jednoznačně rozlišitelné. Kromě toho je též možné odlišit také první a poslední část, která je řezaná v rámci jedné zakázky. Díky tomu je operátor schopen okamžitě poznat, kdy výroba dané objednávky začíná a kdy je již ukončena.

Od dubna 2014 bude Bystronic dodávat systém Observer pro vzdálené monitorování veškerých výrobních postupů laserových řezacích strojů a strojů pro řezání vodním paprskem prostřednictvím webu a kamery.
„Chtěli bychom, aby uživatelé strojů mohli pracovat s nízkými náklady, efektivně a rychle, a to od fáze nabídky až po dodávku hotových dílů. Budeme je přitom podporovat novými řešeními.“ Reinhold Gelbenegger, jednatel společnosti Bystronic Czech Republic.

Mobilní monitorování strojů a procesů

Další novinka bude dostupná od února 2014 na systémech pro řezání laserem a vodním paprskem vybavených uživatelským rozhraním ByVision (od verze P8008). Jedná se o rozhraní označované jako OPC, které bude nainstalováno přímo na strojích a bude sbírat informace o řezném procesu. Operátor poté bude moci jednoduše odeslat nasbírané informace do jakéhokoliv vlastního monitorovacího programu. Rozhraní OPC tak poskytne základ pro vyšší stupeň automatizace a pro zlepšení účinnosti řezných procesů, umožní snížit neplánované prostoje a identifikovat odchylky mezi plánovaným výrobním časem jednoho kusu a jeho skutečnou hodnotou. OPC také poskytne spolehlivější vstupní data pro kalkulaci dalších objednávek.

„Pomocí PartID mohou být vyloučeny záměny podobných dílů, protože označené výrobní díly jsou při komplexních obráběcích procesech zřetelně identifikovatelné“, vysvětluje Josef Chromý, prokurista společnosti Bystronic Czech Republic.

Poslední prezentovaná novinka bude zákazníkům dostupná od dubna 2014. Bystronic bude nabízet systém Observer pro vzdálenou kontrolu výrobního procesu při řezání laserem a vodním paprskem. Bude se jednat o pasivní systém, který v režimu online umožní sledovat výrobní proces pomocí většiny zařízení připojených k internetu, např. PC, notebooků, tabletů nebo smartphonů. Tímto systémem se Bystronic snaží vyjít vstříc moderním společnostem, které vyžadují možnost sledovat výrobu bez ohledu na místo, kde se daný pracovník nachází.

„24 hodin denně a nezávisle na místě použití má nyní uživatel přístup k průběhu procesů a detailům výroby svých ohraňovacích lisů a může o nich diskutovat se svými zákazníky“, Radim Vladař, area aales manager Bystronic Czech Republic.

V České republice je švýcarská společnost Bystronic zastupována pobočkou Bystronic Czech Republic se sídlem v Brně. Ta v současné době nabízí pozici servisního technika pro území České i Slovenské republiky, jenž vedle odborné erudovanosti disponuje i pokročilou znalostí anglického jazyka. Zájemci získají více informací na českých internetových stránkách společnosti Bystronic.

Ing. Mojmír Vaněk
Květa Kolářová
Kveta.Kolarova@bystronic.com
www.bystronic.com

Reklama
Související články
Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Související články
CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Motorový surf z Moravy spustil tsunami

Česko nemá moře, a přece patří mezi velmoci surfování. Strůjci paradoxu jsou konstruktéři z Moravy, kteří se před čtrnácti lety zaměřili na vývoj surfu poháněného spalovacím motorem. Dnes je společnost JetSurf o „parník“ před konkurencí, se svými surfy pořádá světové poháry, mezi VIP uživatele prkna se řadí fotbalista Neymar, motozávodník Jakub Kornfeil, zpěvák Justin Timberlake nebo šampion F1 Lewis Hamilton. Navštívili jsme čerstvě otevřenou továrnu JetSurfu, know-how firmy nám poodhalil jeden z otců zakladatelů Zbyněk Bureš.

Přes miliardu obratu v ocelařině

Firma Brück AM ze Zámrsku v loňském roce oslavila jubileum 20 let od doby, kdy byl zahájen provoz v první hale fabriky, která v současné době dává práci 250 lidem z regionu. A co více si mohli akcionáři jako dárek k výročí přát, než nejvyšší výnosy v historii jejich firmy.

Začátky těžké, současnost jistá, budoucnost perspektivní

Firma Brück AM v letošním roce slaví dvacetileté výročí. Na zelené louce od roku 1993 postupně vyrostla strojírenská firma s loňským obratem téměř 1 mld. Kč, která nabízí profesní uplatnění zhruba 280 lidem z blízkého i vzdáleného okolí. Letošní den otevřených dveří byl ve znamení onoho jubilea a také netradičního rekordu. Pojďme se společně podívat do výrobních prostor v Zámrsku na to, co zaměstnance firmy, jejich rodinné příslušníky a obchodní partnery na konci června čekalo, a ještě předtím zavzpomínejme, jak to zde všechno vznikalo.

Lasery v Leibingerově nadaci 2014

Koncem letošního září se opět po dvou letech udílely v rámci Leibingerovy nadace, o které se v našem časopise pravidelně zmiňujeme, ceny za vybrané vynikající výsledky dosažené v různých oblastech využití laserů a laserových technologií. Tři ceny inovace, dotované částkou třicet, dvacet a deset tisíc eur, by měly obsáhnout co nejširší sféru uplatnění laseru, a to nejen v průmyslu, ale i v jiných oborech lidské činnosti.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit