Témata
Reklama

Začátky těžké, současnost jistá, budoucnost perspektivní

Firma Brück AM v letošním roce slaví dvacetileté výročí. Na zelené louce od roku 1993 postupně vyrostla strojírenská firma s loňským obratem téměř 1 mld. Kč, která nabízí profesní uplatnění zhruba 280 lidem z blízkého i vzdáleného okolí. Letošní den otevřených dveří byl ve znamení onoho jubilea a také netradičního rekordu. Pojďme se společně podívat do výrobních prostor v Zámrsku na to, co zaměstnance firmy, jejich rodinné příslušníky a obchodní partnery na konci června čekalo, a ještě předtím zavzpomínejme, jak to zde všechno vznikalo.

Značka Brück má své kořeny v Ensheimu v Německu, na pomezí německých a francouzských hranic, kde právě před dvaceti lety padlo rozhodnutí vytvořit výrobní závod v tehdejším Československu. Byla zvolena orlickoústecká lokalita. Původní idea, že se nebude měnit zakonzervovaný systém v nějaké staré fabrice na německý, ale začne se tzv. od nuly, byl, jak se později ukázalo, vhodnou strategickou cestou. Počátky byly sice velmi náročné, ale postupem času se celá firma vyprofilovala do nejvýznamnější evropské pobočky německé rodinné firmy Brück z Ensheimu. Za dosavadní dobu bylo do rozvoje firmy a pořízení veškerých výrobních technologií a majetku investováno na 1,9 mld. Kč.

Reklama
Reklama

Jak se rodí fabrika

Jednatel společnosti Luboš Malý vzpomíná na tehdejší začátky. „Než jsme do haly mohli traktorem na podvalníku přivézt první hrotové soustruhy, museli jsme si onu halu sami vydláždit dřevěnými kostkami. Vytápění a ohřev TUV probíhaly pomocí propanbutanové nádrže umístěné před halou. Učili jsme se číst německé výkresy přírub a do nich jsme vpisovali české překlady norem u neznámých výrazů. Expedice probíhala jednou měsíčně, třítunová ojetá Desta bez uzavřené kabiny sloužila pro veškerou venkovní a částečně i vnitřní manipulaci s materiálem. Kanceláře byly v buňkách (kontejnerech), kde v zimě byla opravdu zima a v létě horko k zalknutí.“

Taková byla realita ve vzpomínkách Luboše Malého, který u zrodu firmy stál téměř od začátku. Společně se svým týmem za oněch dvacet let vybudoval moderně řízenou firmu vybavenou špičkovými technologiemi, které spolu s nejnovějšími poznatky v technologiích bezešvého válcování mezikruží za tepla, následného tepelného zpracování a třískového obrábění vyrábí produkty pro přední světové výrobce a dodavatele, jež si zde své nové výrobky i testují a vyvíjejí.

Tak trochu jiné „dny“

Smysl tzv. dnů otevřených dveří je vždy shodný. Ukázat zákazníkům, rodinným příslušníkům zaměstnanců a lidem z okolí, co se skrývá v halách za branami uzavřeného areálu. Prezentovat nové moderní výrobní technologie a s nimi i potenciál perspektivního pracovního uplatnění je s ohledem na nedostatek kvalifikovaných lidí hlavním současným tématem takových akcí. Právě v orlickoústeckém regionu je velmi obtížné získat nové zaměstnance. Brück proto spolupracuje s okolními školami jednak formou exkurzí a nově nyní připravují pro studenty posledního ročníku stipendijní program. Nevyžadují ani kvalifikované lidi, sami si je proškolí a zaučí. Hlavním je zájem o práci a seberealizace. Tu vidí především u mladých lidí, kteří mají tah na branku a nebojí se jít do nových věcí. Současný průměrný věk ve firmě je 38 let.

Ale to by nebyli zaměstnanci Brücku v čele s jednatelem panem Malým, aby při dnu otevřených dveří zůstalo jen u prezentace „strohých“ výrobních technologií. Pro návštěvníky, kterých i přes nevlídnost počasí přišly téměř dvě tisícovky, připravili na dvacet stanovišť s plněním rozmanitých úkolů. Hlavním lákadlem byla bezesporu kovárna, která patří k největším v Evropě. Ukázala návštěvníkům nejnovější a netradiční provoz. Podle slov Jiřího Trunce mnozí z nich viděli podobný provoz poprvé v životě, další prý ani netušili, že se zde taková technologie nachází. Autentičnost místa vyzdvihl fakt, že zde výroba probíhala jako ve všední den. Výrobní cyklus byl naplánovaný tak, aby návštěvníci viděli jak činnost lisu, tak i radiálně-axiální rozválcovací stolice. Vše samozřejmě při dodržení podmínek bezpečnosti pro všechny návštěvníky.

Strojaři a gastronomové

Kovárna hrála hlavní roli i následně. Zlatým hřebem celého dne byla výroba a upečení 3,5metrové pizzy, která vznikla invencí místních zaměstnanců, především pana Jiřího Vítka a jeho „pizza teamu“. Ten se důslednou přípravou celkem sedmi testů realizovaných během jednoho měsíce dopracoval k optimálnímu technologickému postupu za použití dvou plechů, vysokozdvižného vozíku a pece na tepelné zpracování v místní kovárně. Za necelých osm minut byla pizza hotova a svojí velikostí se zapsala do České knihy rekordů.

A tak jako v minulých letech, kdy si mohli přímo z této akce návštěvníci odeslat speciální edici pohledu s extra emitovanou poštovní známkou „modrý Brückius“, tak i letošní rekord ve velikosti upečené pizzy byl něčím navíc, co Brück odlišuje od průměru.
V zámrské firmě Brück AM panuje velmi příjemná a kolegiální atmosféra. Akce, jakou byly dny otevřených dveří, ale i mimopracovní společné aktivity, např. sportovního rázu, vytvářejí týmový duch, který zdejším pod vedením jednatele Luboše Malého pomáhá překonávat i hospodářsky horší období, které strojírenská výroba přináší. Dovolím si konstatovat, že pracovat v takové firmě musí být profesní a lidské zadostiučinění.
Reklama
Vydání #10
Kód článku: 151054
Datum: 10. 09. 2015
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 3.

Pokračujeme v transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém čísle jsme se zabývali ustavením zcela nového týmu, nezávislého na stávajícím obchodně-výrobním týmu, s instinktem lovce, který jde cíleně po hledání vyšší přidané hodnoty.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Fórum výrobních průmyslníků

Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit