Témata

Osobnosti českého průmyslu: František Ringhoffer

Když František Ringhoffer zakoupil 21. února 1852 na Smíchově pozemky, ohraničené dnešními ulicemi Štefánikovou, Plzeňskou a Kartouzskou, a začal stavět novou továrnu na železniční vagony, nikdo jistě netušil, jak velký podnik z toho vzejde.

Od roku 1854 Ringhoffer vyráběl nákladní vagony. Prvním byl uhlák, který opustil novou halu 20. dubna 1854. V dalších letech rozšířil svůj podnik o slévárnu a kotlárnu. Postupně vybudoval vůbec největší vagonku v rakouské monarchii, která od roku 1863 vyráběla i vozy osobní. Prvních deset vagonů bylo prodáno jižní státní dráze. Zanedlouho přišla prestižní zakázka, a to přímo od císařského dvora ve Vídni. Rodinná firma Ringhoffer na jejím podkladě dodala tři salonní vozy pro rakouskou císařovnu Alžbětu.

Vagony, trubky a pivo

František Ringhoffer byl rovněž prvním podnikatelem, jenž v Rakousku-Uhersku zavedl válcování bezešvých trubek. Není bez zajímavosti, že se jménem Ringhoffer je spjat i pivovar ve Velkých Popovicích. Když byla doložena vydatnost pramenů v okolních lesích, rozhodl František Ringhoffer o výstavbě nového pivovaru na svém vlastním pozemku. To bylo v roce 1871. O tři roky později již byla uvařena první várka a v roce 1875 činil tamní výstav 18 000 hektolitrů. Ve strategickém myšlení Františka Ringhoffera se stále více objevovala představa, že je třeba vyvíjet vyrábět celé velké investiční komplexy. Žel, k rozvinutí této ideje již neměl dost času, protože zcela nečekaně zemřel 23. března 1873. Bylo mu pouhých 56 let.

František II.

Muž, který se ujal Ringhofferova odkazu, byl jeho syn František, narozený 22. listopadu 1844. Zpočátku sice působil jako důstojník, ale brzy se v něm probudily geny po otci, dědovi i pradědovi a plně se zabýval podnikáním ve strojírenství. Podnik sice neřídil sám, protože měl ještě po boku bratry Emanuela a Viktora, ale jeho velké organizátorské přednosti a zejména z armády převzatý smysl pro vysokou kázeň z něho brzy učinily "velkého šéfa". Tuto svoji velikost ovšem nepromarnil v nějakém neúčelném kacéřování lidí, ale v jejich řízení takovým způsobem, že se mu dařilo vyvíjet a produkovat konkurenčně zajímavé železniční vagony (4500 vozů za léta 1874 - 1890) a společně s tramvajemi je i úspěšně exportovat do zahraničí. Rovněž realizoval otcovy sny o výrobě zařízení pro cukrovary, lihovary, pivovary a další velké investiční celky.
Jestliže jeho otec František Ringhoffer se jako starosta Smíchova současně zasloužil o řadu společensky významných aktivit, včetně toho, že nový Smíchov se vlastně stal prvním městem, jehož výstavba se odvíjela plánovitě, tak i František Ringhoffer junior neomezoval své kvality pouze na byznys. Možno říci, že to byl právě on, kdo se velkou měrou zasloužil o některé sociální programy ve svém podniku, které se pak staly vzorem i pro ostatní společnosti. Byl to například Zaměstnanecký penzijní fond z roku 1878, nebo Dělnické starobní pojištění z roku 1889, které na tehdejší dobu zajišťovaly zaměstnancům vcelku solidní důchody, včetně dalších příspěvků (invalidní renta, pohřebné, výchovné na děti atd.). Ringhoffer rovněž nechal stavět domy pro zaměstnance (pro 700 rodin), které už měly vodovod i kanalizaci. Tato firma byla štikou i v dalších oblastech, jak o tom svědčí závodní lékařská a ambulantní služba, která měla od roku 1886 stálou pohotovost.

František III.

Po smrti Františka Ringhoffera (23. července 1909) se vedení ujal jeho syn - Ing. František Ringhoffer (31. 5. 1874 - 29. 2. 1940). Tento představitel již páté generace Ringhofferů byl tržními okolnostmi donucen ukončit podnikání na bázi rodinné firmy a od roku 1911 přejít k akciové společnosti. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století se již proslulá Ringhofferovka společně s vagonkami v Kopřivnici a ve Studénce stala vůbec největším světovým producentem železničních vozů.
§§§
Po druhé světové válce byly Ringhofferovy závody znárodněny. Na počátku dubna 1958 pak spojením závodů ČKD Sokolovo a ČKD Stalingrad s některými menšími specializovanými provozy, jako bylo například Stavoloko v Radotíně a Hefa ve Vysočanech, byla vytvořena výrobně hospodářská jednotka ČKD Praha. A právě k ní byly v roce 1963 přičleněny závody Tatra (bývalý Ringhoffer) a Polovodiče (bývalá Janečkova zbrojovka).
Vydání #6
Kód článku: 50687
Datum: 15. 06. 2005
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit