Témata
Reklama

Pokročilé vrtání kompozitů diamantovými nástroji

Polymery vyztužené uhlíkovými vlákny (CFRP) – samostatné nebo vrstvené s titanovými či hliníkovými deskami – jsou často používány v leteckém průmyslu pro svůj vysoký poměr pevnosti a hmotnosti a pro stabilní materiálové vlastnosti v náročných prostředích. V současnosti jsou technologie spojování kompozitů jako lepení nebo svařování ještě stále problematické, takže upevňování nýty je dosud převládající praxí. Kvůli značně rozdílným vlastnostem uhlíkových vláken a kovů je vrtání upevňovacích otvorů velkou výzvou pro řezné nástroje, kdy je požadována vysoká odolnost proti opotřebení, stejně jako optimální geometrie nástroje.

Polykrystalický diamant (PKD) vykazuje velký potenciál pro zlepšení efektivity obrábění ve srovnání s tradičními wolframkarbidovými řeznými nástroji při obrábění pokročilých materiálů v leteckém průmyslu. Přední výrobci řezných materiálů pro obrábění kovů vyvinuli a nabízejí pájené PKD vrtáky, které kombinují PKD na řezných hranách s celokarbidovým tělesem vrtáku. Karbidové těleso vrtáku poskytuje tuhost a rozměrovou přesnost pro udržení kvality děr, a přitom umožňuje vnitřní přívod chladiva šroubovitými otvory pro zlepšení chlazení a odvodu třísek šroubovitými drážkami. Funkční řezné hrany jsou z PKD, který poskytuje větší odolnost proti opotřebení a tím zvýšení efektivity obrábění.

Optimální tvar nástroje je rozhodující pro vytváření dobré kvality díry při obrábění pokročilých leteckých kompozitů. Významnou roli v ovlivňování vlastností otvorů hraje mnoho podstatných faktorů v rozměrech nástroje, jako jsou ostřejší rohový rádius nebo větší úhel čela pro generování nižších řezných sil. Další faktory zahrnují menší úhel špičky pro snížení osové síly a vyštípávání břitu s optimalizovanou konstrukcí břitu pro zmenšení velikosti otřepů. Tuhost obráběcího stroje, vřetena a celkového uspořádání, nástrojový adaptér, vnitřní nebo vnější chlazení, materiály obrobku, do nichž vrták vstupuje a vystupuje – to jsou rovněž důležité faktory na to, aby byly vzaty v potaz při konstrukci nástroje. V mnoha případech jsou požadovány speciální nástroje, aby vyhověly různým potřebám zákazníků.

Reklama
Reklama

Vývoj nástrojů

Pro vývoj vysoce kvalitních PKD vrtáků je zapotřebí mít hluboké znalosti a vhodný komplexní přístup. Takovýto technologický vývoj nejenže rozhoduje o výkonu nástroje, ale také ovlivňuje efektivitu nástroje při výrobě i náklady na jeho výrobu. Pro výrobu vrtáků na bázi syntetického diamantu pro kompozitní materiály se využívají čtyři hlavní technologie:

Vrták s CVD diamantovým povlakem

Hotový celokarbidový vrták je opatřen CVD diamantovým povlakem. Je to ekonomické řešení, avšak ostrost řezné hrany je limitována tloušťkou povlaku. Rovněž kvůli velkému rozdílu mezi tvrdostí karbidového substrátu a diamantového povlaku má toto řešení malou kapacitu pro absorpci energie nárazu. Odolnost proti vylamování je rovněž omezena.

„Capped“ PKD vrták

PKD je slinován s malým množstvím karbidového substrátu do určité geometrie špičky. Vytvořená součást je pak pájena na celokarbidové těleso vrtáku. Toto PKD řešení je limitováno v optimalizaci PKD jakosti kvůli nutnosti zvládání vysokých pnutí v rozhraní karbid/PKD. Následné zpracování po slinování může být také drahé s ohledem na náročnost odstranění diamantu z nefunkčních oblastí a doplnění otvorů pro vnitřní chlazení.

„Vein“ PKD vrták

Karbidová tyčka s předem obrobenou drážkou je naplněna PKD práškem a následně vystavena extrémně vysokému tlaku a teplotě (HPHT) pro vytvoření PKD struktury. Po HPHT procesu se tyčka ořízne, připájí na těleso vrtáku a nakonec brousí podle navržené geometrie nástroje. Touto „vein“ PKD technologií může být vytvořena komplexní geometrie s vysoce pozitivními úhly čela, přičemž vyžaduje méně broušení než „capped“ PKD. Je omezena co do velikosti kvůli aplikaci vysokého tlaku a teploty na komplexní 3D geometrii. Navíc je k tomu potřebný vysoký obsah kobaltu, což snižuje tvrdost PKD a jeho odolnost proti opotřebení.

Pájený PKD vrták

2D je nejrozšířenější technologií pro PKD vrtáky (např. ploché PKD vrtáky). Pro menší velikosti je používán speciální karbid s vrstvou PKD, zatímco pro větší velikosti mohou být použity individuální PKD špičky. Toto řešení má značná geometrická omezení, a tak je obtížné přidat pozitivní úhly čela potřebné pro obrábění kompozitů.

3D pájení vyžaduje objemný PKD blok z požadované jakosti a mikrostruktury, aby mohl být rozřezán do navrženého tvaru šroubovice. Odpovídající slot pro PKD břit ve tvaru šroubovice je vybroušen v karbidovém vrtáku. Ve srovnání s „capped“ PKD řešením toto 3D pájení aplikuje PKD pouze ve funkčních oblastech, což podstatně zvyšuje obrobitelnost tohoto nástroje. Tato technologie 3D pájení byla vybrána pro vývoj zkušebních PKD vrtáků v tomto výzkumu.

Dalším důležitým faktorem pro volbu vhodné PKD jakosti je obrobitelnost diamantového materiálu. Obrobitelnost byla vyhodnocována měřením výrobních časů pro identické nástroje zhotovené z různých polotovarů PKD materiálů. Pozornost byla zaměřena na všechny výrobní kroky zahrnující erozi PKD kotouče a broušení PKD.

Pájení PKD

V tomto článku představený nástroj vyžaduje pájení spoje šroubovitého plátku vyřezaného z PKD polotovaru s tělesem z karbidu wolframu, přičemž vybraná technologie pájení musí zabránit grafitizaci metastabilního polykrystalického diamantu, ale také spojit PKD s karbidem wolframu. To vyžaduje aktivní technologii pájení. Aktivní materiál pro pájení obvykle obsahuje složky s vyšší teplotou tavení, jako je titan. Teploty pájení jsou proto vyšší, což negativně ovlivňuje stabilitu diamantové fáze. Aby bylo zabráněno grafitizaci, musí být během pájení vyloučena oxidační atmosféra. Nejmodernější technologie zahrnují použití argonové atmosféry a vakuové pájení.

Optimální geometrie nástroje

Vybrat optimální geometrii nástroje pro vrtání vrstveného kompozitního a titanového materiálu je obtížné, jelikož tyto dva obráběné materiály vyžadují různé vlastnosti vrtáku. Vrtání CFRP obvykle používá vysoké úhly stoupání šroubovice a dlouhé řezné hrany, aby uhlíková vlákna mohla být ustřižena podél řezné hrany. Dlouhé řezné hrany jsou realizované malými úhly špice. K tomu by vrtáky pro CFRP měly vyvíjet nízké osové síly pro zamezení vyštípávání na výstupu. Toto vše předpokládá spíše ostré řezné geometrie s malými úhly břitu. Úhly hřbetu dosahují 20 stupňů při úhlech stoupání šroubovice kolem 30 stupňů.

Řezání titanu může v principu také využít ostrou řeznou hranu, avšak ve srovnání s vrtáním CFRP je třeba stabilnější úhel břitu. Typické úhly hřbetu pro aplikace v titanu jsou v rozsahu od 8 do 14 stupňů. Ve srovnání s obráběním oceli jsou obvykle tyto úhly vyšší (v daném případě kolem 12 stupňů), aby bylo generování tepla na čele hřbetu minimalizováno za účelem snížení opotřebení hřbetu. Jelikož vysoké úhly hřbetu v kombinaci s typickými úhly stoupání šroubovice kolem 30 stupňů by příliš oslabily řeznou hranu, byl úhel stoupání šroubovice snížen na 15 až 20 stupňů pro vyvážení použití vysokých úhlů hřbetu. Představená výrobní technologie počítá s proměnnými úhly stoupání šroubovic v závislosti na potřebné geometrii nástroje. Toto je jednou z hlavních výhod představené technologie, jelikož typické nástroje s PKD břitem počítají s úhly šroubovice do 8 stupňů.

Pro dosažení úzkých tolerancí průměru díry je naprosto nezbytné, aby hrot vrtáku měl vynikající samostředicí schopnost. Z jiné perspektivy má úhel špice velký vliv také na tvorbu otřepů. Je známo, že úhly špice pod 90 nebo nad 150 stupňů pomáhají minimalizovat výšku otřepů na výstupu z díry. Vrták s úhlem špice 155 stupňů se proto hodí pro výstup z titanu, ale nemá dobrou samostředicí schopnost. Proto je navržen design s dvojitým úhlem špice, s vnitřním úhlem špice 130 stupňů a vnějším úhlem špice 155 stupňů. Celková výška špice takového vrtáku je spíše menší ve srovnání s obvykle používanými vrtáky s dlouhými řeznými hranami. To přivádí třetí a čtvrtou fazetu velmi rychle do kontaktu s materiálem, což napomáhá udržení úzkých tolerancí díry.

Další výhodou navržené konstrukce vrtáku je možnost vnitřního přívodu chladiva. Pro vrtání samotných CFRP desek pomáhá vnitřní přívod chladiva rychlému odvodu CFRP prachu ven z drážek vrtáku prostřednictvím stlačeného vzduchu. Pro řezání vrstvených materiálů z CFRP a titanu může být aplikováno minimální mazání (MQL, resp. MMS), které využívá tyto vnitřní kanálky pro přívod chladiva pro zajištění mazání a redukci obrovského množství tepla generovaného při obrábění titanu z důvodu jeho nízké tepelné vodivosti. To činí MQL absolutně nezbytným pro vrtání s PKD nástroji, jelikož jinak by značné teplo na řezné hraně vedlo ke grafitizaci nebo k následnému vytváření TiC. Takováto reakce vede k chemickému opotřebení v oblasti břitů a nakonec k vylamování PKD na břitech.

Experimentální studie

Vyvíjené PKD nástroje jsou experimentálně testovány za účelem vyhodnocení nejvhodnější PKD jakosti a nástrojových geometrií pro konkrétní aplikace. V daném případě byly testovány pájené PKD vrtáky, průměr 11,113 mm (7/16") s různými PKD jakostmi (G4, KD1415 a KD1425) a nepovlakované celokarbidové vrtáky s toutéž geometrií. Jako zkušební dílec byla vybrána 8,7 mm silná komerčně dodávaná CFRP (Isocarbon 3K) deska spojená s 10,8 mm silnou Ti-6Al-4V deskou. Testované nástroje vrtají průběžné díry vstupující z CFRP strany a vystupující ze strany titanu.

Zkoušky byly provedeny na CNC obráběcím centru (Heckert CWK 400) s horizontálním vřetenem a s vnitřním přívodem MQL chladiva (Vascomill MMS FA2) skrz vřeteno. Řezné parametry: řezná rychlost 20 m.min-1 a posuv 0,05 mm.ot.-1 pro CFRP i pro titan. Nebyly použity cykly s vyjížděním nástroje z díry během vrtání.
Pro sledování průběhu opotřebení nástroje byly testované vrtáky vyšetřovány pod mikroskopem vždy po vyvrtání 4 otvorů. Vyšetřování mechanismu opotřebení bylo prováděno pod mikroskopem po vyvrtání 24 děr. Po provedení všech testů obrábění byly zkušební dílce vyčištěny a označeny. Všechny vyvrtané otvory byly zkontrolovány. Průměr každé díry byl změřen ve čtyřech hloubkách (dvou ve vrstvě CFRP poblíž vstupního a výstupního povrchu a dvou v titanové vrstvě stejným způsobem). Rovněž byla měřena velikost otřepů na spodní titanové ploše.

Výsledky a analýzy

Dlouhá, předvídatelná a stále stejná životnost nástroje je klíčovým faktorem rozhodujícím o úspěchu nástroje. Pro akceptování kvalitního vrtání CFRP/titanové kompozitové matrice musí být splněno několik požadavků současně. Rozměr díry musí být uvnitř požadované úzké tolerance a otřepy na výstupu musejí být takové, aby bylo možné je snadno odjehlit. Pro vyloučení potenciálního poškození díry vlivem havárie nástroje a udržení možnosti renovace nástroje musí být minimalizováno a sledováno vylamování břitu. Pro rozhodnutí, kdy testovaný nástroj dosahuje konce životnosti, byla stanovena následující kritéria:
a) tolerance rozměru díry 11,113 + 70 μm (H10);
b) velikost otřepů do 0,02 mm;
c) výskyt vylamování břitu.

Výsledky testu ukazují, že hlavní příčinou poškození PKD vrtáků je vylamování břitu na konci jejich životnosti, zatímco karbidové vrtáky selhávaly překročením specifikované velikosti otřepu. Požadavkům na kvalitu díry vyhověly všechny vrtané díry v tomto testu.

Rozměry otvorů

Výsledky zkoušek prokázaly, že průměr díry v titanové vrstvě se nachází velmi přesně ve středu specifikované tolerance a kolísá v malém rozsahu 10 μm. Rozměr díry na vstupu do titanové vrstvy je velmi blízký rozměru díry na výstupu. V CFRP vrstvě je však relativně velký rozdíl v rozměrech díry mezi vstupem a výstupem. Tento rozdíl je výsledkem poškrábání stěny otvoru třískami během jejich odvádění z místa řezu. Pro snížení poškrábání třískami a zvýšení shodnosti rozměrů díry je nutné zlepšit utváření třísek. Je obtížné řešit záležitosti tvorby třísek samotným tvarem nástroje. V praxi je ověřeno, že přidání vyjížděcích cyklů nebo vrtání s podporou vibrací napomáhá kontrolovat délku třísky a snižovat efekt poškrábání.

Výsledky také ukazují, že navržené nové provedení hrotu vrtáku je schopno vytvářet díry v toleranci H10. Při použití optimalizovaných podmínek obrábění je dokonce s dobrou procesní spolehlivostí dosažitelný toleranční stupeň H8. Závislost kvality díry na materiálu řezné hrany nebyla patrná. PKD i karbidové nástroje se stejnou geometrií špice vrtáku poskytovaly podobné výsledky v kvalitě díry.

Velikost otřepu

Prokazatelně je zřejmá závislost materiálu ostří řezné hrany vrtáku na velikosti otřepů a mechanismu opotřebení. Zatímco karbidový vrták vytváří nadměrné otřepy na výstupu z titanu již po 14 dírách, první otvor mimo specifikaci pro dva ověřované PKD vrtáky byl při 57. a 117. díře. Teoreticky je nárůst velikosti otřepu důsledkem opotřebení břitu řezného nástroje. Jelikož PKD má mnohem větší tvrdost než karbid, je postup opotřebení břitu u PKD nástrojů pomalejší. Rozdíl v postupu opotřebení mezi třemi PKD sortami se zdá být menší. Dominantním způsobem opotřebení PKD jakostí je vylamování řezné hrany/břitu.

Závěry

Kennametal vyvinul a otestoval pájené PKD karbidové vrtáky se třemi různými sortami PKD a optimální geometrií nástrojů. Závěry této práce jsou následující:
1. technologie 3D pájení umožňuje výrobu PKD nástrojů s libovolnou šroubovicí, a tudíž s velkými úhly čela. Ve srovnání s „capped“ PKD řešením 3D pájení zlepšuje schopnost obrábění odstraněním menšího množství PKD z funkčních povrchů;
2. díky optimální geometrii nástroje (dvojitý úhel špice, šroubovité drážky, šroubovité kanály pro vnitřní přívod chladiva, velké úhly čela) byly vyvinuté PKD vrtáky schopny dosáhnout požadovaných vlastností děr (průměry děr a kontrola výšky otřepů);
3. ve srovnání s nepovlakovanými karbidovými vrtáky vykazují PKD vrtáky významné zvýšení životnosti nástroje;
4. všechny testované PKD vrtáky mají shodný charakter opotřebení, který začíná mikrotrhlinami na čele a končí havárií vyštípnutím břitu;
5. sorta KD1415 v dané aplikaci překonala G4 a KD1425 v délce životnosti nástrojů a lepší obrobitelnosti.

Doplňující materiály k uvedeným testům najdete na www.mmspektrum.com/140526.

-cg-

Obr. Zákaznický vrták s modulární špičkou s pájenými PKD destičkami

Obr. 1. Průměr otvorů v závislosti na počtu děr pro PKD nástroj. Pro každou kontrolovanou díru byl její průměr měřen ve čtyřech různých místech; dvou v oblasti CFRP a dvou v oblasti titanu, vždy v blízkosti vstupní plochy a spodní výstupní plochy.
Obr. 2. Nárůst velikosti otřepů v závislosti na počtu děr z důvodu opotřebení nástroje. Obrázek ukazuje růst výšky otřepů v závislosti na počtu děr v případě karbidu a dvou PKD jakostí (KD1415 a G4).
Tab. 1. Přehled výsledků životnosti nástrojů testovaných sort PKD. Ačkoliv G4 a KD1415 mohou být spatřovány jako velmi podobné, pokud jde o průměrnou životnost nástroje, KD1415 vykazuje mnohem větší shodu v životnosti nástrojů, stejně jako lepší obrobitelnost pro snížení výrobních nákladů. Proto byla vybrána jako nejvhodnější sorta pro tuto aplikaci.

Kennametal
www.kennametal.com
jan.fenz@kennametal.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140526
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit