Témata
Reklama

Precizní obrábění tvarových forem

Nový typ kulových fréz s vyměnitelnými břitovými destičkami (dále jen VBD) představila japonská firma Kyocera. Na první pohled se konstrukce tělesa a břitové destičky nijak zvlášť neliší od nástrojů, které jsou na trhu známé. Frézy Magic Ball (kouzelná koule) byly zkonstruovány pro splnění požadavků na přesnost, produktivitu a vysokou životnost při opracování těžkoobrobitelných materiálů, jsou určeny zejména pro výrobu forem. Magic Ball se zařadily do řady Magic nástrojů firmy Kyocera, po bok vrtáků Magic Drill.

Konstrukce upnutí

Při používání kulových fréz s VBD se často objevují problémy s upnutím destiček. Má-li být uložení v lůžku tělesa přesné, je často provedeno složitě a upínání destičky je zdlouhavé. Naopak u jednoduchých uložení bývají mnohdy problémy s jeho přesností. Poměrně často také dochází k předčasnému poškození VBD z důvodu přímého styku upínacího šroubu nebo součásti s karbidovou VBD.
Frézy Magic Ball mají specifickou konstrukci VBD, která při snadné a rychlé instalaci nástroje dodržuje přísné požadavky na přesnost a bezpečnost upnutí. Správné dosednutí a snadná manipulace je zajištěna zešikmeným osazením v upínací části i v tělese. Je tak do tělesa jednoduše vkládatelná a dosedá přesně na své místo. Proti přímému styku upínacího šroubu s destičkou slouží do ní vlisovaný bronzový kroužek. Vnitřní průměr kroužku (styčná plocha VBD - šroubek) je v těsné toleranci s dříkem lícovaného upínacího šroubu. Po dotažení upínacího šroubu dojde k pevnému a dlouhodobému spojení, bez problémů častého povolování.
Frézy se vyrábí v řezných průměrech 8, 10, 12, 16, 20 a 25 mm ve dvou délkových provedeních - krátkém a dlouhém. Například fréza o průměru 16 mm má v krátkém provedení celkovou délku 130 mm, v dlouhém provedení 160 mm. Vzhledem k vysoké kvalitě obrobeného povrchu, dlouhé životnosti a produktivitě lze těmito frézami nahradit monolitické karbidové nástroje, zvláště při operacích, kdy je třeba dostat se do hlubokých, těžko dostupných míst, a příslušné nástroje, tzv. extradlouhé monolity, příliš zatěžují vysokými pořizovacími náklady.
Reklama
Reklama

Konstrukce a materiál

Vzhledem k tomu, že ostří destičky je vybroušené a nikoliv lisované, je dosaženo velmi přesného poloměru, v toleranci ±0,01. Destičky se vyrábí pouze z jednoho druhu karbidu, což vzhledem k tomu, že jde o nástroj pro relativně úzké spektrum použití, není na závadu. Jedná se o nový typ mikrozrnného karbidu, označeného PR915, který je povlakovaný multivrstvou pomocí metody PVD. Tento druh karbidu se vyznačuje vysokou otěruvzdorností a stálostí řezné hrany při rovnoměrné životnosti především při obrábění vyššími rychlostmi nad 200 m.min-1.

Porovnávací testy

Novou frézu jsme porovnávali se dvěma obdobnými konkurenčními nástroji. Pro test byly vybrány frézy o průměru 16 mm na nástrojové oceli o tvrdosti 35 - 40 HRc (AISI D2), při následujících řezných podmínkách: otáčky 4200 ot.min-1; posuv 850 mm.min-1 (0,2 mm.ot-1); hloubka záběru 0,5 mm a rozpětí záběru po 1 mm. Test probíhal za suchého obrábění. Sledovali jsme opotřebování řezné hrany v závislosti na řezném čase a nejhorší jakost povrchu, která vznikla používáním nástrojů. Výsledky ukázaly, že řezné hrany destiček z mikrozrnného karbidu PR915 udržely po celou dobu velmi stabilní tvar s nízkým stupněm opotřebení, jak je vidět z grafu. Po 75 minutách čistého strojního času bylo opotřebení řezné hrany menší než 0,1 mm, zatímco nejlepší konkurenční nástroj měl opotřebení o více než polovinu větší. Po 75 minutách, kdy fréza Kyocera Magic Ball dosahovala nejhorší drsnosti Ry = 13,1 µm, měly konkurenční nástroje tento parametr na úrovni 21 µm, resp. 22,6 µm.
Nástroje Magic Ball se hodí pro přesné dokončování tvarově složitých ploch zejména v odvětví výroby forem.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 30139
Datum: 05. 02. 2003
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Brousicí centrum pro hospodárnou výrobu

Brousicí centrum UW II F od firmy Saacke v mnoha detailech předčí očekávání svých zákazníků. Z hlediska výkonnosti, velikosti a hmotnosti se řadí mezi již zavedené typy brusek UW I F a UW I D a vytváří tak ideální podmínky pro maximální přidanou hodnotu.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Upínací sady HSK s výměnným kroužkem

Pro vysoce přesné a spolehlivé upínání nástrojů se používají upínací sady HSK. V tomto prostředí firma Röhm, která se specializuje na upínací technologie a automatizaci, některé z osvědčených výrobků významně optimalizovala.

Automatizovaná upínací technika

Optimalizované technologie a procesy zajišťují ve výrobních firmách stále větší produktivitu. To platí i pro centrické svěráky, které se používají například pro stacionární upínání kulatých a čtvercových obrobků na nejrůznějších obráběcích strojích.

Univerzální brusky pro broušení na kulato

Úzké tolerance a obtížně obrobitelné materiály - pro hospodárnou výrobu velmi přesných válcových obrobků vertikálním, vnějším a vnitřním broušením na kulato je zapotřebí pokroková strojní technologie. Společnost Okamoto nabízí široké portfolio řešení, která vyhovují všem požadavkům průmyslové výroby. Příkladem jsou univerzální CNC brusky IGM4VSP a UGM5V, které při broušení na kulato dosahují přesností v řádu mikrometrů.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Řezné kapaliny zvyšují výkonnost při soustružení závitů

Závity jsou strojně obráběné prvky, se kterými se lze běžně setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. A přesto, že se soustružnické závitořezné operace využívají už celá desetiletí, stále ještě se daří dosahovat v tomto procesu pokroků, zejména pokud jde o problematické materiály, jako jsou korozivzdorné oceli, žáruvzdorné slitiny (HRSA) nebo titan. Jako příklad lze uvést vývoj soustružnických závitořezných nástrojů, které jsou opatřeny přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, jehož kombinovaná přesnost přináší prodloužení životnosti nástroje a zvýšení kvality závitů a otevírá potenciál pro použití vyšších hodnot řezných parametrů. Tento pozitivní vliv ještě více vyniká při obrábění problematických materiálů.

Chytré měření upínací síly

Společnost Kelch uvede ve 3. čtvrtletí 2018 na trh novou generaci přístroje Safecontrol 4.0. Osvědčený systém měření upínací síly ve vřetenu obráběcího stroje je kompletně přepracován a poskytuje nyní uživatelům prostřednictvím vlastní aplikace maximální flexibilitu. Další výhodou je vysoká spolehlivost a v neposlední řadě moderní ergonomický design a jednoduché ovládání.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit