Témata
Reklama

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Rozhodujícími faktory úspěchu intralogistického systému pro přepravu leteckých nákladů jsou mj. rychlost a spolehlivost procesů. Od roku 1975 realizuje firma Lödige po celém světě zařízení pro leteckou přepravu všech velikostí. Spektrum služeb a produktů sahá od poradenství a plánování systémů až po zprovoznění a budoucí servis leteckého přepravního systému. Dobré jméno, které odborníci na tok materiálu po celém světě mají, je založeno především na zkušenostech sbíraných po celá desetiletí v oblasti letecké přepravy. Cílem společnosti je plánovat v úzké spolupráci se zákazníky efektivní a promyšlené koncepty logistiky a realizovat je v souladu s místními podmínkami. Obecně platí, že pouze správnou kombinací vybavení terminálu a stacionární i mobilní dopravní techniky lze docílit obzvlášť efektivního provozu při překládání nákladu.

Reklama
Reklama

Modulární systémy a optimalizované procesy

Pro manipulaci se standardními nákladními jednotkami (Standard Cargo Unit) se kombinovaná mechanická a manuální řešení různého stupně automatizace optimálně přizpůsobují procesu. Modulární design a integrované komponenty umožňují plánování individuálních systémů pro konkrétní zákazníky a rychlou reakci na měnící se podmínky. To je umožněno použitím flexibilního vybavení a modulárně sestavitelných strojních zařízení. Pomocí dynamických pohonných systémů a inteligentního řízení se náklad přepravuje rychle a bezpečně v rámci celého skladovacího prostoru. Rychlé a bezpečné uskladnění a vyskladnění zajišťují v regálových skladech plně automatizované dopravní prostředky. Pohonná technika musí nejen výkonově zvládat přepravované hmotnosti, ale i dosahovat nezbytné dynamiky a přesnosti pro požadovanou obrátku nákladu a přesnost polohování.

Sklad palet s kapacitou 2 000 skladových míst

Význam pohonné techniky

Procesně optimalizované řízení a regulace pohonné techniky regálových vozidel představují jednu z největších výzev v kontextu mechanické a elektrické integrace. Pohonná technika je v celém systému nejdůležitější, zároveň musejí být zpracovány a vyřešeny velice složité tematické oblasti. Přepravovaný náklad vážící několik tun se musí transportovat ve 3D souřadnicovém systému bez poškození a na správné místo maximálně možnou rychlostí a nejkratší cestou. Mimoto se musí při plánování a realizaci zohlednit otázky jako disponibilita, výkon, energetická účinnost, provozní náklady, skladování náhradních dílů a údržba. Včas se musí řešit i infrastruktura budov, aby se mohla přizpůsobit a optimalizovat pro plánování a podle požadavků pohonné techniky regálových zakladačů. Dále se musí zohlednit rozsáhlé elektrotechnické, mechanické a organizační normy a směrnice z oblasti všeobecné bezpečnosti a bezpečnosti práce. V raných fázích plánování a v detailním projektování hrají rovněž důležitou roli elektrická konstrukce a softwarová integrace.

Pro pohon válečkových dopravníků se využívá smart motor Lenze.

Software a datové propojení

Celý systém řídí a reguluje promyšlený software. Systém řízení a software pro správu skladu v rámci skupiny Lödige Industries Group vytváří a individuálně přizpůsobuje vlastní softwarová firma s týmem IT a PLC odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti, znalosti norem a mohou se opírat o know-how celé řady realizovaných projektů. Základ řešení tvoří propojený systém nejrůznějších účastníků datové sítě zahrnující výpočetní techniku, řízení, displeje, kamery nebo váhy. Součástí kabelové nebo bezdrátové datové sítě jsou také regálové zakladače i veškerá pohonná technika.

Chytrá řešení pohonů

Srdcem zařízení je skladovací a transportní systém kontejnerů pro leteckou přepravu a palety. V systému pracují ETV vozidla (Elevating Transfer Vehicle) s užitečnou nosností až 7 tun a regálové zakladače s užitečnou nosností až 1,5 tuny. Zatímco pro pohony zdvihů a pohony pojezdů se používají především elektropřevodovky firmy Lenze v kombinaci se servoregulátory řady 9400, pro předřazenou dopravní techniku využívá firma Lödige Systems vedle smart motorů Lenze i decentralizované měniče frekvence 8400 motec.

U horizontální dopravní techniky sází firma Lödige Systems především na smart motor Lenze – kombinaci inteligentního motoru s volně nastavitelnými otáčkami a vysoce účinné převodovky. Benefitem tohoto řešení pohonu jsou výhody rychlého zprovoznění síťového motoru a zároveň možnost práce s variabilně nastavitelnými pevnými otáčkami. Díky této flexibilitě lze u smart motoru Lenze v pohonu válečkových dopravníků při uvádění do provozu snadno nastavit požadované otáčky a v rámci skupiny pohonů je přesně doladit. „U úseků dopravníků navazujících na sebe je vždy nutné provádět přizpůsobení rychlostí,“ vysvětluje Frank Hoffmann ze společnosti Lödige Systems. Při nasazení smart motoru není potřeba žádný měnič frekvence a požadované otáčky lze rychle a jednoduše přenést do smart motoru pomocí funkce NFC.

Pro pohonné úkoly s vysokými požadavky na funkčnost a výkon v horizontálním toku materiálu využívá firma Lödige Systems také další výrobky firmy Lenze, zejména elektropřevodovky s integrovaným decentralizovaným měničem frekvence 8400 motec.

Spolupráce již ve stadiu projektu

Aby bylo možné časově náročný projekt ve Finsku bez problémů realizovat, bylo do řešení od samého začátku zapojeno projekční oddělení firmy Lenze. „Pro nás je důležité mít po boku partnera z oboru pohonné techniky, který nejenže může pokrýt všechna rozhraní a celý řetězec tvorby hodnot od koncepce, dimenzování, detailního plánování přes dodání, předběžné zprovoznění a realizaci na místě až po servis a opravy, ale který tuto koncepci také aktivně podporuje,“ podtrhuje Frank Hoffmann. Tato úzká spolupráce podle jeho zkušeností umožní včas identifikovat a vyloučit chyby v návrhu vzájemným porovnáním a sladěním. To je důležité, neboť později při uvádění systému do provozu chce daný pracovník zařízení efektivně zprovoznit a neztrácet čas nějakým hledáním závad. Firma Lödige Systems přešla s ohledem na stále kratší termíny pro realizaci projektů na nový způsob realizace, při kterém již nenakupuje jednotlivé motory nebo měniče frekvence, nýbrž pohonná řešení, která jsou již připravená k zapojení. Tato řešení jsou mezi Lenze a Lödige Systems předem detailně projednána a odsouhlasena – a to až po softwarová rozhraní. Paralelně s kontaktem s hlavním závodem v Německu probíhá rozsáhlá spolupráce také se servisním týmem pobočky Lenze ve finském Espoo. Zapojení místního zastoupení firmy Lenze díky geografické blízkosti výrazně zkracuje reakční časy.


U pohonu řetězových dopravníků je vyžadován vyšší výkon – ideální úkol pro decentralizovaný měnič frekvence 8400 motec.

Projekty s krátkými termíny realizace vyžadují flexibilní partnery

Rychlost je důležitá hlavně proto, že krátká časová okna mezi ukončením hrubé stavby a zprovozněním systému představují u takovýchto projektů opravdovou výzvu. Proto je pro firmu Lödige Systems důležité mít partnery, kteří se zaměřují na výsledek projektu. Při realizaci projektu patří k podstatným argumentům důvěra. „Požadujeme, abychom mohli vytáhnout ze šuplíku již hotová vyprojektovaná zařízení. Proto vyhledáváme dodavatele, kteří jsou flexibilní a okamžitě reagují, když potřebujeme při uvádění do provozu rychle technickou podporu. Nemůžeme si dovolit nechat zařízení dva týdny stát jen proto, že naši lidé nedokážou zprovoznit měnič frekvence,“ zdůrazňuje Frank Hoffmann. „Při technické podpoře se odděluje zrno od plev.“

Regálové zakladače odebírají z vysokoregálového skladu zboží pro určitý let a předávají ho dále ke komisionování.

Přesně definovaná rozhraní od mechaniky přes elektroniku až po software – firma Lödige Systems využívá pro aplikace toku materiálu v logistických centrech pohonná řešení šitá na míru, mj. od firmy Lenze. Spolupráce obsahuje i jasně definovaný balíček podpory při uvádění do provozu. Pouze tak je možné realizovat komplexní projekty, jakým nákladní terminál je, během doby výstavby kratší než jeden rok.

Dobré manželství: cestující a letecký náklad

Náklad a cestující v letecké přepravě spolu úzce ekonomicky souvisejí. Podle studie BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) potřebuje přeprava cestujících letecký náklad a naopak. Podíl přepravy nákladů, jako je zboží či pošta (tzv. belly freight), je značný a v roce 2015 představoval v mezinárodním měřítku 46,7 %. Je to možné díky novým typům letadel (např. Airbus 350 nebo Boeing 787), která mohou naložit větší objem nákladu než starší generace letounů. Zajímavé je, že podíl belly freight vztažený na letecké trasy je o to větší, čím častěji se v týdnu do určité destinace létá. Tento aspekt se výrazně projevuje u Severní Ameriky a Asie. Zatímco z Německa startuje týdně do celkem 34 destinací v Severní Americe cca 600 strojů, do Asie je to pouze 379 strojů na 37 letišť (čísla z léta 2016). A právě tato vyšší frekvence způsobuje, že přeprava zásilek zboží formou belly cargo mezi Německem a Severní Amerikou je atraktivnější než do Asie. Ve Finsku je naopak situace jiná, protože Helsinky se staly významným dopravním uzlem s vysokou frekvencí odbavených letů směrem do Asie, což dokládá i vysoký počet přímých letů například do Pekingu.

Lenze

Volker Kuhoff

petr.pesek@lenze.com

www.lenze.cz

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit