Témata
Zdroj: Deutsche Messe

Řešení pro síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl

Hlavní téma letošního průmyslového veletrhu Hannover Messe je „Industrial Transformation – Making the Difference“ (Průmyslová transformace – změna k lepšímu). Veletrh spojuje výstavní oblasti automatizace, pohyb a pohony, digitální ekosystémy, energetická řešení, technické díly a řešení. Mezi hlavní témata patří dekarbonizace, Průmysl 4.0, bezpečnost IT, umělá inteligence a strojové učení, cirkulární ekonomika, Logistika 4.0 a vodík a palivové články. Program doplňují konference a fóra. Partnerskou zemí v roce 2023 je Indonésie.

Reklama

Seznam výzev pro průmysl je dlouhý: změna klimatu, nedostatek energií, narušené dodavatelské řetězce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řešení spočívá v důsledném používání technologií. Současně musí být správně nastaveny rámcové podmínky hospodářské politiky. Veletrh Hannover Messe 2023 nabízí obojí: technologie pro síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl i světové jeviště pro diskusi mezi průmyslem, politikou, vědou a společností.

Veletrh nabídne ucelený obraz od digitalizace a automatizace složitých výrobních procesů přes využití vodíku k zásobování továren energií až po použití softwaru k evidenci a snižování emisí CO2.

Zdroj: Deutsche Messe

Mezi vystavujícími společnostmi budou globální technologické korporace, jako jsou Amazon Web Services, Microsoft, Google, SAP, Siemens, Bosch, Nokia, ServiceNow nebo Schneider Electric, a také středně velké technologické firmy, jako Beckhoff, Festo, Harting, ifm, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Rittal nebo SEW. Renomované výzkumné ústavy jako Fraunhofer nebo KIT (Karlsruhe Institut für Technologie) a více než 300 start-upů slibují špičkové technologie a zcela nové obchodní modely.

Zdroj: Deutsche Messe

Iniciativa Manufacturing-X

K plnému využití potenciálu Průmyslu 4.0 jsou zapotřebí data. Spousta dat, ke kterým mají přístup všechny společnosti zapojené do procesu tvorby hodnot. Pomoci má nový ucelený datový ekosystém Manufacturing-X. Tuto vizi suverénní a bezpečné datové platformy prosazují mimo jiné hospodářské svazy BDI, VDMA a ZVEI. Jejím cílem je zachovat suverenitu podniků, neztratit přístup k zákaznickému rozhraní a přitom využít potenciál ekonomiky platforem.

Zdroj: Deutsche Messe

ChatGPT také pro průmysl?

Umělá inteligence (AI) hraje v průmyslu stále důležitější roli. Kromě optimalizace procesů se výrobní průmysl na umělou inteligenci stále více spoléhá při simulaci a vývoji produktů.

Cestu do průmyslu si najde i takzvaná generativní AI. Systémy jako ChatGPT nebo DALL‑E již dnes nabízejí podporu při psaní textů, programování a navrhování. V budoucnu je docela dobře možné, že umělá inteligence navrhne stroj a člověk pak zkontroluje, jaké úpravy jsou nutné pro skutečný provoz. To ušetří čas a nabídne značný potenciál vzhledem k převládajícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků. 

K tématu umělé inteligence přinese veletrh Hannover Messe rozsáhlou nabídku prohlídek pro návštěvníky, fóra a prezentace nástrojů umělé inteligence a případů jejího využití vystavovateli.

Zdroj: Deutsche Messe

Zviditelnění toků energie a její spotřeby

Souhrou softwaru a strojů vzniká značný potenciál pro úsporu energie. Většina průmyslových uživatelů stále ještě o mnoha skrytých spotřebách ani neví, například neregulované motory v čerpadlech, ventilátorech, kompresorech nebo strojích jsou stále v mnoha továrnách součástí každodenního života. Bez inteligentní řídicí technologie a součinnosti elektrotechniky a IT je zvýšení energetické účinnosti stěží proveditelné. Řešení Smart Energy Monitoring od vystavovatelů pomohou identifikovat a optimalizovat spotřebu energie na úrovni strojů, a tím snižovat emise CO2.

Reklama

Vodík jako zdroj energie a naděje

Průmysl chce vodík využít, aby se zbavil závislosti na fosilních zdrojích energie a snížil emise CO2. Je označován za klíčový zdroj energie, který je nezbytný pro dlouhodobý úspěch energetické transformace a pro ochranu klimatu. Výroba vodíku je však náročná a drahá. Je třeba ještě vyřešit otázky dostupnosti, přepravy a velkokapacitního skladování. Více než 500 firem představí na veletrhu Hannover Messe řešení pro využití vodíku v průmyslu. Uživatelé z průmyslových odvětví a političtí činitelé tak mohou v Hannoveru získat ucelený obraz o potenciálu tohoto zdroje energie a zjistit, jaký směr je třeba nastavit na cestě k průmyslu založenému na vodíku.

Iniciativa pro mladé talenty Your Future

Veletrh Hannover Messe připravil společně se svými partnery nový koncept s názvem Your Future, který je určen především pro poslední ročníky škol, studenty a mladé profesionály. Nabízí jim centrální diskusní platformu a komentované prohlídky, které je provedou k zájemcům z řad vystavovatelů.

Zdroj: Deutsche Messe

Kariérní kongres WomenPower

Kariérní kongres WomenPower je jednou z nejúspěšnějších akcí pro navazování kontaktů a diskuse pro ženy, pokud jde o rozmanitost, rozvoj kariéry, udržitelnost a nová pracovní prostředí. Kongres se koná každoročně v rámci veletrhu Hannover Messe a je určen především účastníkům a účastnicím z oborů STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika). Motto letošního ročníku zní „Celebrate Diversity“ (Oslavme rozmanitost).

Kromě programu přednášek, panelových diskusí a workshopů nabízí WomenPower firmám, sdružením, sítím, organizacím i školitelům a školitelkám možnost seznámit se na doprovodné výstavě s kariérními perspektivami, studiemi, nabídkami koučování a mentoringu a dalšími tématy a trendy v oblasti politiky zaměstnanosti.


Zpracováno redakcí dle tiskový podkladů společnosti Deutsche Messe. 

Související články
Síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl

Aktuálními otázkami průmyslu jsou např. změna klimatu, nedostatek energií, narušené dodavatelské řetězce a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řešení spočívá v důsledném používání technologií a současně musí být správně nastaveny rámcové podmínky hospodářské politiky. Veletrh Hannover Messe 2023 nabízí obojí.

HANNOVER MESSE 2018 (pondělí 23. - pátek 27. dubna)

Bezplatné elektronické vstupenky pro čtenáře časopisu MM Průmyslové spektrum.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Související články
MSV ve znamení měření a seřizování

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci špičkových měřicích a seřizovacích přístrojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Karla Suchny, jednatele společnosti Zoller Czech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit