Témata
Reklama

Síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl

Aktuálními otázkami průmyslu jsou např. změna klimatu, nedostatek energií, narušené dodavatelské řetězce a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řešení spočívá v důsledném používání technologií a současně musí být správně nastaveny rámcové podmínky hospodářské politiky. Veletrh Hannover Messe 2023 nabízí obojí.

Vstupenka zdarma

Našim čtenářům nabízíme bezplatnou vstupenku na veletrh Hannover Messe 2023, který se koná na hannoverském výstavišti letos ve dnech 17.–21. dubna. Vstupenku získáte po registraci e-kódu na webových stránkách veletrhu.

Váš e-kód: tvV6p

CO2-neutrální výroba, umělá inteligence, vodíkové technologie, energetický management a Průmysl 4.0 – to jsou zastřešující témata veletrhu Hannover Messe 2023,“ říká dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG. „Pouze souhra těchto technologií umožní trvale zajistit naši prosperitu a zároveň podpořit ochranu klimatu.“ Na předním světovém průmyslovém veletrhu se představí přibližně 4 000 firem z oblastí strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu a energetiky a představí řešení pro budoucnost výroby a dodávek energií.

Přístupy k řešení všech globálních výzev

Veletrh Hannover Messe nabídne ucelený obraz od digitalizace a automatizace složitých výrobních procesů přes využití vodíku pro zásobování továren energií až po použití softwaru k evidenci a snižování emisí CO2. Jochen Köckler uvádí: „Veletrh představí přístupy k řešení všech aktuálních globálních výzev.

Mezi vystavujícími společnostmi budou globální technologické korporace, středně velké technologické firmy, renomované výzkumné ústavy a více než 300 start-upů. (Zdroj: Deutsche Messe)

Technologické společnosti, výzkumné ústavy i start-upy

Mezi vystavujícími společnostmi budou globální technologické korporace jako např. Amazon Web Services, Microsoft, Google, SAP, Siemens, Bosch, Nokia, ServiceNow a Schneider Electric a také středně velké technologické firmy jako Beckhoff, Festo, Harting, ifm, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Rittal a SEW. Renomované výzkumné ústavy jako Fraunhofer nebo KIT (Karlsruhe Institut für Technologie) a více než 300 start-upů slibují špičkové technologie a zcela nové obchodní modely. Veletrh Hannover Messe zahájí německý kancléř Olaf Scholz a indonéský prezident Joko Widodo. Indonésie je totiž letošní partnerskou zemí tohoto průmyslového veletrhu.

Umělá inteligence (AI) hraje v průmyslu stále důležitější roli. Kromě optimalizace procesů se výrobní průmysl spoléhá na umělou inteligenci stále více při simulaci a vývoji produktů. (Zdroj: Deutsche Messe)

Koncept Průmysl 4.0 a iniciativa Manufacturing-X

K plnému využití potenciálu konceptu Průmysl 4.0 jsou zapotřebí data, spousta dat, ke kterým mají přístup všechny společnosti zapojené do procesu tvorby hodnot. Pomoci má nový ucelený datový ekosystém Manufacturing-X. Tuto vizi suverénní a bezpečné datové platformy prosazují mimo jiné hospodářské svazy BDI, VDMA a ZVEI. V úzké spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu budou na veletrhu představeny první kroky k realizaci iniciativy Manufacturing-X. Jak uvádí Jochen Köckler: „Cílem je zachovat suverenitu podniků, neztratit přístup k zákaznickému rozhraní a přitom využít potenciál ekonomiky platforem.

Více než 500 firem představí na veletrhu řešení pro využití vodíku v průmyslu. Hannover se tak stává nejdůležitější a největší světovou platformou k tomuto tématu. (Zdroj: Deutsche Messe)

ChatGPT také pro průmysl?

Umělá inteligence (AI) hraje v průmyslu stále důležitější roli. Kromě optimalizace procesů se výrobní průmysl spoléhá na umělou inteligenci stále více při simulaci a vývoji produktů. Cestu do průmyslu si najde i takzvaná generativní AI. Systémy jako ChatGPT nebo DALL‑E již dnes nabízejí podporu při psaní textů, programování a navrhování. „V budoucnu je docela dobře možné, že umělá inteligence navrhne stroj a člověk pak zkontroluje, jaké úpravy jsou nutné pro skutečný provoz. To ušetří čas a nabídne značný potenciál vzhledem k převládajícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ říká Jochen Köckler. K tématu umělé inteligence nabídne veletrh Hannover Messe návštěvníkům rozsáhlé prohlídky, různá fóra a prezentace nástrojů umělé inteligence, stejně jako ukázky jejich využití.

Reklama

Zviditelnění toků energie a její spotřeby

Souhrou softwaru a strojů vzniká značný potenciál pro úsporu energie. Řešení „Smart Energy Monitoring“, nabízená vystavovateli, pomohou identifikovat a optimalizovat spotřebu energie na úrovni strojů a tím snižovat emise CO2. „Většina průmyslových uživatelů stále ještě o mnoha skrytých spotřebách ani neví,“ říká Jochen Köckler. Neregulované motory v čerpadlech, ventilátorech, kompresorech a jiných strojích jsou stále v mnoha továrnách součástí každodenního života. Bez inteligentní řídicí technologie a součinnosti elektrotechniky a IT je zvýšení energetické účinnosti stěží proveditelné. Jochen Köckler připomíná: „Průmysl se v Německu na spotřebě elektřiny podílí asi ze 45 %. Řešení vystavujících firem mohou významně přispět k výrazně energeticky účinnější výrobě.

CO2-neutrální výroba, umělá inteligence, vodíkové technologie, energetický management a koncept Průmysl 4.0 – to jsou zastřešující témata veletrhu Hannover Messe 2023.

Vodík jako zdroj energie a naděje

Všichni mluví o zeleném vodíku. Průmysl jej chce využít, aby se zbavil závislosti na fosilních zdrojích energie a snížil emise CO2. Německé Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu označuje vodík za klíčový zdroj energie, nezbytný pro dlouhodobý úspěch energetické transformace a pro ochranu klimatu. Přesto se objevují problémy. Výroba vodíku je náročná a drahá. Je třeba ještě vyřešit otázky dostupnosti, přepravy a velkokapacitního skladování. Jochen Köckler: „Více než 500 firem představí na veletrhu řešení pro využití vodíku v průmyslu. Hannover se tak, pokud jde o téma vodíku, stává nejdůležitější a největší světovou platformou.“ Uživatelé z průmyslových odvětví a političtí činitelé mohou v Hannoveru získat ucelený obraz o potenciálu tohoto zdroje energie a zjistit, jaký směr je třeba na cestě k průmyslu založenému na vodíku nastavit.

Kariérní kongres WomenPower je jednou z nejúspěšnějších akcí, pokud jde o rozmanitost, rozvoj kariéry, udržitelnost a nová pracovní prostředí. (Zdroj: Deutsche Messe)

Iniciativa Your Future pro mladé talenty

Veletrh Hannover Messe připraví společně se svými partnery nový koncept s názvem Your Future, určený především pro studenty a mladé profesionály. Nabízí jim centrální diskusní platformu a komentované prohlídky.

Kariérní kongres WomenPower

Kariérní kongres WomenPower je jednou z nejúspěšnějších akcí, pokud jde o rozmanitost, rozvoj kariéry, udržitelnost a nová pracovní prostředí. Kongres se v rámci veletrhu koná každoročně a je určen především účastníkům a účastnicím z oborů STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika). Motto letošního ročníku zní Celebrate Diversity (Oslavme rozmanitost). Kromě přednášek, panelových diskusí a workshopů nabízí kongres WomenPower firmám, sdružením, sítím, organizacím i školitelům a školitelkám také možnost seznámit se na doprovodné výstavě s kariérními perspektivami, studiemi, nabídkami koučování a mentoringu a dalšími tématy a trendy v oblasti politiky zaměstnanosti.

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2023 bude Indonésie, největší hospodářská velmoc v regionu ASEAN. (Zdroj: Deutsche Messe)

Partnerskou zemí bude Indonésie

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2023 bude Indonésie, největší hospodářská velmoc v regionu ASEAN. Motto je Making Indonesia 4.0. Indonésie se chce do roku 2030 stát jednou z deseti největších ekonomik světa – podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny má do té doby činit 51,6 % z celkové nové výstavby. Na veletrhu se tato rozvíjející se země představí jako spolehlivý partner pro firmy z celého světa.

Hannover Messe
Hannover Messe je přední světový průmyslový veletrh. Jeho hlavní téma Industrial Transformation – Making the Difference (Průmyslová transformace – změna k lepšímu) spojuje výstavní témata, jako jsou automatizace, pohyb a pohony, digitální ekosystémy, energetická řešení, technické díly, Future Hub – centrum budoucnosti, stlačený vzduch a vakuum a globální obchod a trhy. Mezi hlavní témata patří dekarbonizace, koncept Průmysl 4.0, bezpečnost IT, umělá inteligence a strojové učení, cirkulární ekonomika, logistika 4.0 a rovněž vodík a palivové články. Program bude doplněn o různé konference a fóra. Veletrh se bude konat v Hannoveru od 17. do 21. dubna a partnerskou zemí bude Indonésie.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit