Témata

Seminář průmyslového čištění

Odborné semináře průmyslového čištění poskytují odborníkům, provozním specialistům, technikům i řídicím pracovníkům českých a slovenských strojírenských firem prostor k seznámení s aktuálními světovými trendy.

První den semináře byl tematicky zaměřen na čištění s využitím médií na bázi vodního roztoku. Vodní roztok skýtá množství výhod zejména v ekologii – má relativně malý dopad na životní prostředí a ovzduší, a v minimálním zdravotním riziku pro zaměstnance – nejsou potřeba uzavřená pracoviště a ve variabilitě čisticího procesu.
I vzhledem k těmto vlastnostem pracuje v současné době s médii na vodní bázi přibližně 75 % aplikací.

Sedm desítek účastníků seminářeThomas Gutmann, vedoucí týmu „service plus“ Mafac, prezentoval princip a výhody čištění s médii na vodní bázi, se kterým má společnost Mafac 45letou zkušenost. Dodává špičková technologická zařízení do různých odvětví – automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky a elektrotechnického průmyslu nebo pro výrobu medicínské techniky po celém světě.


K 50. výročí uvedl Mafac na trh kompaktní stroj pro ekonomicky dostupné vysoce kvalitní čištění – Mafac Pura. Jeho základem je, stejně jako u dalších zařízení Mafac, patentovaný systém protiběžné rotace trysek a koše s čištěnými obrobky.

Ing. Roman Konvalinka, manager SurTec promluvil o optimalizaci čisticího procesu z pohledu užití médií na vodní bázi.

Největší část z celkových nákladů na čištění spotřebovávají práce (obsluha a údržba, vytížení zařízení, případně zmetkovitost) a cena čisticího zařízení – téměř dvě třetiny nákladů. Zbývající třetina jde na vrub spotřeby čisticí chemie, vody, energie a likvidace lázní a odpadů. Vhodnou cílenou volbou média je možné, při dosažení požadované kvality, ekonomiku čisticího procesu výrazně posunout. SurTec vyvinul modulární systém s odděleným dávkováním tenzidu a builderu, při jehož využití se builder dávkuje titračně a tenzid fotometricky. Systém umožňuje optimalizovat proces dávkováním pouze potřební složky.

Petr Teverný, vedoucí obchodu Imtos, představil základní typy i speciální zákaznická řešení Bupi Cleaner, která tvoří přibližně 70% podíl firemní produkce. Základem čisticích zařízení Bupi je ostřikový systém na bázi vody s otáčejícími se čištěnými obrobky a pevným systémem trysek. Zařízení Bupi nachází uplatnění v široké škále průmyslových odvětví, v automobilovém, leteckém a železničním průmyslu, ve zbrojovkách, lakovnách, chemickém průmyslu i jinde.

Příkladem velmi zajímavého individuálního technického řešení pro konkrétního zákazníka je zařízení pro proudové čištění vnitřního prostoru ohýbaných profilů lanovkových sedaček. Zařízení s komorou o pracovní výšce 2 500 mm využívá trysky o průtoku 70 m3.h-1.

Čištění s použitím médií na bázi modifikovaných alkoholů a rozpouštědel reprezentovaly na semináři společnosti Pero AG a Dow Europe.
Pero vyrábí zařízení na vodní i rozpouštědlové bázi k čištění dílů z kovu, plastu i skla. Produkty společnosti Pero se uplatňují všude, kde je třeba čistit a odmašťovat milimetrové i velké díly s komplikovanou geometrií při splnění přísných kritérií na obsah zbytkových nečistot. Sebastian Hodrea a Florian Gerstner prezentovali
typovou řadu R, která, s odstupňovanou velikostí dávky (50 kg u R0 až 1000 kg u R5) umožňuje zvolit optimální zařízení s ohledem na efektivitu konkrétního provozu. Modulární charakter typové řady skýtá široké možnosti customizace.

Maciej Chmielewski, Sales Manager Eastern Europe & Russia Dow Europe, přiblížil optimalizaci čisticího procesu s modifikovanými alkoholy s využitím nových stabilizačních systémů Dowclene.

Další metodou finalizace výrobků představenou na semináři bylo odjehlování. Technologii elektrolytického odjehlování prezentoval Dieter Abler, Director Global Key Accounts Stoba Sondermaschinen, termického odjehlování pak Philipp Melching, Sales Director ATL Anlagentechnik Luhden. Obě technologie efektivně a rychle odjehlují vnitřní i vnější hrany bez vzniku sekundárních otřepů.

Technologické centrum Imtos

Praktické ukázky a testování

Pro praktické ukázky čištění se účastníci semináře první den odpoledne přesunuli do Technologického předváděcího centra Imtos v sídle společnosti v Moravanech.

Technologické centrum Imtos

Technici Imtos i specialisté výrobců demonstrovali čisticí procesy na instalovaných zařízeních Pero a Mafac.

Všichni účastníci semináře dostali možnost v průběhu semináře nechat otestovat čištění svých vlastních obrobků podle reálných parametrů a nastavení.

Testování čištění, případně dalších strojírenských operací, je v Technologickém centru Imtos možné i mimo semináře a veřejné akce. Po předchozí telefonické dohodě je možné testovat prakticky kdykoliv.

Mafac Elba

Ostřikové čisticí zařízení na vodní bázi určené pro mezioperační i finální čištění dílů využívá patentovaný vícestranný postřikovací systém s protichůdně rotujícími tryskami a košem. Speciální uspořádání trysek zajišťuje vynikající parametry čištění a možnost dvojstupňového procesu (praní + oplach).

Ostřikové zařízení Mafac Elba

Základní parametry

Velikost koše: 600 x 400 x 288 mm
Maximální hmotnost vsázky: 100 kg
Počet pracích nádrží: 1 nebo 2
Celkový objem pracích nádrží: 775 litrů (při dvou: 400 l a 375 l)
Vnější rozměry: 1 800 x 1 400 x 1 850 mm (h x š x v)
Hmotnost: 950 kg (bez média)

Pero R1

Toto čisticí zařízení je určené pro všechna čisticí média KW, CKW a modifikované alkoholy s bodem vzplanuti >55°.

Využívá sílu rozpouštědla k čištění a odmaštění, umí díly i konzervovat. Díky plně vakuové technice pracuje Pero R1 při nižších teplotách, což šetří čištěné díly i rozpouštědla a zajišťuje dodržení technické čistoty dílů i dobrou ekonomickou bilanci zařízení.

Ovládání čisticího zařízení R1

Základní parametry

Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm
Opce: 530 x 365 x 250 mm
Maximální hmotnost vsázky: 80 kg
počet pracích nádrží: 1 až 3
max. výkon: 20 vsázek za hodinu (při max. 35 kg)
vnější rozměry: 1 600 – 2 785 x 2 600 x 2 205 – 3 253 mm (h x š x v)

Společnost Imtos děkuje partnerským firmám za odborný příspěvek k uspořádání semináře.

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit