Témata
Reklama

Seminář průmyslového čištění

Odborné semináře průmyslového čištění poskytují odborníkům, provozním specialistům, technikům i řídicím pracovníkům českých a slovenských strojírenských firem prostor k seznámení s aktuálními světovými trendy.

První den semináře byl tematicky zaměřen na čištění s využitím médií na bázi vodního roztoku. Vodní roztok skýtá množství výhod zejména v ekologii – má relativně malý dopad na životní prostředí a ovzduší, a v minimálním zdravotním riziku pro zaměstnance – nejsou potřeba uzavřená pracoviště a ve variabilitě čisticího procesu.
I vzhledem k těmto vlastnostem pracuje v současné době s médii na vodní bázi přibližně 75 % aplikací.

Reklama
Reklama
Sedm desítek účastníků seminářeThomas Gutmann, vedoucí týmu „service plus“ Mafac, prezentoval princip a výhody čištění s médii na vodní bázi, se kterým má společnost Mafac 45letou zkušenost. Dodává špičková technologická zařízení do různých odvětví – automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky a elektrotechnického průmyslu nebo pro výrobu medicínské techniky po celém světě.


K 50. výročí uvedl Mafac na trh kompaktní stroj pro ekonomicky dostupné vysoce kvalitní čištění – Mafac Pura. Jeho základem je, stejně jako u dalších zařízení Mafac, patentovaný systém protiběžné rotace trysek a koše s čištěnými obrobky.

Ing. Roman Konvalinka, manager SurTec promluvil o optimalizaci čisticího procesu z pohledu užití médií na vodní bázi.

Největší část z celkových nákladů na čištění spotřebovávají práce (obsluha a údržba, vytížení zařízení, případně zmetkovitost) a cena čisticího zařízení – téměř dvě třetiny nákladů. Zbývající třetina jde na vrub spotřeby čisticí chemie, vody, energie a likvidace lázní a odpadů. Vhodnou cílenou volbou média je možné, při dosažení požadované kvality, ekonomiku čisticího procesu výrazně posunout. SurTec vyvinul modulární systém s odděleným dávkováním tenzidu a builderu, při jehož využití se builder dávkuje titračně a tenzid fotometricky. Systém umožňuje optimalizovat proces dávkováním pouze potřební složky.

Petr Teverný, vedoucí obchodu Imtos, představil základní typy i speciální zákaznická řešení Bupi Cleaner, která tvoří přibližně 70% podíl firemní produkce. Základem čisticích zařízení Bupi je ostřikový systém na bázi vody s otáčejícími se čištěnými obrobky a pevným systémem trysek. Zařízení Bupi nachází uplatnění v široké škále průmyslových odvětví, v automobilovém, leteckém a železničním průmyslu, ve zbrojovkách, lakovnách, chemickém průmyslu i jinde.

Příkladem velmi zajímavého individuálního technického řešení pro konkrétního zákazníka je zařízení pro proudové čištění vnitřního prostoru ohýbaných profilů lanovkových sedaček. Zařízení s komorou o pracovní výšce 2 500 mm využívá trysky o průtoku 70 m3.h-1.

Čištění s použitím médií na bázi modifikovaných alkoholů a rozpouštědel reprezentovaly na semináři společnosti Pero AG a Dow Europe.
Pero vyrábí zařízení na vodní i rozpouštědlové bázi k čištění dílů z kovu, plastu i skla. Produkty společnosti Pero se uplatňují všude, kde je třeba čistit a odmašťovat milimetrové i velké díly s komplikovanou geometrií při splnění přísných kritérií na obsah zbytkových nečistot. Sebastian Hodrea a Florian Gerstner prezentovali
typovou řadu R, která, s odstupňovanou velikostí dávky (50 kg u R0 až 1000 kg u R5) umožňuje zvolit optimální zařízení s ohledem na efektivitu konkrétního provozu. Modulární charakter typové řady skýtá široké možnosti customizace.

Maciej Chmielewski, Sales Manager Eastern Europe & Russia Dow Europe, přiblížil optimalizaci čisticího procesu s modifikovanými alkoholy s využitím nových stabilizačních systémů Dowclene.

Další metodou finalizace výrobků představenou na semináři bylo odjehlování. Technologii elektrolytického odjehlování prezentoval Dieter Abler, Director Global Key Accounts Stoba Sondermaschinen, termického odjehlování pak Philipp Melching, Sales Director ATL Anlagentechnik Luhden. Obě technologie efektivně a rychle odjehlují vnitřní i vnější hrany bez vzniku sekundárních otřepů.

Technologické centrum Imtos

Praktické ukázky a testování

Pro praktické ukázky čištění se účastníci semináře první den odpoledne přesunuli do Technologického předváděcího centra Imtos v sídle společnosti v Moravanech.

Technologické centrum Imtos

Technici Imtos i specialisté výrobců demonstrovali čisticí procesy na instalovaných zařízeních Pero a Mafac.

Všichni účastníci semináře dostali možnost v průběhu semináře nechat otestovat čištění svých vlastních obrobků podle reálných parametrů a nastavení.

Testování čištění, případně dalších strojírenských operací, je v Technologickém centru Imtos možné i mimo semináře a veřejné akce. Po předchozí telefonické dohodě je možné testovat prakticky kdykoliv.

Mafac Elba

Ostřikové čisticí zařízení na vodní bázi určené pro mezioperační i finální čištění dílů využívá patentovaný vícestranný postřikovací systém s protichůdně rotujícími tryskami a košem. Speciální uspořádání trysek zajišťuje vynikající parametry čištění a možnost dvojstupňového procesu (praní + oplach).

Ostřikové zařízení Mafac Elba

Základní parametry

Velikost koše: 600 x 400 x 288 mm
Maximální hmotnost vsázky: 100 kg
Počet pracích nádrží: 1 nebo 2
Celkový objem pracích nádrží: 775 litrů (při dvou: 400 l a 375 l)
Vnější rozměry: 1 800 x 1 400 x 1 850 mm (h x š x v)
Hmotnost: 950 kg (bez média)

Pero R1

Toto čisticí zařízení je určené pro všechna čisticí média KW, CKW a modifikované alkoholy s bodem vzplanuti >55°.

Využívá sílu rozpouštědla k čištění a odmaštění, umí díly i konzervovat. Díky plně vakuové technice pracuje Pero R1 při nižších teplotách, což šetří čištěné díly i rozpouštědla a zajišťuje dodržení technické čistoty dílů i dobrou ekonomickou bilanci zařízení.

Ovládání čisticího zařízení R1

Základní parametry

Velikost koše: 530 x 320 x 200 mm
Opce: 530 x 365 x 250 mm
Maximální hmotnost vsázky: 80 kg
počet pracích nádrží: 1 až 3
max. výkon: 20 vsázek za hodinu (při max. 35 kg)
vnější rozměry: 1 600 – 2 785 x 2 600 x 2 205 – 3 253 mm (h x š x v)

Společnost Imtos děkuje partnerským firmám za odborný příspěvek k uspořádání semináře.

Reklama
Související články
Pryč s olejem ve vodě

Málokdo očekával, že novým materiálem, který odstraňuje olej z vody, se stane nitrid bóru, známý spíše jako nástrojový materiál než jako sorbent. S objevem nečekané podivuhodné vlastnosti materiálu, který je modifikací kubického nitridu bóru cBN na vyměnitelné břitové destičky pro obrábění, nyní přišli australští a francouzští vědci.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Související články
Efektivní údržba vodou mísitelných obráběcích kapalin

Legislativní změny v oblasti používání a označování chemických látek kladou stále vyšší nároky na výrobce obráběcích kapalin při výběru složek a přísad pro zlepšení jejich užitných vlastností. Bez provozní údržby však ani moderní řezné kapaliny bez obsahu nebezpečných látek nemusí přinášet očekávané vlastnosti - zejména dlouhou životnost a vysoký hygienický standard. Právě na tyto dva aspekty se v následujícím článku zaměříme.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Čistý stlačený vzduch

Při přípravě stlačeného vzduchu hrají významnou roli dva klíčové faktory - vysoká dostupnost čistého stlačeného vzduchu a jeho příprava za rozumnou cenu. Nově vyvinuté syntetické kompresorové oleje se velmi dobře osvědčily v praxi. Dlouhá životnost oleje, vysoká účinnost a velmi nízký obsah oleje ve stlačeném vzduchu výrazně snižují provozní náklady.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Jak zpracovat plán kontroly a údržby

V České republice je v provozu vedle velkých zpracovatelských průmyslových celků také překvapivě velké množství celků středních a malých. Dostupné statistiky hovoří o desítkách tisíc podnikatelských subjektů, které provozují technické celky ve zpracovatelském průmyslu. Pro všechny tyto celky, bez ohledu na jejich velikost, složitost, nebo stáří platí jedna základní skutečnost. Jejich porucha může v důsledku znamenat zastavení produkce se všemi důsledky.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Problémy s likvidací procesních vod se vypaří

Efektivní způsob likvidace procesních kapalin v místě jejich vzniku představuje technologie atmosférické odparky společnosti MKR Metzger.

Úspory jsou heslo naší doby

Nejen současná legislativa, ale i prostá starost o zaměstnance či vlastní zdraví vede menší i větší firmy k tomu, že investují do technologií filtrace - technologií, jejichž přímé efekty "nejsou vidět" a přesto jsou poměrně nákladné.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Jednokomorové dvoupotrubní dávkovače do CMS

Na rozdíl od stávajících dvoukomorových dávkovačů se šoupátkovými rozváděči, např. zn. Lincoln, jsou nové jednokomorové dávkovače řady 2D a 2DD nesrovnatelně jednodušší. Nový princip plnění dávkovacích komor prostřednictvím dvojice jednosměrných ventilů V1-V2 v sobě skrývá potenciál uspokojit poptávku po levném mazání tukem i pro běžné stroje a strojní zařízení. S tím byla odborná veřejnost seznámena v článku MM Průmyslové spektrum 11/2018, nazvaném Nová koncepce dvoupotrubních CMS.

Jak efektivně využívat vodu? 85 % českých firem s ní plýtvá

Statisíce až miliony korun ročně – takovou ztrátu může firmám způsobit nedostatečná péče o vodu v průmyslových odvětvích napříč spektrem. Podle společnosti Aquarex Waterprofit, která se specializuje na řešení pro úpravu a management vody, přitom čirou tekutinu koncepčně neřeší valná většina českých společností – 85 % procent z nich s ní plýtvá. Velké ztráty v tomto směru hlásí chemický, energetický či potravinářský průmysl, ale i strojírenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit