Témata
Reklama

Seřizovací přístroje pro efektivní obrábění

Současné obráběcí stroje, ať už zaměřené na univerzální použití nebo na dosažení vysoké produktivity určitého typu výrobku v hromadné výrobě, jsou nákladnou investicí a jejich uživatel si musí být neustále vědom výchozího faktu: „Nelétají-li třísky, stroj nevydělává ani na sebe.“

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Přitom ale musí být vykonáno množství činností, bez nichž se vlastní obrábění neobejde:
• poptávkové řízení – analýza;
• nabídka;
• objednávka;
• konečná technologie – materiál, externí činnosti, konstrukce přípravků, výběr nástrojů;
• zadání zakázky do podnikových systémů;
• příprava programů;
• kapacitní plán;
• objednání nástrojů, přípravků a měřidel;
• přenos programů a jejich ověření na stroji;
• seřízení stroje;
• obrábění;
• kontrola;
• balení a odeslání.
Z výčtu výše uvedených činností však pouze jediná vytváří přidanou hodnotu a může přinést zisk.

Reklama
Reklama

Obráběcí stroj má obrábět

Moderní obráběcí stroje – zejména víceprofesní – nabízejí množství funkcí, které lze využít k pokrytí dalších operací. Jakkoliv se mohou z hlediska přesnosti blížit specializovaným zařízením, vždy však znamenají zastavení hlavní činnosti, pro kterou byl obráběcí stroj především konstruován, tedy vlastní odebírání materiálu ve formě třísky. Tam, kde jde o hromadnou výrobu a docílení skutečných nejnižších možných nákladů, se tato do stroje vestavěná zařízení a „vedlejší funkce“ nevyskytují. Ani malosériová a kusová výroba, vždy dražší než hromadná (posuzováno cenou konečného produktu), však nemůže plýtvat tím nejdražším z hlediska výroby, tj. využitelným strojním časem.

Seřizovací přístroj Parsetter P1850

Představy o úsporách použitím obráběcího stroje k jiným úkonům, než je odebírání třísky, jsou mylné. Externí zařízení jsou vždy levnější, jsou-li konstruována pouze pro měření, a navíc vždy zaručují vyšší přesnost měření, a to především svou vlastní, o řád vyšší přesností. Použití nástrojových a obrobkových sond na stroji má své opodstatnění zejména při kontrole ustavení polotovaru na stroji a eventuální kompenzaci referenčních bodů a dále u některých obráběcích operací (například při obrábění úzce tolerované a velmi přesně polohované obvodové drážky).

Seřizovací přístroje Parlec

Na trhu existuje velké množství seřizovacích přístrojů i měřicích strojů. V poslední době se objevují tendence využít seřizovací přístroje také pro kontrolu přesnosti jednodušších obrobků. V každém případě jsou seřizovací přístroje určeny do běžného dílenského prostředí a tomu je podřízena jejich konstrukce. Americký výrobce těchto zařízení, společnost Parlec, která je známá vysokou odolností a tuhostí svých přístrojů Parsetter, nyní představila typy TMM1550 a TMM1850 v inovovaném provedení. Litinové provedení lože i stojanu, submikronové odečítání polohy a nový modulární operační systém softwarového vybavení Parlevision (dodávaný ve dvou provedeních) – to jsou základní charakteristiky seřizovacích přístrojů Parlec.

Intenzivní osvit pro inspekci opotřebení nástrojů

Softwarová výbava

Měřicí software Parlevision G3 umožňuje digitalizovat i složitou geometrii řezného nástroje, údaje ukládat a používat je pro kompilaci nových sestav. Infračervený osvit zobrazuje stav řezných hran. Standardním prostředkem vizualizace je 19” LCD monitor s vysokým rozlišením. Přenos dat je možný přes internet nebo prostřednictvím místní ethernetové sítě. Systém může být konfigurován individuálně a je připraven pro následné postupné rozšiřování nebo upgrade na vyšší systém.

Software Parlevision PGC Plus kromě standardních fukcí měření a inspekce řezných hran umožňuje správu datových souborů komponentů a nástrojových sestav, jakož i obecných zákaznických souborů. Zprostředkovává rovněž různé způsoby komunikace s nejrůznějšími řídicími systémy obráběcích strojů i se systémy správy dat nástrojového hospodářství. Obsahuje také speciální měřicí rutiny pro inspekci specifických nástrojů, jakými jsou například stavitelné výstružníky či vyvrtávací tyče.

Technická data seřizovacích přístrojů

Seřizovací přístroj Parsetter TMM1550 (stolní provedení) a TMM1850 (provedení s vlastním skříňovým podstavcem) jsou vybaveny ručním přesouváním polohy a zpevněním pomocí samostatných brzd na jednotlivých osách. Umožňují jemné dostavení s citlivostí 0,001 mm. K dispozici je LED osvětlení s měnitelnou intenzitou, 5megapixelový senzor a digitální zoom. Systém výměnných adaptérů umožňuje pracovat s nástroji typu HSK, Capto, KM, VDI, CAT, BT, NMTB, Big +. Rozsah měřených průměrů: 320 mm (420 mm opce) u TMM1550, popř. 420 mm u TMM1850. Rozsah měřených délek: 400 mm (500 nebo 600 mm jako opce).
Konektivitou a nabídkou rozhraní pro připojení do nejrůznějších systémů řízení i systémů nástrojových hospodářství představují seřizovací přístroje Parlec účinný nástroj pro zvýšení efektivity a produktivity obrábění.

Ondřej Svoboda

Misan

o.svoboda@misan.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 120129
Datum: 15. 02. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Firmy
Související články
Chytré měření upínací síly

Společnost Kelch uvede ve 3. čtvrtletí 2018 na trh novou generaci přístroje Safecontrol 4.0. Osvědčený systém měření upínací síly ve vřetenu obráběcího stroje je kompletně přepracován a poskytuje nyní uživatelům prostřednictvím vlastní aplikace maximální flexibilitu. Další výhodou je vysoká spolehlivost a v neposlední řadě moderní ergonomický design a jednoduché ovládání.

Výsledky spolupráce akademické sféry s průmyslem

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepjetí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. V předchozích vydáních MM Průmyslového spektra jsme avizovali, že budeme technickou veřejnost informovat o konkrétních výsledcích naší spolupráce. Zde jsou první poznatky.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Související články
EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Obrobkové sondy a úskalí jejich použití

Téměř většina z nově vyrobených, zejména pak sofistikovaných obráběcích strojů, je dnes vybavena obrobkovými měřícími sondami. V uživatelských návodech k těmto sondám se lze dočíst o tom, jakými přínosy je jejich nasazení ve výrobě ohledně efektivnosti, snižování vedlejších časů při mezioperačních a finálních kontrolách obrobků atd. Ano, to vše je pravdou, nicméně i měřící sondy mají svá úskalí - tak jako ostatně každé jiné měřící zařízení.

Zvyšování užitné hodnoty obráběcích a tvářecích strojů

Konkurence v oboru prodeje obráběcích strojů je velká a všechny firmy hledají způsob, jak nabídnout koncovému uživateli vyšší užitnou hodnotu. Tato užitná hodnota se posuzuje podle parametrů koncové výrobní technologie (přesnost, jakost, produktivita, celkové náklady) a pro výrobce obráběcích strojů je to jeden z bodů, kde mohou technickými znalostmi a inovacemi ovlivnit svou konkurenceschopnost na trhu.

Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Termostabilní koncept obráběcích strojů - 1. část

Termostabilní koncept obráběcích strojů firmy Okuma je systém regulace či chcete-li potlačování dilatací stroje způsobených změnami teploty jeho struktury. I když změny teploty je možné omezit vhodnou konstrukcí stroje, nelze jim zcela zabránit. Stroj pracuje v určitém prostředí, které obecně nemá konstantní teplotu.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Upnutí obrobku ovlivňuje přesnost a produktivitu obrábění

Přesnost a produktivitu obrábění ovlivňuje mnoho faktorů. Svůj podíl na výsledku má typ a vlastnosti použitého obráběcího stroje, volba nástrojů a řezných podmínek, zvolená strategie obrábění a v neposlední řadě i způsob upnutí a vyrovnání dílce před obráběním. V některých specifických případech je volba upnutí klíčovým faktorem pro realizaci celé technologie v požadovaných parametrech.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit