Témata
Reklama

Škola programování řídicího systému - 2. díl

Ing. Miloslav Štulpa ve spolupráci se společností FANUC Czech připravil třídílný seriál, který se zabývá praktickým ovládáním softwaru řídicího systému Fanuc v aplikacích soustružení a frézování. První část seznámila čtenáře se strukturou řídicího systému a CNC programu s cílem vytvoření jeho prvního programu. Části druhá a třetí navazují na 1. díl vybranými příklady ukazujícími možnosti při tvorbě programu v oblasti soustružení a frézování.

Druhý díl je zaměřen konkrétně na programování soustruhu. Máme tedy zapnutý řídicí systém Fanuc Manual Guide a zmáčknutím tlačítka Edit začínáme programovat. Celý postup vysvětlíme prostřednictvím popisu jednotlivých obrázků – snímků obrazovek řídicího systému. Příklad součásti (hřídele) s programem je na obr. 1.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Výkres hřídele s programem.

Začínáme programovat

Postup (viz obr. 2):
1) pod tlačítkem O seznm si založíme nový program, je možnost komentáře a zmáčkneme tlačítko Otevr a otočíme lištou;

2) začínáme programovat v tlačítkách: Start – volíme tvar a rozměry polotvaru vč. nulového bodu a použijeme kartu start, je–li naplněna. Cyklus – volíme Soustružení dále Hrubování – zde vyplníme dialogovou tabulku technologie a následně automaticky naskočí kreslení volné kontury. Totéž se opakuje po výměně nástroje u hlazení a též u technologie závitování a zápichu (v těchto dvou případech se v rámci dialogu geometrie nekreslí, pouze se vyplňuje tabulka). Konec – netřeba psát 2–3 bloky s M30, jsou na kartě – a dále otáčíme lištu;

3) simulace – zmáčkneme tlačítko Simul a uvidíme stejná tlačítka jako na obrázku. Budeme je používat, přičemž zde můžeme nastavit i simulaci drah nástroje. Pokud požadujeme ještě další úpravy v simulaci, lze je získat následným otáčením této lišty;

4) začátečníky upozorním na dvě důležitá tlačítka, která bychom měli použít před svou prací: T-kor (nástroje a jeho korekce) – viz příslušný obrázek níže. Prostřednictvím tlačítka Nastav můžeme přednastavit karty s použitím G a M kódů – obvykle to bývá startovací část programu se zarovnáním čela a bez jeho zarovnání. Pokud se na čele odstraňuje větší množství materiálu, je výhodnější použít cyklus. Zde si lze připravit i více rutinních částí programu, které se mohou vyskytovat např. mezi cykly. Ovšem po přenesení bloků z karty do programu je nutno některé číselné údaje upravit podle rozměrů a technologických možností výrobku. V dílenské praxi se na každém stroji vyrábí určitý typ výrobku, a tak základní struktura bloků zůstává, přičemž tam, kde dochází často ke změnám, je možné v kartě místo čísla umístit otazník (bude červený) a tak se omezí možnost programátorské chyby. Pro část programu mezi cykly lze též použít to, co je již v programu napsáno, a přenést kopírováním na požadované místo (viz tlačítko Kopie v obrázku k bodu 1) a upravit. K tomu nám pomáhají tlačítka na obrazovce: Alter, Insert, Delete. Tlačítko Alter (alternativa – výměna), které neznáme z PC, je při těchto úpravách to nejvíce používané tlačítko – nové měněné hodnoty se píší do řádku pod již napsaným programem a vyměňují.

Obr. 2. Začínáme programovat.

Poznámky k probranému postupu

Za programovým blokem vždy vložíme středník. Enter se používá na jiných důležitých místech, např. při otevírání cyklů v případě kontroly a oprav, potvrzení při vyplňování údajů v tabulkách atd.

Údaje programu, které budeme měnit, značíme žlutě, k tomu použijeme kurzorové tlačítka, poté vyměníme pomocí Alter. Pokud potřebujeme vložit celý blok, je nutno žlutě rozzářit blok nad vložením, nebo jeho středník. Poté použít Insert.

Změnou nástroje se mění i obráběcí technologie – je to nový operační úsek. K nástroji se píší otáčky nebo řezná rychlost, posuv je součástí cyklu. V začátku programu při zarovnání čela píšeme obojí, jelikož je tam nástroj.

Při kresbě volné kontury (M98) často zjišťujete, že chybí na výkrese některé kóty (v příkladu: konec 24; neznačená velikost R) a také v použití pomocných konstrukcí. To co musel v dřívější praxi dodatečně doplnit do výkresu konstruktér součásti, to již tento software umí. V technologických řádcích také můžeme provádět matematické výpočty, např. pokud si potřebujeme dopočítat rozměry.

V cyklech se uplatňují technologické znalosti programujícího. Dobrý znalec obrábění ocení rozmanité možnosti, které poskytují cykly to při extrémních tvarech výrobků, což ale zpravidla nepostihne začátečník v oboru a správnost prověří až výroba prvého kusu na stroji. Tomu odpovídá i nutná znalost řezných podmínek při daném obráběném materiálu, kvalita řezné hrany se správnou geometrií a tuhost soustavy stroj – nástroj – obrobek. Za chodu stroje může jeho obsluha ovlivnit pouze velikost otáček a posuvu.

V cyklech je zabudováno použití korekcí, které jsou dány postavením řezné hrany nástroje ke směru obrábění, zahrnuje i korekce R.

Korekce nástroje

Možnosti použití korekcí nástroje jsou ilustrovány na obrázku 3 – jedná se o dva snímky obrazovek z ŘS. Na prvním z nich vidíme uplatnění délkové korekce, velikosti poloměru špičky nástroje, polohy ostří hrany ke směru obrábění. Na druhém určujeme tvar a název nástroje (více nástrojů je k dispozici po otočení lišty), nastavení nástroje při obrábění, geometrii nástroje.

Obr. 3. Korekce nástroje.

Technologie soustružení

Nastavení parametrů technologie soustružení představuje obr. 4 (3 obrazovky z ŘS): 1. obrazovka: celkový počet technologií otočením je 12, hlazení najdeme pod č. 7.). 2. a 3 obrazovka: vybraná technologie hrubování přináší (při dostatečných znalostech programujícího) možnosti nastavení i náročného soustružení.

Obr. 4. Technologie soustružení.

Ukázka simulace při začátku řezání závitu

Další dva obrázky z ŘS (obr. 5) představují ukázku běžné simulace při začátku řezání závitu. SK dispozici je simulace řezných drah nástroje, možnost zvětšení detailů, otáčení obrobku apod. Účelem simulace je ověření možných chyb či případné analýzy.

Obr. 5. Ukázka simulace při začátku řezání závitu.

Závěrem

Z výše uvedeného a z příkladu programu hřídele je zřejmé, že programování je rychlé a snadné. Schéma je jednoduché a přehledné: začátek programu; cyklus; mezi cykly; cyklus; ... konec programu. V cyklech jsou k dispozici i složité technologie, které ovládáme ve vstřícném dialogu. V tomto článku nelze pro obsáhlost tématu zacházet do detailů, což zde ani není cílem.

V tomto příkladu nebyla použita technologie frézování nabízená pod třemi hranatými ikonkami – ta je určena pro použití osy C, která je již u současných soustruhů běžná. Nástroje a požadované obráběné tvary pomocí této osy svým charakterem představují použití frézařských technologií. I této oblasti se budeme věnovat v třetí části našeho seriálu, po zvládnutí frézařského programování.

FANUC Czech

1. díl seriálu: www.mmspektrum.com/200527

Reklama
Související články
Škola programování řídicího systému - 1. díl

Ovládání software řídicího systému FANUC MANUAL GUIDE i Soustružení a Frézování

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit