Témata
Zdroj: Kaletech

S tavným lepidlem neboli hotmeltem se už asi každý z nás někdy setkal. Od jednoduchého lepení tavnými tyčinkami přes ruční pneumatické aplikátory až po velmi sofistikované aplikace pomocí nanášecích hlav ovládaných moderními řídicími systémy výrobních linek.

Reklama

Dnešní technologie umožňují housenkový, bodový, plošný (laminace) nebo sprejový nános. Právě sprejování není jednoduchou aplikací, jak by se na první pohled mohlo zdát, jelikož má svá specifika, vyžaduje znalosti a praktické zkušenosti. Naštěstí však na trhu již existují firmy, které si s tím dokážou poradit.

Sprejování hotmeltů se používá na nerovné podklady, kde není možné použít štěrbinové hlavy, ale je potřeba dosáhnout plošného pokrytí lepidlem. Nejčastěji se sprejování používá v automobilovém průmyslu, např. při lepení čalounění v interiérech, nově také při výrobě bateriových krytů. Dále při výrobě matrací, izolačních materiálů a paletizaci (stabilizaci výrobků na paletě). Aplikační hlava má speciální tryskový modul, kde za pomoci ohřátého vzduchu dochází k roztočení housenky a výsledkem je spirálový nános.

Spirálový nános – modul Aero. (Zdroj: Kaletech)

Lepidla pro automotive

V automotive je často používaným lepidlem PSA (tlakově citlivé lepidlo) s permanentní lepivostí, které známe např. u lepicích pásek. Existuje velké množství poddruhů těchto lepidel, a to v závislosti na účelu použití. Polyuretanová lepidla (PUR) se aplikují především tam, kde je potřeba dosáhnout spoje s vysokou teplotní odolností. Typickým příkladem je výroba bateriových krytů. Aplikační hlava může být stacionární (s potřebným počtem trysek) nebo upevněná na ramenu robota, který dokáže provést nástřik na různě zakřivený podklad.

Kvalitu nánosu (spirály) určuje několik faktorů

• viskozita lepidla – obecně platí, že hodnota nad 10 000 mPas již může způsobovat problémy s rovnoměrností nánosu a vždy je potřeba nejdříve provést test;

• aplikační teplota – měla by se nastavovat dle doporučení výrobce. Příliš nízká teplota sice zabraňuje degradaci (napálení lepidla), ale opět může být problém s kvalitou nánosu;

• sprejový vzduch – zde se jedná o klíčový faktor. Vzduch musí mít správnou teplotu a tlak. Velmi důležité je také načasování (vzduch se spouští dříve než dávkování lepidla). Při správném nastavení je pak možné docílit velmi přesných okrajů spirály;

• tlak lepidla – určuje množství aplikovaného lepidla a vzájemným poměrem se vzduchem definuje kvalitu nánosu;

• tavicí zařízení – kvalitní technologie umožňuje přesné nastavení teploty v každé vyhřívané zóně a rovnoměrné dávkování lepidla, „FIFO princip“ (first in first out);

• délka vyhřívaných hadic – může mít za určitých okolností vliv na kvalitu nánosu s ohledem na změnu tlakových poměrů v systému;

• aplikační hlava – měla by vždy obsahovat filtr, který zabraňuje ucpávání trysky, a kvalitní sprejový modul s vhodnou tryskou.

Reklama
Přesné okraje spirálového nánosu. (Zdroj: Kaletech)

Jak vybrat ty pravé?

I při splnění všech podmínek však nemáme vyhráno. Pokud použijeme PSA lepidlo, které je trvale lepivé, máme dostatek času na přiložení protikusu a následné zalisování. V případě PUR lepidla jsme limitovaní otevřenou dobou lepidla, tedy dobou, po kterou je lepidlo „živé“ a schopné dobře přilnout k lepenému dílu. V závislosti na typu PUR lepidla mluvíme o čase v rozmezí 9–180 s. Záleží také na okolních podmínkách (teplota, vlhkost vzduchu) a dále na nastavené aplikační teplotě. Správný lisovací tlak v celé lepené ploše je zcela zásadní pro konečnou pevnost lepeného spoje.

Různé šířky nánosu. (Zdroj: Kaletech)

Na trhu existuje mnoho výrobců a dodavatelů technologií pro nános tavných nebo disperzních lepidel. Jak tedy vybrat ty správné? Co od dané technologie, systému očekávat? Je to nízká cena nebo spolehlivost, nízké provozní náklady a kvalitní servisní zázemí?

Sprejová aplikační hlava Robatech (modul Aero) s ohřevem vzduchu. (Zdroj: Kaletech)

Pokud je lepení součástí vaší výroby nebo uvažujete o automatizaci výroby s integrací lepicí technologie a potřebujete informace, radu nebo doporučení, navštivte výstavní stánek společnosti Kaletech na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.


Umístění expozice firmy Kaletech na MSV 2022:
pavilon A2 přízemí, stánek 14

Související články
Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Nová dimenze průmyslového lepení

Švýcarský výrobce lepicích systémů Robatech, na českém trhu zastoupen společností Kaletech, pořádal ve třech dnech virtuální konferenci, jejíž stěžejním cílem bylo představení nových produktů – společně označovaných jako Nová dimenze průmyslového lepení. Virtuální konference na vysoké úrovni účastníkům umožnila přecházet z virtuálního podia do servisní, inovační či vývojové místnosti. Po vstupu do kterékoliv z nich mohli zájemci zhlédnout prezentace jednotlivých produktů, videa, bližší popisy či se propojit se zástupci ze své lokality pro zabezpečení shody dorozumívacího jazyka.

Související články
Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
O úspěchu v průmyslovém lepení rozhodují zkušenosti

Málokterý obor ve strojírenských technologiích je závislý na tolika okolnostech, jako je tomu v průmyslovém lepení. Je to dáno množstvím vlivů, které ovlivňují konečný výsledek. Od samotného lepidla, vhodně zvoleného typu a konkrétních vlastností přes způsob aplikace lepidla, rychlost nanášení, čas na nanesení a ztuhnutí lepidla, přesnost nanášení, čistotu, bezpečnost a ekologii až po cenu. Pohybujeme se v rozsahu od jednoduchého lepení krabic housenkou lepidla nanášenou ruční pistolí až po automatické linky s množstvím servopohonů a čidel, příp. s robotem v ceně několika milionů korun.

Lepení ve výrobě karoserie

Lepení patří k velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím spojování materiálů. Jeho rozvoj v automobilovém průmyslu je dán komplexními požadavky na karoserii, vývojem nových materiálů a jejich povrchových úprav i zvyšujícími nároky na užitné vlastnosti skeletu vozu. Vnitřní i vnější konstrukce moderních vozidel tvoří celá řada speciálních kovových i nekovových materiálů a plastů, které je nutné fixovat a u nichž konvenční technologie spojování již nedostačují.

Pod pláštěm autobusu

Kdo z nás nikdy nejel autobusy značky Iveco? Meziměstské autobusy Iveco Crossway a Crossway Low Entry z Vysokého Mýta sice své cestující naleznou spíše v zahraničí(v roce 2015 byla společnost Iveco Czech Republic osmým největším vývozcem), nicméně i na českých silnicích se v nich můžeme svézt.

Inovativní spojovací systémy předjímající budoucnost

Díky dlouhodobým, prověřeným zkušenostem se svařováním tradičních materiálů úspěšně uplatňovaným v automobilovém odvětví dokáže nyní firma Comau vyvíjet stále vyspělejší řešení a spojovací postupy zaměřené i na ty nejnovější materiály.

Svařování mostních konstrukcí

Společnost OK-BE, s.r.o., vznikla v roce 1993 v Novém Kníně v okrese Příbram. Název společnosti vznikl spojením zkratek slov ocelové konstrukce a betony, čímž se firma zabývá dodnes. Za poměrně krátkou působnost si společnost vydobyla pevné místo na trhu kvalitou a výhodností svých nabídek prací, zejména ve výrobě, provádění povrchové ochrany a montáži ocelových konstrukcí.

Perspektivní metoda spojování materiálů

Článek pojednává o progresivní technologii spojování - přivařování svorníků - a má za úkol přiblížit tento způsob svařování širší veřejnosti.

Laser spojuje plasty a kovové součásti

V současné době je stále více žádané spojení materiálů velmi různých vlastností, např. kovu a plastu. Byla vyvinuta nová technologie využívající laser. V kovovém materiálu jsou paprskem laseru vytvářeny mikrostruktury a následným prozářením plastu laserem dojde k naleptání povrchu plastu. Tím je dosaženo pevné spojení obou materiálů.

Profesionální nůžky a nástroje pro textilní průmysl

Kvalitní nůžky jsou stále jedním z nepostradatelných nástrojů, používaných v textilním průmyslu. V dnešní době moderních technických textilií jsou již klasické krejčovské nůžky nevyhovující pro celou řadu aplikací. Jejich místo nahrazují speciální průmyslové nůžky, které obstojí při zpracování i těch nejkomplikovanějších materiálů a látek.

Metody svařování při výstavbě plynovodu

Obyvatelé Plzeňského a Ústeckého kraje si v loňském roce mohli povšimnout zvýšeného ruchu stavebních a jiných mechanizmů pohybujících se po území obou krajů a táhnoucí se linie ocelového potrubí o průměru 1 400 mm.

Strojní nože pro řezání fólií

Rázové zatížení a boční síly, aditiva při zpracování, tuhé a zároveň elastická fólie - je nepochybné, že výroba a řezání fólií je náročný proces, při kterém je nutné zohledňovat mnoho faktorů, které ovlivňují finální výsledek a tím i produktivitu a s ní související náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit