Témata
Reklama

Systém pro mazání řetězů olejem

Statistiky dokazují, že šedesát procent všech závad řetězů je způsobeno nesprávným promazáváním. Vhodným řešením tohoto problému je bezvzdušný systém pro vstřikování oleje CLK od společnosti SKF.

Systém CLK (SKF ChainLube) představuje jednoduché a spolehlivé řešení se snadnou instalací určené k promazávání válečkových řetězů průmyslových dopravníků.

Reklama
Reklama

Systém CLK pro vstřikování oleje

Zařízení CLK je sestaveno z centrální jednotky se zásobníkem, automatického systému, volumetrického čerpadla na dávkování přesného množství maziva přes vstřikovací trysky do každého místa tření pohybujících se článků a detailního návodu s podrobnými obrázky k instalaci, kterou uživatelé snadno zvládnou vlastními silami.
Žádná ze součástí systému není v přímém mechanickém kontaktu s řetězem, čímž se předchází riziku opotřebení a potenciálního hromadění nečistot. Všechny součásti systému jsou korozivzdorné. Trysky a rozvody jsou uzpůsobeny i pro vysoké teploty (200 °C nebo 400 °F).

Výhody systému CLK:

 • snižuje náklady na údržbu ve srovnání s ručním mazáním (nižší spotřeba maziva a práce);
 • eliminuje ruční mazání a související rizika pro pracovníky;
 • zvyšuje produktivitu omezením neplánovaných odstávek;
 • prodlužuje provozní životnost díky menšímu opotřebení řetězu;
 • díky menšímu tření snižuje spotřebu energie;
 • zvyšuje bezpečnost obsluhy;
 • zvyšuje čistotu odstraněním nadbytečného maziva.
Výsledky zkoušky prodloužení řetězu ve zkušebních podmínkách. (Zdroj: SKF)


Legenda:
a) chod bez promazávání
b) promazání na začátku chodu bez opakování
c) dočasný chod nasucho, příliš dlouhé intervaly mezi promazáváním
d) nedostatečné promazávání
e) dostatečné promazávání

Prodloužení z důvodu opotřebení:
a) 30 mm
b) 14 mm
c) 6 mm
d) 1 mm
e) 0,5 mm

Oblasti aplikací

Systém CLK nachází uplatnění při mazání průmyslových řetězů do pecí v pekárnách, u dopravníků sloužících k třídění, čištění, vaření a pasterizaci ovoce a zeleniny, řetězů v pecích a sušičkách v mnoha různých oborech (např. zpracování potravin, dřeva, výroba stavebních materiálů), u manipulačních dopravníků, podlahových dopravníkových řetězů v automobilovém průmyslu apod.

Senzor a tryska systému CLK pro vstřikování oleje. (Zdroj: SKF)

Prodloužení řetězu a životnost

Pro zjištění vlivu správného mazání na životnost řetězu byly provedeny zkoušky napodobující skutečné provozní podmínky, které byly součástí výzkumu provedeného Dr. W. Coenenem na technické univerzitě RWTH v Cáchách. V rámci zkoušek byla sledována životnost řetězů daná povoleným prodloužením řetězu ve zkušebních podmínkách, což v daném případě činilo 30 mm (3 % délky řetězu). Výsledky jsou znázorněny v přiloženém grafu. Vyplývá z nich 12násobné prodloužení životnosti při optimálním promazávání (křivka e) ve srovnání s běžným stavem, kdy jsou řetězy občasně mazány (křivka c), neboť prodloužení řetězu na konci zkoušky pokleslo ze 6 na 0,5 mm.

SKF CZ

www.skf.com/cz

Reklama
Související články
Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Servisní zásah zabránil odstávce kulového mlýnu

I při poruše klíčového zařízení pro zpracování suroviny lze díky použití opravného mazání zabránit přerušení výroby a s tím spojeným ztrátám.

Mazání valivých ložisek

Jestliže má valivé ložisko spolehlivě pracovat, musí být správně namazáno, aby nedošlo ke styku tzv. kov na kov mezi valivými tělesy, oběžnými drahami a klecí. Mazivo rovněž chrání povrch ložiska proti opotřebení a korozi. Volba vhodného maziva spolu se způsobem mazání pro každé jednotlivé uložení je neobyčejně důležitá, stejně jako správná údržba.

Související články
Optimalizace energetické účinnosti při mazání ložisek

Účinnost valivých ložisek v posledních letech výrazně vzrostla. Vedle konstrukce ložisek hrají nezanedbatelnou roli také používaná maziva. Pro zkoušení těchto maziv bylo vyvinuto zkušební zařízení, na kterém byly získány nové poznatky týkající se vlivu maziv na účinnost ložisek a které jsou následně využívány v poradenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli přitom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Centrální mazací systémy pro větrné turbíny

Požadavky na mazání ložisek větrných turbín si vyžádaly vývoj celé řady řešení, která dále zlepšují funkci centrálních mazacích systémů SKF. Tento vývoj pak završilo mazací zařízení vhodné pro větrné farmy na celém světě, které přispívá k prodloužení životnosti a spolehlivosti těchto systémů.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit