Témata
Zdroj: Supfina

Technologie broušení pro výrobu mikroinduktorů

Podpora brzdového systému ABS, systém varování před opuštěním jízdního pruhu, systémy řízení nebo systémy částečné autonomní jízdy - stěží dnes existuje nový vůz, který by se obešel bez velkého množství bezpečnostních systémů nebo systémů zajišťujících komfort řidiče. Aby tyto systémy správně fungovaly, jsou závislé na množství senzorů, které zase vyžadují to správné napájecí napětí.

Reklama

Právě v tomto okamžiku přichází na řadu firma TDK Electronics se svým vývojovým a výrobním závodem v Heidenheimu, kde se na mikroskopické úrovni vyvíjejí a testují inovativní postupy pro výrobu induktorů. Společně s firmou Supfina jako partnerem pro individuální řešení technologií povrchových úprav byl vyvinut komplexní proces broušení, který se uplatňuje u mnoha materiálů a zároveň odpovídá nejvyšším kvalitativním požadavkům automobilového průmyslu. Firmu Supfina na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Systém jemného broušení Supfina Spiro zajišťuje dokonalé kontakty mikroinduktorů. (Zdroj: Supfina)

Technologie pro výrobu mikroinduktorů

Pod názvem projektu „Initial-Line“ pracuje společnost TDK Electronics na novém vývoji mikroinduktorů pro úpravu napětí senzorů. Závod v Heidenheimu se zaměřuje zejména na rychle rostoucí potřebu senzorů pro automobily s ohledem na aplikace asistenčních systémů a pokroky v autonomním řízení. Jádrem induktorů jsou měděné cívky mikroskopické velikosti vyrobené na nejmodernějších strojích. V dalším kroku se vloží železné jádro a hmotou obsahující ferit se jádro utěsní.

Dále proces pokračuje galvanickým pokovováním. Z tohoto důvodu je však třeba již zapouzdřený povrch v kontaktních místech znovu otevřít a měděné kontakty přesně obrousit. Kombinace odebírání plastické hmoty a mědi je pro proces broušení velkou výzvou. Oba materiály mají mazací účinek a mohou brusný kámen ucpat nebo vést k jeho vysokému opotřebení. Právě v tomto bodě přichází na řadu spolupráce s firmou Supfina. Výrobní společnost hledala partnera, který by dokázal vyvinout, otestovat a zajistit komplexní proces broušení, jenž by nejen zohlednil zpracování různých materiálů, ale také uspokojil enormní nároky automobilového průmyslu.

Systém jemného broušení Supfina Spiro používaný v TDK. (Zdroj: Supfina)

Partnerská spolupráce

Firma Supfina dokázala v rámci spolupráce přesvědčit partnerským přístupem a poskytnutým řešením, když na bázi stroje pro jemné broušení Spiro F5 vyvinula a optimalizovala individuální proces broušení, jenž splnil všechny požadavky. Po velkém množství měření a testů bylo možné kombinací správného postupu broušení, optimálních parametrů procesu a správného brusného materiálu předejít mazání materiálu a následnému poškození brusného kamene. Od svého uvedení do provozu v dubnu 2021 systém Supfina díky vysoké kvalitě povrchu bez problémů splňuje nároky automobilového průmyslu. Jednoznačná spokojenost firmy TDK tak není překvapením.

Náročné testy před zahájením dodávek

V současné době probíhá ve firmě TDK poslední série zkoušek, než budou nově vyvinuté mikroinduktory z projektu Initial-Line dodány zákazníkům. Mikroinduktory pro použití v automobilech musí vyhovět náročným testům dlouhodobé funkčnosti (až 3 000 hodin provozu), stejně jako testům při vysoké vlhkosti, extrémních teplotách nebo teplotních změnách či při maximálních vibracích, zejména v oblasti rezonance součásti, a pochopitelně i vyhovět celé řadě nejnáročnějších zkoušek kvality. Současná výrobní linka je dimenzována na zhruba milion dílů ročně a vzhledem k úspěchu se již nyní plánuje zvýšení její kapacity až na 400 milionů kusů za rok. Uvažuje se také o tom, že se proces broušení rozšíří o automatizované zakládání a vykládání obrobků, aby došlo k ještě efektivnější a ekonomičtější integraci do celého výrobního procesu.

Desky plošných spojů s mikroinduktory před jemným broušením a po něm. (Zdroj: Supfina)

Spokojenost na obou stranách

Firma Supfina rovněž považuje spolupráci se společností TDK Electronics za úspěch: „Její rozhodnutí ve prospěch našeho návrhu a následnou partnerskou spolupráci vnímáme jako potvrzení naší pozice poskytovatele řešení, jehož cílem je navrhnout to nejlepší individuální řešení pro každého,“ říká Achim Fehrenbacher, odpovědný produktový manažer společnosti Supfina. Spolupráce s firmou TDK zároveň dokazuje i flexibilitu řady strojů Spiro pro jemné broušení, která s modely F5, F7 a F12 nabízí osvědčený základ pro širokou škálu výrobních požadavků.

Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Související články
Vysoce výkonné povlaky nástrojů

Nově vyvinuté povlaky RC2 a RC4 od firmy Paul Horn představují další posun v oblasti povlakování nástrojů. Jejich vysoká houževnatost a tvrdost vedou k výraznému zvýšení životnosti nástrojů a umožňují obrábění ocelí při vysokých řezných rychlostech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Tchaj-Pej a sladký život

Skútry jsou bezpochyby nejoblíbenějším dopravním prostředkem v Tchaj-Pej, rušném hlavním městě Tchaj-wanu. Marus Performance a Artitek jsou dvě spolupracující firmy, které se zabývají výrobou zakázkových motocyklových dílů, především pro zákazníky se slabostí pro italské stroje. Majitelé těchto firem, Maru Shen a Jeffrey Chen, mají společnou ještě jednu vášeň – obráběcí stroje Haas.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit