Témata
Zdroj: Supfina

Technologie broušení pro výrobu mikroinduktorů

Podpora brzdového systému ABS, systém varování před opuštěním jízdního pruhu, systémy řízení nebo systémy částečné autonomní jízdy - stěží dnes existuje nový vůz, který by se obešel bez velkého množství bezpečnostních systémů nebo systémů zajišťujících komfort řidiče. Aby tyto systémy správně fungovaly, jsou závislé na množství senzorů, které zase vyžadují to správné napájecí napětí.

Reklama

Právě v tomto okamžiku přichází na řadu firma TDK Electronics se svým vývojovým a výrobním závodem v Heidenheimu, kde se na mikroskopické úrovni vyvíjejí a testují inovativní postupy pro výrobu induktorů. Společně s firmou Supfina jako partnerem pro individuální řešení technologií povrchových úprav byl vyvinut komplexní proces broušení, který se uplatňuje u mnoha materiálů a zároveň odpovídá nejvyšším kvalitativním požadavkům automobilového průmyslu. Firmu Supfina na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Systém jemného broušení Supfina Spiro zajišťuje dokonalé kontakty mikroinduktorů. (Zdroj: Supfina)

Technologie pro výrobu mikroinduktorů

Pod názvem projektu „Initial-Line“ pracuje společnost TDK Electronics na novém vývoji mikroinduktorů pro úpravu napětí senzorů. Závod v Heidenheimu se zaměřuje zejména na rychle rostoucí potřebu senzorů pro automobily s ohledem na aplikace asistenčních systémů a pokroky v autonomním řízení. Jádrem induktorů jsou měděné cívky mikroskopické velikosti vyrobené na nejmodernějších strojích. V dalším kroku se vloží železné jádro a hmotou obsahující ferit se jádro utěsní.

Dále proces pokračuje galvanickým pokovováním. Z tohoto důvodu je však třeba již zapouzdřený povrch v kontaktních místech znovu otevřít a měděné kontakty přesně obrousit. Kombinace odebírání plastické hmoty a mědi je pro proces broušení velkou výzvou. Oba materiály mají mazací účinek a mohou brusný kámen ucpat nebo vést k jeho vysokému opotřebení. Právě v tomto bodě přichází na řadu spolupráce s firmou Supfina. Výrobní společnost hledala partnera, který by dokázal vyvinout, otestovat a zajistit komplexní proces broušení, jenž by nejen zohlednil zpracování různých materiálů, ale také uspokojil enormní nároky automobilového průmyslu.

Systém jemného broušení Supfina Spiro používaný v TDK. (Zdroj: Supfina)

Partnerská spolupráce

Firma Supfina dokázala v rámci spolupráce přesvědčit partnerským přístupem a poskytnutým řešením, když na bázi stroje pro jemné broušení Spiro F5 vyvinula a optimalizovala individuální proces broušení, jenž splnil všechny požadavky. Po velkém množství měření a testů bylo možné kombinací správného postupu broušení, optimálních parametrů procesu a správného brusného materiálu předejít mazání materiálu a následnému poškození brusného kamene. Od svého uvedení do provozu v dubnu 2021 systém Supfina díky vysoké kvalitě povrchu bez problémů splňuje nároky automobilového průmyslu. Jednoznačná spokojenost firmy TDK tak není překvapením.

Náročné testy před zahájením dodávek

V současné době probíhá ve firmě TDK poslední série zkoušek, než budou nově vyvinuté mikroinduktory z projektu Initial-Line dodány zákazníkům. Mikroinduktory pro použití v automobilech musí vyhovět náročným testům dlouhodobé funkčnosti (až 3 000 hodin provozu), stejně jako testům při vysoké vlhkosti, extrémních teplotách nebo teplotních změnách či při maximálních vibracích, zejména v oblasti rezonance součásti, a pochopitelně i vyhovět celé řadě nejnáročnějších zkoušek kvality. Současná výrobní linka je dimenzována na zhruba milion dílů ročně a vzhledem k úspěchu se již nyní plánuje zvýšení její kapacity až na 400 milionů kusů za rok. Uvažuje se také o tom, že se proces broušení rozšíří o automatizované zakládání a vykládání obrobků, aby došlo k ještě efektivnější a ekonomičtější integraci do celého výrobního procesu.

Desky plošných spojů s mikroinduktory před jemným broušením a po něm. (Zdroj: Supfina)

Spokojenost na obou stranách

Firma Supfina rovněž považuje spolupráci se společností TDK Electronics za úspěch: „Její rozhodnutí ve prospěch našeho návrhu a následnou partnerskou spolupráci vnímáme jako potvrzení naší pozice poskytovatele řešení, jehož cílem je navrhnout to nejlepší individuální řešení pro každého,“ říká Achim Fehrenbacher, odpovědný produktový manažer společnosti Supfina. Spolupráce s firmou TDK zároveň dokazuje i flexibilitu řady strojů Spiro pro jemné broušení, která s modely F5, F7 a F12 nabízí osvědčený základ pro širokou škálu výrobních požadavků.

Související články
Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Související články
Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Povrchové úpravy v automobilovém průmyslu

Výroba automobilů, která splní veškerá přání a požadavky zákazníků, je skutečným uměním. V TPCA je za ni zodpovědná Toyota, jejíž výrobní systém TPS (neboli Toyota Production System) je v automobilovém průmyslu pojmem a zárukou efektivní výroby. Hlavní prioritou je skloubit nekompromisní požadavky na kvalitu a bezpečnost s naprostým respektem k ochraně životního prostředí.

Nová dimenze v tryskání malých dílů

Inteligentním řešením detailů a použitím osvědčených komponent zajišťuje inovativní Multi-Tumbler Rösler dosud nikdy nedosaženou bezpečnost procesu při bubnovém tryskání dílů.

Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Koroze kovů ve výrobním procesu a při exportu

V procesu, který začíná příjmem kovových polotovarů a končí hotovým produktem dodaným zákazníkovi, je velké množství rizik, která mohou negativně ovlivnit konečnou kvalitu a vzhled výrobku. Z hlediska balení a protikorozní ochrany s využitím odpařovacích inhibitorů koroze (VCI - vapor/volatile corrosion inhibitor) je klíčový především stav povrchu baleného kovu neboť v případě přítomnosti vody, mastnoty, nečistot a reziduí procesních kapalin na povrchu výrobku, nemohou inhibitory proniknout až ke kovu (potažmo k primární oxidační vrstvě), povrch úspěšně pasivovat a chránit před korozí.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Optimalizace omílání lisovaných dílů

Investicí do nového průběžného omílacího zařízení zvýšil podnik s mezinárodní působností v oblasti lisovací techniky svoji kapacitu v opracování povrchu o asi 15 % a tím současně snížil náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit