Témata
Reklama

Textilní tkanina zajímavá v mnoha ohledech

Zušlechtěné textilie – nepatří mezi ně pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda či obzvláště měkké ložní prádlo. Také při létání a cestování do vesmíru se používají moderními postupy zušlechtěné materiály. Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 procent textilie. Dnes už proto nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích. Výrobou příslušných textilních strojů se zabývá společnost Monforts, která společně s firmou Lenze realizovala pokrokový projekt, jenž svými vlastnostmi odpovídá nárokům na špičkovou technologii. K jeho vlastnostem patří propracovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby.

Jak je možné v praxi ovládat zařízení pro konečnou úpravu látek, jejichž pruhy jsou mnohdy dlouhé i 1 000 metrů a více? Jak je koncipováno rozhraní mezi člověkem a strojem, aby byla umožněna spolehlivá navigace a co nejlepší orientace? Jaký přínos mají srozumitelné informace a pomocné struktury menu při řízení výroby a rychlosti její přípravy? A v neposlední řadě: Co člověk pracující se strojem očekává do budoucna od ovládání strojů? „Pro mladé lidi je například zažitou praxí multidotykové ovládání displeje. Lidé digitálního věku jsou zvyklí na něco jiného, než dnes ovládání strojů nabízí,“ vysvětluje Jan Bilke. Diplomovaný inženýr pro automatizační techniku ve společnosti Monforts je projektovým vedoucím vývoje vizualizace, do nějž se Monforts pustila společně s firmou Lenze a brémským Institutem integrovaného designu (IID).

Reklama
Reklama
Svůj běžný den si bez ní už neumíme představit – ve strojírenství však jednoduchá komunikace přes dotykovou obrazovku působí zatím exotickým dojmem.

Jednoduché ovládání – velké téma

Již pouhá informace o tom, kdo je součástí tohoto „trojhvězdí“, nám naznačuje, jakou důležitost dnes ovládání komplexních strojů získává. Na jedné straně stojí OEM s hlubokými znalostmi procesů a výrobních postupů. Na druhé straně je partner pro pohonnou techniku a automatizaci s vlastním portfoliem řešení pro motion control a pro ovládání a monitorování. A konečně třetí část celku tvoří odborníci na vizuální komunikaci a interakci – Institut integrovaného designu (IID), který převzal zodpovědnost za grafické ztvárnění. Pro dnešní lidi je již ovládání pohybem ruky, jako „zoomování“ (přibližování) nebo listování, natolik samozřejmé, že je očekávají i u displejů strojů. „Aktuálně je důležitým tématem snadné a uživatelsky vstřícné ovládání,“ uvádí Jan Bilke. „Je tomu tak i proto, že ve výrobě jsou stále častěji využívány i nekvalifikované síly a dočasní pracovníci. Ti se musejí v ovládání strojů rychle a bezpečně zorientovat i bez absolvování náročných školení.“ Právě tento aspekt je pro Monforts velmi důležitý, protože zařízení jdou převážně na export.

Supermoderní ovládání strojů

Tento vývoj ovlivňuje i způsob práce partnerů pro automatizaci. Monforts si na Lenze cení v prvé řadě kompetencí, které má v pohonné technice a jejím řízení (motion control), a dále dobré spolupráce při vývoji. Úkol, v jehož rámci je potřeba vybavit novou generaci napínacích rámů Montex zcela nově koncipovaným ovládáním, přesahuje rámec klasické pohonné a řídicí techniky. „Dříve bylo běžné, že se na displeji zobrazovalo co nejvíce informací; bez ohledu na to, jak moc byly pro obsluhu relevantní,“ uvádí Klaus A. Heinrichs, prokurista společnosti Monforts, a vzpomíná na malé samolepky s vlastnoručními popisy, které si zaměstnanci lepili vedle tlačítek, aby věděli, jaké funkce příslušná tlačítka mají.

Zcela nová koncepce ovládání

Společnost Lenze podporovala při tomto projektu firmu Monforts ve všech fázích vývoje. „Při vývoji naší vizualizace jsme od samého počátku úzce spolupracovali s firmou Lenze. Prvotní myšlenky jsme rozvíjeli na společných workshopech a tímto způsobem jsme úspěšně připravili naši pokrokovou vizualizaci,“ vypráví Heinrichs. Tým Lenze načrtl první scénáře realizace, aby se z myšlenky mohl stát koncept, a ten byl pak v rámci společných projektů uskutečněn. Koneckonců to byla právě průběžná a těsná partnerská spolupráce, co přispělo k realizaci tohoto vizualizačního řešení.

Projekty strojů, jako je nová generace napínacích rámů firmy Monforts, ukazují kompetenci firmy Lenze řešit složité úlohy: od aktoriky přes automatizační software až po rozhraní mezi člověkem a strojem. Je použit hardware v podobě multidotykového displeje s úhlopříčkami o velikosti až 24 palců – navíc byla pro webový prohlížeč vyvinuta vizualizace na bázi HTML5. Provoz je rovněž možný i na koncových mobilních zařízeních, jako je chytrý telefon nebo tablet. To umožňuje personálu údržby nechat si například zobrazit hlášení o chybách či možnosti diagnostiky bez ohledu na to, kde se právě nachází.

Moderní, přehledné a intuitivní ovládání: design vizualizace okouzluje vysokou úrovní uživatelského komfortu.

Rychlé získání přehledu

Jaké jsou přesně výhody, které vyplývají z uživatelské přívětivosti? Vizualizace se u Monforts člení podle lineárního postupu zboží zařízením. Hlavní obraz je přitom tvořen zmenšeným, vodorovně posuvným náhledem celého systému. Na multidotykovém displeji lze přibližovat („zoomovat“) jednotlivé komponenty a měnit tak obraz. Rastr obrazovky a velikost tlačítek i zobrazovacích prvků jsou optimalizovány pro ovládání rukou nebo prstem. Dispoziční uspořádání obrazovky je tvořeno jasně oddělenými oblastmi pro ovládání funkcí a pro zobrazování. To umožňuje uživateli rychle získat přehled, dobře se zorientovat, snadno se seznámit se systémem a zapracovat se. Funkci hlavní navigace plní vodorovně posuvná čočka, pomocí níž se uživatel dostává k detailnímu náhledu na jednotlivé komponenty. Souběžně s tím je tu barevný naváděcí systém, který pomocí zelené, žluté a červené barvy rychle a jednoznačně akcentuje údaje o zařízení.

Přehledná vizualizace zvyšuje produktivitu zařízení

Společnost Monforts se včasně a s vědomím budoucích tendencí rozhodla uchopit tuto problematiku komplexně. Prvotním cílem bylo dát vizualizaci modernější háv a v dílčích oblastech ji vhodným způsobem přepracovat. Podle Klause A. Heinrichse stojí za tímto rozhodnutím jasná strategie, v jejímž rámci je vizualizace chápána jako součást celkové produktivity zařízení. „Když je ovládání našich napínacích rámů jednodušší, a to i v případě časté výměny operátorů, tak textilní podnik šetří na časech přípravy i při najíždění na nové produkty. V případě rychlé přípravy zařízení se v podstatě hned od začátku dosahuje maximální produktivity. To je pro naše zákazníky výhodné.“ I urychlení o pět minut znamená při rychlosti zpracovávání materiálu 50 metrů za minutu úsporu v podobě 250 metrů látky. „A to bezprostředně vylepšuje hospodářský výsledek, protože takhle se nemusím nejdříve proklikat přes nekonečná a nepřehledná menu,“ říká Heinrichs. K tomu prý přistupuje i to, že nová vizualizace aktuálně vytváří prostor také pro rychlý vzdálený servis přes internet. Zde firma Monforts vstupuje do role systémového partnera pro zákazníky z textilního odvětví, kteří jsou rozptýleni po celém světě.

Látka, z níž jsou realizována inovativní řešení. Rychlý a spolehlivý engineering Lenze zkracuje dobu vývoje u firmy Monforts.

Personalizace uživatelského rozhraní

Jak přesně to bude nakonec vypadat v praxi, bude v budoucnu záviset i na pracovních zvyklostech každého jednotlivého zaměstnance ve výrobní sféře. Nová vizualizace od Monforts totiž nabízí velkou míru svobody, kdy si lze pomocí takzvaných „widgetů“ nastavit ovládání na míru. „Rozdělení obrazovky se pak bude ukládat v uživatelsky nastavené podobě. Vedoucí směny bude určitě potřebovat jiné informace než přímá obsluha zařízení,“ vysvětluje Jan Bilke.

Výhled do budoucnosti

Zatímco pohonná a řídicí technika má za úkol „uvádět do pohybu“ know-how a nápady výrobců strojů, moderní vizualizace se stará o to, aby bylo ovládání pro uživatele radostí. U firmy Monforts se proto v této souvislosti právem používá výraz „joy of use“. Vzhledem k tomu, že textilní stroje většinou kupují jejich koneční majitelé, vyvolává v zákaznících dobrá vizualizace – podle zkušeností Klause A. Heinrichse – opravdové nadšení. Dá se z ní poznat, jak je stroj inovativní.
Společnosti Monforts v Mönchengladbachu a Lenze v Groß Berkelu jsou přesvědčeny, že jasná vizualizace s ovládáním ve stylu chytrých telefonů se v průmyslovém prostředí stane standardem. Obě společnosti spojuje partnerská spolupráce. Další projekty v kontextu Průmyslu 4.0 jsou ve fázi příprav. „Více o nich ale zatím neprozradíme,“ uzavírá Klaus A. Heinrichs tento výhled.

Bernd Wieners

Lenze

petr.pesek@lenze.com

www.lenze.cz

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Originální řešení osy Z pro manipulátory

Osa Z lineárního systému Hiwin HD4 představuje originální řešení, které rozšiřuje možnosti automatizace a robotizace. Je určena pro kompaktní manipulátory, zakladače a pro aplikace typu pick-and-place.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Související články
Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vše je uvnitř!

Pokud potřebujete elektrický pohon a uvažujete o tom, zda máte dostatečné kapacity a čas na řešení své aplikace, je na místě uvažovat o elektrickém pohonu EMCA od firmy Festo.

Novinky reagují na vývoj průmyslové výroby

„Korporace Hiwin Technologies reaguje na změny v průmyslovém odvětví a vstupuje do období Industry 4.0. Základním projevem nového období je nástup robotizace,“ vysvětluje Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti Hiwin, s. r. o.

Rychlá a přesná lineární jednotka

Uplatnění a význam lineárních jednotek v domácím průmyslu neustále roste. Proto se dodavatelé snaží neustále přicházet s inovacemi, které jsou zároveň ekonomicky úsporné. S takovým řešením přichází i odštěpný závod Lin-Tech litoměřické společnosti Hennlich.

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Downsizing v elektrických pohonech? Proč ne!

V oblasti automobilů je tento pojem jistě jedním z nejvíce diskutovaných. Proč se vlastně pohony zmenšují? Jednoznačně kvůli úspoře nákladů. Je možné podobný jev vypozorovat v elektrických pohonech pro automatizaci? Odpověď zní: ano! I když se to na první pohled nezdá, je tomu tak.

Použití RCD s frekvenčními měniči

Jak vybrat správný RCD pro použití s frekvenčními měniči a vyhnout se tak nežádoucímu vypínání a dosáhnout maximální doby nepřetržitého provozu?

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Nová generace pojezdových drah

Společnost Hiwin, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, představí v nové expozici na více než 150 m2 výstavní plochy ucelenou nabídku polohovací lineární techniky, které dominuje nová generace pojezdových drah pro průmyslové roboty

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Ready made lineární osy s ozubeným řemenem

Pomocí lineární osy je realizován pohyb v přímém směru a jedná se tak o výborný výchozí konstrukční prvek pro stavbu strojů, automatizačních linek a polohovacích zařízení s potřebou přesného lineárního pohybu ve více osách (typicky například CNC stroje). V posledních letech došlo navíc k výraznému snížení cen a lineární osy se tak stávají dostupné i pro dosud zapovězené oblasti. V neposlední řadě je podstatnou výhodou u tzv. ready made produktů dodávka již smontovaného dílu připraveného k okamžitému použití v zákaznické aplikaci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit