Témata
Reklama

Toolmanagement do moderní výroby

Každá firma, která realizuje technologii obrábění, spravuje svůj nástrojový park a příslušná data. Disponuje určitým nástrojovým managementem např. v podobě výdajových karet či vytvořený v běžně dostupných počítačových programech, např. MS Excel. Otázkou pak je, zda mu tento stávající systém plně vyhovuje nebo ho hodlá změnit a nalézt profesionálnější řešení.

Na tomto poli se tak otevírá možnost realizace firem, které se zabývají vývojem podpůrných softwarových prostředků pro správu nástrojů. Leaderem na trhu je německá společnost TDM Systems GmbH, která vyvíjí a uvádí na trh software ke správě nástrojových údajů a provozních prostředků.

Reklama
Reklama

Pohled do historie TDM Systems

Již 20 let vyvíjí TDM Systems GmbH software pro organizaci dat nástrojů a provozních prostředků. Ale historie TDM Systems sahá ještě hlouběji, a sice do roku 1987, do společnosti Walter AG, známého výrobce nástrojů z Tübingenu v SRN. Poté, co byly do firmy pořízeny nové CNC stroje, se ukázalo, že pro efektivní podporu technické přípravy výroby a pro výrobu samotnou se bez elektronicky přístupných informací o nástrojích nelze obejít. Z interního projektu vznikla verze V1, která pak byla také poprvé prezentována veřejnosti v roce 1989 na veletrhu EMO. Jako kompetenční centrum pro správu nástrojových dat – Tool Data Management – v rámci skupiny Sandvik čerpá dnes TDM Systems z know-how renomovaných výrobců nástrojů.

„Se softwarem TDM se data a grafiky nástrojů uchovávají vždy centralizovaně. Jak v plánování, tak i ve výrobě se vždy pracuje s  reálnými daty nástrojů. Empirické hodnoty z výroby jsou proto k  dispozici již během procesů plánování. To nejen optimalizuje procesy, ale také výrazně zlepšuje kvalitu výrobků.” Ing. Oldřich Bosman, certifikovaný partner TDM Systems pro Českou republiku a Slovensko, a  Torben Hesse, obchodní ředitel TDM Systems pro střední Evropu a Asii. (Foto: autor).

Současný software obsahuje správu nástrojových dat včetně 2D a 3D grafiky. TDM Systems disponuje kompetencí v oblasti tvorby, správy a práce s 3D grafikou. Moduly pro tvorbu 3D modelů rotačních i nerotačních nástrojů v nejrůznějších formátech jsou standardem. Integrace TDM do ERP, CAD/CAM a do simulačních systémů poskytuje procesům v technické přípravě výroby reálnou 3D grafiku. I v samotném výrobním procesu nabízí TDM sofistikovaný software pro řízení skladů, napojení na systémy seřizovacích přístrojů a pomocí modulu TDM shopcontrol lze organizovat kompletní koloběh nástrojů ve výrobě.

Také mezinárodní nasazení je dále optimalizováno, mimo jiné novým modulem TDM Global Line. Ten umožňuje přístup k centrální databázi nástrojů z jakéhokoli závodu na světě. Byly vyvinuty optimální vyhledávací mechanismy a díky vysoké komprimaci přenášených dat jsou data v každé pobočce přístupná ve stejném okamžiku, jako kdyby byla uložena na lokálním serveru.

Co je nového?

TDM Systems se zaměřuje na další rozšíření integrace do DNC systémů. Tím bude možné ještě více uzavřít oběh nástrojů a datová komunikace mezi TDM a strojem bude fungovat ještě spolehlivěji. Kromě toho jsou ve střednědobém horizontu připravovány další funkce na bázi cloudových aplikací, které mohou být velice zajímavé především pro nové zákazníky. Zde bude uživatelům zpřístupněn software pro on-line tvorbu a stahování 3D modelů nástrojových sestav.

Odborné workshopy

Vzájemné sdílení zkušeností z nasazení do praxe je tím nejlepším podpůrným prostředkem pro další rozvoj směřování daného produktu a jeho osvěty mezi technickou veřejností. Přesně této idey se drželi organizátoři workshopu pořádaného začátkem listopadu v prostorách společnosti Doosan Škoda Power. Výběr místa ve spojitosti se systémy TDM nebyl čistě náhodný. Právě zde mají dlouholeté zkušenosti s jejich nasazením a využíváním.

Doosan Škoda Power, člen skupiny Doosan Heavy Industries & Construction, se jako významný dodavatel a výrobce technologických zařízení zabývá dodávkami parních turbín určených k výrobě energie již od roku 1904, kdy zde v Plzni byla na základě zakoupené licence podle francouzského fyzika A. Rateaua vyrobena první turbína. V roce 1911 následuje první velká klasická turbína, v roce 1959 pak velmi úspěšná 110MW turbína, v roce 1976 první turbína pro jadernou energetiku do Jaslovských Bohunic a v roce 1992 turbíny pro JE Temelín. S více než 55 GW instalovaného výkonu po celém světě je jednou z nejsilnějších stránek firmy právě jejich historie a zkušenost. V současné době firma s 2 700 zaměstnanci vyrábí turbíny na standardní palivo, jako je uhlí, plyn, jádro a biomasa; bohužel se však nezaměřují na spalovací turbíny. Běžně se zde vyrábějí lopatky délky 48 palců (1 280 mm, 46 kg), do výroby se připravuje titanová lopatka velikosti 54 palců (1 560 mm) a v projektech je nyní 60palcová lopatka (cca 1 760 mm).

Součástí odborného workshopu TDM Systems byla i exkurze do výrobních prostor hostitele semináře, společnosti Doosan Škoda Power. (Foto: A. Janelová).

Společnost od roku 2003 investovala do výrobního procesu více než miliardu korun. V tomto období disponovala čtyřmi CNC stroji, nyní její strojní park čítá 36. To vše s sebou přináší i potřebu ideální moderní správy a řízení nástrojů. Taktéž zde byla v minulosti evidence vedena pomocí papírových karet, jež byla následně převedena do databáze Fox-Pro. Ta však byla určena pouze pro skladové hospodářství a inventurní účely a obsahovala základní údaje o nářadí. Uložení nářadí a pomůcek bylo v jednom centrálním skladu a podřízených výdejnách. V tehdejší době začátkem roku 2007 před zaváděním TDM evidovali na 96 tisíc (!) položek a předpokládá se, že po redukci v roce 2015 budou mít ve správě na 45 tisíc položek, což je více než poloviční úspora. Po čtyřech letech od zavedení TDM by mělo dojít k úspoře téměř 13 mil. Kč.

Pro hladký průběh všech procesů musí být TDM systém kompatibilní se stávajícími softwary, jako jsou Baan, PLM Agil, Catie, SolidCAM, VeriCut a GibbsCAM, a musí spolupracovat se seřizovacími pracovišti Zoller a Kardexy.

Závěrem

Jak vidno z této konkrétní ukázky, zavádění moderních metod toolmanagementu do strojírenské výroby je záležitostí bezpodmínečně nutnou jak pro zachování organizace a řádu výroby, tak v neposlední řadě i pro dosažení zásadních finančních úspor.

Roman Dvořák
Plzeň
roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

The Nexx generation

Když potřebujete rychle vyrobit funkční prototypy produktů, CNC obráběcí stroje jsou, navzdory rychlému rozvoji a rozšiřování technologie 3D tisku, stále tím nejlepším řešením. Portugalský výrobce přileb Nexx se na trhu poohlížel po vhodném stroji k rychlému prototypování. Dnes tak může experimentovat s více designovými nápady, vyrábět plně funkční prototypy a uvádět nové výrobky na trh rychleji než kdy dříve.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Větší řádkování při obrábění načisto

Při použití fréz s optimálně zakřiveným břitem pro frézování vnějších povrchů je možné časy na dokončovací obrábění značně snížit. Docílit toho lze vzájemnou souhrou stroje, nástroje a softwaru, jak ukazuje následující příklad.

Simulací ke zlepšení efektu mazání a chlazení

Optimalizace třískového obrábění moderní metodou simulace strategie mazání a chlazení je dnes podrobena systematickému výzkumu. Použitím simulace procesu třískového obrábění a simulace proudění chladicího média se značně sníží náklady na výzkum a vývoj.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit