Témata
Reklama

Tvorba a obrábění 3D reliéfů

16. 06. 2004

Softwarové produkty firmy Licom Systems Ltd. jsou většině čtenářů známé. Tato společnost kromě stěžejního produktu, kterým je CAD/CAM software AlphaCAM, rozšiřuje nabídku o řadu softwarových doplňků, jež lze v některých případech používat i samostatně.

K samostatným produktům patří software RADAN pro profesionální špičková pracoviště zabývající se prací s plechem (ohýbání, optimalizace skládání, prostřihování, řezání laserem apod.), dále pak AlphaCUT pro komplexní ověřování obrábění a NC kódu na virtuálním modelu konkrétní frézy (i o více osách a vřetenech), AlphaCIM pro řízení výroby malého a středního podniku, AlphaSTAIR pro konstrukci schodišť a AlphaART, což je CAD modelář pro práci s reliéfem. K rozšiřujícím, nesamostatným doplňkům patří například AlphaPanelli, což je parametrické makro hromadné výroby pro nábytkáře nebo AlphaTurbina, speciální makro pro obrábění turbín v pěti osách aj.
Reklama
Reklama

Tvorba 3D reliéfu

AlphaART je aplikace zaměřená na tvorbu ozdobných 3D reliéfů víceméně volných tvarů, tedy nikoliv rozměrově přesných modelů. Základním kamenem reliéfu jsou zde vždy 2D křivky - tedy skica zamýšleného díla. Tyto křivky je jednak možné tvořit buď přímo v AlphaART, nebo je možné načíst soubor ve formátu IGES, DXF.
Tvorba křivek v AlphaART je možná dvěma způsoby. V první řadě je to přímé kreslení přímek, oblouků, základních geometrických tvarů, případně křivek NURBS, v druhé řadě je to možnost získat křivky z bitmapových obrázků vektorizací. Tento nástroj je zde velice účinný a jeho pomocí lze získat křivky např. z fotografie či obrázku získaného ze skeneru. Vedle automatické funkce pro vektorizaci je možné "vektorizovat" ručně, tedy kreslit křivky ručně přímo podle podkladového obrázku. Po vytvoření křivek lze přistoupit k dalšímu kroku, což je tvorba vlastního reliéfu. Probíhá tak, že vybrané křivce se přiřadí potřebná výška a případný tvar (křivka) prohnutí do prostoru. AlphaART pak vytvoří na výchozí polygonální síti požadovaný tvar. Tvary zde lze vzájemně sčítat, odečítat i jinak kombinovat pro získání potřebného prostorového efektu. Poté lze do AlphaART importovat další objekt - v našem příkladu model hrnku -, na nějž vytvořenou "plastiku" nabalíme. Postup je patrný z obrázků.

Možnosti pro obrábění

Takto vzniklý celek je možné exportovat např. do formátu IGES a použít pro další práci v nějakém jiném CAD či CAM programu. Při použití CAD/CAM systému AlphaCAM je přenos modelu za účelem obrábění možný stiskem jediného tlačítka. Tento přenos funguje samozřejmě i v opačném směru.
V AlphaCAM je možné na model aplikovat libovolnou sadu algoritmů různých obráběcích operací, provést komplexní verifikaci obrábění, případně provést komplexní simulaci v prostředí AlphaCUT, a poté obrobit dílec na stroji.
Další možností exportu je převod prostorového reliéfu do stupňů šedi, což představuje jakýsi opačný postup k získání prostorového tělesa z 2D obrázku. Černá barva zde může symbolizovat nejnižší hladinu reliéfu, bílá nejvyšší. Šedé přechody mezi nimi pak znázorňují výšku jednotlivých částí obrázku. Této vlastnosti lze využít ke gravírování 3D reliéfu pomocí laserového paprsku na laserovém gravírovacím stroji.
Bohumil Dvořák
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40613
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit