Témata
Zdroj: Emag

Účinné čištění laserem v kompaktním stroji

Řada výrobních procesů vyžaduje, aby obrobek (nebo určitá jeho část) byl před další operací nějakým způsobem očištěn. Rozhodující roli přitom hraje volba způsobu čištění: čisticí proces musí být nastaven tak, aby k dostatečnému odstranění nečistot (nebo usazenin) bylo vynaloženo přesně jen to správné množství energie a času – podle hesla „ne více, než je nutné“. Všechno ostatní by byl zbytečně náročný a drahý proces.

Reklama

V takových situacích přichází ke slovu technologie laserového čištění od firmy Emag LaserTec: parametry tohoto procesu lze pružně konfigurovat a dokonale je přizpůsobit stupni znečištění a požadovanému konečnému výsledku. Kromě toho se čistí nebo zbavují usazených vrstev pouze určené plochy a tvary. Díky tomu je proces čištění velmi efektivní.

Pohled do pracovního prostoru laserové čističky Emag LC 4. Proces čištění odstraňuje beze zbytků oleje, oxidy, barvy a technické povlaky. (Zdroj: Emag)

Laserové čištění využívá zaostřený laserový paprsek, který se pohybuje po čištěném povrchu pomocí skeneru a os stroje. Všechny částice nečistot – bez ohledu na to, zda se jedná o oleje, oxidy, barvy, nebo technické povlaky – lze tímto způsobem odstranit a produkty reakcí pak odsát. Rozhodující přitom je, že například výkon a kmitočet pulzů laseru, jeho posuv a šířka stopy, jakož i doba zpracování jsou přesně přizpůsobeny stupni znečištění a požadované úrovni čistoty. Výsledkem je, že stroj opracovává pouze definované plochy, jako jsou svary, lepené spoje, kontaktní podložky aj. Zbytek součásti zůstává nedotčen, což v konečném důsledku vede k velmi nízkým provozním nákladům. Oproti tomu mycí procesy neustále spotřebovávají energii na průběžné zahřívání mycího roztoku. K tomu je třeba připočítat operace oplachování a sušení, které celý výrobní proces dále zpomalují a jsou náchylné k poruchám. Při laserovém čištění tyto problémy odpadají.

Polovina otočného stolu se nachází mimo pracovní prostor a automaticky (nebo ručně) se během provozu nakládá nebo vykládá. (Zdroj: Emag)
Pohyby laseru jsou vždy přizpůsobeny danému úkolu. Díky tomu jsou jak čisticí výkon, tak doba taktu optimální. Systém 2D skenování navíc v zásadě umožňuje velmi variabilní geometrie skenování. (Zdroj: Emag)
Reklama

Kompletní řešení na nejmenším prostoru

Na tomto pozadí realizují specialisté společnosti Emag LaserTec již nějakou dobu dokonalá strojírenská řešení pro co nejvyšší efektivitu procesu. Ve středu pozornosti přitom stojí laserová čistička LC 4 pro součásti o maximálním průměru 200 mm. Tento stroj má všechno, co je k tomuto procesu třeba – a to na ploše pouhých 4,5 m2. Zárukou vysoké efektivity procesu je vysoce účinný 200wattový laser, který se zapne pouze na několik vteřin na každou součást. Tato velmi krátká doba trvání pulzu má za následek stejně krátkou dobu interakce, takže na povrchu součástí dochází pouze k minimálním změnám. Na druhou stranu krátká doba pulzu umožňuje v případě potřeby vysoký pulzní špičkový výkon. Tato vlastnost může být zase použita k vytváření určitých vlastností povrchu součástí – například lepší přilnavosti.

Proces laserového čištění je otázkou pouhých několika vteřin. (Zdroj: Emag)

Samostatně i jako součást linky

Stroj se používá jak v komplexních výrobních linkách, tak samostatně. K tomu je vybaven otočným stolem, jehož polovina je od pracovního prostoru oddělena pohyblivou přepážkou. Zatímco v pracovním prostoru probíhá čištění, na polovině, která je za přepážkou, lze automaticky (nebo ručně) vykládat očištěné součásti a nakládat další. Volitelně je rovněž možné upnout dvě součásti současně, mezitím co dvě další procházejí procesem čištění. To umožňuje kratší doby průchodu a nedochází k přerušení toku materiálu. Rozhodujícím faktorem úspěchu je mimochodem modulárnost strojírenských koncepcí firmy Emag: výrobce strojů z jihu Německa realizuje systémová řešení pro své zákazníky „ze stavebnice“. Používají se tedy mnohonásobně osvědčené a kvalitní součásti. To platí i pro stroj LC 4.

Laserová čistička Emag LC 4 je velmi kompaktní zařízení. S půdorysem o rozměrech 1 500 × 3 050 mm zabírá plochu jen přibližně 4,5 m2. (Zdroj: Emag)
Řez laserovou čističkou Emag LC 4 ukazuje řešení jejího rozděleného pracovního prostoru s otočným stolem a přepážkou. (Zdroj: Emag)

Software Emag zjednodušuje proces

Důležitou součástí úspěchu čisticího procesu je software EC-Clean od vývojářů společnosti Emag. S pomocí tohoto řídicího softwaru se čištění laserem stává snadno ovladatelným procesem. Obsluha zařízení může ovlivnit všechna relevantní nastavení, například parametry laseru a skeneru, geometrii a rychlost posuvu. Program EC-Clean přitom obsluze pomáhá s výběrem správné volby. Konkrétně to znamená, že se operátor nemusí zabývat složitými výpočty, ale soustředí se pouze na několik málo nastavení, jako jsou geometrie součásti, šířka stopy a energie čištění. Veškeré ostatní potřebné parametry řídicí program automaticky vypočítá nebo převezme z interní technologické databáze.


Umístění expozice firmy Emag na MSV 2022:
pavilon P, stánek 100

Související články
Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Přestaneme vyrábět a budeme tisknout?

3D tisk (AM – Additive Manufacturing) je obor, který přes svou krátkou historii překvapuje v mnoha ohledech – efektivitou, praktičností, flexibilitou... Jeho využitelnost jako technologie roste téměř exponenciálně, a přitom ale trochu utajeně.

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Zařízení pro laserové čištění LaserTec

Zařízení pro laserové čištění LC 4-2 je určeno k zabudování do výrobní linky nebo jako samostatný objekt.

Univerzální hrotové brusky

Univerzálními hrotovými bruskami Emag Weiss se skupina Emag vydává novou cestou. Doposud byla tato společnost ze Salachu u Stuttgartu známa především svými stroji (i bruskami) pro velkosériovou výrobu. Stroje od firmy Weiss však nabízejí zajímavá výrobní řešení i pro uživatele, kteří vyrábějí menší dávky, nebo dokonce jen prototypy.

Princip laserového čištění a jeho možnosti

Laserové čištění patří mezi mladé technologie, jež nacházejí stále nové uplatnění nejen v průmyslu. Hlavním důvodem jsou nízké provozní náklady, ekologická šetrnost k životnímu prostředí a v neposlední řadě šetrnost k čištěnému materiálu oproti konvenčním metodám.

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Jak ušetřit za energie: 10 kroků k vyšší efektivitě

Ačkoli se zdá, že největší vlna zdražování energií už začíná opadat, potřeba energetických úspor v průmyslu je stále velice naléhavá, a v příštích desetiletích tato naléhavost ještě poroste. Příčinou není jen rostoucí tlak na snižování finančních nákladů na výrobu, ale zejména nutnost omezovat její negativní dopady na životní prostředí, a to při očekávaném zvyšování celkové produkce. Abychom si zajistili udržitelný rozvoj, musíme už nyní hledat možnosti, jak zvýšit energetickou účinnost výroby, a těchto možností využívat.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit