Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vrtání a soustružení v jednom
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Vrtání a soustružení v jednom

Program zvyšování produktivity při výrobě součástí typu pouzder sdruženým obráběním zahrnujícím vrtání a soustružení od firmy Plansee Tizit se výrazně rozšiřuje.

EcoCut Mini

V rozmezí průměrů do 8 mm se osvědčilo použití celotvrdokovových nástrojů. Program je ve spodním rozmezí průměrů doplněn o několik dalších průměrů a o dva nové druhy tvrdokovových materiálů. Průměry 6, 7 a 8 mm jsou nabízeny vždy ve dvou nepodepřených délkách, tj. 2,25 a 4 x D.
Zdůraznit je třeba zejména použití houževnatého jemnozrnného materiálu ve spojení s novým druhem povrchového povlaku vytvářeného napařováním ve vakuu. Tento řezný materiál ozn. Cutmaster CM45 prokazuje své přednosti při opracování obtížně obrobitelných materiálů. Přesvědčivé jsou zejména výkony dosahované při vrtání a soustružení nerezavějících ocelí. Obtížně odstranitelný problém spočívající ve vylamování střední části břitu při nulové řezné rychlosti již patří minulosti. Řezný materiál CM45 přesvědčuje maximální bezpečností při použití.
Řada EcoCut Mini je velmi vhodná také pro obrábění součástí z hliníku, kde stojí v popředí tvrdokov typu TSM 30, jehož hlavní oblastí uplatnění je právě obrábění hliníku.

EcoCut Rebore

Řada EcoCut Rebore představuje koncepci nástrojů určených k vyvrtávání s využitím funkcí systému EcoCut. Jedná se o ideální nástroj pro všechny obrobky s předem připraveným navrtaným otvorem, umožňující dosažení maximálního řezného výkonu při vyvrtávání. Otočné břitové destičky jsou přesazeny o 120°, čímž se dosahuje vyváženého poměru řezných sil. Uspořádání břitových destiček umožňuje rovněž vytváření rovného dna vývrtu. Vedle základní vrtací funkce lze nástroj rovněž radiálně přesadit a použít jej jako vyvrtávací tyč.
Při použití nástroje je možno zvolit jak nepohyblivé upnutí na soustruhu, tak i rotační upnutí v obráběcím centru. Program Rebore představuje maximální řezný výkon při vyvrtávání, vynikající odvádění třísky, hluboké vývrty, rovné dno vývrtu, alternativu použití jako vyvrtávací tyče, čímž se dosáhne maximální hospodárnosti při obrábění vývrtů.
EcoCut je univerzální program, který již dlouho nabízí nejvyšší kvalitu při rozsáhlých možnostech uplatnění: nepohyblivé i rotační upnutí při vrtání, vnitřním soustružení, čelním a podélném soustružení, zahlubování a výstředném vyvrtávání prováděném pouze jedním nástrojem.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: