Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zkušenosti s nasazením CAx technologií
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: CAD/CAM/CAE/CIM

Zkušenosti s nasazením CAx technologií

Společnost Tajmac-ZPS, a. s., se zabývá vývojem a výrobou obráběcích strojů. V ČR zaujímá čelní postavení v oblasti obráběcích center a vícevřetenových automatů. Svým exportem se zařazuje do skupiny předních světových výrobců.

Z historie

Historie nasazení CAx technologií se datuje do počátku 90. let minulého století. V tomto období prošla firma bouřlivou transformací, která znamenala mimo jiné i změny v exportní politice. Pro zachování konkurenceschopnosti výrobků byla důležitá rychlost uvedení nového výrobku na trh, jeho kvalita a nízké náklady na vývoj a výrobu. Splnit tato kritéria bylo možné jedinou cestou: automatizací inženýrských prací (AIP) ve vývoji a přípravě výroby. Po zrušení embarga na dovoz strategických technologií se firmě otevřela mimořádná příležitost nakoupit špičkové technologie, které by ji ve vývoji posunuly o velký skok kupředu. V té době padlo strategické rozhodnutí nasazení 3D CAD technologií pro podporu vývoje nových výrobků. Jako stěžejní CAD software byl pro konstrukci vybrán tehdy ještě málo známý software Pro/Engineer.

Strategie nasazení

Vzhledem k velké časové a finanční náročnosti řešení byl celý projekt AIP rozdělen do navazujících etap, seřazených podle největšího přínosu a priorit:
 • CAE - výpočty metodou konečných prvků;
 • CAD - konstrukční podpora;
 • CAM - NC programování;
 • *
 • správa technické dokumentace;
 • 1)
  podpora zákaznických technologií;
  2)
  správa technických dat;
  3)
  automatická konfigurace výrobku.
  Komplexní nasazení CAx technologií mělo jeden společný cíl - nasadit technologie takovým způsobem, aby došlo k co nejrychlejší návratnosti vynaložených prostředků a současně se zlepšila komunikace a produktivita práce uvnitř firmy.

  Technické řešení

  Pro strojní konstrukci je ve společnosti nasazeno 15 licencí systému Pro/Engineer a 4 licence EPLAN pro elektrokonstrukci. V současné době probíhají jednání a přípravy na další rozšíření počtu licencí softwaru Pro/Engineer. Pro simulaci chování stroje jsou používány 3 licence systému Pro/Mechanica, který je plně integrován do prostředí Pro/Engineer. To umožňuje využívat CAD model pro výpočty a optimalizaci mechanismů a jeho součástí. Technologie pro programování NC strojů používá 11 licencí systému EdgeCAM. Pro správu výkresové dokumentace byla vyvinuta vlastní aplikace, která řídí přístup do podnikové databáze výkresů a plně automatizuje vydávání výkresové dokumentace pro výrobu. Všechny aplikace jsou postaveny na platformě MS Windows. Správu dat zastřešují dva servery.

  Podpora a vzdělávání

  Pro naplnění cílů společnosti byl podepsán dlouhodobý kontrakt na nákup a technickou podporu při nasazování CAx technologií s firmou AV-Engineering. Spoluprací s AV-Engineering by konstruktéři firmy Tajmac-ZPS chtěli využít dlouholetých zkušeností se systémem Pro/Engineer a nasazovat CAx technologie co nejefektivněji a nejkomplexněji. Klíčem k úspěchu využívání všech vyspělých technologií je však jejich dokonalá znalost. Proto byl ve firmě vypracován dlouhodobý plán vzdělávání pracovníků a je již průběžně realizován.

  Ať mluví fakta

  Jako jeden z mnoha důkazů úspěšnosti nasazení CAx technologií lze uvést počet nových výrobků uvedených na trh společností TAJMAC-ZPS v roce 2002. Jde např. o multiprofesní víceosé obráběcí centrum TURNMILL 1250 (oceněné Zlatou medailí na IMT 2002), soustružnický automat MORI-SAY 6/51, inovovanou řadu obráběcích center MCFV 1060, 1260, 1680, 2080. Všechny tyto projekty byly zpracovávány za podpory nasazených CAx technologií.

  Vize projektu

  Při projektování nového výrobku jde především o maximální využití výhod parametrického modelování v systému Pro/Engineer a sestavení takového skeletu stroje, který umožní obchodníkům automatickou konfiguraci standardů stroje, popř. jejich jednoduchou modifikaci. Systém pak provede automatickou kompletaci stroje včetně přípravy všech potřebných podkladů pro zahájení výroby - tj. kusovník, 3D modely, výkresy, nakupované součásti, NC programy, technologické postupy atd.
  Záměrem konstruktérů je rovněž vytvořit takový virtuální model stroje, který by dokázal velmi přesně určit jeho silné a slabé stránky, včetně nákladů a časů potřebných na výrobu ještě před jejím zahájením.

  Další články

  CAD/CAM/CAE/CIM

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: