Témata
Reklama

Zlepšené upínání a chlazení nástrojů

Firma Haimer vyvinula systém Cool Flash, který zajišťuje optimální proudění chladicí kapaliny i při vysokých otáčkách nástroje. Tuto opci nabízí pro tepelné upínače, které jsou díky své vysoké přesnosti obvodového házení předurčeny pro použití při vysokorychlostním obrábění. Firmu Haimer zastupuje na českém a slovenském trhu společnost SK Technik.

Uživatelům, kteří se zabývají vysokorychlostním obráběním, je dobře známá situace, kdy velmi vysoké otáčky nástroje způsobují víření vzduchu, které odvádí chladicí kapalinu od nástroje, a ta se pak nedostane optimálně do místa řezu. Místo toho, aby docházelo k uvolňování třísek a k chlazení, rozpráší se velká část chladicí kapaliny do okolí ještě před samotným dopadem.

Reklama
Reklama
Tepelný upínač Haimer Cool Flash

Cool Flash – chlazení nástrojů při vysokorychlostním obrábění

U systému Cool Flash se pro přísun chladicí kapaliny až k čelní ploše upínače používají stejné otvory jako u osvědčeného systému Cool Jet, který je vhodný pro běžné obrábění. Oproti tomuto systému, kde kapalina z upínače dopadá na břity nástroje v podobě paprsků, však systém Cool Flash nabízí podstatný rozdíl: na čelní ploše upínače je umístěn kroužek, jenž vytváří po obvodu nástroje malou drážku, kde se shromažďuje chladicí kapalina. Ta je v této komoře stlačena vysokým tlakem a rozdělí se po celém obvodu stopky nástroje. Z tohoto malého zásobníku pak proudí jako uzavřený plášť přímo podél stopky nástroje a odolává tak víření vzduchu. Na konci stopky je pak chladicí kapalina vtlačena do drážek nástroje, které současně vyplachuje, až nakonec dorazí i přes vysoké otáčky bez rozprášení přímo k břitům nástroje, kde již dochází k samotnému chladicímu účinku.

Schéma chladicího systému Cool Flash

V porovnání s nabídkou na trhu nabízí systém Cool Flash rozhodující výhodu v tom, že pro optimální chlazení již nejsou potřebné žádné další trubičky a pouzdra, které přinášejí dodatečné náklady. Upínače nástrojů Haimer se systémem Cool Flash jsou bez omezení použitelné pro tepelné upínání. Navíc zaručují stabilitu, tuhost a nezměněnou konturu upínače dodatečnými rušivými prvky.

Safe-Lock – upínací systém pro vysoce výkonné obrábění

Patentovaný systém Safe-Lock se již několik let osvědčuje v různých aplikacích a nalézá stále více licenčních partnerů. Přední výrobci nástrojů systém Safe-Lock zařadili do svých programů a doporučují ho jako nejjistější řešení pro zvýšení produktivity zejména u hrubování. Jedná se především o procesní spolehlivost a vysoké úspory času, které jsou o mnoho větší než u běžných upínačů. Díky hojnému počtu výrobců držáků i koncových uživatelů se upínací systém Safe-Lock stává novým standardem při obrábění nahrubo.

Detail upínače Haimer Cool Flash

Princip systému Safe-Lock je založen na spirálových drážkách vybroušených ve stopce nástroje. V kombinaci s odpovídajícím tvrdokovovým unášecím kolíkem v upínací části držáku (pro tepelné upínání, kleštinové nebo i hydraulické upínání) je zabráněno tomu, aby se při extrémním obrábění nástroj protočil nebo zcela vytáhl z držáku ven, což pak zejména u drahých obrobků způsobuje nemalé vedlejší náklady. Kombinace zajištění proti vytažení nástroje a vysoké přesnosti obvodového házení vede k minimalizaci vibrací a tím k vysoce efektivnímu obrábění. Takto je možné za stejný čas navýšit produktivitu až na dvojnásobek, a to díky zřetelnému navýšení řezných hloubek a posuvů. Navíc se sníží i opotřebení samotného nástroje.

Safe-Lock zabrání vytažení nebo protočení nástroje

Systém Safe-Lock vznikl na základě požadavků těžkého obrábění v oblastech leteckého, kosmického a energetického průmyslu. Inovativní materiály, jako například různé slitiny titanu, jsou sice lehké, vysoce pevné, odolné proti korozi, ale také těžce obrobitelné. To ovlivňuje nejen koncept strojů a obráběcích procesů, ale i nasazení nástrojů a upínačů. Mnoho obrobků se frézuje z plných polotovarů, kdy je často až 90 % materiálu přeměněno na třísky. Pro optimalizaci procesu z hlediska hospodárnosti a kvality a současně dosažení vysokých objemů výroby jsou voleny vysoké krouticí momenty a síly posuvu. U tohoto vysoce výkonného obrábění (High Performance Cutting, HPC) se vyskytují také velké axiální síly, které ve spojení s vysokými silami v řezu a posuvu vedou k pohybu nástroje v držáku. Vzniká tak nebezpečí, že se nástroj z držáku vytáhne ven. To hrozí zejména u držáků, které nabízejí přesné upínání s dobrou přesností obvodového házení, jako jsou například tepelné, hydraulické nebo kleštinové upínače. Zákazníci se v těchto případech často domnívají, že bezpečnost procesu mohou zajistit zvýšením upínací síly. Problém je však komplikovanější. Pouze zvýšením upínacího momentu se povolení nástroje nezabrání. Jedná se zde o dlouhodobější a často nenápadný proces. Jakmile je totiž při obrábění upínací síla překročena, nástroj se protočí a zlomí. Tyto dynamické procesy v těžkém obrábění nelze obejít čistě silovým upínáním.

Detail upínače Safe-Lock

Z nedostatku jiných řešení dosud muselo mnoho zákazníků volit držáky se systémem Weldon, kde je tvarový styk řešen pomocí upínacích šroubů. Tím je možné dosáhnout vysokých krouticích momentů. Nevýhodou však je vyšší obvodové házení, které snižuje produktivitu výroby (vibrace, špatné vyvážení díky jednostranné upínací ploše, kratší životnost nástrojů). Systém Safe-Lock od firmy Haimer se tak nabízí jako náhrada za systém Weldon, a to s jedinečnými přednostmi. To platí jak pro použití při obrábění titanu, tak hliníku nebo běžných nástrojových ocelí.

Kleštinové upínače Power Collet a Heavy Duty Chuck se systémem Safe-Lock

Princip systému Safe-Lock není omezen jen na použití u tepelných upínačů. Může se integrovat i do kleštinových upínačů a hydroupínačů. Pro zákazníky, kteří nejsou vybaveni přístrojem pro tepelné upínání, pak nabízí firma rozšířenou kolekci vysoce přesných kleštinových upínačů s tímto bezpečnostním systémem. Podle aplikací pak Haimer doporučuje držáky odolné proti vibracím Power Collet Chucks pro HSC obrábění nebo Heavy Duty Collet Chucks pro těžké obrábění.

Luděk Dvořák

SK Technik
dvorak@sktechnik.cz
www.sktechnik.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140518
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit