Témata
Reklama

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů.
Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Příkladem, jak kvalitní čisticí zařízení posune strojírenskou výrobu na vyšší úroveň, je rakouská společnost Fill Maschinenbau – výrobce speciálních strojů pro automobilový, letecký a dřevařský průmysl nebo pro výrobu lyží. Vyrábí většinu strojních součástí od nejmenšího úhelníčku až po obří základové rámy strojů, před lakováním se výrobky čistí. Od začátku roku 2017 využívá na čištění obrobků zařízení BUPI Cleaner Powertec Pro 7HP firmy BUPI Golser. Díky možnosti automatizovaně čistit podstatně větší a těžší obrobky s vyšší průchodností a výrazně nižší spotřebou čisticích prostředků BUPI přispívá k zajištění razantního růstu společnosti Fill.

Jedním z našich strategických cílů je podpořit naše zákazníky, aby se stali špičkami ve svém oboru,“ uvádí Andreas Fill, jednatel společnosti. „Protože se nám náš cíl u zákazníků z automobilového, leteckého, dřevařského průmyslu, energetiky a stavebnictví daří, rozrostl se rodinný podnik o dvou lidech ve společnost s více než sedmi sty zaměstnanci,“ doplňuje druhý jednatel Wolfgang Rathner.

Reklama
Reklama

BUPI Cleaner Powertec Pro

Vůdčí pozice ve výrobě strojů a zařízení

Automobilový průmysl vyrobí na zařízeních společnosti Fill ročně 20 milionů hlav válců (z celosvětových 80 milionů) a 300 milionů dílů podvozků. V osmdesáti procentech osobních automobilů v Evropě se nacházejí součástky vyrobené na strojích firmy Fill. Na zařízeních z Gurtenu se rovněž vyrábějí součástky letadel nejvýznamnějších výrobců. „Jsme schopni vyrábět si všechny strojní díly, které potřebujeme pro svá zařízení,“ říká Günter Redhammer, vedoucí výroby součástek Fill. „Za své silné stránky konstruktéra speciálních strojů – rychlost a inovativnost – vděčíme v neposlední řadě maximální nezávislosti na externích dodavatelích.“

Lak drží jen na čistých plochách

Mnoho součástek se před dalším použitím lakuje. Před lakováním se musí zbavit třísek, chladicích a mazacích prostředků, je nutné je očistit a odmastit. Firma Fill k tomu v minulosti využívala čisticí zařízení s tryskovým systémem na vodní bázi. „Šlo o zařízení s jednou lázní bez oplachu. Často jsme museli součásti po mytí ručně oplachovat a ofukovat,“ vysvětluje Redhammer. „Kromě toho byla také omezená velikost a hmotnost čištěných součástek. Větší kusy se musely čistit ručně, což byla velice nepopulární činnost.“ Čisticí zařízení bylo vybaveno košem o rozměrech 1,5 x 1,5 m, hmotnost byla limitována 750 kg.

Starší čisticí zařízení nahradil nástupce

Do nové lakovny byla v roce 2012 instalována mycí kabina, v níž jsou velké součásti čištěny vysokotlace s podporou automatizace. Bylo nutné nahradit i stávající čisticí zařízení pro menší součásti, protože bylo stále obtížnější získat pro letitý model náhradní díly. „Bylo jasné, že kvůli extrémní rozmanitosti našich obrobků by mělo i nové zařízení fungovat s využitím postřikové metody s roztokem na vodní bázi,“ doplňuje Redhammer. „A také muselo být vhodné pro podstatně větší obrobky než předchozí model.“ Kromě toho byl na stole požadavek, aby ve firmě, která se ke svým zaměstnancům chová ohleduplně, probíhalo plnění a vyprázdnění čisticího zařízení s co nejmenší fyzickou zátěží.

Günter Redhammer se při hledání čisticího zařízení zaměřil na nabídky několika firem. Jednou z nich byla společnost Map Pamminger, která mu dříve poskytovala poradenství v souvislosti s chemií čištění a doporučila mu čisticí zařízení se dvěma lázněmi od BUPI Golser Maschinenbau GmbH. „BUPI Cleaner Powertec Pro je klasické jednokomorové čisticí zařízení se dvěma lázněmi s čisticím a oplachovým programem,“ vysvětluje Gerald Leeb, poradce společnosti Map Pamminger. „V tomto všestranném zařízení obrobky během procesu čištění rotují, jsou čištěny ze tří stran pod velkým tlakem a s velkým objemovým průtokem. Následně jsou opláchnuty čistou vodou a usušeny.“

Velikost ve standardu

BUPI Cleaner Powertec Pro je v nabídce v různých velikostech. Velikost 7 instalovaná ve firmě Fill má užitné rozměry 1 700 x 1 700 x 1 000 mm a je vhodná pro obrobky o hmotnosti do 1 500 kg. „Ačkoliv se jedná o standardní zařízení, můžeme nyní čistit podstatně větší a především dvojnásobně těžší obrobky než dřív. Odpadá mnoho těžké manuální práce,“ uvádí Redhammer spokojeně. „Díky své úsporné kompaktní konstrukci zabírá Powertec Pro velmi malou plochu.“
Podstatný vliv na rozhodnutí měla kromě technického hodnocení také známá kvalita poradenství firmy Map Pamminger a fakt, že BUPI Golser je špičkový rakouský výrobce. Díky tomu lze v případě problémů očekávat rychlou podporu.

Podávací stůl zlepšuje efektivitu

Standardní čisticí zařízení bylo upraveno pro specifické potřeby společnosti Fill. Například odsávání brání úniku par do výrobní haly. Jemný filtr odstraní z oběhu čisticí kapaliny i nejmenší nečistoty a udržuje tak dlouhou životnost mimořádně efektivních čerpadel Grundfos. Pro manipulaci s obrobky zhotovila firma BUPI Golser pro Fill podávací stůl před čisticí zařízení. Koše se součástkami se do čisticího zařízení zasouvají pomocí vozíku. Plošiny vlevo a vpravo od dráhy vozíku umožňují naložení a vyložení koše, zatímco se druhý koš nachází uvnitř zařízení. „Relativně malá a cenově výhodná investice zvyšuje produktivitu a je klíčem k tomu, abychom i při našem setrvale silném růstu vystačili pouze s jedním čisticím zařízením,“ potvrzuje Redhammer.

Skvělý výsledek pro proces a životní prostředí

S BUPI Cleaner Powertec Pro probíhají čisticí a oplachové procesy v jednom cyklu. „Dodatečné nepříjemné ruční oplachování a sušení je minulosti,“ říká Günter Redhammer. „Pomocí čisticí chemie dodávané rovněž firmou Map Pamminger jsme docílili výrazně lepšího, spolehlivého výsledku čištění a významně jsme tím zvýšili procesní spolehlivost při následném lakování.“ Navíc BUPI Cleaner Powertec Pro má podstatně delší časy využitelnosti. Předchozí čisticí zařízení se muselo kvůli obnově lázně odstavovat jednou týdně, Powertec Pro jen jednou za čtvrtletí. To firmě Fill minimalizuje nejen prostoje, ale zároveň šetří čisticí prostředky a náklady na likvidaci odpadů a snižuje zátěž pro životní prostředí.

Günter Redhammer je maximálně spokojen také s kvalitou. „Čisticí zařízení BUPI Cleaner Powertec Pro pracuje stabilně ve dvousměnném provozu. Jedná se o výhodnou investici v zájmu zajištění našeho setrvalého růstu.“

Imtos

michal@churavy.cz

Reklama
Související články
Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Průřez nabídkou technologií, strojů a nástrojů předních světových výrobců

Tradiční účastník významných strojírenských akcí společnost Imtos představí na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu průřez kompletní nabídkou technologií, strojů a nástrojů předních světových výrobců, které zastupuje v České republice a na Slovensku. Návštěvníci se mohou seznámit s nejnovějšími řešeními pro obrábění, ozubárenství, tváření, tlakové litía průmyslové čištění i s příspěvkem různých dodavatelů k Průmyslu 4.0.

Související články
Odhalte skryté možnosti při odvalování

V dnešním konkurenčním prostředí výrobci neustále hledají možnosti, jak zlepšit produktivitu výroby. Soustružení, frézování nebo vrtání s využitím jednorázových nástrojů umožňuje jednoduchou náhradu již zavedených řešení a je také mnohem levnější. U odvalování bude většina nástrojů repasována pro co nejlepší využití drahého nástroje. Obnova nástrojů zahrnuje patřičné přebroušení, povlakování a následnou úpravu, aby bylo dosaženo stejného výkonu srovnatelného s novým nástrojem. S řešeními společnosti GLEASON se můžete seznámit i v expozici IMTOS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Faktory ovlivňující hospodárnost čištění obrobků

Při vývoji nového zařízení pro čištění obrobků vzniká zásadní otázka. Které faktory mají hlavní význam pro jeho technické dimenzování a konstrukci, aby jeho provoz byl pro uživatele co nejhospodárnější?

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit