Témata
Reklama

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

ECM technologie společnosti stoba Sondermaschinen

Odstraňování otřepů není při obrábění klíčovým procesem, proto se mu často nevěnuje patřičná pozornost. Do výrobního procesu musí být často ještě narychlo integrováno. Speciálně při výrobě středních a velkých sérií je kladen důraz na nejvyšší kvalitu a přesnost, neboť otřepy či celé plochy otřepů nacházející se uvnitř obrobku mohou negativně ovlivňovat funkci obrobených součástí, nebo vést dokonce k výpadku celého zařízení.

Řešení tohoto problému se nazývá elektrochemické obrábění (ECM). Jde o dlouho známý, avšak doposud spíše vzácněji využívaný způsob obrábění kovů. Obrobek je při něm zapojen na pulzní zdroj nebo zdroj stejnosměrného proudu pozitivně jako anoda a nástroj negativně jako katoda. Elektrický proud mezi katodou a anodou v pracovní mezeře protéká elektrolytickým roztokem (většinou se jedná o dusičnan sodný – NaNo3). Z obrobku se při tom oddělují ionty kovu. Ubíraný materiál se poté z elektrolytu odfiltruje jako hydroxid kovu. Samotné odstraňování materiálu z obrobku je řízeno pomocí síly proudu a délkou procesního času. Hrany mohou být tímto procesem nejen dokonale zbaveny otřepů, ale současně i zaobleny dle definovaných požadavků. Vzhledem k povaze této metody se netvoří žádné nežádoucí sekundární otřepy. Tvar nástrojové katody bývá uzpůsoben konkrétnímu obráběcímu úkolu. Otřepy se tedy odstraňují bez mechanické či tepelné zátěže pro obrobek a vždy pouze v místě, kde je to žádoucí.

Technologie ECM se využívá především v sériové výrobě hlavně k odstraňování otřepů a obrábění obrobků s komplexním tvarováním nebo s obtížně přístupnými místy, kde nelze využít konvenční metody vůbec nebo jen obtížně. Další výhodou této metody jsou krátké procesní časy, které se zpravidla pohybují v rozmezí 10 až 30 sekund. Tato procesně spolehlivá metoda je aplikovatelná na všechny vodivé obrobky z (ušlechtilé) oceli, hliníku, barevných kovů a dalších materiálů. Bez problémů ji lze použít i u tvrzených a těžko obrobitelných materiálů, jako jsou chromniklové oceli nebo Inconel.

Typickými aplikačními oblastmi ECM/PECM technologie jsou ABS brzdové systémy, součásti vstřikovacích systémů, ozubená kola, kryty ventilů, pneumatické a hydraulické součásti.

Reklama
Reklama

Konkurenční výhoda skupiny stoba

Společnost stoba Sondermaschinen se sídlem v Memmingenu se již mnoho let zabývá navrhováním, konstrukcí a výrobou vysoce automatizovaných zařízení pro elektrochemické obrábění kovů. stoba vyrábí stroje a přístroje pro elektrolytické odstraňování otřepů, zahlubování, vrtání a nejjemnější obrábění vysoce přesných kovových obrobků. Dodává jak standardní zařízení pro malé a střední série, tak i plně automatizované výrobní linky s čisticí a sušicí technologií pro výrobu sérií o počtu několika milionů kusů za rok.

Díky synergii vznikající při spolupráci mezi dceřinými podniky společnosti stoba byly vyvinuty rovněž nové produkty jako PECM (přesné elektrochemické obrábění) stroje, zařízení na čištění součástí, automatizační řešení a zcela nově pětiosá CNC laserová obráběcí centra. Coby strojírenská firma se stoba Sondermaschinen zabývá nejen benzinovými a dieselovými vstřikovacími systémy a tryskami nebo systémy Common-Rail, ale svá řešení úspěšně uplatňuje v celosvětovém měřítku také v jiných odvětvích, jako je lékařská a energetická technika a výroba motorů.

Automobilní díly odjehlené technologií ECM

Strojní řešení od standardu přes speciální až po All in One

Portfolio společnosti stoba zahrnuje celou řadu zařízení pro elektrochemické obrábění kovů optimalizovaných pro potřeby zákazníků. Koncepty jsou realizovány od kompaktního základního modelu „alpha basic“ přes modulární výrobní systémy jako „alpha mono“ až po plně automatizovaná kompletní řešení, jako je „řada beta“.
V prostorově úsporných kompaktních obráběcích zařízeních jsou integrovány všechny funkce nezbytné pro procesně spolehlivé odstraňování otřepů, zahlubování, vrtání a konturování vysoce přesných obrobků. Prostřednictvím generátorů s integrovanou pulzní technologií vyvinutých společností stoba se v prostoru obrábění dosahuje vyšší hustoty proudu, tím i značně vylepšené jakosti povrchů. Výsledkem jsou hladké, téměř leštěné povrchy. Pomocí generátorů stoba a kontroly elektrolytu mohou být všechny procesně relevantní parametry současně nejen řízeny a sledovány, ale i archivovány, a případně přiřazovány danému zpracovávanému obrobku.

Systémy zařízení stoba ECM/PECM pro větší množství obrobků zahrnují také předchozí i návazné zpracování obrobků, jakož i přísun a odebírání obrobků. Další možnosti jako SPC/NIO stanice nebo optická kontrola obrobků mohou být integrovány individuálně. Na přání mohou být systémy dodány jako plně automatizované nebo s připraveným automatizačním rozhraním.

Velký potenciál do budoucna

„Díky nepřetržitému dalšímu rozvoji směrem k budoucím technologiím a rozšiřování svého portfolia jsme pro své zákazníky spolehlivým systémovým partnerem,“ uvádí Oliver Günther, výkonný ředitel společnosti stoba Sondermaschinen. Společnost stoba navíc vidí růstový potenciál především na českém a slovenském trhu. I proto je se spoluprací s firmou s dlouholetými zkušenostmi na trhu, jakou je Imtos, velmi spokojena.

Velký potenciál a zdravý růst do budoucna očekává stoba především kvůli zvyšujícím se nárokům na zpracování povrchů souběžně s požadavky na zmenšování a kompaktnost zařízení.

IMTOS

michal@churavy.cz

Reklama
Související články
Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Související články
Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit