Témata

Světové veletrhy obráběcí techniky

EMO Hannover & Milano, AMB Stuttgard, IMTS Chicago, Jimtof Tokio, CIMT Peking, CCMT Šanghaj, Metalloobrabotka Moskva patří mezi klíčové světové akce výrobní techniky. Ze všech jsme vám průběžně přinášeli autentické výstupy, jak formou denního zpravodajství, tak i následujících reportáží, často technologicky rozdělených. Zde si připomeňme, jak šel vývoj výrobních technologií v zrcadle veletžních prezentací a v kontextu dané doby a makroekonomické situace.

EMO Hannover potřetí – brousicí stroje

18. 12. 2007
Doc. Petr Kolář

Další díl našeho poohlédnutí po zářijové výstavě výrobních strojů, nástrojů a příslušenství EMO jsme věnovali nepřehlédnutelné oblasti zde prezentované – technologii broušení. Co všechno skrývaly kryty strojů, vám přináší následující řádky.

EMO Hannover podruhé

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme vám přinesli první pohled na hannoverskou zářijovou výstavu výrobních strojů a zařízení EMO. Soustředili jsme se na novinky v řezných nástrojích, konkrétně na firmu Sandvik Coromant. Produkty ostatních světových výrobců přineseme v příštích vydáních. Dnes jsme se zaměřili na nejvíce zastoupenou oblast expozic – obráběcí stroje.

EMO Hannover 2007: Svět obrábění kovů

12. 09. 2007

Ve dnech 17. – 22. září 2007 se na hannoverském výstavišti v Německu uskuteční největší světový veletrh obráběcí a tvářecí techniky EMO Hannover. V těchto dnech se k návštěvě veletrhu připravují také tisíce odborníků z České republiky.

Řezné nástroje na IMTS 2006 Chicago

19. 12. 2006

Mezinárodní veletrh výrobních technologií International Manufacturing Technology Show umožnil ucelený pohled na současnou technickou úroveň výrobních metod v nejširších souvislostech. My vám v další části našich reportáží přinášíme pohled na oblast řezných nástrojů a materiálů, které zde byly prezentovány.

Obráběcí stroje na IMTS 2006 Chicago

Další z našich monotematických reportáží z chicagského veletrhu obráběcích a tvářecích strojů a komponent IMTS 2006 je zaměřena na oblast obráběcích strojů. Ty byly v převážné míře vystaveny v největší hale A, nacházející se v jižní budově.

Prezentace vysokých škol na IMT 2006

22. 11. 2006
Roman Dvořák


-dvo-">Během veletržního týdne se v Rotundě pavilonu A konala prezentace výsledků prací studentů českých technických škol. Celkem se výstavy nazvané Nové technologie strojírenské výroby - Obrábění a tváření zúčastnilo pět strojních fakult různých vysokých škol, konkrétně ČVUT v Praze, TU v Liberci, VŠB v Ostravě, VUT v Brně a ZU v Plzni, a dále Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT. Každý subjekt prezentoval na posterech velikosti A0 šest prací. Organizátory této výstavy byly Veletrhy Brno, a. s., Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, agentura Czechinvest a náš časopis, který zároveň při pondělním slavnostním udílení Zlatých medailí MSV a IMT ocenil na návrh hodnotitelské komise tři nejlepší práce. Objektivní hodnocení předložených prací bylo velmi obtížné, neboť předložené práce byly rozdílného rozsahu a je za nimi velmi rozdílné zázemí, ze kterého samozřejmě vycházejí. Komise hodnotila tyto práce zejména z pohledu "neotřelosti témat", potřebnosti témat pro praxi, obecných současných problémů (ekologie, energetická náročnost) a přístupu jednotlivých řešitelů.Náplň a důvod realizace těchto prací, využití získaných poznatků v praxi a představení jejich hlavních řešitelů vám přinášíme v následujících příspěvcích.

-dvo-