Témata
Reklama

Nový studentský hub vzniká v Brně

Inteligentním řízením napájení se zabývá společnost Eaton. Ta v srpnu letošního roku oznámila otevření svého nového společného pracoviště Student Hub, které se nachází v areálu Vysokého učení technického v Brně (VUT), jedné z největších technických univerzit ve střední Evropě se silnou reputací v oblastech strojírenství, elektrotechniky, řízení a softwarového inženýrství.

Společný prostor dvou renomovaných institucí prohlubuje stávající strategické partnerství mezi VUT a Evropským inovačním centrem Eaton (EEIC), které bylo dohodnuto na začátku roku 2023 a jehož cílem je urychlit výzkum a vývoj v oblasti digitalizace, energetického přechodu a udržitelnosti. Nový společný prostor umožní VUT a EEIC ještě užší spolupráci při podpoře přechodu Evropy k novému energetickému paradigmatu, v němž lze energii vyrábět lokálně, udržitelně a hospodárně.

Nový Eaton Student Hub přináší kancelářské prostory pro podporu většího počtu společných výzkumných projektů a zároveň umožňuje snadnější spolupráci se špičkovými vědci VUT a rychlejší přístup k technickému zázemí univerzity. Inženýři společnosti Eaton budou moci pracovat v kampusu a současní studenti a čerství absolventi budou mít příležitost získat zkušenosti v podpoře reálných projektů výzkumu a vývoje.

K děkanovi fakulty profesoru Vladimíru Aubrechtovi a proděkanovi pro vnější vztahy profesoru Tomáši Kratochvílovi se na slavnostním otevření hubu připojili Michaela Fendrychová a Jaroslav Neuvirth z Evropského inovačního centra Eaton. (Zdroj: Eaton)

"Jsem ráda, že máme nyní stálé zastoupení vedle špičkových vědců a talentovaných studentů VUT," říká Michaela Fendrychová, manažerka výzkumu, Power Distribution Components, Electrical Sector, EMEA, Eaton. "Naši inženýři budou moci v případě potřeby pracovat ze Student Hubu, což urychlí naše inovační úsilí díky přístupu k high-tech zařízením univerzity. Toto společné pracoviště podpoří naši snahu o revoluci v současném energetickém systému a nízkouhlíkové budoucnosti definované čistou, spolehlivou, účinnou a cenově dostupnou energií."

Společnost Eaton slavnostně zahájila provoz svého nového společného pracoviště v kampusu 2. srpna 2023 za účasti vedoucích pracovníků Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. K děkanovi fakulty profesoru Vladimíru Aubrechtovi a proděkanovi pro vnější vztahy profesoru Tomáši Kratochvílovi se na akci připojili Michaela Fendrychová a Jaroslav Neuvirth z Evropského inovačního centra Eaton.

"Těší mě, že se úspěšná dlouholetá spolupráce mezi naší fakultou a společností Eaton dále prohloubila," konstatuje profesor Aubrecht. "Nově otevřené společné pracoviště je vynikající příležitostí, jak posunout naši vzájemnou spolupráci ve výzkumu a vývoji na další úroveň a dále tak rozšířit množství oblastí výzkumu, na kterých společně pracujeme."

Studentské centrum Eaton pomůže urychlit inovace v mnoha oblastech – včetně elektrifikace letectví a kosmonautiky, pokročilé výkonové elektroniky, modelování a simulace oblouků, pokročilých komunikací, moderních metod zpracování signálů, strojového učení a modelování systémů.

__________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Eaton. Zpracováno redakcí.

Reklama
Reklama
Firmy
Eaton Elektrotechnika

Společnost Eaton je vedoucí globální společností s širokými regionální zkušenostmi v oblasti distribuce elektrické energie a ochraně elektrických obvodů, v oblasti kvality zdrojů a záložních zdrojů, kontroly a automatizace, bezpečnosti a ochrany lidských životů a strukturálních řešení. Společnost Eaton pomáhá společnostem řešit jejich energetické potřeby s pomocí svých komplexních služeb, distribuce a integrované digitální platformy.
Zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie.

Číst dál
VUT v Brně

Vysoké učení technické v Brně se dlouhodobě objevuje v žebříčku nejlepších světových univerzit QS Top Universities, který každoročně sestavuje společnost QS Quacquarelli Symonds Limited a hodnotí v něm tisíce vysokých škol. Podstatnou část hodnotících kritérií tvoří zpětná vazba na kvalitu vzdělávací instituce od akademiků a také zaměstnavatelů jejích absolventů.
Dalším žebříčkem, jehož hodnocení se VUT účastní, je Times Higher Education.

Historie Vysokého učení technického v Brně (VUT) sahá až k 19. září 1899, kdy rakouský císař a uherský král František Josef I. podepsal dekret o založení české vysoké školy technické v Brně.

Byla první českou vysokou školou na Moravě. Univerzita začínala se čtyřmi profesory a 47 posluchači a postupně dospěla do pozice mezinárodně uznávané vzdělávací instituce, která nabízí současné špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a třech vysokoškolských ústavech. Studenti mohou získat kvalitní vzdělání v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické až po umělecké. Významnou část aktivit VUT tvoří výzkum a vývoj, který probíhá zejména na půdě výzkumných center. Univerzitě se podařilo zejména díky grantové podpoře vybudovat pět vlastních vědeckých center a kromě toho se společně s dalšími univerzitami a vědeckými institucemi podílí i na činnosti dvou center excelentního výzkumu. 

Číst dál
Související články
Kandidát na rektora VUT v Brně

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně zvolil v úterý 26. října 2021 kandidáta na funkci rektora pro funkční období od února 2022 do ledna 2026. Vítězem voleb je stávající kvestor univerzity Ladislav Janíček, který působí rovněž jako docent Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT. V dnešní volbě pro něj hlasovalo 24 z celkového počtu 27 senátorů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Změnit vnímání, abychom překlenuli propast v dovednostech

Přehlédnout zázraky moderní strojní výroby je v současné digitalizované době velmi snadné. Jistě si uvědomujeme, kolik času denně strávíme u obrazovek, ale jen málokdo přemýšlí o tom, kolikrát denně se setkáváme se sériově vyráběným zbožím – nebo se stroji, které celou tuto výrobu umožňují.

Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit