Témata
Reklama

Upichování ve směru pootočeném o 90 stupňů

Společnost Sandvik Coromant modernizovala svoji koncepci CoroCut QD a pro upichování využila osu Y. Rozměry nožových planžet CoroCut QD pro upichování v ose Y jsou stejné, jako u původního provedení, a jejich optimalizace spočívá právě v pootočení lůžka břitové destičky o 90 stupňů, což přináší zvýšení kvality obrobené plochy, snížení sklonů ke vzniku vibrací a zvýšení tuhosti nožové planžety.

Na rozdíl od konvenčních nástrojů pro upichování, které jsou orientovány do osy X obráběcího stroje, upichování v ose Y probíhá na jiném principu. Otočení nástroje o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a jeho orientace do osy Y přináší řadu výhod.

Modernizovaný nástroj CoroCut QD dosahuje vyšší kvality obrobené plochy, v porovnání s konvenčním upichováním generuje méně vibrací – což se projevuje snížením hlučnosti – a lze jím upichovat mnohem větší průměry, než v současnosti umožňují konvenční metody. Přesměrováním výsledného namáhání na nejodolnější část nožové planžety bylo navíc dosaženo šestinásobného zvýšení její tuhosti, což umožňuje použití vyšších rychlostí posuvu a delší vyložení nástroje, aniž by došlo ke ztrátě stability.

Pro modernizované nožové planžety je charakteristické nulové vyosení ve směru osy Y, což usnadňuje programování a umožňuje větší pracovní dosah nástroje. Aby byly splněny dva důležité požadavky na jejich použití, jsou nožové planžety také opatřeny dorazovou plochou, která zamezuje zatlačení nožové planžety do adaptéru a umožňuje jejich snadnější seřízení. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Konvenční upichování využívá posuv ve směru osy X a řezná síla tudíž působí kolmo k nejmenšímu průřezu nožové planžety. To může vést k deformacím a nestabilitě.Otočením lůžka břitové destičky o 90 stupňů a využitím osy Y bylo dosaženo změny orientace řezné síly do směru, který je shodný s celkovou délkou nožové planžety, což se projevuje zvýšením její tuhosti až o 600 %.


Zpracováno redakcí dle tiskových podkladů společnosti Sandvik Coromant.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak naplno využít obráběcí stroj

Tempo změn ještě nikdy nebylo tak rychlé, nikdy však už také nebude tak pomalé. S tímto populárním citátem se při hovoru o dnešním rychlém technologickém rozvoji setkáváme často. Průmysl 4.0 razí cestu k transformaci průmyslové výroby na základě převratných inovací, což následně přinese příležitosti k dalšímu rozvoji daného podniku a povede k vyšším výnosům. Investice do nových technologií ovšem nejsou jediným způsobem, jak lze optimalizovat nastavení obráběcích strojů.

Zvýšení výkonnosti při upichování a zapichování

Společnost Sandvik Coromant, inovovovala po dlouhá léta zavedenou koncepci CoroCut 1-2 pro technologie upichování a zapichování. Lepší stabilita, mnohem vyšší flexibilita a výrazné zvýšení produktivity, to jsou jen některé z mnoha výhod, které nabízí tento nový system.

Přesné soustružení malých průměrů

Sandvik Coromant uvádí na trh koncepci řadu břitových destiček pro vnitřní a čelní zapichování určených pro obrábění součástí o malém průměru. Koncepce CoroCut QI, umožňující lehčí průběh záběru a snížení velikosti řezných sil, se vyznačuje vysokou bezpečností obráběcího procesu, spolehlivým průběhem zapichovacích operací a správným odváděním třísek, z čehož se odvíjí vysoká kvalita povrchu obrobené drážky.

Související články
Novinka pro soustružení žárovzdorných slitin

Dvě nové PVD nástrojové třídy, GC1205 a GC1210, uvedla na trh společnost Sandvik Coromant. Obě nástrojové třídy umožňují vysoce přesné a bezpečné soustružení niklových žárovzdorných slitin ve vystárnutém stavu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vrtání žárovzdorných niklových slitin

Společnost Sandvik Coromant uvedla na trh nový monolitní karbidový vrták optimalizovaný pro vrtání děr v niklových žárovzdorných slitinách (HRSA), s maximální standardní hloubkou vrtání až 8D.

Povlaky nástrojů pro udržitelné obrábění

Výrobci kladou čím dále větší důraz na udržitelnost. Firmy Schneider Electric a Omdia realizovaly výzkum, podle kterého očekává až 49 % výrobních podniků od investic do udržitelnosti vylepšený výkon a úsporu nákladů. Debaty ohledně udržitelné výroby se většinou zaměřují na problematiku Průmyslu 4.0, firmy by ovšem neměly přehlížet ani roli, kterou mohou hrát obráběcí nástroje, například monolitní karbidové stopkové frézys povlakem. Anders Micski, manažer pro nástrojové třídy a technologie slinovaných rotačních nástrojů (SRT) ve společnosti Sandvik Coromant, vysvětluje, jak vyspělá povrchová úprava nástrojů pomáhá udržitelnější výrobě.

Kompozity v letectví

S ohledem na extrémní ceny leteckých součástí představuje výroba otvorů riskantní pracovní úlohu, což lze říci především o vrtání kompozitních materiálů, které na obrábění kladou nové požadavky. Zde mají výrobci v podstatě tři šance dosáhnout požadovaných parametrů, poté již nelze díru opravit tak, aby splňovala konstrukční specifikace. Pokud se, i když jen u jediné díry, tyto tři šance z důvodu nevyhovujícího průměru, jakosti obrobeného povrchu nebo delaminace nevyužijí, bude tím znehodnocena celá součást. 

Vítkovické slévárny nadále fungují

Ostravská společnost Vítkovické slévárny, která je od listopadu v insolvenčním řízení, pokračuje ve výrobě a hledá investora. To jsou hlavní předpoklady proveditelnosti připraveného reorganizačního plánu. Firmě se podařilo zatím zachovat nejen stěžejní výrobu válců a jedinečné know-how, ale také obchodní vztahy a zaměstnanost.

Dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Dukovany se připravují na šedesátiletý provoz

V průběhu roku 2024 energetici postupně zvýší výkon všech čtyř výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany o 2,3 %. Na konci procesu by výroba měla vzrůst o více než 300 000 MWh. Společnost ČEZ bude i letos do Dukovan masivně investovat, na další zvyšování bezpečnosti a modernizaci vynaloží cca 3,3 mld. Kč. Cílem je zajištění nejméně šedesátiletého provozu všech výrobních bloků.

Zdvojnásobení FVE v ČR

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice výrazně zrychlil. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je to už přes 130 tisíc fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z dat, které za největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum

Začátkem července uspořádala KEPCO International Nuclear Graduate School (dále KINGS) v Soulu historicky první ročník Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum. Na fórum pořádané společností KINGS byli pozváni rektoři devíti jaderných univerzit ze všech zemí Visegrádské čtyřky, kteří společně diskutovali o navázání hlubší spolupráce v oblasti dlouhodobého školení personálu jaderných elektráren a podpoře vývozu korejských jaderných technologií.

Více než každé desáté nově prodané auto v EU je na elektřinu

Podíl EV na evropském trhu se zvýšil téměř o čtvrtinu původního podílu z minulého roku. Celý evropský trh s novými auty má ovšem stále vleklé potíže, alespoň ve srovnání s předcovidovým obdobím do roku 2019. Zatímco auta na elektřinu se čím dál silněji zabydlují v evropské flotile nových vozů, podíl dieselových motorů nadále klesá a společně s auty na benzín klesl meziročně o 3 %. Tím nová auta se spalovacími motory tvoří už jen těsnou většinu - necelých 53 %. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Pro parkování a dobíjení vozů v garážích chybí legislativa

Počty elektromobilů postupně rostou, avšak veřejná dobíjecí infrastruktura zaostává, a to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí. 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit