Témata

Management a řízení

Řízení patří k nejdůležitějším lidským činnostem pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí a to již od doby, kdy lidé začali vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých by jako jednotlivci nedosáhli. Společnost tak začala více spoléhat na skupinové úsilí, jejich organizaci a význam manažerů a managementu tak postupně rostl.

Hodnocení strategických investic

12. 11. 2003

V náročném tržním prostředí existuje velká intenzita konkurence v cenové a kvalitativní úrovni produktů, výrobky mají velmi krátké životní cykly, na frekvenci a rychlost inovací působí značné tlaky a potřeby zákazníků se rychle mění - z těchto důvodů se moderní technologie stávají klíčovým faktorem konkurenceschopnosti výrobních podniků.

Tři klíčové problémy vedoucího manažera

08. 10. 2003

Zkušenosti šéfů řady podniků různého zaměření z celého světa vypovídají, že k nejchoulostivějším případům v jejich kariéře patří tři: za prvé, když mají přijmout správného člověka, za druhé, když mají někoho propustit, a za třetí, když musí sami odejít.

Přijímám zaměstnance

Ocenění podniku jako míra kvality jeho řízení

08. 10. 2003

Tržní hodnotou obchodní společnosti se rozumí nejpravděpodobnější finanční částka, za kterou by bylo možno směnit tuto společnost mezi potenciálním kupujícím a prodávajícím. Cílem tohoto stručného pojednání je ukázat, jak pomocí aparátu metod oceňování poskytnout managementu jednu z možností posouzení stávající či navrhované strategie.

Ukaž jim, že ti není podnik lhostejný

03. 09. 2003

K vlastnostem dokonalých šéfů, bez ohledu na stupeň jejich zařazení a obor činnosti, jistě patří integrita osobnosti, přirozená inteligence, charakter, koncepční myšlení, schopnost komunikace, houževnatost, vytrvalost, zásadovost doplňovaná pružností a podobně. Nicméně zkušenosti ukazují, že na kvality úspěšného špičkového manažera lze nahlížet i z poněkud jiného pozorovacího úhlu

Nabídky převzetí - povinné a dobrovolné odkupy akcií podniku

16. 07. 2003

Cílem tohoto článku je podat základní přehled o problematice nabídek převzetí při povinném či dobrovolném odkupu akcií a poskytnout praktické informace, které mohou pomoci při konkrétní realizaci některé z nabídek převzetí.

Virtuální pracoviště a kvalifikace zaměstnanců

16. 07. 2003

Sjednocování trhu, například cestou naplňování ducha i litery Evropské unie, může odbourat hranice v obchodních kontaktech a tím předznamenat i postupné doznívání tradičních metod práce. Součástí takových způsobů je i takzvaná virtuální kancelář