Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Obrábění zasucha - ano, či ne?

07. 11. 2001

Úsilí o snižování výrobních nákladů ve strojírenských výrobních procesech vede k jejich postupnému zrychlování a zjednodušování. Týká se to samozřejmě i obrábění kovů jako jednoho z velice náročných a nákladných výrobních procesů.

Výkonné vrtací nástroje - vysoká produktivita obrábění

07. 11. 2001

Nejrozšířenějším vrtacím nástrojem je šroubovitý vrták s prakticky ustálenou geometrií řezné části. Vzhledem k tradičnímu materiálu vrtáků - rychlořezné oceli - se stále více prosazují výkonnější řezné materiály, především slinuté karbidy a řezná keramika.

Novinky brousicích nástrojů Norton

10. 10. 2001

Přední světový výrobce brusiv a první výrobce brousicích materiálů a nástrojů na bázi netkaných textilií non-wovens americká společnost Norton Company, člen skupiny Saint-Gobain, uvedla několik novinek a obnovila výrobu v mexickém závodě v Reynose, zničeném katastrofálním požárem v roce 1999.

Nástroje na výrobu oken

10. 10. 2001

Pro výrobce dřevěných oken hrají podstatnou roli informace o vývoji v oblasti výroby dřevoobráběcích nástrojů a dá se říci, že jejich znalost má prakticky stejný význam jako znalosti o výrobě oken samotných.

Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích

10. 10. 2001

Povlakovat, nebo chladit? Na tuto častou otázku z praxe se zaměřuje studie FSI VUT v Brně, kde byla provedena již celá řada testů aplikací PVD povlaků i substrátů od různých firem a společností včetně hodnocení vlivu různých chladicích a mazacích prostředí.

Co je nového v upichování?

05. 09. 2001

Lépe, rychleji a hospodárněji - tak jednoduše může být představena budoucnost obrábění. Pro dosažení takových cílů musí být nástrojové systémy neustále vylepšovány a přizpůsobovány potřebám zákazníků.