Témata
Reklama

Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Společnost AMAG je největším primárním výrobcem hliníku v Rakousku a hlavním dodavatelem tohoto kovu, stejně jako odlévaných a válcovaných výrobků z něj. V sídle podniku, ve městě Ranshofen, se vyrábějí hliníkové pásy, plechy a desky. K jejich odběratelům patří zejména zákazníci z leteckého, automobilového a obalového průmyslu.

Reklama
Reklama

Interní logistika v duchu Průmyslu 4.0

Z důvodu zvýšení specializace byl v červenci 2014 výrobní areál rozšířen o novou válcovnu. Ve stávající byla maximální šířka výrobků omezena rozměrem 1 650 milimetrů. Nový závod je může produkovat až do šířky 2 300 milimetrů. Současně s rozšiřováním výroby se měla ve vyšší míře uplatnit také digitalizace. Jedním z bodů digitalizační strategie byla přestavba interní logistiky na úroveň Průmyslu 4.0 spojená s automatizací skladovacích a distribučních systémů. Řešením byl autonomní systém přepravy zboží.

Platforma omniMove pracuje s přesností ±0,5 milimetru, a to i při plném zatížení. (Zdroj: KUKA CEE)

Společnost AMAG zaujaly četné výhody transportní platformy KUKA typu omniMove, jako jsou všesměrová manévrovací schopnost nebo vysoká přesnost polohování. Bylo proto rozhodnuto integrovat do výrobní linky dvě mobilní vysokozátěžové plošiny. Tyto 8,7 metru dlouhé platformy převzaly vnitropodnikový transport hliníkových desek. Rozhodujícím argumentem pro tuto volbu byla jejich nosnost až do hmotnosti 68 tun v kombinaci s vysokým stupněm přesnosti a flexibility.

Svobodný pohyb do všech směrů

Platformu KUKA omniMove lze řídit manuálně dálkovým ovládáním, ale může se pohybovat též autonomně. Na cíl zaměřenou navigaci při pohybu po výrobní hale umožňuje systém KUKA.NavigationSolution, který se kromě toho ještě stará o bezpečnost pracovníků. Pro ten účel shromažďuje software systému všechna data z bezpečnostních laserových skenerů a radarových senzorů a sestavuje z nich mapu okolí. To dovoluje transportní plošině reagovat v reálném čase na překážky a autonomně měnit svou trasu. Potřebnou volnost pohybu zajišťují všesměrová kola využívající technologii Mecanum, která umožňují pojezd v jakémkoliv směru a rovněž otáčení na místě. Přitom pracuje platforma omniMove s přesností ±0,5 milimetru, a to i při plném zatížení.

Platformy zajišťují přemístění válcovaných hliníkových profilů k příslušným zušlechťovacím stanicím a jejich zpětný odsun. (Zdroj: KUKA CEE)

Autonomní zásobování zušlechťovacích zařízení

Platformy zajišťují přemístění válcovaných hliníkových profilů k příslušným zušlechťovacím stanicím ve středisku pro výrobu desek a jejich zpětný odsun. Zušlechťování je závěrečný proces při výrobě hliníkových desek, při kterém získávají určité vlastnosti, provádí se jejich kontrola a řezání. K dispozici jsou různá zařízení podle požadovaného způsobu zpracování. V prvním kroku zadá obsluha platformě omniMove pracovní úkol, přičemž komunikace probíhá prostřednictvím interní sítě W-Lan. Poté přijede plošina autonomně ke stojanu pro vstup zboží, na němž jsou narovnány až 12 m dlouhé a 8,5 tuny těžké hliníkové desky. Na spodní straně stojanu je umístěn QR kód. Platforma omniMove vybavená kamerou identifikuje prostřednictvím tohoto kódu desky, které jsou určeny pro ni. Najede pod stojan s více než milimetrovou přesností, vysune zdvihací body a s nákladem XXL desek se samostatně naviguje při průjezdu halou a desky následně složí u předem určeného technologického zařízení. Jakmile je zušlechťovací proces ukončen, platforma hliníkové desky vyzvedne a dopraví je k dalšímu zařízení.

Automatizace přináší požadovaný úspěch

Společnost AMAG je s platformou omniMove velmi spokojena. Automatizace intralogistiky přinesla podniku mnohé výhody. V porovnání s řešením využívajícím jeřáb nebo vysokozdvižný vozík je práce s pohyblivou plošinou flexibilní, rychlá a bezpečná. Použití transportních rámů výrazně snížilo požadavky na paketování (balení). Dvě všesměrová transportní zařízení s vysokou nosností stačí zásobovat ve třísměnném provozu zušlechťovací zařízení po celých 24 hodin.

KUKA

www.kuka.com/cs-cz

Reklama
Související články
Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Logistický průmysl investuje do technologií počítačového vidění

V několika posledních měsících obdržela společnost Cognex Corporation objednávky v celkové výši přes pět milionů dolarů od zákazníků z logistického sektoru. Prvním je velká zásilková společnost a druhým globální maloobchodní společnost.

Nová generace standardních chapadel

Společnost Festo představila na veletrhu Motek inovovanou řadu standardních chapadel DHxS, jejíž předností je kompaktní konstrukce a vyšší bezpečnost úchopu.

Související články
Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Mobilní roboty zajišťují bezpečnější logistiku

Kverneland Group, globální výrobce zemědělské techniky se sídlem v Dánsku, přijme do závodu každý rok na 100 000 palet materiálu a komponent. Materiál je zde dále zpracováván a komponenty jsou montovány do finálních strojírenských výrobků, které opouštějí tovární sklady v kontejnerech. Téměř 500 zaměstnanců přepravuje materiál na ploše 55 000 čtverečních metrů s pomocí nejrůznějších dopravních prostředků, které se neustále pohybují po výrobní hale. Společnost je součástí významné japonské skupiny Kubota Group.

Automatická obsluha mezioperačního skladu

Důvodem pro nasazení automatu v obsluze skladu polotovarů v jičínském závodě Continental Automotive Czech Republic je speciální klima. Brzdové komponenty z plastů musejí po určitou dobu schnout a dozrávat za přísných teplotních, a hlavně vlhkostních podmínek, které nejsou vhodné pro delší pobyt člověka.

Průmysl 4.0: Počítačové vidění a jeho použití ve strojírenství

Do strojírenských i jiných výrobních provozů v nejvyspělejších zemích světa vstupuje Průmysl 4.0. Postupně modernizuje výrobní procesy pomocí softwaru a „chytřejších“ strojů, stále snadněji ovládatelných robotů nebo nových procesů jako 3D tisk. Hlavně však výrobu do velké míry automatizuje a propojuje všechny výrobní celky tak, aby spolu komunikovaly a ideálně se i staly autonomními v některých rozhodnutích.

Robotická detekce a třídění

Robotický manipulátor Denso Robotics, detekční kamery Cognex a vibrační dopravník Roba Engineering tvoří systém Eyefeeder, určený k manipulaci a detekci hůře rozlišitelných a orientovatelných výrobků menších rozměrů. Příkladem může být orientování a následné zakládání pružin, které jsou spojené nebo se překrývají. Celý systém a jednotlivé dílčí mechanismy jsou ovládány jediným kontrolérem, který řídí a vyhodnocuje požadovanou manipulaci, vibraci, detekci přítomnosti a pozice výrobků. Efektivitu systému lze definovat v hodnotách cycle time 60 produktů za minutu, nosnost robotické paže v rozmezí 3–20 kg.

Inovativní řešení z Blechexpo

V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

Úspory především

Dnešní doba patří automatizaci a robotizaci. V průmyslových a výrobních podnicích se automatizace masivně rozšiřuje z výrob i do ostatních činností podniku. Obrovskou proměnou v posledních letech prošel celý obor logistiky a vnitřních procesů hospodaření s nástroji a zásobami. Současný trend velí spořit nástroje a materiál zejména s pomocí jeho dokonalé evidence a přehledu o jeho spotřebě. Je základním přikázáním skladovat pouze nejnižší bezpečný objem zásob, pokud možno v režii dodavatelských firem. Celý proces evidence a životního cyklu nástrojů, včetně objednávání, bývá svěřen softwarovým aplikacím. Samotné fyzické uskladnění nástrojů je řešeno výdejními automaty.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Plně integrovaná výroba plechů

Výrobní dílna (job shop), která ročně zpracovává okolo 1 700 t plechu a všechny suroviny skladuje v běžných ocelových regálech, plýtvá výrobní plochou, strojními časy i lidskými zdroji. K tomuto závěru společnost 2Cut dospěla, a proto se rozhodla investovat do plně automatického regálového zakladače a obráběcího centra od společnosti Friedrich Remmert.

Produktová data a hledání vlastní cesty

V společnosti Hestego se vytvářejí tři hlavní řady produktů - kapotáže strojů, teleskopické krytování pohyblivých os strojů a produkty zakázkové výroby. Produkty se navrhují na základě správně pochopené myšlenky zákazníků. Nutnou podmínkou pro výrobu prvních kusů produktu je zvládnutí technického řešení a technologie výroby.

Pokročilá automatizace ve výrobě kovového nábytku

Na začátku března, tedy v době těsně před vyhlášením nouzového stavu, jsem ještě měla možnost navštívit společnost Alfa 3 zabývající se vývojem, výrobou a prodejem kovového nábytku. Sídlo společnosti se nachází ve městě Luže necelých dvacet kilometrů na jihovýchod od Chrudimi. Dílenský, šatní a jim podobný kovový nábytek se zde vyrábí od devadesátých let, od roku 2007 má však tato ryze česká firma nové majitelé a s nimi přišly také investice do výrobních zařízení a rozšíření produktového portfolia o sofistikovanější řešení. Od loňského roku výrobu posílily také dvě výrobní linky Prima Power s automatizovaným skladem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit