Témata
Zdroj: Schunk

Automatizované odjehlování

Pro dosažení perfektního finálního produktu musí být spolehlivě odstraněny ostré hrany, nerovnosti nebo přebytky materiálu, které vzniknou během obrábění nebo odlévání. Potřebnou citlivost bylo možné doposud zajistit většinou jen manuálním opracováním. S automatizovanými procesy mohou nyní uživatelé posunout odjehlovací proces na novou úroveň. Dodavatel upínací a uchopovací techniky, firma Schunk, nyní rozšiřuje své portfolio o nástroje pro robotické opracování, konkrétně robotické odstraňování materiálu. Tím chce dosáhnout nejen perfektních výsledků, ale zároveň zvýšit efektivitu, uspořit náklady a ulehčit pracovníkům.

Gabriela Prudilová

U firmy Schunk působí od roku 2007. Na starosti má personalistiku a marketing.

Reklama

V kovoobráběcím průmyslu se odjehlování provádí většinou jako dodatečný pracovní krok, se kterým se pojí odpovídající zvýšené logistické a personální náklady. Zároveň však již bývá používáno mnoho robotických zařízení k mezioperační manipulaci s díly u obráběcích strojů. A právě sem míří nové portfolio výrobků Schunk. S pomocí nových nástrojů může v budoucnu robot nejen zakládat a vykládat obrobky, ale může být využíván i k automatickému odjehlování.

K automatizování odjehlovacích úloh nabízí nyní Schunk nástroje pro každou aplikaci. Výsledkem je perfektní odjehlení s vyšší efektivitou, nižší náklady a ergonomičtější pracoviště. (Zdroj: Schunk)

Odjehlování obrobků lze provádět zároveň s obráběním dalšího kusu, čímž se ušetří nákladná dodatečná operace. Paralelní odjehlování zkracuje dodací lhůty dílů, snižuje jednotkové náklady a lépe využívá stávající robotické systémy. Opakovatelná přesnost robotu navíc zaručuje trvale reprodukovatelné výsledky. Eliminováním špinavých a monotónních činností se zároveň zvyšuje bezpečnost a ergonomie práce. S novými nástroji mohou uživatelé všech těchto výhod využít.    

Reklama
Reklama

Řešení pro každou aplikaci

Společnost Schunk vyvinula a uvedla na trh hned tři jednotky pro různé odjehlovací úlohy: CRT, RCVCDB, a nabízí tak pro každou aplikaci optimální nástroj.

Pneumatický pilník CRT je ideální pro úzké a těsné tvary nástrojů. Zvláště na špatně přístupných místech, jako jsou štěrbiny, rohy a drážky, lze přebytečný materiál odstranit přesně a beze zbytků.

Pneumatický pilník CRT je flexibilně použitelný a je vhodný zvláště pro úzké a těsné tvary nástrojů. (Zdroj: Schunk)

Kompenzační úhel ±1,8 mm spolehlivě vyrovnává polohové nepřesnosti, tolerance obrobků a tolerance robotu. Jelikož mohou být používány běžně dostupné standardní pilníky, lze stávající zavedené nástroje dále používat, a přechod na automatizovaný proces je tak zcela snadný.   

Flexibilní nástroj CRT je ideální pro odjehlování úzkých geometrií nástrojů. Video představuje nový produkt pro automatizované zpracování a ukazuje jeho vlastnosti a možné využití.

Pneumatické odjehlovací vřeteno RCV je aktuálně nejrobustnější produkt na trhu, který prokazuje své schopnosti především při čištění polotovarů a frézovaných dílů. Jelikož mohou být použity různé rotační nástroje, lze RCV flexibilně nasadit pro různé odjehlovací úlohy. Svojí robustností a vysokou kvalitou dosahuje konstantně dobrých výsledků odjehlení. S vysokým krouticím momentem a krátkou dobou dojezdu zkracuje lamelový motor čas na odjehlení, a zajišťuje tak vyšší produktivitu.

Robustní odjehlovací vřeteno RCV je univerzální a lze jej použít pro různé úkoly odjehlování. Video ukazuje nový produkt pro automatické odstraňování otřepů a ilustruje funkce přímo na produktu a při použití s ​​robotem.
Reklama

Přechod od manuálních k automatizovaným procesům je zvláště snadný i díky jednotce CDB. Poprvé je možné použít osvědčené ruční odjehlovací nože bez nutnosti investovat do nových nástrojů. Díky jednotnému rozhraní a volitelně i automatické výměně nožů je přípravný čas extrémně krátký. Proto lze CDB použít i pro malé série. Jednotka má nastavitelnou kompenzaci v axiálním i radiálním směru a je vhodná k odjehlování různých obrobků. Snadno lze odjehlovat různé tvary i různé materiály, jako např. plast, hliník, ocel nebo mosaz.  

Zvláště robustní je pneumatické odjehlovací vřeteno RCV. Hodí se pro všechny druhy odjehlovacích procesů s rotačními nástroji a lze s ním opracovávat obrobky různých tvarů. (Zdroj: Schunk)

Efektivní odjehlování i složitých tvarů

Všechny zmíněné produkty využívají pro uložení princip Kardanova závěsu. Pneumatickým tlakem lze regulovat tuhost nástrojů, čímž je zaručena variabilní kompenzace, což značně snižuje nároky na programování robotu. Uvedení do provozu je rychlé a snadné. S volitelnou fixací osy Y mohou uživatelé volit mezi oscilační a radiální kompenzací. Tato flexibilita umožňuje efektivní odjehlování i složitějších tvarů. S menším počtem zmetků, výrazně zkrácenými prostoji a se sníženou potřebou náhradních dílů má automatizovaný proces v důsledku i pozitivní dopad na úsporu nákladů.   

Doplňkové produkty uzavírají portfolio Schunk a nabízejí další možnosti použití. Jako obzvláště univerzální se ukázala kompenzační jednotka PCFC. Pokud musí být dílec obroben definovanou silou, poskytuje neocenitelnou službu. Jednotku lze použít univerzálně, neboť zajišťuje v každé poloze konstantní kompenzační sílu. Polohový senzor v kombinaci s tlakovými regulačními ventily umožňuje kompenzovat gravitační sílu. PCFC lze použít s jakýmkoliv zařízením, a tedy pro nespočet aplikací.

Flexibilní využití nabízí jednotka CDB, která je flexibilně nastavitelná v axiálním i v radiální směru a může být vybavena běžně používanými odjehlovacími noži. (Zdroj: Schunk)

Analýza proveditelnosti předem

S novými odjehlovacími vřeteny a výrobky doplňuje Schunk své portfolio koncových efektorů o další důležitou část. Uživatelům se navíc nabízí optimální podpora při návrhu procesu opracování: V novém centru CoLab si mohou zákazníci své aplikace nejdříve nechat otestovat. Lze provést analýzu proveditelnosti obráběcí úlohy, a tím usnadnit přechod na automatizovaný proces. Kdo by se chtěl na vlastní oči přesvědčit o přednostech nových řešení, může si zdarma dohodnout termín návštěvy Schunk-Roadshow, včetně představení novinek.

S novými nástroji Schunk pro obrábění pomocí robota lze rychle a snadno automatizovat obráběcí procesy, které byly dříve prováděny ručně. S odjehlovacím nástrojem CDB lze nadále používat osvědčené čepele z ručních nástrojů. Excentrickou brusku AOV lze s osvědčenými brusivy použít k leštění a broušení.
Související články
Autonomní uchopování

Průmyslové uchopování prochází zásadními změnami. Zatímco doposud bylo nutné ručně definovat pozice uchopení a vkládání obrobků, jejich tvar i odpovídající uchopovací parametry, upínací systémy budoucnosti dokážou zajistit širokou škálu upínacích procesů samy. Specialisté uchopovacích systémů ve firmě Schunk představují první řešení.

Tajemné obráběcí věže a pyramidy

Na první pohled nenápadné, při bližším ohledání však všestrannější než jakékoliv jiné upínací zařízení. A proč jsou tyto upínací věže a pyramidy považovány za tajemné? Pravděpodobně proto, že na každém stroji mění svou „tvář“. Efektivním použitím zmnohonásobí počet obrobků v prostoru stroje, a nabízejí tak ideální podmínky k redukci prostojů a vysokou flexibilitu bezobslužných strojů – za předpokladu, že jsou vhodně zvolena upínací zařízení.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Automatizované výrobní buňky si navrhl sám

Ing. Zdeněk Krátký začal s výrobou nástrojů už téměř před dvaceti lety. Dnes vlastními nástroji vyrábí díly na zakázku. Zajímavé na tomto příběhu je zejména to, že zakázky rostou tak rychle, že si jen za poslední dva roky pořídil pět strojů Fanuc Robodrill. Uvnitř každého stroje se podle vlastního návrhu nachází robot, který obstarává výměnu přípravků s obrobky. Uchopovací a upínací techniku zabezpečil dlouholetý partner, společnost Schunk.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit