Témata
Reklama

Autonomní uchopování

Průmyslové uchopování prochází zásadními změnami. Zatímco doposud bylo nutné ručně definovat pozice uchopení a vkládání obrobků, jejich tvar i odpovídající uchopovací parametry, upínací systémy budoucnosti dokážou zajistit širokou škálu upínacích procesů samy. Specialisté uchopovacích systémů ve firmě Schunk představují první řešení.

Gabriela Prudilová

U firmy Schunk působí od roku 2007. Na starosti má personalistiku a marketing.

Plug & Work bude mít klíčovou roli v chytrých továrnách budoucnosti. Co se již podařilo úspěšně aplikovat mechanicky, bude možné v budoucnosti použít k řízení procesu uchopení. Z pohledu uchopování vyvíjejí specialisté ve firmě Schunk Smart Labs takové postupy, při kterých roboty a další manipulační systémy dokážou vykonávat procesy uchopování autonomně nebo poloautonomně. Namísto zdlouhavého definování pozic, rychlostí a uchopovacích sil budou v budoucnosti inteligentní uchopovací systémy detekovat cílové předměty pomocí kamery a samy plánovat způsoby uchopení. Podle záznamů dat a algoritmů jsou uchopovací systémy schopny detekce principů a vyvození odpovídajících reakcí. Oddělení R&D navíc pracuje na algoritmech, které klasifikují různé tvary a uspořádání a následně vytvářejí optimální uchopovací strategie. Celkovou vizí je pak vývoj výukové sestavy založené na třívrstvé architektuře, která obsahuje ovladač pohybu, ovladač úchopu a služby. Plánem je, aby sestava i přes komplexní vnitřní strukturu umožnila uživateli co nejpohodlnější ovládání.

Reklama
Reklama
Schunk dokáže propojit mechanické uchopování s logickým: Pětiprstá ruka SVH 5 zvládne díky umělé inteligenci identifikovat libovolný předmět v libovolné pozici a autonomně vyvinout a aplikovat vhodné uchopovací strategie. (Zdroj: Schunk)

Chapadla sama plánují úchopy i trasy

Schunk již na různých pilotních aplikacích ze své technologické továrny předvedl, jak to lze úspěšně provést. Například v aplikaci Smart Gripping jsou rozdílné komponenty rozlišovány samotným chapadlem. Chapadlo jako „šmátrající“ ruka rozpoznává tvar a složení částí, aby je mohlo uchopit a zařadit. Ve druhé aplikaci jsou nahodile uspořádané díly identifikovány kamerou, autonomně vyjmuty z přepravní klece a vloženy do obráběcího procesu. Systém předá nasbírané informace o části následující stanici, aby byl například inteligentní blok upínací síly schopen automaticky koordinovat svůj zdvih a uchopovací sílu. Podle firmy Schunk nebudou v budoucnu chapadla pouze uchopovat, ale zvládat také veškeré plánování uchopování v interakci s 2D a 3D kamerami a komunikovat s předchozími i následujícími komponenty.

Se systémem Smart Gripping dokážou chytrá chapadla Schunk měřit, identifikovat a monitorovat uchopené díly stejně jako probíhající výrobní proces. (Zdroj: Schunk)

Naučená empirická data jsou základem

Dalším příkladem využití stroje, který se učí postupy klasifikace obrobku a procesu uchopování, jsou náhodně kombinované uzamykatelné stavěcí bloky předané lehkému robotu v nahodilém uspořádání na pracovní ploše. Úkolem robota je uchopit a přepravit bloky. Po pouhých několika zkušebních pokusech dokáže systém rozpoznat, jak manipulovat s celou škálou obrobků a následně vyvodit možné kombinace. Chapadlo umí podle naučených empirických hodnot s obrobkem při uchopení a přepravě optimálně manipulovat. Kamera, která zachytí stávající obraz, přímo spolupracuje s chapadlem a dovede robot na požadované místo určení. Po několika málo opakováních je systém schopen jednat autonomně a samostatně stanovit následné kombinace a uspořádání.

Sdílení naučených poznatků

Velkou výhodou těchto technologií je jejich schopnost sdílet naučené poznatky, vyžadované u ostatních uchopovacích systémů, pro podobné aplikace ve výrobní síti nebo napříč weby, například s využitím cloudů. Pokud je již díl znám, automaticky se inicializuje odpovídající optimální uchopení. Pokud díl znám není, bude při procesu detekován a určen kamerovým systémem a po vyhodnocení se rozhodne o nejlepším způsobu uchopení. Naučené poznatky se vrátí přímo do systému, který tak rozšíří odpovídající záznamy uchopovacích strategií.

Gabriela Prudilová

http://www.cz.schunk.com

Reklama
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Monitorování obráběcího procesu přináší přidanou hodnotu

Slovy Garyho Kinga z Harvardovy univerzity, zatímco dat je bezpočtu a je snadné je shromáždit, skutečná hodnota spočívá v tom, co s nimi uděláte.

Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

S MES systémy k vyšší efektivitě

Další konference z produkce společnosti Controller Institut, která se věnuje vzdělávání v oblasti controllingu a podnikových financí, s názvem Výroba v detailu se konala v Plzni a účastníkům vedle hodnotného programu v přednáškové sekci byl umožněn také vstup do výrobních prostor společnosti Doosan Škoda Power. Konference je primárně určena výrobním ředitelům a manažerům, technickým ředitelům či mistrům výroby, kterým představuje řešení pro efektivní řízení výroby ale také např. zaměstnanců.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Příležitost pro české firmy v Lipsku

Již na začátku února 2019 mají české firmy opět možnost účastnit se za velmi výhodných podmínek na strojírenských veletrzích Intec a Z2019 v Lipsku, které se budou příští rok konat v termínu o měsíc dříve, než bývalo zvykem.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit