Témata

Český manažer, technolog i dobrodruh

Jan Jakoubek je poměrně netypickým příkladem člověka, kterého lze s jistou nadsázkou nazvat „self made man“. A to i přesto, že jeho kariéru spoluutvářely i odborné školy a univerzity, včetně pražské ČVUT.

Od počátku letošního roku pracuje Jan Jakoubek pro firmu BOS Automotive v Klášterci nad Ohří jako Manažer interní kvality. Současně s tím dnes také spolupracuje s firmou Camex na projektu, který získal grant od Technologické agentury ČR na výzkum a vývoj technologie výroby drátů ze slitin CuCrNb. Ten se používá jako super vodič pro jaderné elektrárny v ČR i zahraničí.

Už jen z těchto dvou oblastí jeho činností je zřejmé, že jde o velmi erudovaného člověka. Jeho profesní start však rozhodně nebyl jednoduchý. Jeho rodina nebyla z těch, které kladou přílišný důraz na vzdělání svých potomků, a tak Jan Jakoubek v roce 1994, ve svých 14 letech nastoupil na učiliště, obor tesař.

Během studia jsem však zjistil, že mám větší schopnosti, než jsem si původně myslel, a tak jsem se rozhodl pro nadstavbu,“ vzpomíná. „Nastoupil jsem tedy na ISST – Integrovanou střední školu technickou v Mostě.“

Drsné zkušenosti

Po ukončení studia v roce 1998 nastoupil základní vojenskou službu. armáda mu však do té míry připadala jako výzva, že se na nějakou dobu stal vojákem z povolání. I to jej však kupodivu nasměrovala k jeho budoucí profesi – v té době se právě formovalo chemické vojsko v Liberci, a tak s Libereckou 9 RCHBO (Rota chemické a biologické ochrany) procestoval všechna „bezpečnostně žhavá“ místa té doby, jakým bylo třeba Kosovo.

Zde jsme například střežili Srby žijící na hranicích s Kosovem před vyvražděním ze strany kosovských Albánců,“ vzpomíná Jakoubek.

Stihl si ještě „užít” operace Enduring Freedom v Iráku, která následovala po událostech 11. září 2001, ale pak se rozhodl z armády odejít.

V té době však Jakoubek zjistil, že pro jeho další profesní směřování by mu prospěla odborná zahraniční zkušenost – mimo jiné i z důvodu zdokonalení jazyků. Jeho cesta tedy vedla do Irska, kde posléze působil téměř 10 let. Zde pracoval například pro společnosti Hewlett Packard a později pro farmaceutické firmy Abbott Vascular nebo Takeda, vždy na pozicích souvisejících s technologiemi. A právě v Irsku se po několika letech praxe rozhodl pro další vzdělání a nastoupil na obor Obchod a IT na Open University UK. Školu však nedokončil, protože dostal nabídku na práci ve Spojených státech, a to na vývoji nového kardiovaskulárního stentu právě pro společnost Abbott ve slunné Kalifornii. To skutečně nešlo odmítnout.

Z Čech do Indie a zase zpátky

USA však rozhodně nebyla jeho poslední štací. Po několika letech sbírání pracovních zkušeností v Irsku a USA se v roce 2013 vrátil do Česka a začal pracovat jako inženýr kvality pro lovosickou firmu TRCZ. Na konci roku 2014 však dostal další nesmírně lákavou nabídku – odjet do Indie a zde na pozici Production Control and Development Manager pracovat pro společnost Groz-Beckert, která je globálním lídrem ve výrobě průmyslových jehel.

V té chvíli však vyvstala potřeba dalšího odborného vzdělání, konkrétně v oblasti galvanizace a tepelného zpracování kovů. A tak Jan Jakoubek využil možnosti zúčastnit se kurzu, který v té době pořádala Strojní fakulta ČVUT. Podle jeho slov se k němu díky tomuto kurzu dostaly především vynikající poznatky z praxe zkušených pracovníků tohoto oboru.

Za zmínku stojí mnozí z nich, například Dr. Anton Reinfelder, který ve společnosti Groz-Beckert léta zastává post generálního manažera pro Indii, nebo Bernd Hillenbrand, celosvětový vedoucí divize Sewing pro koncern Groz-Beckert a Schmetz. Oba jsou silné osobnosti se schopností motivovat svůj tým a mne osobně byli velkými oporami při mém působení v Indii.

Pro významnou globální společnost Groz-Beckert Asia Jakoubek pracoval po dva předcházející roky v Indii na pozici Production Control and Development Manager.

Dodává, že ještě jednomu člověku vděčí za velkou část své pracovní motivace. Je jím jeho dlouholetý kamarád David Proška, majitel a zakladatel společnosti Camex, s níž také, jak bylo výše zmíněno, aktuálně spolupracuje.

„Za celou svou profesní kariéru jsem měl vždy štěstí na lidi, kteří mě dokázali posouvat dál,“ konstatuje Jan Jakoubek. „

Měnit myšlení lidí

Proč se však Jan Jakoubek nakonec vrátil zpět do České republiky? Odpověď je zřejmá: Hlavně kvůli své rodině.

V posledních 20 letech jsem skutečně v soukromém i profesním životě viděl a zažil mnoho,“ rekapituluje Jan Jakoubek. „Často říkávám svým přátelům, jaké máme štěstí, že žijeme v centru Evropy, bez katastrof, válek, s dobře fungujícím zdravotnictvím a vyspělým školstvím. V otázce další profesní realizace v zahraničí bych si určitě vybíral hodně opatrně, zejména s ohledem na děti.“

Nicméně cesta zpět z Indie nebyla jednoduchým rozhodnutím. „Námluvy“ s firmou BOS trvaly téměř 11 měsíců, hlavně kvůli vzdálenosti mezi ČR a Indií a Jakoubkovu pracovnímu vytížení. Nakonec však rozhodla nejen zajímavá pracovní výzva, ale i fakt, že BOS má velmi dobrou firemní kulturu a i přes časově náročné dojíždění manažer dokáže skloubit pracovní a rodinný život.

"V otázce další profesní realizace v zahraničí bych si určitě vybíral hodně opatrně, zejména s ohledem na děti," říká Jan Jakoubek.

„Na své současné pozici se věnuji interní kvalitě a v té souvislosti i změně myšlení lidí, aby byl maximalizován output na úkor zmetkovitosti. Není to jednoduché, protože mentalita lidí je odlišná, a to i kvůli vyčerpanému pracovnímu trhu. Pomalu se však posouváme a s novou technologií budeme brzy tam, kde chceme být. V cizině jsem se naučil nebýt manažerem v našem slova smyslu, ale být pro lidi člověkem a naslouchat jejich potřebám. Přítomnost nadřízeného u linky a prohození několika přátelských slov je někdy více motivující než finanční odměna... Často přitom zapomínáme, kdo nám generuje zisk a jak moc jsme závislí na lidech, kteří pracují na výrobních linkách. V tomto směru ještě musíme posunout myšleni v našem průmyslu.“

Na základě své bohaté profesní cesty, která nebyla pohodlná ani přímá, může Jan Jakoubek bezesporu radit současným studentům: „Můžete být výborní v lavicích, ale nic vám nenahradí reálnou zkušenost v praxi a čerpání poznatků od zkušených kolegů. A nebojte se vycestovat do zahraničí, abyste viděli, jak to dělají jinde,“ dodává.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Vydání #11
Kód článku: 181125
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Servis / Technické školství
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Všechno pro obrábění kovů

Česká pobočka firmy Walter AG letos oslaví třicáté výročí svého založení. Nejen o třicetiletém působení společnosti v Česku, ale především o její současnosti a také o plánech do budoucna jsme si povídali s Jiřím Majerem, jednatelem firmy Walter CZ.

Související články
Rodná čísla nástrojů v kódech Data Matrix

Společnost Seco uvádí do života nový projekt – označování každého vyrobeného nástroje jedinečným strojově čitelným kódem. O tom, jak tento nápad vznikl a jak jej firma hodlá využít, jsme si povídali s Ing. Janem Matějíčkem, vedoucím technického vzdělávání STEP a reprezentantem Seco Consultancy.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit