Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Délkové snímače pro automatickou kontrolu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Délkové snímače pro automatickou kontrolu

Linková montáž mění výrazně charakter kontroly. Do linek jsou integrovány automatické kontrolní stanice pro 100 % kontrolu s taktem v řádu sekund a s přesností běžnou donedávna jen u laboratorní měřicí techniky.

I když existuje velký boom bezkontaktních měřicích metod, je díky mnoha výhodám kontaktní měření v řadě případů nenahraditelné. Renomovaným výrobcem poloautomatických a automatických měřicích stanic, ale i speciálních délkových indukčnostních snímačů, je brněnská společnost Mesing. Pokrok v automatizaci měření není možný bez intenzivního vývoje nových snímačů.

Příklady nových indukčnostních snímačů

Dosavadní stav

Přední světoví výrobci snímačů zatím dobře nechápou, co moderní linková kontrolní technika potřebuje a stále vyrábějí sice mimořádně kvalitní, ale univerzální snímače, vyvinuté dříve hlavně pro měření v laboratořích a provizorních měrových střediscích. Používat v budoucnu tyto snímače v automatické kontrole není účelné jak z technických, tak i ekonomických důvodů.


Příklad mnohasnímačové stanice

Trendy vývoje

Vývoj spěje k účelově koncipovaným snímačům s velkou variabilitou. Předpokládá se, že pro náročné kontrolní operace budou navrhovány zakázkové snímače pro danou kontrolní operaci a rozměry kontrolované součástky. V provozních podmínkách je nutné nadále počítat s kolísáním teploty, vibracemi, rázy, olejovou mlhou, magnetickými poli atd. Funkčnost a přesnost měření může být těmito nepříznivými vlivy jen minimálně ovlivňována. Velmi krátký musí být dokmit snímačů, a to v řádu desítek ms. Snímače musí standardně pracovat s rozlišením 0,01 µm, ale i s opakovatelností v řádu 0,01 µm. Proto se musí vyloučit pasivní odpory při striktním dodržování Abbeho přesnostním principu. Pro realizaci účelově koncipovaných snímačů je nutné vyvinout celou řadu nových speciálních konstrukčních prvků.Podmínky realizace

Nové požadavky na snímače se neobejdou bez speciální výrobní techniky a realizace celé řady podpůrných testovacích zařízení, např. na kontrolu citlivosti, rozlišení, linearity, opakovatelnosti měření, dokmitu, síly a silového gradientu. Často se jedná o zcela unikátní nanometrická zařízení, vyvíjená v MESING třeba ve spolupráci s ÚPT AV ČR, ČMI a VUT FSI.

Příklady některých nových snímačů jsou na obr. 1. Na obr. 2 je ukázka mnohasnímačové stanice na rychlou dynamickou kontrolu hřídelí. Na obr. 3 je ukázka testeru snímače malých otvorů a úzkých drážek (výkyvem měřena vůle doteku). Vývoj probíhá za účinné grantové podpory MPO v projektu TRIO FV – 10336.

Mesing

Ing. Jan Kůr

jan.kur@mesing.cz

Další články

Inovace
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: