Témata
Reklama

Ohlédnutí několik let zpět velmi zřetelně ukazuje, jak se v oblasti výrobních strojů stále více posiluje uplatnění průmyslového designu. V prostředí silné konkurence a budování velkých výrobních nadnárodních skupin se design stává velmi účinným prostředkem, který dodává firmám jednotný vnější výraz a upevňuje jejich postavení na trhu. O tom, že i v případě strojů, u nichž je z hlediska jejich užitných vlastností primární funkčnost a výkon, mají na trhu lepší šanci typy dobře vzhledově upravené, není pochyb. Předchozí období nejistoty na trzích tak výrobci přijali jako výzvu k dalšímu zvyšování kvality svých výrobků, navenek vyjádřené originálním a kvalitně zpracovaným tvarováním. Loňský rok se tak díky tomu nesl ve znamení kvalitního designu strojů na celé řadě novinek uváděných na trh.

Matěj Sulitka

Vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii Fakulty strojní ČVUT v Praze. Specializuje se na výpočty, simulace CNC obrábění, krytování strojů a dále je vyhledávaným designérem tuzemských výrobců obráběcích strojů.

Cestou k dobrému designu je navázání spolupráce s profesionálními návrháři, kteří mohou do vývoje výrobků přinášet nové podněty a pohledy. Dobrý design vzniká vždy jako výsledek velmi úzké spolupráce konstruktérů a výrobních technologů s designérem, v jejichž vzájemně otevřené diskusi se jedině může prvotní ideový návrh vyvinout ve vyrobitelný produkt. Dobrý design je tak nakonec výsledkem společného úsilí designéra a celého konstrukčního týmu a je projevem provázání funkčních kvalit výrobku s jeho výtvarně zpracovaným tvarováním. Nezbytným předpokladem takto fungující spolupráce je vždy podpora zadavatele, který svým rozhodnutím nastavuje cestu ke konečnému výsledku.

Dobrý design lze posuzovat podle některých dobře definovatelných kritérií, jako například ergonomie a funkčnosti, proporcí a kompozice hmot, výtvarné působivosti či péče o kvalitní zpracování detailu.Významným věcným cílem dobrého designu je také vytvořit pro obsluhu takové pracovní prostředí, které bude psychologicky podporovat pracovní soustředěnost, jistotu a umožní člověku spolehlivé ovládání stroje.

Reklama
Reklama

Ve znamení designu

Následující komentáře k designu strojů vybraných výrobců vycházejí z novinek uvedených na trh v loňském roce, s nimiž se může zákazník setkat na evropském trhu. Jejich volba byla čistě náhodná se zaměřením na ty, které autora článku určitým způsobem oslovily. Jsou proto jen letmým náhledem, který by měl zprostředkovat nejvýraznější dojmy.

Jako již tradičně i v předchozích letech nelze začít jinak než u firmy DMG. Nepochybně je možné počiny v designu strojů DMG považovat za ukazatele dalšího vývoje díky uplatnění nových přístupů, myšlenek a řešení, která posouvají pokaždé laťku celkové úrovně designu na vyšší úroveň a představují tak skutečně nové trendy. Premiéru si v loňském roce odbyla řada Ecoline v novém, progresivním designu. Na jeho vývoji firma DMG spolupracovala opět s rakouským studiem Dominik Schindler, které se stalo dvorním designérem DMG. Nový design je definován především neotřelým, originálním přístupem v použití velkoplošného zasklení celé čelní strany stroje a zcela novým uplatněním digitálních informací zobrazovaných na čelní stěně. Zcela novátorské je také uplatnění plastických hmot na tvarové kryty vřeteníků. K celkové působivosti designu DMG přispívá téměř samozřejmě vysoce pečlivé zpracování detailů v kvalitním materiálovém a grafickém podání.

Perfektní proporce, lehkost, napětí, lesk a grafická rafinovanost – nový design DMG řady Ecoline (soustružnické centrum CTX 510 Ecoline). Zdroj: www.dmg.com

Styl nového tvarování DMG otevírá možnosti neomezených alternativ uplatnění pro různé typy strojů v řadě velikostí (frézka 1035 V Ecoline). Zdroj: www.dmg.com

Po uvedení nového designu, navrženého japonským designérem Kenem Okuyamou na EMO v roce 2009, byly v loňském roce postupně představovány již celé výrobní řady strojů Mazak v novém stylu. Podobně jako DMG vsází Mazak na efektní velkoplošná zasklení dveří do obráběcího prostoru s černěnými lemy. Preciznost tohoto prvku přibližuje dojem z obráběcího stroje automobilovému designu. Jedinečným prvkem jsou ergonomicky tvarovaná madla. Ovládací panel využívá prvky tvarování krytování stroje, zcela svislá plocha panelu není ovšem ergonomicky zcela optimální.

Zaoblení hran, lemující leštěné lišty se zaoblením a typické barevné schéma. Nový design získává celá výrobní produkce Mazak (obráběcí centrum Integrex 200S).

Ovládací otočný panel Mazak na posuvném spodním závěsu. Tvarování panelu využívá motivu zaoblených hran.

Nový design, který je systematicky uplatněn na celou výrobní řadu, je prezentován firmou Okuma. Nové tvarování vtiskává všem strojům jednotný, nezaměnitelný charakter, k němuž přispívá rovněž velkoplošné zasklení dveří do obráběcího prostoru.

Masivní dveře obráběcího prostoru jako vyjádření robustnosti a výkonu. Nový design Okuma (soustruh Multus B300II).

Dalším z velkých hráčů na trhu je německá skupina MAG. V loňském roce představila inovované tvarování, které nyní nově charakterizují černé polykarbonátové štítky typového označení stroje a plastické logo firmy. Vlastní tvarování krytů je velmi utilitární, pomocí efektní grafiky typových označení stroje a dalších detailů je ovšem povýšeno na úroveň velmi kvalitního dojmu.

Utilitárnost povýšená důrazem na detail. Nový jednotný design MAG (centrum NBH 500+)

Nečekaným futuristickým počinem překvapila firma SHW v návrhu kabiny operátora velkého horizontálního frézovacího stroje PowerForce 8. Za tvarovým návrhem stojí německá firma Haslach, která je rovněž výrobcem krytování pro celou výrobní produkci firmy SHW. Tvarování kabiny posloužilo i k demonstraci technologické vyspělosti výrobních možností firmy Haslach, která se nově orientuje také na výrobu bezpečnostních skel. Velká nedělená plocha čelního skla kabiny je údajně největším válcovým bezpečnostním sklem vyrobeným dosud v Evropě. Interiér kabiny nabízí prostorový a materiálový komfort, dosud v této oblasti nevídaný.

Okno do budoucnosti? Nová kabina operátora stojanového stroje SHW (PowerForce 8).

Rakouská firma Anger je výrobcem technologicky vyspělých tzv. transferových center, která představují přechod mezi výrobními linkami a multifunkčními centry. Jako novinka bylo uvedeno centrum řady HCX, jehož představení bylo spojeno i s novým firemním designem.

Kultivace zaoblením a barvou. Nový design strojů Anger (řada HCX)

Řada strojů Aschersleben firmy Schiess navazuje na již starší tradici středně velkých portálových frézovacích center a svislých soustruhů. Vloni byl představen nový typ portálového frézovacího stroje Ascamill T4. Tvarové řešení podtrhující kombinací velkých nárožních oblouků a rovných ploch silový charakter stroje bylo vyvinuto v rámci konstrukční kanceláře Aschersleben.

Oblouky v jiném podání a v kombinaci s velkoplošným zasklením. Středně velké portálové centrum SchiessAscamill T4.

Jiný přístup k tvarování velkých strojů prezentuje španělská společnost GMTK. Velké objemy krytování strojů jsou pojednány velmi účelově z lomených ploch v kontrastním bíločerném barevném provedení. Zvolený princip tvarování vytváří dojem vážnosti a respektu a současně působí esteticky velmi kultivovaně, což jen podtrhuje kvalitní grafika popisů. Vystavován byl velký soustruh Accuracer HR1200.

Obdobný princip založený na kontrastech stínů lomených ploch je použit v novém firemním designu Makino. Dojem vysoké kvality spoluvytváří použití broušeného nerezu na plochy dveří do obráběcího prostoru a velkoplošné zasklení.

Zářezy v lomených plochách vykreslují šíp. Nový design Makino (horizontální centrum a51nx). Zdroj: www.makino.com

Shodným směrem využívajícím v tvarování krytování pouze rovinných ploch ve výtvarně obohacené skladbě se vydává nový design svislých soustruhů BOST. Není jistě bez zajímavosti, že tvůrcem nového designu je baskické studio 3d, které stojí i za velmi kvalitním designem strojů Nicolas Correa (dnes společnost Correa-Anayak). Ovládací panel stroje je řešen výtvarně mimořádně působivě, současně splňuje také velmi dobře kritérium ergonomičnosti vhodným náklonem plochy klávesnice.

Ovládací panel BOST jako sochařský objekt s kubizujícím tvarováním.

Vynikající design, oceněný nejprestižnější německou cenou reddot 2010, uvádí firma Datron na řadě malých frézek pro mikroobrábění. Hi-tech úroveň stroje ovládaného iPadem podtrhují velké černé plochy zasklení a podsvícení ovládacího panelu. Obdobně výtvarně čistý a působivý je nový design honovacích strojů Gehring. Návrh designu pochází z německého studia TEAMS Design s tradicí již několika desítek let působení ve službách průmyslového designu.

Jemnost a preciznost výrazu. Frézka pro mikroobrábění Datron s ovládáním iPadem. Zdroj: www.datron.de
Nekompromisní čistota. Nový design honovacích strojů Gehring (řada Powertrainhone)
Velkorysý přístup. Portálové centrum nizozemské firmy UnisignUniport 7000
Důsledně architektonicky strukturovaná kompozice základních objemů. Nový design Pama (stroj Speedram 3000)

A co čeští a slovenští výrobci?

Například loňské EMO 2011 v Hannoveru se stalo místem premiéry uvedení nového designu strojů firem Toshulin, TOS Varnsdorf a slovenské Trens. Ve všech třech případech jsou nová řešení designu výsledkem spolupráce s Výzkumným centrem VSCVTT při FS ČVUT v Praze. Návrhy designu vytvořil autor tohoto příspěvku, který by této příležitosti rád využil rovněž k vyjádření ocenění velmi otevřené spolupráce ze strany všech jmenovaných firem.

Chronologicky první v řadě byla navázána spolupráce s Toshulin, který se zaměřil na vytvoření nového designu řady Powerturn. Cílem nového tvarování bylo vytvořit kompaktní, plné krytování kolem celého stroje s integrací všech pomocných agregátů. Konstrukci a výrobu krytování provádí Toshulin ve vlastní režii.

Nový design strojů Toshulin řady Powerturn, v tomto případědvoustojanový stroj velikosti 2500. Návrh designu M. Sulitka.

TOS Varnsdorf se rozhodl k zásadnímu kroku vytvoření jednotného stylu designu strojů všech výrobních řad, které budou v novém designu nabízeny na trhu od roku 2012. Portfolio TOS Varnsdorf zahrnuje stojanové stroje deskové a stolové, které byly vybavovány jen jednoduchým krytováním smykadla, a stroje řady TOStec, které jsou vybaveny plným krytováním. Návrh jednotného tvarového prvku musel proto zohlednit přenositelnost na různé typy krytování strojů. Nositelem ukázky nového designu se stal stroj stolového typu WHN13CNC. Konstrukci a výrobu krytování stojanu zajišťuje Hestego, konstrukce a výroba kabiny operátora připadla firmě Tratec CS. Na kabině se podařilo díky zaujetí firmy Tratec poprvé u nás ve stavbě krytování strojů realizovat velkoplošné lepené zasklení polykarbonátem s černěnými lemy.

Nový jednotný design TOS Varnsdorf 2012. První uvedení na příkladu stroje WHN 13 CNC. Návrh designu M. Sulitka.

K vytvoření nového designu přistoupila i slovenská společnost Trens. Požadavkem zadavatele bylo navrhnout tvarování s novými, jednoticími prvky. Pro první prezentaci nového designu byl zvolen CNC soustruh SBL300, jehož krytování konstrukčně i výrobně zajistila společnost Hestego.

V novém designu budou vystupovat i stroje Trens. První uplatnění nového stylu na soustruhu SBL 300. Návrh designu M. Sulitka.

Shrnutí a závěr

V charakteru současného dobrého designu strojů lze sledovat některé nové, výrazné znaky. Uveďme například uplatnění velkoplošných zasklení a tmavých lesklých ploch (polykarbonátových), aplikaci povrchů s efektem broušené nerez oceli, uplatnění plastických hmot na prostorové tvarování detailů (loga, menší části krytování) a případně skříněk ovládacích panelů či barevná řešení s výrazným kontrastem tmavé a světlé šedé.

Novinky předvedené v loňském roce zřetelně ukázaly, že dobrý design je dnes již neodmyslitelnou součástí konstrukce strojů a představuje nepřehlédnutelný prvek, jehož prostřednictvím výrobci poukazují na celkovou kvalitu svých výrobků. Dobrý design je faktor, který významně pomáhá ke zviditelnění výrobců a k upevnění jejich postavení na trhu. Dobrý design vzniká vždy ve vzájemné spolupráci konstruktérů s designérem, který přináší do procesu návrhu nové myšlenky a podněty.

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.
Ostatní neoznačená fota –zdroj: archiv autora
Příspěvek vychází z přednášky na semináři Obráběcí stroje a technologie na EMO 2011 (SpOS, VCSVTT)

VCSVTT, FS ČVUT v Praze

m.sulitka@rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 120619
Datum: 13. 06. 2012
Rubrika: Trendy / Obrábění
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit