Témata
Zdroj: Siemens

Digitální transformace
ve výrobě ložisek

Závod SKF na výrobu ložisek v italském městě Airasca zahájil ve spolupráci se společností Siemens digitální transformaci. Nyní chtějí obě firmy uplatnit získané poznatky i v dalších lokalitách.

Reklama

Když se jedná o velké závazky – ať už v osobním, nebo obchodním životě – je vždy důležité mít po svém boku někoho, komu můžete důvěřovat. A když jde navíc o nový projekt, hraje podpora přítele ještě významnější roli.

Při rozsáhlém celopodnikovém projektu digitalizace se Kent Viitanen, prezident divize Bearing Operations společnosti SKF, a jeho kolegové mohou spolehnout na podporu týmu Siemens pod vedením generálního ředitele divize Siemens Motion Control Achima Peltze. Dnešní spolupráce je však výsledkem nápadu jejich předchůdců.

Digitalizace pomáhá v SKF udržovat kvalitu vysoce přesných komponent. (Zdroj: Siemens)

Vše začalo setkáním vedení SKF se zástupci managementu společnosti Siemens na hannoverském veletrhu v roce 2018. Následně se všichni sešli v Bad Neustadtu, kde jednali o výhodách konceptu digitálního podniku, tj. komplexního, hodnotově orientovaného a strukturovaného přístupu k digitální výrobě. K další schůzce si generální ředitelé Siemens a SKF v roce 2019 zvolili Göteborg.

Aréna digitalizace s produkty Siemens

Digitální podnik nabízí trvalé konkurenční výhody. Existuje však způsob, jak ho zavést i ve výrobních zařízeních SKF? Jednání byla zahájena a hlavní účastníci ze společnosti SKF se vypravili do německého Bad Neustadtu, kde Siemens v Aréně digitalizace představuje své kompletní portfolio digitálních produktů a řešení.

Po této návštěvě se v SKF rozhodli vydat cestou digitalizace i ve vlastních továrnách. Firma provozuje téměř 100 zařízení se zhruba 41 000 zaměstnanci, takže zde existoval značný potenciál. Výrobce ložisek rozpoznal příležitost, jak dále urychlit naplnění svých ambicí stát se lídrem v oblasti digitální výroby. Nešlo jen o to, vyzkoušet si nějaké řešení. V SKF chtěli kompletně změnit způsoby svého fungování a práce. Celý tým byl touto myšlenkou nadšen a jejich přístup „pojďme do toho“ zde platí dodnes.

Výrobní procesy jsou nyní efektivnější, a zefektivnilo se i plánování. (Zdroj: Siemens)

V hlavní roli přidaná hodnota

Mezi společnostmi Siemens a SKF tak vzniklo partnerství založené na spolupráci, do něhož obě strany vnesly své odborné znalosti – Siemens přispěl svým know-how v oblasti digitalizace a SKF více než 100 lety zkušeností s výrobou ložisek. Hned zpočátku lidé z SKF zdůrazňovali, že všechny kroky musí přinášet přidanou hodnotu. Tento přístup šel skvěle dohromady s konceptem společnosti Siemens, podle něhož mají být výsledkem digitalizace konkrétní výhody. Firma se navíc snaží zákazníky zapojit do každého kroku, takže celý proces je skutečně společným dílem.

Jedním z prvních kroků byla organizace workshopu, kde měl být stanoven celý rozsah projektu a jehož se zúčastnil společný tým složený ze zástupců různých funkcí a profesí z obou firem. Šlo o více než jen strategickou schůzku, protože přítomni byli pracovníci z celé společnosti SKF, včetně prodejců, aplikačních a produktových inženýrů, pracovníků z výroby a provozních techniků. Své podněty tak mohli poskytnout všichni, koho se řešení skutečně dotknou. Pro doplnění celkového obrazu měla společnost Siemens k dispozici také veškeré potřebné odborné znalosti a know-how, včetně technologických expertů, konzultantů v oblasti digitalizace a odborníků na služby.

Reklama
Reklama

Italský model pro digitální transformaci

Brzy bylo jasné, že nejlepší cestou by bylo vybrat pilotní závod SKF, který by později posloužil jako vzor pro další zařízení společnosti. „Potřebovali jsme komplexní obraz s cílem optimalizovat celý hodnotový řetězec směrem k našim zákazníkům. Začít jsme ale potřebovali postupně a velmi strukturovaně. Dalo by se říct, že jsme mysleli ve velkém, ale začínali v malém,“ vysvětluje Niki Homes, který v SKF vede oddělení Future Factory.

Pro začátek byla zvolena linka v závodě Airasca v Itálii, kde se vyrábějí ložiska do kol. Airasca byla vybrána mimo jiné pro svou strategickou polohu, díky zaujetí týmu pro digitální řešení a také komplexnímu procesu, který zahrnuje krátkou fyzickou vzdálenost mezi zákazníky, dodavateli a výrobou. Navíc celý koncept dobře zapadal do projektu LEAN transformace závodu.

Tým SKF a Siemens analyzoval všechna zjištění z vymezení rozsahu projektu a následných workshopů. K jednomu z prvních velkých kroků patřil popis stávající situace na lince, zaznamenání všech pracovních procesů a identifikace příležitostí a slabých míst. Tyto počáteční kroky se řídily strategií Siemens pro tvorbu plánu digitalizace.

Klíčová je konektivita: Na propojení všech prostředků v závodě Airasca pracují společně pracovníci Siemens i SKF. (Zdroj: Siemens)

Vertikální a horizontální integrace

U projektů, jako je tento, probíhá integrace ve dvou rovinách: horizontálně, tzn. že se provede automatizace procesů a digitalizace, a nasadí se nástroje, jako je software Teamcenter a Opcenter. Ty jsou součástí komplexního a integrovaného portfolia softwaru a služeb Xcelerator od Siemens Digital Industries Software. Tím se vytvoří ucelený hodnotový řetězec, který začíná přáním zákazníka a pokračuje přes návrh produktu až po jeho výrobu. Z vertikálního pohledu to znamená, že se zajistí konzistentní dostupnost dat o všech aktivech – pro provoz až po rozhodovací úroveň. Paralelní vertikální a horizontální integrace není snadným úkolem, zejména v zavedených závodech, jako je v Airasce, kde jsou na jednom místě zařízení od různých výrobců a různých generací.

Jedním z prvních kroků k vytvoření digitální továrny bylo tedy propojit všechna aktiva v Airasce – od strojů po měřicí zařízení, dále 3D návrhy, vestavěný software, dokumentaci a další prvky. Za tímto účelem nasadila společnost SKF komplexní řešení propojující služby průmyslové konektivity společnosti Siemens s dalšími komponenty z portfolia Xcelerator, jako je MindSphere, průmyslové řešení IoT jako služba a aplikační platforma Mendix.

Reklama

Filipp Rosinski, manažer pro digitální transformaci ve společnosti Siemens, považuje integraci dat za jeden z klíčových úspěchů tohoto projektu. Ale je toho mnohem více: „Tím, že jsou všechna data na jednom místě, se otevírá celá řada možností. Můžeme zavádět nástroje, jako je uzavřené digitální dvojče, nebo můžeme integrovat IT a OT, a získat tak ještě spolehlivější poznatky a skutečně využít data k plánování výrobních kroků a podobně,“ říká. Cílem konceptu digitálního podniku společnosti Siemens je vytvořit vertikální a horizontální integrované architektury ve vlastních závodech, což přináší velkou výhodu, jelikož mohou při zavádění digitalizace u zákazníků čerpat z vlastních reálných zkušeností.

Dalším možným krokem by mohla být integrace průmyslového edge computingu a modernizace řídicího systému v závodě SKF v Airasce. (Zdroj: Siemens)

Zlepšení poptávkového řízení

Díky této architektuře zlepšují společnosti Siemens a SKF konkrétní procesy v závodě Airasca.

Podívejme se na příklady

Doba realizace poptávkového řízení: Byl identifikován potenciál pro zlepšení efektivity a transparentnosti informací v hodnotovém řetězci návrhu výrobku, do něhož jsou zapojeni pracovníci z několika oddělení. Díky jedinému zdroji informací a omezení diskuzních a vyjasňovacích procesů může být nyní celý postup až o 35 % rychlejší. Přispívá k tomu i skutečnost, že díky řešení Teamcenter jsou historická data snadno dostupná a digitálně propojená od samého počátku. Důležitou roli zde hraje systém Mendix, protože umožnil vytvořit v softwaru Teamcenter uživatelské rozhraní přizpůsobené potřebám zákazníka. A díky zpětné vazbě od SKF je rozhraní ve skutečnosti ještě optimalizovanější.

Využití ve výrobě: Obsluha získává další výhody díky transparentnosti, s níž se využití strojů zvýšilo o 20 %. Data jsou shromažďována a analyzována pomocí systémů MindSphere, Mendix a Industrial Connectivity Services.

Pro začátek byla zvolena linka v závodě Airasca v Itálii, kde se vyrábějí ložiska do kol. (Zdroj: Siemens)

Digitalizace v SKF: A co bude dál?

„Zkoumáme možnosti dalšího rozšíření a podpory vertikální integrace prostřednictvím průmyslového edge computingu a modernizace počítačové infrastruktury a infrastruktury pro ukládání dat. Díky tomu budeme moct ještě více využít umělou inteligenci a strojové učení, a dále optimalizovat naše procesy a celý hodnotový řetězec,“ říká Niki Homes. „Mohli bychom také využít externí partnery, kteří mají specifické odborné znalosti a zkušenosti s digitálními ekosystémy.“

„Vždy sledujeme, co bychom mohli udělat“ – právě v tomto smyslu vzniklo partnerství společností Siemens a SKF. Achim Peltz a Kent Viitanen dohlížejí na to, aby ukázková spolupráce, kterou „zdědili“, pokračovala v tomto duchu i nadále. Prospěch z ní mají všichni – SKF má plán pro svou cestu k digitalizaci a Siemens průběžně optimalizuje své digitalizační portfolio s využitím více uživatelských zkušeností z různých odvětví.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Podzimní pecky v oblasti digitalizace

Blíží se čas velkých podzimních veletrhů. Strojírenské firmy, a vlastně všichni, kdo mají se strojírenstvím něco společného, se na veletrhy chystají – ať už jako vystavovatelé, připravující to nejlepší ze své produkce, nebo jako návštěvníci, lační převratných novinek. K těm, kdo připravují skutečné „pecky“ v oboru, patří již tradičně společnost Siemens.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Automatizace od kusu po velké série

Ve společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které již po léta mají ustálený a účastníky kvitovaný scénář. Jedná se vždy o tematicky zaměřenou, třídenní akci - dva dny pro odbornou veřejnost, třetí den pak pro školy. Důležitým faktem z hlediska návštěvnického poznání a edukace je skutečnost, že se na obsahové náplni společně s firmou Misan podílí vždy jeden z jejich spolupracujících partnerů, především z řad výrobců a dodavatelů řezných nástrojů. Dopoledne přednášky, odpoledne ukázky na strojích. Nejinak tomu bylo i poslední květnový týden.

Technologie zpracování plechů od A do Z

Trojice konferencí s názvem Technology days 2019 hostila zájemce o tvářecí technologie v Praze, Prostějově a v Beladicích na Slovensku. Pořádala ji společnost Exinco, která na českém a slovenském trhu zastupuje několik špičkových zahraničních výrobců tvářecí techniky. Obchodní zástupci pěti z nich přijeli účastníkům konference představit novinky z vlastních výrobních portfolií. Konkrétně se jednalo o společnosti Zani, Muffato, Iron, Sangiacomo a Hürsan.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit