Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Dodavatelská souhra
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Dodavatelská souhra

Jihočeská společnost Merulend je další příklad rodinné firmy. Již před dvaceti lety pan Merunka založil zámečnickou dílnu a postupně do svého podniku přizval ostatní členy rodiny. Byl si tak jistý svým podnikatelským záměrem, že ho neodradila ani krize v roce 2009. Naopak, začal v té době se stavbou nové výrobní haly v Blansku u Kaplice, ve které společnost sídlí a vyrábí dodnes. Od letošního roku pomáhá s výrobou přesných dílů zejména do vstřikovacích lisů s tolerancemi do 0,02 µm také nové YCM soustružnické obráběcí centrum NTC-2000LY.

Jednatelem společnosti je nyní vnuk zakladatele Zdeněk Jílek, který dále rodinný podnik rozšiřuje o nová obráběcí centra a přístroje a již nyní má ambice zvětšit firmu také o další výrobní halu. V Merulendu se specializují na zakázkovou výrobu. Jsou to převážně ocelové díly např. pro rakouského výrobce vstřikovacích lisů Engel nebo výrobce chladicí techniky pro obchody s potravinami Hauser a mnoho dalších.

Když se zámečnická dílna rozhoduje pro rozšíření strojního parku o nová obráběcí centra a technologie, musejí stroje a nástroje na prvním místě splňovat požadavky na výrobu (rozměry, výkon, přesnost, ovládání apod.).  Dále hrají roli finance a také vzájemné sympatie a z nich vyplývající přátelský přístup, ale zejména servis. Zajímavá souhra a přátelské vztahy tak zde vznikly se společnostmi Vason CZ a WNT (WNT dále již s novým názvem Ceratizit Česká republika, zkráceně Ceratizit).

Znají se již léta

Vše začalo, když po zkrachování nedaleké zámečnické dílny odkoupil Merulend starší vertikální obráběcí centrum YCM MV86A, které mělo porouchané upínání nástrojů. Na servis tohoto stroje kontaktoval Merulend zástupce společnosti YCM firmu Vason CZ CZ, která stroj opravila. O několik let později při příležitosti konání společného workshopu společností Vason CZ a Ceratizit ve Velkém Meziříčí došlo k dohodě o další spolupráci. Nejen že společnost Merulend začala stoprocentně odebírat nástroje pouze od společnosti Ceratizit, ale také dostala nabídku na odkoupení jednoho z předváděcích strojů YCM ze showroomu Technického centra Ceratizit. Stroje se zde pravidelně obměňují a za zvýhodněnou cenu jsou pak nabízeny k prodeji a k odvozu ihned. Vertikální obráběcí centrum NXV1020A s lineárními pohony ve všech osách, vřetenem ISO40 o výkonu 18,5 kW a s 12 000 otáčkami umožňuje opracovávat díly o rozměrech 1 120 x 520 mm a na svém novém působišti se velmi osvědčilo. Díky rychloposuvům 48 m.min-1 v ose X/Y a 32 m.min-1 v ose Z a při dvojnásobném pracovním posuvu 1–20 000 mm.min-1 oproti podobným strojům stejné velikosti, bylo dosaženo zkrácení pracovních časů a zefektivnění výroby. Stroj disponuje rychlou výměnou nástrojů 1,8 s, která je zabezpečena vysokorychlostním enkodérem v zásobníku nástrojů.


Přátelské vztahy společností Ceratizit, Vason CZ a Merulend přispěly k zapojení nového YCM soustružnického CNC centra NTC-2000LY do výroby. Na obrázku zleva Milan Kuruc (Ceratizit), Milan Křiva (Vason CZ), Zdeněk Jílek (Merulend), Vladimír Merunka st. a Vladimír Merunka ml. (Merulend).

Platí jen to, co opravdu využijí

Kvalitních výsledků obráběných dílů, které jsou týdně expedovány včetně protokolu z nového měřicího stroje, je dosahováno nejen díky CNC obráběcím centrům YCM, o kterých se pan Jílek vyjadřuje jako o velmi přesných a bezporuchových strojích, ale také díky kvalitním nástrojům od společnosti Ceratizit. Na této spolupráci si Zdeněk Jílek chválí instalaci dvou výdejních nástrojových automatů Tool-O-Mat s 2x 60 pozicemi. „Největší problém vždy působilo zastavení výroby z důvodu čekání na dodávku nových nástrojů, a to i přesto, že je společnost Ceratizit dodává do druhého dne,“ říká. Aby k tomuto nedocházelo bylo potřeba mít skladem velký počet nástrojů a to je samozřejmě velká investice. Výdejní nástrojové automaty fungují jako konsignační sklad, kde nástroje jsou k dispozici přímo na dílně, ale uživatel za ně zaplatí až po vyjmutí nástroje z automatu. „Nyní se již nestává, že bychom čekali na dodání potřebných nástrojů.“ Díky nástrojovým automatům je spotřeba nástrojů pod kontrolou a jednoduchým zobrazením výčtu nejčastěji užívaných nástrojů lze okamžitě říci, že největší využití v Merulendu mají vyměnitelné soustružnické a frézovací destičky, TK vrtáky, TK frézy a v neposlední řadě závitníky.  


První obráběcí centrum YCM si pořídila společnost Merulend tzv. z druhé ruky již v roce 2010. Stroj dnes slouží zejména k hrubování.


Přesnější díly se pak obrábějí na novějším YCM obráběcím CNC centru NXV1020A.

Osa navíc zkrátila pracovní časy

Velké zefektivnění výroby přineslo nové YCM soustružnické centrum s označením NTC-2000LY, které je vybaveno kluzným vedením v osách X/Z/Y/B, vřetenem o výkonu 22 kW a s 5 000 otáčkami, programovatelným koníkem a revolverovou hlavou BMT-55 s dvanácti pozicemi. Soustruh disponuje přídavnou osou Y, která umožňuje v pojezdu 90 mm obrábění také různých ploch a otvorů na rotačních součástech bez nutnosti přenesení dílu na frézovací centrum, nového upínání a programování stroje. Dochází tak k velké úspoře pracovních časů a zefektivnění výroby jak na soustruhu, tak na frézkách, kterým se tím uvolnily obráběcí kapacity.
S nástrojovými automaty Tool-O-Mat je spotřeba nástrojů pod kontrolou.

Naučit se lze všechno, jen se musí chtít

Společnost Merulend zaměstnává téměř třicet zaměstnanců, z nichž minimálně osm je rodinných příslušníků. Je to typický regionální zaměstnavatel, který je ochoten novým zaměstnancům pomoci se zaškolováním. Většina stávajících zaměstnanců se řemeslu naučila právě zde ve firmě. Se zaškolováním a tím i se snížením nákladů nabídla pomoc také společnost Ceratizit. Přímo ve společnosti Merulend uskutečnila workshop a učila zaměstnance výpočty řezných podmínek pro jednotlivé soustružnické a frézovací nástroje, aby bylo možné využít jejich maximální potenciál a nedocházelo ke zkracování životnosti např. z důvodu špatně nastavených řezných podmínek. Nyní spolu společnosti jednají o zavedení nové frézy CCR UNI pro rychlostní obrábění, která bude-li správně využívána, ještě více zkrátí výrobní časy.


Nové YCM soustružnické centrum s označením NTC-2000LY umožňuje obrábění také různých ploch a otvorů na rotačních součástech bez nutnosti přenesení dílu na frézovací centrum.

Základem je správně odladit pracovní podmínky

Jak už bylo uvedeno, polovinu úspěchu při efektivním obráběním tvoří správné nastavení pracovních podmínek a správné odladění strojů a nástrojů pro konkrétní výrobu. Zde pak opravdu důležitou roli hraje přístup dodavatelů jednotlivých technologií. V Merulendu mají štěstí, že si vybrali právě společnosti Vason CZ a Ceratizit.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.co

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: