Témata
Reklama

Factory for Specials

17. 05. 2010

Za účelem uspokojení požadavků zákazníků a z důvodu rostoucího podílu SMC na světových trzích učinila tato společnost strategické rozhodnutí vybudovat v Evropě nový výrobní závod. Z toho důvodu evropské zastoupení (skupina střední a východní Evropa) se sídlem v Rakousku koupilo před více než dvěma lety ve vyškovské průmyslové zóně pozemek o velikosti 50 000 metrů čtverečních.

Lokalita a vlastní pozemek jako takový zcela vyhovují investičnímu záměru společnosti SMC a to díky kompletní a plně disponibilní infrastruktuře (přístupové komunikace, elektřina, plyn, kanalizace), dobrému napojení na dálniční síť a silné vzdělávací platformě ve Vyškově (technické a odborné školy a další vzdělávací instituce). V součinnosti společností SMC Japonsko a SMC Rakousko (skupina střední a východní Evropa) byl vypracován komplexní realizační projekt. Po odsouhlasení projektu panem Takadou, předsedou představenstva spol. SMC Japonsko, proběhlo následně výběrové řízení na generálního dodavatele. Po detailním posouzení všech nabídek byla jako generální dodavatel výstavby závodu a souvisejících činností vybrána spol. Takenaka Europe GmbH, pobočka Česká republika.

Reklama
Reklama
Zahájení výroby fáze 1 Výrobního závodu SMC ve Vyškově se předpokládá začátkem roku 2011. V současné době je již výstavba v plném proudu

Výrobní závod - fáze I

Přípravné práce na pozemku určeném pro výstavbu se rozběhly dne 22. února 2010. Všechny stavební práce běží podle harmonogramu a termínem plánovaného ukončení výstavby první fáze je listopad 2010. Se zahájením výroby se pak počítá v roce 2011.

Na konci dubna společnost SMC uspořádala přímo na místě nového závodu slavnostní zahájení výstavby za účasti spřízněných firem a obchodních partnerů. Pan Angel, generální ředitel SMC Rakousko při úvodním projevu vyzdvihl důležitost volby vyškovského regionu s ohledem na jeho výbornou infrastrukturu, vysokou odbornou úroveň zdejších občanů a v neposlední době výhodné výrobní možnosti zajištěné kvalitním servisem dodavatelů - výrobních a obchodních firem. Firma SMC hledala vhodnou lokalitu v celém středo-východním evropském regionu.

První fáze spočívá ve výstavbě haly o ploše 13 tisíc metrů čtverečních, která bude obsahovat jak výrobní a montážní prostory, tak vedle technického zázemí i kanceláře. Budou se zde vyrábět jak sériové, tak především speciální komponenty a zákaznická řešení pro implementaci aplikací v  průmyslové automatizaci a to v automobilovém, elektronickém, potravinářském a sklářském průmyslu, v oboru všeobecného strojírenství, zdravotnictví, balicí techniky a v mnoha dalších odvětvích.

Pamětní listina při příležitosti zahájení výstavby byla podepsána všemi přítomnými a následně majitelem SMC Rakousko panem Ahonem vložena do pilotu stavebního základu výrobní haly.

Klíčová výrobní zařízení budou pak tvořit CNC obráběcí stroje a  automatizované montážní linky, s aplikací těch nejmodernějších technologií a procesů

V průběhu terénních úprav bylo učiněno několik archeologických nálezů. Nejvýznamnějším z nich byl nález kostry ženy z doby bronzové. Kostra spočívala v hloubce asi 1 m pod úrovní terénu. SMC poskytlo plnou odporu a součinnost Ústavu archeologické a památkové péče ústavu Brno, který zastřešoval veškeré související činnosti.

Podle slov generálního ředitele SMC Industrial Automation CZ ing. Karla Ziemby bude cílový stav činit 240 pracovníků. Půjde o  kvalifikované pracovníky technických profesí a dělníky. Co se týče úrovně a stupně vzdělání/kvalifikace, bude se jednat o absolventy vysokých škol, středních odborných škol a výrobní dělníky s praxí. V oblasti vývoje speciálních komponent by firma SMC Industrial Automation CZ ráda navázala bližší spolupráci s VUT v Brně.

Roman Dvořák

Data, fakta

Společnost SMC s centrálou v Tokiu patří ke světovým leaderům v průmyslové automatizaci v oblasti aplikací pneumatických a  elektrických produktů a zákaznických řešení. Společnost SMC s téměř 20 000 zaměstnanci nabízí 11 000 základních výrobkových skupin s více než 630 000 produktovými variacemi a to v 78 zemích světa. SMC Rakousko je centrálou pro střední a východní Evropu a  zastřešuje 14 zemí se sítí vlastních poboček a obchodních zastoupení strategicky pokrývajících celou střední a východní Evropu. Dceřiná společnost SMC Industrial Automation, CZ s. r. o., založená v r. 1994 se sídlem v Brně, disponuje vlastním inženýringem, logistickým zázemím, výukovým centrem a síti osmi poboček.

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100624
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Než obr dosedne

Dva hangáry – jeden obrovský, architektonicky unikátní, druhý menší, zbrusu nový a též architektonicky výjimečný. A u nich potřebné zázemí. To je velmi stručně řečeno dnešní podoba sídla plně české společnosti Job Air Technic, kterou jsme měli možnost navštívit v severomoravském městě Mošnov.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Související články
Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pro ty opravdu dobré

Vytvořit technologický postup a naprogramovat výrobu aromalampy. Tak znělo zadání letošního, již šestého ročníku soutěže Siemens Sinumerik Cup v CNC programování pro střední školy a odborná učiliště. Letošní ročník lze právem označit za výjimečný.

Zkušenosti získávané více než sto let

První den letošního mezinárodního strojírenského veletrhu si zvolila pro setkání se svými zákazníky společnost Škoda Machine Tools (ŠMT), tradiční výrobce těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů, těžkých soustruhů, otočných stolů, speciálního příslušenství a mnoha dalších produktů. Společenská akce proběhla v moderní přednáškové budově, umístěné v rozlehlé zahradě u funkcionalistické brněnské vily Stiassni. Tu mohli hosté obdivovat během společné prohlídky.

Nový závod na výrobu CNC brousicích strojů

Asi před půl rokem, když jsem připravoval rozhovor o unikátní brusce na sklo (viz MM Průmyslové spektrum č. 7-8/2019), jsem navštívil výrobní závod společnosti Fermat Machine Tool v pražské Hostivaři. Dnes bychom však v této lokalitě montážní linku s rozpracovanými CNC brousicími stroji hledali marně. Společnost totiž 24. října slavnostně otevřela svůj nový výrobní závod v Radějovicích, malé obci jižně od Prahy.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Kdo není na MSV, jako by nebyl

61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně je již vzpomínkou. I tentokrát se potvrdilo, že se z něj v průběhu let stala nejrenomovanější oborová událost. Veletrh jako obvykle reagoval na aktuální trendy v oboru, takže letos probíhal především ve znamení digitalizace průmyslu, ale také cirkulární ekonomiky a dalších převratných novinek. Zajímavostí byla skutečnost, že role partnerské země se tentokrát ujala sama Česká republika. Veškeré státní instituce se zde spojily do jedné společné „České národní expozice The Country For The Future”.

Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Kompletní přehled laserových technologií

Přední světový veletrh světelných technologií Laser World of Photonics se koná každé dva roky. Koncem června letošního roku se veletrhu v Mnichově zúčastnil (ve srovnání s předchozími ročníky) rekordní počet návštěvníků i vystavovatelů. To dokazuje stále rostoucí význam fotoniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Do středu zájmu se dostává také např. v souvislosti s udržitelností a snižováním CO2. Následující reportáž je věnována zejména oblasti průmyslového využití laserů.

Ložiska s českou značkou

Značka ZKL se v poválečném Československu prakticky stala synonymem pro ložiska. Jak to vlastně tenkrát bylo? A co znamená značka ZKL dnes?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit