Témata
Reklama

Fokus: cíle blízké i vzdálené

László Török, generální ředitel společnosti Yamazaki Mazak pro střední a východní Evropu, nastoupil do své funkce v roce 2019. Tedy v době, kdy společnost oslavila 100 let svého působení na trhu. O své vize a představy se podělil se čtenáři MM Průmyslového spektra.

MM: Nadcházejících 100 let je vnímáno jako další výzva pro budoucnost v oblasti moderního obrábění a nových technologií. Vnímáte svoji profesní změnu ijako výzvu sám pro sebe?


L. Török:
Kdy jindy by měl člověk nastoupit do firmy? 100 let neustálých zlepšování a rozvoje na pozici světové špičky je něco, co lze závidět. Těžko by se asi hledal člověk, který by nechtěl být součástí takové firmy. V nadcházejícím období budou samozřejmě důležité inovace a schopnost přizpůsobit se rychlým změnám v oboru obrábění. Firma Mazak je proslulá svou schopností inovovat a objevovat nová technologická řešení. Do budoucna bude pravděpodobně důležitá rychlost. Všichni víme, že tempo změn v technologiích se exponenciálně zvyšuje. Profesně jsem se dosud pohyboval na druhé straně, jako uživatel technologií Mazak. Dokážu řídit neustále se měnící prostředí, systematicky výkonnost, kde hybnou silou úspěchu firmy jsou produkty a lidé. Vše je pro mě výzvou, a tak by to ostatně mělo být. Vždycky říkám, že když výzvy, kterým čelíme, odpovídají schopnostem zaměstnanců, pak je možné zajistit optimální výsledek, protože zaměstnanci jsou vysoce motivovaní.

Reklama
Reklama
„100 let neustálých zlepšování a rozvoje na pozici světové špičky je něco, co lze závidět. Těžko by se asi hledal člověk, který by nechtěl být součástí takové firmy,“ říká László Török. (Zdroj: Yamazaki Mazak)

MM: Jaké byly vaše první dojmy v nové funkci a na novém působišti?

L. Török:
Můj první dojem byl, jako bych se vrátil někam, kde to moc dobře znám. Se společností Mazak jsem se setkával skoro 20 let. Pracoval jsem pro firmu, která byla jedním z jejích největších zákazníků v Maďarsku. Coby strojní inženýr specializující se na konstrukci strojů mám k obrábění a konstrukci strojů celý život velmi blízko. Pracoval jsem v oboru automobilové elektroniky a čerpadel. Pak jsem se dostal k tomu, co mě baví nejvíc – tedy k technologiím a obchodu – skvělým produktům a novým vztahům. A tím mám na mysli všechny zainteresované subjekty. Dovolíte-li, moc rád bych se s vámi podělil i o svůj druhý dojem – ten se týká komplexnosti centra pro střední Evropu, které má na starosti 10 zemí.

MM: Jak na vaši novou pozici a působiště reagovala vaše rodina?

L. Török:
Za svůj život jsem pracoval pro dvě firmy a v obou případech se jednalo o velké rodinné firmy. Na předchozí pozici jsem strávil skoro 20 let. Byla to skvělá firma, kterou jsme v Maďarsku vybudovali společně s naším výborným týmem z nuly na 2 200 zaměstnanců. Moje manželka a děti jsou součástí mojí cesty. Už když dětem bylo 10 let, bral jsem je na každoroční firemní dny, na střední škole byly ve firmě na praxi a na vysoké škole si v ní vytvořily své diplomové práce. Takže si asi dokážete představit jejich reakci. Moji touhu po tolika letech dělat něco jiného, přijmout nové výzvy, však chápou a samozřejmě mě naplno podporují – jako každá dobrá rodina. Dnes už vidí, že to rozhodnutí, ač nebylo lehké, bylo dobré.

MM: Před nástupem do společnosti Mazak jste zastával funkci generálního ředitele společnosti Grundfos. Co mají společnosti podobného?

L. Török:
Jak už jsem se trochu zmínil, tou největší podobností je rodinné vlastnictví a celkové zaměření a strategie firmy. Firmu Grundfos dnes řídí manažeři, kteří se zodpovídají přímo centrále. Jak Grundfos, tak i Mazak jsou špičkami ve svých oborech a obě se zaměřují na inovace, lidi a prostředí. To je pro mě velmi důležité – pracovní kultura a prostředí, nadšení, se kterým firma hledá řešení pro své zákazníky a zároveň vytváří skvělé pracovní prostředí pro své zaměstnance. A mimochodem, při výrobě všech strojů Mazak se používají čerpadla Grundfos z mého předchozího působiště tady v Maďarsku a ty se zase vyrábějí na obráběcích strojích, z nichž většina nese značku Mazak. To je další věc, která mě s předchozím působištěm spojuje a bude spojovat.

Vlajkovou lodí firmy Mazak je řada Integrex, jejíž uvedení na trh představovalo zlom v oboru i budoucnosti obrábění. (Zdroj: Yamazaki Mazak)


MM: Na které cíle se chcete v nejbližší (i vzdálenější) budoucnosti soustředit nejvíce?

L. Török:
S naším týmem manažerů pracujeme na nových strategických cílech pro celý region pro nadcházející období. Těmi nejdůležitějšími jsou: Zaměření na zákazníka – poskytnout zákazníkovi to správné řešení a podporu v technickém i obchodním ohledu. Zaměření na produkt – představit zákazníkovi všechny naše nové produkty, které byly vloni uvedené na výstavě EMO v Hannoveru, kde se firma Mazak představila i jako výrobce laserových technologií. Dalším důležitým cílem je posílit obchodní vztahy s našimi partnery – zaměření na prodejce. Ti jsou totiž velmi důležitou součástí skupiny Mazak Central East Europe. A v neposlední řadě je naším cílem obchodní kvalita. Partneři nás musí vnímat jako flexibilního, efektivního partnera, se kterým se snadno spolupracuje.

MM: Současná situace, která je důsledkem pandemie koronaviru ovlivnila mnohé výrobní firmy. Mezi nimi jsou bezesporu i mnozí vaši dodavatelé a zákazníci. Jak společnost Mazak hodlá nyní pokračovat v nových podmínkách?

L. Török:
Museli jsme samozřejmě udělat stejná rozhodnutí jako naši partneři a musím říct, že to nebylo lehké. V první řadě jsme zajistili, aby všechny provozy Mazak vyhovovaly doporučením Světové zdravotnické organizace a dodržovaly rozhodnutí místních úřadů a aby všichni naši zaměstnanci pracovali v bezpečných podmínkách. Podnikli jsme také nezbytné kroky k ochraně zákazníků. Mnozí z nich pokračovali v provozu a požadovali servis a podporu, jež jsme také bez přerušení poskytovali. Samozřejmě jsme při tom respektovali všechna bezpečnostní opatření nutná k ochraně zaměstnanců i zákazníků před covid-19.

Rozhodli jsme také, že zaměstnanci starší 64 let nebo chronicky nemocní – tedy lidé, kteří jsou nemocí více ohroženi musí zůstat doma. Pro všechny zaměstnance jsme zavedli možnost práce z domova, dovolenou nebo posun pracovní doby, pokud práce z domova není možná. V zájmu ochrany všech zaměstnanců jsme tak snížili pohyb lidí v kancelářích na nezbytné minimum. Kromě toho jsme se také snažili zachovat si pozitivní přístup, jak jen to bylo v oněch podmínkách možné, a ujišťovali jsme zaměstnance, že současný stav je pouze dočasný.

Systém Mazak ISmart Factory je komplexním řešením pro prvotřídní obrábění.(Zdroj: Yamazaki Mazak)

MM: Které produkty Mazak jsou z pohledu evropského trhu nejvýznamnější a proč? A nastanou v preferencích podle vás nyní nějaké změny?

L. Török:
Ve střední a východní Evropě se nejvíce používají tzv. tradiční obráběcí stroje, tzn. QT (vysokorychlostní soustruhy), VCN/VTC (vertikální obráběcí centra – frézy), HCN (horizontální centra), Variaxis a laserové stroje – Optiplex a Tube Laser. Stejně jako všude, i tady dochází ke změnám. Vidím posun směrem ke kompaktním vysokorychlostním a vysoce přesným strojům, inteligentním laserovým strojům. Cena práce je čím dál tím vyšší i ve střední a východní Evropě. Podnikatelé se navíc potýkají s nedostatkem zkušených pracovníků, a tak hledají cesty k navýšení produktivity a většímu využití automatizace. Cílem přitom je umožnit firmám zachovat si v dlouhodobém horizontu konkurenceschopnost.

MM: Stroje Mazak – podle vyjádření samotných vašich zákazníků – významně přispívají ke zvyšování efektivity, a tedy produktivity jejich výroby. To bude nyní ještě důležitější než dříve, aby se celý obor opět dostal do původních kolejí. Plánuje vaše společnost nějak zareagovat, například vývojem některých konkrétních produktů?

L. Török:
Přispívat k neustálému rozvoji zákazníkovy produktivity bylo vždycky jedním z našich strategických cílů. Kromě nové konstrukce a konceptu našich obráběcích strojů, kde jsme vzali v úvahu vyslovená i nevyslovená přání našich zákazníků, máme systém Mazak ISmart Factory, který je komplexním řešením pro prvotřídní obrábění. Systém jsme vyvinuli a otestovali, a v minulých letech jsme jej v našich provozech používali a vylepšovali. Průmysl 4.0 proto pro firmu Mazak není jenom jakási nová myšlenka; je to realita aplikovaná v našich výrobních provozech. Nyní jsme v bodě, kdy tento systém můžeme nabídnout i svýmzákazníkům jako prostředek k maximalizaci efektivity využívání výrobních provozů a kapitálových investic. Je to skvělé řešení například pro zákazníky, kteří potřebují vysokou flexibilitu a obrábějí malé série různých produktů. Tento nástroj podporuje plánování výroby, což umožňuje prodloužení užitné doby a zkrácení doby potřebné k přechodu na jiný výrobek, podporuje programování Mazatrol – kontrolu procesu s vysokorychlostní 3D simulací, nový systém Mazatrol SmoothX a Smooth AI. Díky tomu naše stroje využívají nejrychlejší a nejsnáze ovladatelný CNC v globálním měřítku. To všechno představuje skokovou změnu ve výkonnosti a produktivitě obráběcích strojů. Nové řídicí systémy jsou inteligentní a umožňují komplexní správu nástrojových dat v provozu a strojové učení.

MM: Jaká je vaše vize vzdálenější budoucnosti výroby a trhů v Evropě?

L. Török:
Mojí vizí je přinést moderní obráběcí a laserové stroje Mazak ještě blíže ke stávajícím i budoucím zákazníkům, zajistit jim to správné řešení i podporu z obchodního i technického hlediska, a přispět tak k jejich úspěchu. To je prostředkem k získání většího podílu na trhu, prohloubení našich zkušeností a poskytování ještě lepších služeb. Rád bych také podpořil vývoj našich hybridních a víceúčelových strojů s technologií done-in-one a též ekologii a ergonomii celého výrobního procesu. Dalším cílem je vytvořit skvělé pracovní prostředí pro talentované lidi, kde každý může dosáhnout svého vlastního cíle osobního rozvoje.

MM: Jaké jsou nyní nejžhavější trendy v oblasti obráběcích strojů a jak je reflektují současné produkty společnosti Mazak?

L. Török:
Myslím, že hlavním trendem v oboru obrábění je flexibilita, výroba na zakázku – podle aktuální potřeby, bez velkých skladových zásob – rychlý přechod na jiný výrobek, integrace technologií – hybridní stroje – s vysokou úrovní automatizace a využitím nástrojů VR. Cílem našich zákazníků je využívání velkých objemů dat, digitalizace a největší možná míra inovace. Myslím si, že jakmile skončí pandemie covid-19, některá průmyslová odvětví začnou přehodnocovat své globální dodavatelské řetězce. A tady vidím další příležitost pro střední a východní Evropu.

MM: Který stroj Mazak považujete za současnou vlajkovou loď společnosti a proč?

L. Török:
Naší aktuální vlajkovou lodí je rozhodně řada Integrex, jejíž uvedení na trh představovalo zlom v oboru i budoucnost obrábění. Jde o modulární stroj, jenž umožňuje práci s hybridními technologiemi a automatizaci, která dokáže využívat široké spektrum obráběcích technologií. Celý výrobek zvládne obrobit v jednom procesu od upnutí surového materiálu až po dokončovací práce. Zcela nový stroj řady Integrex i je ergonomický, šetrný vůči životnímu prostředí a má vynikající užitnou hodnotu. Využívá jednoduchý systém upínání a spojuje v sobě nejnovější technologie, kvalitu Mazak a celkovou podporu. A když mluvíme o budoucnosti, musím se zmínit také o hybridních strojích Mazak, které umožňují integraci technologií – klasické obrábění s třecím svařováním oceli.

Ivana Geistová

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit