Témata
Reklama

Fokus: cíle blízké i vzdálené

László Török, generální ředitel společnosti Yamazaki Mazak pro střední a východní Evropu, nastoupil do své funkce v roce 2019. Tedy v době, kdy společnost oslavila 100 let svého působení na trhu. O své vize a představy se podělil se čtenáři MM Průmyslového spektra.

MM: Nadcházejících 100 let je vnímáno jako další výzva pro budoucnost v oblasti moderního obrábění a nových technologií. Vnímáte svoji profesní změnu ijako výzvu sám pro sebe?


L. Török:
Kdy jindy by měl člověk nastoupit do firmy? 100 let neustálých zlepšování a rozvoje na pozici světové špičky je něco, co lze závidět. Těžko by se asi hledal člověk, který by nechtěl být součástí takové firmy. V nadcházejícím období budou samozřejmě důležité inovace a schopnost přizpůsobit se rychlým změnám v oboru obrábění. Firma Mazak je proslulá svou schopností inovovat a objevovat nová technologická řešení. Do budoucna bude pravděpodobně důležitá rychlost. Všichni víme, že tempo změn v technologiích se exponenciálně zvyšuje. Profesně jsem se dosud pohyboval na druhé straně, jako uživatel technologií Mazak. Dokážu řídit neustále se měnící prostředí, systematicky výkonnost, kde hybnou silou úspěchu firmy jsou produkty a lidé. Vše je pro mě výzvou, a tak by to ostatně mělo být. Vždycky říkám, že když výzvy, kterým čelíme, odpovídají schopnostem zaměstnanců, pak je možné zajistit optimální výsledek, protože zaměstnanci jsou vysoce motivovaní.

Reklama
Reklama
„100 let neustálých zlepšování a rozvoje na pozici světové špičky je něco, co lze závidět. Těžko by se asi hledal člověk, který by nechtěl být součástí takové firmy,“ říká László Török. (Zdroj: Yamazaki Mazak)

MM: Jaké byly vaše první dojmy v nové funkci a na novém působišti?

L. Török:
Můj první dojem byl, jako bych se vrátil někam, kde to moc dobře znám. Se společností Mazak jsem se setkával skoro 20 let. Pracoval jsem pro firmu, která byla jedním z jejích největších zákazníků v Maďarsku. Coby strojní inženýr specializující se na konstrukci strojů mám k obrábění a konstrukci strojů celý život velmi blízko. Pracoval jsem v oboru automobilové elektroniky a čerpadel. Pak jsem se dostal k tomu, co mě baví nejvíc – tedy k technologiím a obchodu – skvělým produktům a novým vztahům. A tím mám na mysli všechny zainteresované subjekty. Dovolíte-li, moc rád bych se s vámi podělil i o svůj druhý dojem – ten se týká komplexnosti centra pro střední Evropu, které má na starosti 10 zemí.

MM: Jak na vaši novou pozici a působiště reagovala vaše rodina?

L. Török:
Za svůj život jsem pracoval pro dvě firmy a v obou případech se jednalo o velké rodinné firmy. Na předchozí pozici jsem strávil skoro 20 let. Byla to skvělá firma, kterou jsme v Maďarsku vybudovali společně s naším výborným týmem z nuly na 2 200 zaměstnanců. Moje manželka a děti jsou součástí mojí cesty. Už když dětem bylo 10 let, bral jsem je na každoroční firemní dny, na střední škole byly ve firmě na praxi a na vysoké škole si v ní vytvořily své diplomové práce. Takže si asi dokážete představit jejich reakci. Moji touhu po tolika letech dělat něco jiného, přijmout nové výzvy, však chápou a samozřejmě mě naplno podporují – jako každá dobrá rodina. Dnes už vidí, že to rozhodnutí, ač nebylo lehké, bylo dobré.

MM: Před nástupem do společnosti Mazak jste zastával funkci generálního ředitele společnosti Grundfos. Co mají společnosti podobného?

L. Török:
Jak už jsem se trochu zmínil, tou největší podobností je rodinné vlastnictví a celkové zaměření a strategie firmy. Firmu Grundfos dnes řídí manažeři, kteří se zodpovídají přímo centrále. Jak Grundfos, tak i Mazak jsou špičkami ve svých oborech a obě se zaměřují na inovace, lidi a prostředí. To je pro mě velmi důležité – pracovní kultura a prostředí, nadšení, se kterým firma hledá řešení pro své zákazníky a zároveň vytváří skvělé pracovní prostředí pro své zaměstnance. A mimochodem, při výrobě všech strojů Mazak se používají čerpadla Grundfos z mého předchozího působiště tady v Maďarsku a ty se zase vyrábějí na obráběcích strojích, z nichž většina nese značku Mazak. To je další věc, která mě s předchozím působištěm spojuje a bude spojovat.

Vlajkovou lodí firmy Mazak je řada Integrex, jejíž uvedení na trh představovalo zlom v oboru i budoucnosti obrábění. (Zdroj: Yamazaki Mazak)


MM: Na které cíle se chcete v nejbližší (i vzdálenější) budoucnosti soustředit nejvíce?

L. Török:
S naším týmem manažerů pracujeme na nových strategických cílech pro celý region pro nadcházející období. Těmi nejdůležitějšími jsou: Zaměření na zákazníka – poskytnout zákazníkovi to správné řešení a podporu v technickém i obchodním ohledu. Zaměření na produkt – představit zákazníkovi všechny naše nové produkty, které byly vloni uvedené na výstavě EMO v Hannoveru, kde se firma Mazak představila i jako výrobce laserových technologií. Dalším důležitým cílem je posílit obchodní vztahy s našimi partnery – zaměření na prodejce. Ti jsou totiž velmi důležitou součástí skupiny Mazak Central East Europe. A v neposlední řadě je naším cílem obchodní kvalita. Partneři nás musí vnímat jako flexibilního, efektivního partnera, se kterým se snadno spolupracuje.

MM: Současná situace, která je důsledkem pandemie koronaviru ovlivnila mnohé výrobní firmy. Mezi nimi jsou bezesporu i mnozí vaši dodavatelé a zákazníci. Jak společnost Mazak hodlá nyní pokračovat v nových podmínkách?

L. Török:
Museli jsme samozřejmě udělat stejná rozhodnutí jako naši partneři a musím říct, že to nebylo lehké. V první řadě jsme zajistili, aby všechny provozy Mazak vyhovovaly doporučením Světové zdravotnické organizace a dodržovaly rozhodnutí místních úřadů a aby všichni naši zaměstnanci pracovali v bezpečných podmínkách. Podnikli jsme také nezbytné kroky k ochraně zákazníků. Mnozí z nich pokračovali v provozu a požadovali servis a podporu, jež jsme také bez přerušení poskytovali. Samozřejmě jsme při tom respektovali všechna bezpečnostní opatření nutná k ochraně zaměstnanců i zákazníků před covid-19.

Rozhodli jsme také, že zaměstnanci starší 64 let nebo chronicky nemocní – tedy lidé, kteří jsou nemocí více ohroženi musí zůstat doma. Pro všechny zaměstnance jsme zavedli možnost práce z domova, dovolenou nebo posun pracovní doby, pokud práce z domova není možná. V zájmu ochrany všech zaměstnanců jsme tak snížili pohyb lidí v kancelářích na nezbytné minimum. Kromě toho jsme se také snažili zachovat si pozitivní přístup, jak jen to bylo v oněch podmínkách možné, a ujišťovali jsme zaměstnance, že současný stav je pouze dočasný.

Systém Mazak ISmart Factory je komplexním řešením pro prvotřídní obrábění.(Zdroj: Yamazaki Mazak)

MM: Které produkty Mazak jsou z pohledu evropského trhu nejvýznamnější a proč? A nastanou v preferencích podle vás nyní nějaké změny?

L. Török:
Ve střední a východní Evropě se nejvíce používají tzv. tradiční obráběcí stroje, tzn. QT (vysokorychlostní soustruhy), VCN/VTC (vertikální obráběcí centra – frézy), HCN (horizontální centra), Variaxis a laserové stroje – Optiplex a Tube Laser. Stejně jako všude, i tady dochází ke změnám. Vidím posun směrem ke kompaktním vysokorychlostním a vysoce přesným strojům, inteligentním laserovým strojům. Cena práce je čím dál tím vyšší i ve střední a východní Evropě. Podnikatelé se navíc potýkají s nedostatkem zkušených pracovníků, a tak hledají cesty k navýšení produktivity a většímu využití automatizace. Cílem přitom je umožnit firmám zachovat si v dlouhodobém horizontu konkurenceschopnost.

MM: Stroje Mazak – podle vyjádření samotných vašich zákazníků – významně přispívají ke zvyšování efektivity, a tedy produktivity jejich výroby. To bude nyní ještě důležitější než dříve, aby se celý obor opět dostal do původních kolejí. Plánuje vaše společnost nějak zareagovat, například vývojem některých konkrétních produktů?

L. Török:
Přispívat k neustálému rozvoji zákazníkovy produktivity bylo vždycky jedním z našich strategických cílů. Kromě nové konstrukce a konceptu našich obráběcích strojů, kde jsme vzali v úvahu vyslovená i nevyslovená přání našich zákazníků, máme systém Mazak ISmart Factory, který je komplexním řešením pro prvotřídní obrábění. Systém jsme vyvinuli a otestovali, a v minulých letech jsme jej v našich provozech používali a vylepšovali. Průmysl 4.0 proto pro firmu Mazak není jenom jakási nová myšlenka; je to realita aplikovaná v našich výrobních provozech. Nyní jsme v bodě, kdy tento systém můžeme nabídnout i svýmzákazníkům jako prostředek k maximalizaci efektivity využívání výrobních provozů a kapitálových investic. Je to skvělé řešení například pro zákazníky, kteří potřebují vysokou flexibilitu a obrábějí malé série různých produktů. Tento nástroj podporuje plánování výroby, což umožňuje prodloužení užitné doby a zkrácení doby potřebné k přechodu na jiný výrobek, podporuje programování Mazatrol – kontrolu procesu s vysokorychlostní 3D simulací, nový systém Mazatrol SmoothX a Smooth AI. Díky tomu naše stroje využívají nejrychlejší a nejsnáze ovladatelný CNC v globálním měřítku. To všechno představuje skokovou změnu ve výkonnosti a produktivitě obráběcích strojů. Nové řídicí systémy jsou inteligentní a umožňují komplexní správu nástrojových dat v provozu a strojové učení.

MM: Jaká je vaše vize vzdálenější budoucnosti výroby a trhů v Evropě?

L. Török:
Mojí vizí je přinést moderní obráběcí a laserové stroje Mazak ještě blíže ke stávajícím i budoucím zákazníkům, zajistit jim to správné řešení i podporu z obchodního i technického hlediska, a přispět tak k jejich úspěchu. To je prostředkem k získání většího podílu na trhu, prohloubení našich zkušeností a poskytování ještě lepších služeb. Rád bych také podpořil vývoj našich hybridních a víceúčelových strojů s technologií done-in-one a též ekologii a ergonomii celého výrobního procesu. Dalším cílem je vytvořit skvělé pracovní prostředí pro talentované lidi, kde každý může dosáhnout svého vlastního cíle osobního rozvoje.

MM: Jaké jsou nyní nejžhavější trendy v oblasti obráběcích strojů a jak je reflektují současné produkty společnosti Mazak?

L. Török:
Myslím, že hlavním trendem v oboru obrábění je flexibilita, výroba na zakázku – podle aktuální potřeby, bez velkých skladových zásob – rychlý přechod na jiný výrobek, integrace technologií – hybridní stroje – s vysokou úrovní automatizace a využitím nástrojů VR. Cílem našich zákazníků je využívání velkých objemů dat, digitalizace a největší možná míra inovace. Myslím si, že jakmile skončí pandemie covid-19, některá průmyslová odvětví začnou přehodnocovat své globální dodavatelské řetězce. A tady vidím další příležitost pro střední a východní Evropu.

MM: Který stroj Mazak považujete za současnou vlajkovou loď společnosti a proč?

L. Török:
Naší aktuální vlajkovou lodí je rozhodně řada Integrex, jejíž uvedení na trh představovalo zlom v oboru i budoucnost obrábění. Jde o modulární stroj, jenž umožňuje práci s hybridními technologiemi a automatizaci, která dokáže využívat široké spektrum obráběcích technologií. Celý výrobek zvládne obrobit v jednom procesu od upnutí surového materiálu až po dokončovací práce. Zcela nový stroj řady Integrex i je ergonomický, šetrný vůči životnímu prostředí a má vynikající užitnou hodnotu. Využívá jednoduchý systém upínání a spojuje v sobě nejnovější technologie, kvalitu Mazak a celkovou podporu. A když mluvíme o budoucnosti, musím se zmínit také o hybridních strojích Mazak, které umožňují integraci technologií – klasické obrábění s třecím svařováním oceli.

Ivana Geistová

Reklama
Související články
Za krize se musí pracovat více

Od začátku letošního roku si většina firem i lidí - nejen v ČR, ale v celé Evropě a po celém světě - připadala jak ve špatném snu. Nicméně mnozí z nich naštěstí dokázali nepodlehnout všeobecnému pesimismu a přes výrazně ztíženou situaci na trhu zůstat pevně stát na nohách. Mezi ně patří i nadnárodní společnost Yamazaki Mazak. (Nejen) o tom, jak dokázali čelit koronakrizi jsme si povídali s Petrem Šimáčkem, Branch Managerem pro ČR a SR.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Japonské stroje z Čech do Evropy

Sto let existence, 10 výrobních závodů po celém světě a 8 300 zaměstnanců. Tak zní stručná charakteristika jedné z nejúspěšnějších světových strojírenských firem – společnosti Yamazaki Mazak. K jejím produktům patří stroje pro provádění několika operací současně, CNC soustružnická centra, vertikální a horizontální obráběcí centra, CNC laserové řezací stroje, flexibilní výrobní systémy (FMS), CAD/CAM produkty a software pro řízení továren. A právě Českou republiku si firma Yamazaki Mazak vybrala za svoji středoevropskou centrálu. S jejím japonským Administration and Compliance Manager, panem Ryuki Matsui, jsme si měli možnost povídat v technologickém centru Mazak v Jažlovicích u Prahy.

Bezpečné přistání

Za další referenční zákaznickou reportáží společnosti Mazak jsme se vypravili na sever Českého ráje, kde se ve městě Semily nachází jedna z výrobních lokací skupiny Charvat Group, která se zaměřuje na výrobu hydraulických válců a leteckých podvozků. Hostitelem nám byl Michal Dolejš, výkonný ředitel zdejšího závodu, společnost Mazak zastupoval obchodní zástupce Pavel Procházka a Veronika Kvardová z marketingu.

Made in England

Japonský výrobce obráběcích strojů, společnost Yamazaki Mazak, resp. její evropská pobočka, uspořádala v anglickém Worcesteru první postcovidové novinářské setkání, kde prezentovala své inovační počiny za poslední období s důrazem na snižování uhlíkové stopy a energetickou efektivitu. Jsme rádi, že jsme mohli být při tom.

Hodnoty rodinného podnikání

S Miroslavem Vehovským jsem se poprvé setkal před necelými šesti lety v Lovani nedaleko Bruselu při příležitosti slavnostního otevření automatizovaného skladu náhradních dílů společnosti Yamazaki Mazak, které je firma pana Vehovského klíčovým zákazníkem. V nejednom případě instalovali v Oticích u Opavy nový typ stroje jako jedni z prvních v Evropě.

Novinka pro řezání trubek a profilů malých průměrů

Společnost Yamazaki Mazak představuje nové 3D laserové obráběcí centrum navržené speciálně pro vysokorychlostní řezání trubek a profilů malých průměrů ve velkých sériích.

Lidé a stroje se setkali v Jažlovicích

Open House at Mazak a Student Day at Mazak. To byly dvě části velmi zajímavé akce, při níž se ve dnech 14. a 15. listopadu setkali lidé a chytré stroje v prostorách Technologického centra pro Česko, Slovensko, Bulharsko a Slovinsko společnosti Yamazaki Mazak ČR v Jažlovicích u Prahy.

Stroje (nejen) pro dvě generace

Obráběné dílce dle výkresové dokumentace zákazníků, ale i mnohé další produkty v sériích od 30 kusů. To je letmý pohled na produkci v pravém slova smyslu rodinné firmy Strojírna Vehovský. Společnost totiž dnes řídí již druhá generace Vehovských – sourozenci Lucie a Matěj, děti zakladatelů, Miroslava a jeho ženy Petry, kteří dosud ve firmě aktivně působí.

Paletizace: Rychle a efektivně

Dnes, v době stále se zvyšující turbulence v životě i byznysu, je v oblasti výroby stále častěji skloňováno slovo „produktivita“. K jejímu významnému zvýšení pomáhá ve velké míře nasazení automatizace v rámci obslužných procesů, tedy činností, provázejících v rámci výroby základní procesy.

Technologický den HSC obrábění

Společnost Mazak pro své zákazníky uspořádala šest hodin plných technického poznání a osobních setkání. Pomyslně tím zahájila maraton open houses výrobců a dodavatelů obráběcích strojů, které si v tomto prezentačním konceptu drží stále velkou oblibu mezi technickou veřejností.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit