Témata

Jak dýchat čistý vzduch?

Räder-Vogel, přední světový výrobce kol, kladek a také otočných a pevných koleček, důvěřuje systémům pro čištění vzduchu od společnosti LTA Lufttechnik, které představují aktivní ochranu zdraví před škodlivými částicemi.

Reklama

Ochrana před nákazou, například koronavirem, musí být zajištěna především tam, kde se lidé zdržují ve vnitřních prostorách. Proto je dnes vyžadováno účinné čištění vzduchu a odstraňování virů a choroboplodných zárodků. Při instalaci čističky vzduchu s integrovanými vysoce výkonnými filtry riziko nákazy v uzavřených prostorech klesá. Pomocí metody cirkulace se vzduch v místnosti nepřetržitě čistí pomocí čističek vzduchu. Viry, které se nacházejí v aerosolech, jsou filtrovány pomocí vysoce výkonných filtrů (filtry HEPA H13), jejichž odlučovací účinnost činí 99,99 %.

Při použití filtračního systému se nebezpečí nákazy prokazatelně snižuje a je zřejmé zlepšení kvality vzduchu, kterého je dosaženo udržitelným způsobem. (Zdroj: LTA)

Protože si odpovědné osoby ve společnosti Räder-Vogel byly vědomy skutečnosti, že časté nárazové či křížové větrání úplně otevřenými okny nestačí, stanovily si hned na začátku koronavirové pandemie při řešení jasný cíl: použití výkonných čističek vzduchu.

„Kromě výrazného zlepšení vzduchu a dosažení toho, aby byly prostory pokud možno bez choroboplodných zárodků, jsme si přáli používat tichá zařízení, aby měla co možná nejmenší vliv na pracovní prostředí,“ konstatuje Henning Thamm, vedoucí marketingu ve firmě Räder-Vogel.

Reklama
Reklama

Po porovnání nabídky na trhu padla volba na zařízení série Virus Cleaner VC60 od společnosti LTA Lufttechnik. Výkon, velikost, vzhled a cena odpovídaly stanoveným požadavkům. Zařízení přesvědčí jedinečnou kombinací vysoce účinného, elektrostatického hlavního filtru a přídavného filtru HEPA, které aktivně chrání proti virům, bakteriím, pylům a jiným choroboplodným zárodkům. Zatížení vzduchu v prostoru se snižuje minimálně o 99,99 %. Kromě toho se filtrovaný vzduch a filtrační vložky dezinfikují ozonem, který vzniká ve filtru.

Po porovnání nabídky na trhu padla volba na zařízení série Virus Cleaner VC60 od společnosti LTA Lufttechnik. (Zdroj: LTA)

Při použití filtračního systému se nebezpečí nákazy prokazatelně snižuje a je zřejmé zlepšení kvality vzduchu, kterého je dosaženo udržitelným způsobem. Vzduchový filtr spolehlivě a nekompromisně splňuje všechny platné požadavky průmyslu a úřadů, a je vhodný pro filtrování mikroorganismů a biogenních látek.

„Díky použití čističek vzduchu jsme dosáhli nejdůležitějšího cíle: Všichni se cítíme bezpečněji. Zároveň můžeme zdravým prostředím v prostoru vyjádřit i v budoucnu větší ocenění a respekt vůči našim zákazníkům. Odpovědným jednáním, respektem před nebezpečnou situací, respektem vůči všem lidem, kteří s námi přicházejí do styku, tak můžeme krizi společně zvládnout,“ shrnuje Henning Thamm.

Související články
Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Související články
Optimální výkonnost pneumatických prvků

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití kdekoli ve světě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Efektivní filtrace vzduchovým filtrem

Pro skupinu Junker, globálně působícího výrobce strojů z Nordrachu s četnými provozy po celém světě, je zdraví zaměstnanců, zákazníků a partnerů na prvním místě. Společně s dceřinou společností LTA Lufttechnik bylo vyvinuto dodatečné ochranné opatření proti covidu-19 a pro zdraví všech zúčastněných – Vzduchový filtr Virus Cleaner VC 60.

Průmyslové chlazení

Nedávná tropická vedra vedla ke zvýšenému zájmu o problematiku chlazení a klimatizace. A podle meteorologů a klimatologů bychom se měli připravit na to, že horké dny nebyly rozhodně poslední.

Co všechno dokáže ovlivnit horký vzduch?

Slyšíme-li o úsporách energie v datovém centru, ihned nás napadnou vícejádrové procesory, SSD disky a Blade servery. To je sice správné, ale minimálně stejně efektivní, ne-li dokonce účinnější, jsou jednoduché konstrukční změny v datovém sále v podobě uzavření mezirackové uličky. Správně umístěné stěny a stropní prvky dokážou snížit zatížení chlazení o více než 10 procent.

Filtrace kvalitně a bez kompromisů

Je na místě snižovat kvalitu stlačeného vzduchu jen kvůli nákladům na výměnné filtrační vložky? Richard Moore ze společnosti Parker Hannifin a její divize Domnick Hunter Industrial se v následujícím článku zaměřil na důležitost volby filtrace stlačeného vzduchu z hlediska dosažené kvality vzduchu, provozních nákladů a také pořizovacích nákladů.

Stroje v pohybu:
Jak uhasit letadlo

Pozoruhodný stroj, který vám v tomto článku představíme, se pohybuje na šesti kolech a setkáte se s ním nejčastěji v prostoru letiště. Jde o speciální zásahové vozidlo hasičů. Kombinovaný hasicí automobil Rosenbauer Panther 6 x 6 je tři metry široký a téměř 12 metrů dlouhý, váží až 36 tun a ve výbavě má dlouhé teleskopické rameno. Dva tyto vozy slouží na letišti v Praze-Ruzyni.

Stroje v pohybu: Velký ocelový krtek

Tentokrát se za pohyblivými stroji vypravíme pod zem. Představíme vám stroje, které dokážou účinně, rychle, bezpečně a bez použití trhacích prací prorazit tunel a zároveň postavit jeho ostění. Jde o plnoprofilové razicí stroje, označované zkratkou TBM (Tunnel Boring Machines). Česky se tento způsob ražby nazývá „technologie mechanizovaného tunelování“.

Stroje v pohybu – Pražská mobilní zvonohra

Tentokrát vám představíme stroj veskrze zvláštní a jedinečný. Vlastně jde o hudební nástroj. Je to však takový nástroj, jehož schopnost hýbat se je jen velmi obtížně představitelná, i když má v názvu slovo „mobilní“. Je to totiž zvonohra, jejíž hlavní součástí je soubor 57 zvonů. Jen samy zvony váží dohromady bezmála pět tun, hmotnost celého nástroje je 12 000 kg. Takový kolos byste čekali spíš v mohutných zdech chrámové věže než na korbě nákladního automobilu.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Stroje v pohybu – Slovenská strela po 85 letech jako nová

Letos na jaře se do podnikového muzea kopřivnické společnosti Tatra Trucks slavnostně vrátil opravený železniční motorový vůz M 290.002 „Slovenská strela“, který je od roku 2010 národní kulturní památkou. Tento čtyřnápravový vůz je zajímavý nejen tím, že dlouho držel rychlostní rekord při přepravě cestujících na pravidelné lince mezi Prahou a Bratislavou, ale také unikátním řešením pohonu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit