Témata

V této nelehké době, jaké jsme nyní svědky, mi je obzvláště potěšením podělit se s vámi, našimi čtenáři, o zážitek z návštěvy společnosti Strojírna Tyc, kde nejenže mají do konce roku dostatek zakázek, ale výrobní plán "až po střechu", jak říká majitel Jaroslav Tyc, mají i na celý příští rok. Jedna z probíhajících zakázek je dodávka portálového centra FSGC 400/39 Twin se dvěma příčníky a dvěma hlavami o pracovní délce 50 m (!) pro Škoda Transportation. Zásluhu na tříměsíčním předstihu v dodávce má mj. také společnost Ceratizit, jejíž návrh technologie za použití vysoce produktivního čtyřbřitého vrtáku WTX HFDS zkrátil výrobu děr pro lineární vedení na šestadvaceti ložích portálů o hodiny. To je pouze jeden reprezentativní příklad, na kterém je ale dobře vidět, jak se liší pouhý prodejce nástrojů od technologického partnera pro nástrojový management.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

O společnosti Strojírna Tyc a jejích přesných portálových centrech jsme na stránkách MM Průmyslového spektra již psali mnohokrát. Články napříč léty reflektují inovační a progresivní přístup firmy, zejména však jejího zakladatele, majitele a ředitele v jedné osobě – Jaroslava Tyce. Když mi hned na začátku našeho povídání svěřil, že poslední dva roky nebyly z pohledu zakázek nejrůžovější, ale přesto pokračovali ve vývoji nového modulového portálového stroje s polohovatelným příčníkem a vlastní frézovací hlavy z kovaného hliníku, opět jsem si uvědomila, jak je důležité neustále inovovat. „Ta vynaložená práce se nám teď vrací. Nový koncept stroje nyní upravujeme na míru novým zakázkám. Když dnes přijde zákazník a chce portálový stroj, ať už se jedná o horní, spodní, silové spodní gantry, nebo např. pojízdný stůl, jsme schopni stroj dodat a nemusíme jej vyvíjet. Pouze vyberu vhodný příčník na danou aplikaci, ale mám jej už nakreslený,“ vysvětluje zjednodušeně Jaroslav Tyc.

Reklama
Reklama

Nebojíme se zkoušet nové věci

A stejně otevřený postoj jako k inovacím má Jaroslav Tyc také k novým věcem a přístupům. Od počátku spolupráce se společností Ceratizit byl ochotný zkoušet nové nástroje a technologie pro zvýšení produktivity a efektivity výroby. V úvodu zmíněný čtyřbřitý vrták byl zkoušen už při výrobě prvního z šestadvaceti litinových loží, které budou součástí portálového centra pro Škoda Transportation. Každé lože obsahuje 140 děr o průměru 12 mm a hloubce 40 mm. „Od začátku bylo jasné, že vysokoproduktivní vrták WTX HFDS s vnitřním chlazením zde přinese obrovské časové úspory. Když jsme to spočítali a odladili řezné parametry, byla výsledná produktivita čtyřnásobná oproti původnímu vrtáku,“ popisuje Jarolím Zeisek, obchodně technický zástupce společnosti Ceratizit. Aby bylo možné dosáhnout takových výsledků (vc = 140 m.min-1, f = 0,9 mm.ot.-1), je důležitá také vysoká tuhost stroje, na kterém se díl opracovává. V tomto případě se jedná o portálové obráběcí centrum FPPC 250/6 CNC vlastní výroby, které tyto požadavky s přehledem splňuje. Na stejný díl byl nově nasazen také produktivní závitník M 14 a monolitní TK fréza typ SCR. „Nebojíme se zkoušet nové věci, navíc je podle nás tato podpora pro zákazníky nedocenitelná – musí taková být, bez toho to nejde. Pro technology ve výrobních halách je obtížné mít stále přehled o nových nástrojích na trhu. Proto pak nastupuje technik dodavatele nástrojů, který poradí, jaký nástroj a řezné parametry na danou aplikaci nastavit, případně udělá školení, kterých od společnosti Ceratizit také využíváme,“ dodává Jaroslav Tyc a zdůrazňuje: „Technik by měl přijít s technologií, která ušetří např. velkou část výrobních časů, ne pouze se samotným nástrojem.“Pracovní délka nového portálového centra FSGC 400/39 Twin je 50 m. Dva příčníky se budou pohybovat po lineárním vedení připevněném na celkem šestadvaceti ložích.

Win-win spolupráce

Zrovna tak společnost Strojírna Tyc nevyrábí pouze stroje, ale dodává komplexní řešení (pokud není ve smlouvě řečeno jinak). To znamená, že v kooperaci se svými spolehlivými partnery zabezpečí stavbu základů. Je až neuvěřitelné, že u strojů takových rozměrů, jako je ten pro Škoda Transportation, musejí základy být tak pevné, že se na 50 m po zatížení portálem o hmotnosti 40 tun neprohnou o více než 0,01 mm. Dodávka dále zahrnuje montáž a oživení stroje na místě u zákazníka a v neposlední řadě je součástí přejímky také kompletní výrobní technologie obsahující nástroje, způsob upínání, program obrábění i řezné parametry, výrobní časy atp. V této poslední jmenované disciplíně nyní Jaroslav Tyc nachází dalšího silného partnera v podobě společnosti Ceratizit. Říká se tomu OEM řešení, které je dodávané třetí stranou na míru konkrétní zakázce. A probíhá to třeba tak, že zákazník si objedná stroj, na kterém ve většině případů má již jasně daný plán, co na něm bude vyrábět. Technické parametry stroje volí tak, aby vyhovovaly výrobnímu programu. A aby si byl zákazník opravdu jistý, že se mu investice vyplatí, třetí strana, v našem případě společnost Ceratizit, vyhotoví kompletní technologii výroby daného produktu. Na tom si zákazník ověří, že výroba nového produktu přinese své ovoce a investice do výrobních zařízení se vrátí v konkrétním časovém horizontu. Navíc získává také technickou podporu dodavatele nástrojů, který mu je i v budoucnu k dispozici.

Všechny nosné části stroje jsou zhotoveny z šedé litiny s optimalizovanou konstrukcí pro dosažení maximální dynamické a termodynamické stability. Vykazují velmi dobré parametry tuhostí a tlumení chvění vzniklého při obrábění.

Vývoj inovovaných obráběcích hlav

Nová frézovací hlava zmiňovaná na začátku článku je dnes již ve výrobě, což jsem měla možnost při návštěvě výrobních hal také vidět. Vidlicová frézovací hlava se nejdříve hrubuje na horizontálním centru TOS Vansdorf a poté dokončuje na stroji FPPC 500/3 CNC opět z produkce TYC – navíc v provedení se zvýšenou přesností. Kovaný hliník se nejčastěji obrábí diamantovými nástroji. Také zde se uplatňuje mj. vysoká produktivita vrtáků pro hluboké vrtání WTX, konkrétně s označením AL a DLC povlakem. V současné době je již pět prvních hlav obrobených a v nové montážní hale postupují další pracovní operace. Vývoj nové hlavy je součástí vývojového programu společnosti, který si klade za cíl „vyvinout sofistikované komponenty umožňující výrobu nových obráběcích strojů s vyšší užitnou hodnotou pro zákazníky díky všestrannějšímu využití v procesech obrábění při současném navýšení pracovního rozsahu obráběcích strojů. Konkrétně se jedná o dvě obráběcí hlavy (vidlicová frézovací hlava s mechanickým náhonem, vidlicová frézovací hlava s elektrovřetenem), vysokomomentový vřeteník a jeden nastavitelný příčník umožňující obrábění kovových obrobků velkého rozsahu od rozměrů 1 000 mm až po 3 600 mm výšky na jednom stroji, bez nutnosti zásadních změn v nastavení obráběcího stroje a při zajištění vyšší přesnosti obrobků“.

Každé lože obsahuje 140 děr se závitem M14 vyrobených vysokoproduktivním vrtákem WTX HFDS a produktivním závitníkem. Díky použití nových nástrojů se výroba zkrátila o hodiny.Ukázku výroby děr na jednom loži vysokoproduktivním vrtákem můžete zhlédnout po načtení QR kódu na konci článku.

Inovace a spolehliví partneři jsou základ

Strojírna Tyc je firma s vlastním výrobním programem, vývojem a hlavně finálním produktem. Těší mě, že o zakázky nemají nouzi a přeji jim, aby tomu tak bylo i do budoucna. Znova se zde ukazuje, že inovace je nutná součást každého podnikání a že dosáhnout skvělých výsledků je o mnoho snazší se spolehlivými partnery. A snad se také dostaneme do doby, kdy bude většina zákazníků spíše než nejnižší cenu ochotna zaplatit za výjimečnou kvalitu – ono se to totiž vyplat.

Vývojový program společnosti Strojírna Tyc zahrnuje také novou frézovací hlavu z kovaného hliníku, která je již dnes ve výrobě.
V nové montážní hale na frézovací hlavě již probíhají další pracovní operace.
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Stroje a technologie: letět ještě výš

Okolo nás pole, před námi malá obecní silnice a nápis „Business Park Holzhausen“. Nic nenaznačuje, že v tomto malém městě poblíž letiště v Linci za okamžik objevíme obrovský technologický potenciál. Společnost Peak Technology byla založena v roce 2007 Dieterem Grebnerem. Zaměřuje se na dodávky komplexních ultralehkých kompozitů na bázi karbonových vláken pro Formuli 1 či letecký průmysl.

Broušení ve velkém stylu

I při velkoformátových dílech je broušení první volbou pro jisté dosažení požadované kvality v závěrečném, vše určujícím pracovním kroku.

Související články
Studentské práce oboru obráběcích strojů a technologií

V rámci programu odborného semináře pořádaného začátkem února 2022 Technologickou platformou strojírenská výrobní technika ve spolupráci s Ústavem výrobních strojů a zařízení při FS ČVUT v Praze a Společnosti pro obráběcí stroje byly technické veřejnosti představeny diplomové a disertační práce oboru obráběcích strojů a strojírenské technologie nominované do soutěže o nejlepší studentské práce každoročně pořádané společností SpOS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Řešení pro každý požadavek

Společnost Ceratizit Česká republika je dlouholetým partnerem časopisu MM Průmyslové spektrum. Články o produktech z dílny společnosti Ceratizit (dříve WNT) jsou součástí všech vydání (tak široké je jejich portfolio!), a proto v tom prvním letošním doprovázíme produktový článek ještě rozhovorem s obchodním ředitelem Janem Úlovcem. Ptali jsme se na to, jak si po dvou letech zvykli na novou značku, jak zvládli loňský rok, co je nového, a neopomněli jsme ani téma tohoto vydání, jímž je formařina.

Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Nástroje pro obrábění a upínací technologie

Tým Cutting Tools skupiny Ceratizit prezentuje nový katalog, který nabízí ucelenou řadu řešení pro třískové obrábění. Najdete v něm vše od vřetena až po stůl. Díky novému katalogu mají jeho uživatelé přístup k širokému portfoliu nástrojů, v oblasti obrábění jedinečnému. Kromě řady inovací katalog i podstatně optimalizuje a rozšiřuje stávající portfolio nástrojů, které umožňují najít správné řešení pro téměř každou aplikaci.

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Řezné nástroje ve světě motorů

Světem automobilů dnes hýbe výzva v podobě elektromobility a společnost Ceratizit zde nemůže zůstat pozadu. Přesto zaměřila část svého vývoje také na nástroje pro spalovací motory. Vývojové týmy se zaměřením na hlavní současné automobilové komponenty byly zřízeny za účelem koncentrování informací a zkušeností pro hledání nejlepších řešení. Zde je výčet několika zajímavých nástrojů pro obrábění současných motorů představených v nedávné době na trhu. Stále častěji se využívá 3D tisk. Zároveň jsou nástroje více modulární a jednodušší na seřízení, než tomu bylo v minulosti zvykem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit