Témata

V této nelehké době, jaké jsme nyní svědky, mi je obzvláště potěšením podělit se s vámi, našimi čtenáři, o zážitek z návštěvy společnosti Strojírna Tyc, kde nejenže mají do konce roku dostatek zakázek, ale výrobní plán "až po střechu", jak říká majitel Jaroslav Tyc, mají i na celý příští rok. Jedna z probíhajících zakázek je dodávka portálového centra FSGC 400/39 Twin se dvěma příčníky a dvěma hlavami o pracovní délce 50 m (!) pro Škoda Transportation. Zásluhu na tříměsíčním předstihu v dodávce má mj. také společnost Ceratizit, jejíž návrh technologie za použití vysoce produktivního čtyřbřitého vrtáku WTX HFDS zkrátil výrobu děr pro lineární vedení na šestadvaceti ložích portálů o hodiny. To je pouze jeden reprezentativní příklad, na kterém je ale dobře vidět, jak se liší pouhý prodejce nástrojů od technologického partnera pro nástrojový management.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

O společnosti Strojírna Tyc a jejích přesných portálových centrech jsme na stránkách MM Průmyslového spektra již psali mnohokrát. Články napříč léty reflektují inovační a progresivní přístup firmy, zejména však jejího zakladatele, majitele a ředitele v jedné osobě – Jaroslava Tyce. Když mi hned na začátku našeho povídání svěřil, že poslední dva roky nebyly z pohledu zakázek nejrůžovější, ale přesto pokračovali ve vývoji nového modulového portálového stroje s polohovatelným příčníkem a vlastní frézovací hlavy z kovaného hliníku, opět jsem si uvědomila, jak je důležité neustále inovovat. „Ta vynaložená práce se nám teď vrací. Nový koncept stroje nyní upravujeme na míru novým zakázkám. Když dnes přijde zákazník a chce portálový stroj, ať už se jedná o horní, spodní, silové spodní gantry, nebo např. pojízdný stůl, jsme schopni stroj dodat a nemusíme jej vyvíjet. Pouze vyberu vhodný příčník na danou aplikaci, ale mám jej už nakreslený,“ vysvětluje zjednodušeně Jaroslav Tyc.

Nebojíme se zkoušet nové věci

A stejně otevřený postoj jako k inovacím má Jaroslav Tyc také k novým věcem a přístupům. Od počátku spolupráce se společností Ceratizit byl ochotný zkoušet nové nástroje a technologie pro zvýšení produktivity a efektivity výroby. V úvodu zmíněný čtyřbřitý vrták byl zkoušen už při výrobě prvního z šestadvaceti litinových loží, které budou součástí portálového centra pro Škoda Transportation. Každé lože obsahuje 140 děr o průměru 12 mm a hloubce 40 mm. „Od začátku bylo jasné, že vysokoproduktivní vrták WTX HFDS s vnitřním chlazením zde přinese obrovské časové úspory. Když jsme to spočítali a odladili řezné parametry, byla výsledná produktivita čtyřnásobná oproti původnímu vrtáku,“ popisuje Jarolím Zeisek, obchodně technický zástupce společnosti Ceratizit. Aby bylo možné dosáhnout takových výsledků (vc = 140 m.min-1, f = 0,9 mm.ot.-1), je důležitá také vysoká tuhost stroje, na kterém se díl opracovává. V tomto případě se jedná o portálové obráběcí centrum FPPC 250/6 CNC vlastní výroby, které tyto požadavky s přehledem splňuje. Na stejný díl byl nově nasazen také produktivní závitník M 14 a monolitní TK fréza typ SCR. „Nebojíme se zkoušet nové věci, navíc je podle nás tato podpora pro zákazníky nedocenitelná – musí taková být, bez toho to nejde. Pro technology ve výrobních halách je obtížné mít stále přehled o nových nástrojích na trhu. Proto pak nastupuje technik dodavatele nástrojů, který poradí, jaký nástroj a řezné parametry na danou aplikaci nastavit, případně udělá školení, kterých od společnosti Ceratizit také využíváme,“ dodává Jaroslav Tyc a zdůrazňuje: „Technik by měl přijít s technologií, která ušetří např. velkou část výrobních časů, ne pouze se samotným nástrojem.“Pracovní délka nového portálového centra FSGC 400/39 Twin je 50 m. Dva příčníky se budou pohybovat po lineárním vedení připevněném na celkem šestadvaceti ložích.

Win-win spolupráce

Zrovna tak společnost Strojírna Tyc nevyrábí pouze stroje, ale dodává komplexní řešení (pokud není ve smlouvě řečeno jinak). To znamená, že v kooperaci se svými spolehlivými partnery zabezpečí stavbu základů. Je až neuvěřitelné, že u strojů takových rozměrů, jako je ten pro Škoda Transportation, musejí základy být tak pevné, že se na 50 m po zatížení portálem o hmotnosti 40 tun neprohnou o více než 0,01 mm. Dodávka dále zahrnuje montáž a oživení stroje na místě u zákazníka a v neposlední řadě je součástí přejímky také kompletní výrobní technologie obsahující nástroje, způsob upínání, program obrábění i řezné parametry, výrobní časy atp. V této poslední jmenované disciplíně nyní Jaroslav Tyc nachází dalšího silného partnera v podobě společnosti Ceratizit. Říká se tomu OEM řešení, které je dodávané třetí stranou na míru konkrétní zakázce. A probíhá to třeba tak, že zákazník si objedná stroj, na kterém ve většině případů má již jasně daný plán, co na něm bude vyrábět. Technické parametry stroje volí tak, aby vyhovovaly výrobnímu programu. A aby si byl zákazník opravdu jistý, že se mu investice vyplatí, třetí strana, v našem případě společnost Ceratizit, vyhotoví kompletní technologii výroby daného produktu. Na tom si zákazník ověří, že výroba nového produktu přinese své ovoce a investice do výrobních zařízení se vrátí v konkrétním časovém horizontu. Navíc získává také technickou podporu dodavatele nástrojů, který mu je i v budoucnu k dispozici.

Všechny nosné části stroje jsou zhotoveny z šedé litiny s optimalizovanou konstrukcí pro dosažení maximální dynamické a termodynamické stability. Vykazují velmi dobré parametry tuhostí a tlumení chvění vzniklého při obrábění.

Vývoj inovovaných obráběcích hlav

Nová frézovací hlava zmiňovaná na začátku článku je dnes již ve výrobě, což jsem měla možnost při návštěvě výrobních hal také vidět. Vidlicová frézovací hlava se nejdříve hrubuje na horizontálním centru TOS Vansdorf a poté dokončuje na stroji FPPC 500/3 CNC opět z produkce TYC – navíc v provedení se zvýšenou přesností. Kovaný hliník se nejčastěji obrábí diamantovými nástroji. Také zde se uplatňuje mj. vysoká produktivita vrtáků pro hluboké vrtání WTX, konkrétně s označením AL a DLC povlakem. V současné době je již pět prvních hlav obrobených a v nové montážní hale postupují další pracovní operace. Vývoj nové hlavy je součástí vývojového programu společnosti, který si klade za cíl „vyvinout sofistikované komponenty umožňující výrobu nových obráběcích strojů s vyšší užitnou hodnotou pro zákazníky díky všestrannějšímu využití v procesech obrábění při současném navýšení pracovního rozsahu obráběcích strojů. Konkrétně se jedná o dvě obráběcí hlavy (vidlicová frézovací hlava s mechanickým náhonem, vidlicová frézovací hlava s elektrovřetenem), vysokomomentový vřeteník a jeden nastavitelný příčník umožňující obrábění kovových obrobků velkého rozsahu od rozměrů 1 000 mm až po 3 600 mm výšky na jednom stroji, bez nutnosti zásadních změn v nastavení obráběcího stroje a při zajištění vyšší přesnosti obrobků“.

Každé lože obsahuje 140 děr se závitem M14 vyrobených vysokoproduktivním vrtákem WTX HFDS a produktivním závitníkem. Díky použití nových nástrojů se výroba zkrátila o hodiny.Ukázku výroby děr na jednom loži vysokoproduktivním vrtákem můžete zhlédnout po načtení QR kódu na konci článku.

Inovace a spolehliví partneři jsou základ

Strojírna Tyc je firma s vlastním výrobním programem, vývojem a hlavně finálním produktem. Těší mě, že o zakázky nemají nouzi a přeji jim, aby tomu tak bylo i do budoucna. Znova se zde ukazuje, že inovace je nutná součást každého podnikání a že dosáhnout skvělých výsledků je o mnoho snazší se spolehlivými partnery. A snad se také dostaneme do doby, kdy bude většina zákazníků spíše než nejnižší cenu ochotna zaplatit za výjimečnou kvalitu – ono se to totiž vyplat.

Vývojový program společnosti Strojírna Tyc zahrnuje také novou frézovací hlavu z kovaného hliníku, která je již dnes ve výrobě.
V nové montážní hale na frézovací hlavě již probíhají další pracovní operace.
Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit