Témata
Reklama

Keramické frézy pro letecké materiály

Společnost Tungaloy rozšiřuje řadu monolitních fréz SolidMeister o nové typy keramických fréz. Aplikace monolitních fréz nabývá na významu spolu s rostoucími požadavky na komplexnost a miniaturizaci komponent, vyráběných z těžkoobrobitelných materiálů jakými jsou žáruvzdorné superslitiny.

Michal Karkoš

Obchodně-technický zástupce společnosti Tugaloy.

Sílící požadavky na snižování hmotnosti letadel nutí výrobce, aby vyráběli komponenty ze speciálních, obtížně obrobitelných materiálů. Typické materiály, jakými jsou například superslitiny na bázi niklu, způsobují extrémní napětí na břit nástroje, čímž eliminují jakékoliv snahy o výrazné zlepšení produktivity.

Nová řada keramických monolitních fréz s geometrií FeedMeister vyniká svojí mimořádně vysokou produktivitou a překonává tak konkurenční řešení na trhu. Díky vysoké tepelné odolnosti použitého keramického prášku FX150 je možné frézování také velmi vysokými řeznými rychlostmi. Tyto nástroje lze rovněž výhodně použít i při obrábění šedé litiny či speciálních grafitových materiálů. Rozšířená řada FeedMeister tak nyní nabízí řešení vyžadující vyšší efektivitu u náročných operací.

Reklama
Reklama

Keramické monolitní frézy SolidMeister jsou vyráběny z keramického prášku FX150 s vysokou tepelnou odolností.

Čelní frézy TFE s nastavitelnými lůžky

Dalším, nejen v leteckém průmyslu u zákazníků oblíbeným nástrojem jsou čelní frézy TFE pro dokončovací operace. Jejich výjimečnost spočívá v možnosti nastavení lůžek destičky tak, aby se eliminovalo axiální házení. Díky této výhodě jsou pak zajištěny vynikající parametry obrobeného povrchu. Navrženy byly pro přesné frézování a vysokou produktivitu. Tyto nástroje jsou podpořeny širokým výběrem povlakovaných a nepovlakovaných břitových destiček, geometrií a úprav řezné hrany nejen pro vynikající obrobený povrch, ale také například pro obrobený povrch bez otřepů.

V reakci na zvětšující se nároky na přesnost řada TFE disponuje nastavitelnými lůžky, které eliminují axiální házení destiček. Šroub a klín umístěný pod každým lůžkem slouží k axiálnímu nastavení výšky destičky v rozmezí ±0,065 mm. Tento systém tak umožní nejen dosáhnout lepší kvality povrchu obrobku, ale také zajistí rovnoměrný průběh opotřebení všech destiček na tělese. Tím je zjednodušena správa destiček s ohledem na jejich živostnost.

Japonská společnost Tungaloy rozšířila sortiment TFE čelních fréz pro dokončovací operace.

Nové nastavitelné frézy TFE využívají stávající břitové destičky, jež jsou dostupné pro celou škálu obráběných materiálů. Například je možné využít povlakovaný karbid AH120 pro obrábění oceli a litiny, AH140 pro korozivzdornou ocel, destičky s DLC povlakem DS1100 pro obrábění neželezných materiálů, cermetový materiál NS740 pro oceli či nepovlakovaný karbid KS05F pro aplikace obrábění neželezných materiálů. Dále je možné do těchto fréz využít destičky s polykrystalickým diamantem DX140 pro frézování neželezných materiálů při vysokých řezných parametrech. Poslední novinkou je pak možnost použití T-CBN destiček s kubickým nitridem boru BX480, který je vhodný pro dokončovací frézování litiny při řezné rychlosti přes 1 000 m.min-1, čímž je zajištěna bezkonkurenční produktivita výroby.

Standardní rozměry těles jsou dostupné v ø 80 mm, ø 100 mm a ø 125 mm. Samozřejmostí je také možnost výroby speciálních těles pro konkrétní aplikaci.


Reklama
Související články
Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Soustružnické nože s vynikající tvorbou třísky

Společnost Tungaloy rozšířila řadu multifunkčních nástrojů pro soustružení a vrtání TungBore-Mini doplněním nových soustružnických těles využívajících unikátní destičky XOMU.

Nový řezný materiál soustružení nerezových ocelí

Jednou z posledních novinek japonské společnosti Tungaloy, která neustále přichází s inovacemi a novými produkty z oboru obráběcích nástrojů, je uvedení nového řezného materiálu pro soustružení korozivzdorných ocelí.

Multifunkční destičky pro rohové frézy

Společnost Tungaloy uvádí na trh velmi zajímavou novinku v podobě multifunkčních destiček pro nástroje řady DoRec. Tyto nástroje si za dobu své existence vybudovaly silné postavení mezi uživateli nejen díky tuhé konstrukci čtyřbřitých destiček s unikátní geometrií, která umožňuje zefektivnění výroby při rohovém obrábění či výrobě drážek.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit