Témata
Reklama

Maximální preciznost pro rotorové hřídele

Pračky nejnovější generace se pyšní tak tichým chodem, že by mohly stát i v obývacím pokoji. Nízkou hlučnost umožňují kromě jiného vysoce precizní hřídele motorů. A právě na ně se specializuje slovenská firma TM Precision
Mechanical Production. Při výrobě se odborníci v této firmě spoléhají na know-how a na brousicí stroj Jupiter od firmy Junker.

TM Precision Mechanical Production sídlí v nejvýchodnější oblasti Slovenska, v městečku Michalovce. Hlavními odběrateli firmy jsou značkoví němečtí výrobci. „Naši zákazníci jsou vedoucími hráči na poli ‚bílé techniky‘ – a samozřejmě jimi chtějí i zůstat,“ vysvětluje šéf závodu Milan Kadilak. „Nároky na kvalitu v naší branži výrazně vzrostly. Ve firmě Junker jsme nalezli partnera, který je schopen dodávat nejnovější brousicí technologie a samostatně reagovat na vysoce komplexní požadavky.“

Při bezhrotém broušení není obráběný díl upnutý, ale jeho poloha v brusném pásmu je definována brusným kotoučem, podávacím kotoučem a opěrným pravítkem.
Jupiter vyrobí tři rotorové hřídele do minuty metodou bezhrotého broušení. Tak je možné dosáhnout vysoké produktivity.

Počítá se každé μm

Ačkoli jsou rotorové hřídele vcelku nenápadné, jejich výroba je skutečnou výzvou. Tyto malé konstrukční díly musí být opracovány s naprostou přesností. Jen tak je možné zaručit, že pračka bude mít mimořádně tichý chod. Aby bylo možno zajistit kvalitu vlnitosti vyhodnocovanou pomocí FFT, musela být kruhovitost průměrů pod ložiska menší než 1 μm. V neposlední řadě musí být zaručena vysoká produktivita, bezpečné procesy a stabilní kvalita od prvního do posledního kusu.

Junker TM Precision Jupiter ve firmě TM Precision Mechanical, zleva: Jiří Roček (skupina Junker), Ján Matišin a Miroslav Tkáč (T.M.P.M.P.)

Byl tedy zapotřebí takový brousicí stroj, který by i při vysoké výrobní kapacitě pracoval s absolutní přesností. Milan Kadilak proto sází na know-how a brousicí stroje od firmy Junker. „Nárokům vedoucích hráčů na trhu dokážeme vyhovět nejlépe díky znalostem a strojům, které opět pocházejí od vedoucího hráče na trhu,“ dodává s přesvědčením.

Reklama
Reklama

Vysoké nároky od počátku

Ještě před zahájením projektu proběhla detailní analýza přání zákazníka a výrobních podmínek. S brousicím strojem Jupiter, bezhrotou bruskou, nabízí firma Junker slovenskému výrobci stroj, který splní očekávané požadavky. Filosofie firmy Junker totiž spočívá v individuální konfiguraci stroje, a zejména ve vyvinutí technologií pro požadovaný proces broušení. Základním předpokladem prvotřídní kvality konečného produktu je polotovar v odpovídající kvalitě

Hlavním úkolem expertů od firmy Junker při přípravě procesu broušení je tedy zaručit ex-trémně vysoké nároky na přesnost a kvalitu vyráběných dílů pro výrobce rotorových hřídelí. A to každý den znovu a znovu v nezměněné kvalitě, bez sebemenší odchylky kruhovitosti obrobku.

Znaky kvality: kruhovitost obrobku a vlnitost

Při bezhrotém broušení je kruhovitost obrobku ovlivněna třemi aspekty: geometrií brusného pásma, parametry stroje a tuhostí nástrojového systému. Teprve optimální souhra všech tří faktorů zaručuje vynikající kvalitu broušení – a tím i vynikající obrobky.

V konstrukční řadě Jupiter zúročili experti z firmy Junker více než 55 let zkušeností s bezhrotým broušením. Vysoce přesné stroje umožňují navíc broušení průběžné, zápichové a šikmým zápichem. Automatické nastavení geometrie brusného pásma optimalizuje proces broušení a šikmé lože zaručuje maximální tvarovou přesnost.

Vysoká produktivita, krátké doby přenastavení

Jupiter umožňuje slovenskému výrobci vyrábět tři rotorové hřídele za minutu metodou bezhrotého broušení. Metoda bezhrotého broušení umožňuje podstatně vyšší produktivitu než broušení mezi hroty. Stroj navíc disponuje různými prvky, které usnadňují jeho přípravu a přenastavení, jako je například patentované CNC přenastavení výšky podpěrného pravítka

Pro kontrolu kvality disponuje brousicí stroj Jupiter individuálně přizpůsobeným systémem měření.

Tím se u brousicího stroje Jupiter ve srovnání s běžnými stroji pro bezhroté broušení výrazně snižuje čas, který je nutný do dokončení prvního obrobku. „Jednoduché přenastavení a krátké doby cyklů byly hlavními kritérii pro naše rozhodnutí,“ říká Milan Kadilak. Nesmírně vysokou přidanou hodnotu přináší firmě možnost CNC orovnávání: Konstrukce a geometrie některých vyráběných typů hřídelí se liší jen minimálně. Přestavení lze v takovém případě provést čistě pomocí softwaru. Není zapotřebí výměna brusného kotouče. Změna typu obrobku se v takovém případě dá provést zhruba za pouhých 30 minut.

Krátká doba broušení, dokonalé výsledky

Rychlost a výrobní kapacita jsou však jen dvě z kritérií, na která klade Milan Kadilak důraz. Velkou výzvou pro experty na broušení bylo dodržet zákazníkem požadované krátké doby cyklů – a zároveň trvale zaručit vysoce přesné výsledky broušení. Pro stálé precizní výsledky je rozhodujícím faktorem specifikace brusného kotouče. Ten se před udělením zakázky testuje v rámci náročného testu broušení.

U brousicího stroje Jupiter se v závislosti na aplikaci jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.
S bezhrotým zápichovým broušením se obrábějí díly s odsazenými nebo profilovanými průměry.U brousicího stroje Jupiter se v závislosti na aplikaci jako brusivo používá korund, CBN nebo diamant.

Jaká specifikace brusných kotoučů je nejvhodnější pro který materiál, to Junker ví. Experti proto dokážou přesně přizpůsobit každý brousicí stroj požadavkům zákazníka. Přitom se jako největší výzva ukázala požadovaná kombinace vysoké výrobní produktivity a maximální preciznosti. Odborníci ve firmě Junker se k ní postavili čelem: „Po intenzivních a náročných pokusech broušení v technologickém centru firmy Junker byl nalezen optimální brusný kotouč pro obrábění rotorových hřídelí,“ říká Milan Kadilak.

Víc než jen brousicí stroj

Pro stroje Junker jsou typická jejich standardizovaná rozhraní. Jejich prostřednictvím lze do výrobního procesu zařazovat jak celé linky, tak i jednotlivé stroje, například pro přepravu obrobků nebo pro kontrolu kvality. Vyvinutá řešení tak lze kdykoliv snadno rozšířit a modernizovat – a to i po uvedení stroje do provozu.

Nejinak je tomu i při výrobě rotorových hřídelí v Michalovcích. Po procesu broušení se hřídele kontrolují v měřicí stanici. Po uvedení brousicího stroje Jupiter do provozu byl tento proces, dříve prováděný ručně, dodatečně automatizován. Do procesního řetězce zde byl prostřednictvím rozhraní zapojen robot: Ten uchopuje zhotovené hřídele, předává je do měřicí stanice a posléze je opět klade na výstupní pás.

S brousicím strojem Jupiter pro bezhroté broušení, stejně jako se všemi ostatními modely, nabízí firma Junker víc než jen brousicí stroj. Výkon, který experti na broušení zaručují, zahrnuje rovněž přípravu vysoce precizních konceptů broušení. Ty jsou přesně přizpůsobeny výrobě a přáním zákazníka.

Skupina Junker

Skupina s hlavním sídlem v Nordrachu v Německu je předním světovým výrobcem CBN vysokorychlostních brousicích strojů. Téměř 1 500 pracovníků po celém světě zajišťuje technologický náskok podniku. Renomovaní výrobci automobilů, jejich dodavatelé a výrobci nástrojů, i další odvětví spoléhají na inovativní koncepty broušení od firmy Junker, ať pro hromadnou, nebo malosériovou výrobu.

Kromě firmy Erwin Junker Maschinenfabrik patří ke skupině Junker ještě společnosti LTA Lufttechnik a Zema Zselics. LTA Lufttechnik vyrábí vzduchové filtry a zařízení na ochranu proti požáru pro obchod a průmysl. ZEMA posiluje skupinu jako specialista na broušení s korundem.

libuse.nyvltova@junker.cz

Reklama
Související články
Inovace, přesnost, zkušenosti

Inovativní, do budoucna orientovaná řešení pro přesné a inteligentní procesy. Tak bude vypadat široká nabídka výrobků značek Junker, LTA a Zema, kterou skupina Junker představí na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru

To pravé pro flexibilitu a přesnost

Flexibilní hrotová bruska Jumat vás přesvědčí svou malou náročností na přípravu a svou vysokou přesností.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Související články
Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Optimalizace obrábění zvyšuje trvanlivost

Tři miliony malých součástí pro systémy ABS jsou spolehlivě vyráběny na soustruzích speciálním nástrojem. Řešení vyvinuté společně s výrobcem a uživatelem minimalizuje vedlejší časy a zvyšuje trvanlivost nástroje až o 300 %.

Technologie pro úlohy rovinného broušení

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, i pokud jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům – od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti pro broušení malých i velkých sérií – nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto.

Malosériová výroba ozubených kol

Rostoucí nároky na rychlost a flexibilitu si žádají nová řešení pro výrobu ozubení. Pětiosé frézky a nejnovější funkce nabízené metodou InvoMilling otevírají nové možnosti pro výrobu malých dávek. V následujícím rozhovoru prof. Dr. Ing. Tillmann Körner z Aalen University hovoří o současných trendech v oblasti frézování ozubení.

S novým katalogem k dlouhotočným automatům

Společnost WNT rozšířila své nástrojové portfolio zaměřené na dlouhotočné automaty. Každý zasvěcený ví, že tento obor je svým způsobem specifický, a proto vyžaduje zvláštní přístup. S tímto vědomím WNT připravila nový samostatný katalog, který je zaměřen výhradně na danou technologii obrábění.

Frézy s kulovým čelem pro plochy v kvalitě leštění

Optika vyráběná z plastů klade vysoké nároky na kvalitu povrchu nástrojů, respektive forem. Nově vyvinutá strategie obrábění umožňuje frézovat i velmi malé a náročné tvary hospodárně až na konečný rozměr s vysokou jakostí povrchu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit