Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Moderní průmyslový rozvaděč
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Moderní průmyslový rozvaděč

Komunikační systém SmartWire-DT reflektuje požadavky zákazníků na rychlou, jednoduchou a přehlednou montáž řídicích kabelů v průmyslovém rozvaděči.

Základním principem SmartWire-DT je odstranění jednotek vstupů a výstupů automatizačních systémů a jejich přemístění přímo k řízeným prvkům (motorovým spouštěčům, stykačům, signalizačním prvkům). Díky přesunu těchto jednotek vstupů a výstupů k jednotlivým komponentům systému dochází ke značné úspoře místa v rozváděči a k jeho celkovému zjednodušení.

Řada funkčních prvků

Standardní průmyslový rozváděč obsahuje řadu funkčních prvků, jako jsou tlačítka, stykače, jističe. Jejich řízením je pověřeno PLC nebo řídicí relé (např. easy). Komunikace mezi těmito jednotkami zajišťují bloky vstupů a výstupů, které jsou zahrnuty buď přímo v řídicí jednotce, v tom případě mluvíme o centrální jednotce vstupů a výstupů, nebo jsou umístěny mimo řídicí jednotku. V tomto případě mluvíme o decentralizaci vstupů a výstupů. Technologie SmartWire-DT tuto decentralizaci řeší tak, že jednotku vstupu a výstupu umístí přímo na funkční prvek, čímž dochází ke značnému zjednodušení rozváděče jak ve fázi vývoje, tak při jeho realizaci, testování a údržbě.

Anotace
Obr. 1. Jednoduchá montáž přístrojového konektoru

Zapínací nebo vypínací

Jednoduchým příkladem může být již dříve zmíněný stykač DIL. V klasické instalaci je k jeho zapojení zapotřebí dvou řídicích svorek A1, A2 a většinou také zapojení pomocného kontaktu, který může být zapínací nebo vypínací. Pro připojení stykače v systému SmartWire-DT nám postačí jeden virtuální kabel při projektování a jeden skutečný, osmižilový kabel při realizaci. Tento kabel je připojen pomocí jednoduchých kleští ke konektoru a následně k funkčnímu modulu SmartWire-DT na stykači.  Pomocí jednoho stisku kleští tak ušetříte čas potřebný pro odstranění izolace, přidělání dutinky a připevnění označovacího štítku k minimálně čtyřem vodičům najednou. V případě, že jste doposud využívali bloky pomocných kontaktů, ušetříte další čas, místo i finance, protože informace o stavu stykače jsou již ve vašem systému a záleží jen na vás, zda je využijete jako zapínací či vypínací kontakt. Nelze opomenout ani to, že při klasickém způsobu montáže musíte tyto činnosti dělat na obou koncích vodiče, a tudíž úspora času při montáži je dvojnásobná.

Anotace
Obr. 2. Komunikační kabel pro zajištění napájení funkčních prvků a přenosu informací

Kromě výše uvedeného stykače lze do systému SmartWire-DT připojit i klasická tlačítka, přepínače a signálky ze sortimentu RMQ-Titan. I zde dochází k úspoře nejen při projektování a montáži komponentů, ale také při náhradě standardních kontaktních a signalizačních prvků pomocí prvků systému SmartWire-DT. Tyto prvky v sobě mohou integrovat několik spínacích prvků s prvkem signalizačním. Dostupné jsou samozřejmě všechny barvy LED - jak pro čelní, tak pro zadní montáž.

Velikost proudu motoru

Nově můžeme do systému SmartWire-DT připojit motorové spouštěče PKE a výkonové jističe NZM. Zapojením těchto, zejména průmyslových komponentů získáme nové výhody, které nám SmartWire-DT přináší. Pomocí elektronické spouště PKE jsme schopni pracovat nejen s informacemi typu zapnuto/vypnuto, ale dokážeme zjistit velikost proudu motoru, teplotní model motoru, důvod vybavení a podobně. Kromě toho, že tyto informace dokážeme zjistit, můžeme na jejich základě řídit ovládací cívku stykače DILM. Ten může být vypnut i v případě proudu narůstajícího nad svou nominální hodnotu. V tomto případě hovoříme o funkci ochranného relé ZMR.

Anotace
Obr. 3. Připojení ovládacích a signalizačních prvků RMQ-Titan do systému SmartWire-DT

Hodnota protékajícího proudu

Poslední novinkou, která rozšiřuje aplikační využití systému SmartWire-DT, je modul pro připojení výkonového jističe NZM s elektronickou spouští. Ten slouží pro zjišťování hodnoty protékajícího proudu, diagnostických dat z NZM, dále umožňuje spínat zařízení přes výstupy (např. motorový pohon NZM), pomocí digitálních vstupů zjišťuje stav jističe (Zapnuto/Trip/Vypnuto) a umožňuje připojení impulzního výstupu S0 z externího měřicího zařízení, např. XMC-S0. To vše při velice kompaktních rozměrech, které nám ušetří místo v rozváděči.

Stav jednotlivých proudových okruhů

Díky modulům vstupů a výstupů není systém SmartWire-DT uzavřen ani ostatním komponentům. Připojením pomocných kontaktů jističe PL7 lze monitorovat stav jednotlivých proudových okruhů u složitějších instalací. Pokud je daný jistič vybaven motorovým pohonem, lze jej po vyhodnocení situace opět zapnout, aniž by bylo třeba otvírat dveře rozváděče.

Anotace
Obr. 4. Připojení výkonového jističe NZM k SmartWire-DT umožňuje provádět jednoduchou diagnostiku sítě

Ten je díky odstranění řídicích vodičů daleko přehlednější, čímž se eliminuje možnost vzniku chyby během zapojování. Výhody systému SmartWire-DT ocení zejména výrobci rozváděčů s větším množstvím ovládacích a spínacích prvků RMQ-Titan a větším množstvím motorových vývodů (PKZ + DIL) nebo výrobci velkých sériových zakázek. V neposlední řadě i koncový uživatel bude potěšen přehledným rozváděčem.

Odpojení zátěže stykačem

Myšleno je také na řešení bezpečnostních okruhů. Systémem SmartWire-DT sice nelze přenášet signály závislé na bezpečnostních funkcích, ale v případě nebezpečí je možné odpojení zátěže stykačem, který je zahrnut do systému SmartWire-DT. Odpojení je realizováno připojením výstupního rozpínacího kontaktu bezpečnostního relé (např. ESR5) na svorky X3 a X4 modulu SmartWire-DT na stykači. Zpětná vazba do bezpečnostního relé je řešena integrovaným rozpínacím pomocným kontaktem použitého stykače. Tímto způsobem je systém SmartWire-DT použitelný v bezpečnostních aplikacích až do bezpečnostní kategorie 3 dle EN 954-1, PL d podle ČSN EN ISO 13849-1 a SIL CL2 podle ČSN EN 62061. Dané bezpečnostní kategorie jsou závislé na typu použitého bezpečnostního relé a ostatních prvcích použitých v bezpečnostní aplikaci.

Anotace
Obr. 5. Systém SmartWire-DT s elektronickým spouštěčem motorů PKE

Zmíněná svorka X3 a X4 se využívá také u reverzačních spouštěčových kombinací pro zajištění elektrického blokování stykačů. Při přímém spouštění je mezi těmito svorkami zapojen můstek, který je v případě použití v reverzační kombinaci nahrazen zapojením rozpínacího kontaktu druhého stykače (integrovaný NC pomocný kontakt, např. DILM12-01). Tím je zajištěno, že sepnutý bude vždy maximálně jeden ze dvou stykačů. 

Anotace
Obr. 6. Vlastní montáž spočívá v pouhém nacvaknutí

Grafické zobrazení využití výkonu brány

Pomocníkem pro správné navržení sítě je jednoduchý software SWD-Assist. Nejprve si výběrem použitých prvků vytvoříte přesně takovou síť, kterou budete realizovat. Software vám zkontroluje příkony jednotlivých prvků a graficky zobrazí využití výkonu použité brány. V případě překročení signalizuje, že je nutné síť doplnit o další napájecí modul. Na základě zadaných parametrů vám dopočítá potřebnou délku SmartWire-DT kabelu a umožní exportovat soupis potřebných prvků se všemi objednacími údaji. Na závěr zkontroluje správnost zapojení a poskytne potřebný soubor GSD pro PLC. Tento software je zdarma a je k dispozici na webových stránkách firmy Eaton.

Jindřich Bulva

Lucie Kuhnová

luciekuhnova@eaton.com

Eaton

Eaton Elektrotechnika

Další články

Výzkum/ vývoj
Automatizace, regulace
Elektrotechnika a regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: