Témata
Reklama

Na cestě k autonomním dopravním prostředkům

Ve Stockholmu se bude konat na začátku června globální summit o veřejné dopravě UITP 2019, který pokrývá všechny městské a regionální druhy dopravy po celém světě, kombinuje různorodý program přednášek, workshopů, zasedání a expozic a zůstává největší světovou akcí zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Neustále se vyvíjející veřejná doprava je definována potřebami měst a neobejde se bez odborníků, kteří se dívají do budoucnosti. Summitu se účastní ministři dopravy, starostové a zástupci městských dopravních podniků, provozovatelé veřejné dopravy, generální ředitelé průmyslu, výrobci dopravních prostředků, operační a síťoví manažeři, vývojáři a mnoho dalších odborníků v segmentu veřejné dopravy.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Zabývat se budou především rolí veřejné dopravy při formování našich měst, politikou městské dopravy pro životaschopná a konkurenceschopná města a zkusí najít odpovědi na otázky, jak integrovat sdílená autonomní vozidla do veřejné dopravy, jak zajistit stavební odolnost dopravních systémů během změn globálního klimatu a mnoho dalších, včetně zavedení smart prodejů jízdenek či vývoje vyhledávacích aplikací pro městský provoz a veřejnou dopravu.

Přesná a rychlá identifikace poškozeného dílu zrychlí opravy a dřív navrátí vozidla do provozu. (Foto: Siemens Mobility)

Jedním z významných účastníků této akce bude i společnost Siemens Mobility, výrobce v oblasti kolejových vozidel, dodavatel automatizace železnic a elektrifikace, inteligentních dopravních systémů a souvisejících služeb. Ta na konci dubna pozvala evropské novináře do Vídně, aby jim během dvoudenního setkání představila témata, kterými v červnu přispěje do diskuze stockholmského summitu.

Reklama
Reklama

Na cestě k autonomní tramvaji

První přednáška představila vývoj autonomní tramvaje. Již desítky let se používají automatické systémy metra bez strojvedoucího, jejichž plně automatický bezobslužný provoz vozidel (GoA 4) je založen na trvalé komunikaci s řídicím centrem (CBTC) a hodí se především pro uzavřené drážní systémy. Autonomní provoz na veřejně přístupných tratích, jakými jsou například běžné městské tramvaje, vyžaduje zcela odlišné technologie.

CBTC – Communication-based train control

Na komunikaci založené zabezpečení jízdy vlaku. Princip: každý vlak trvale hlásí datovým rádiovým spojením centrále svoji polohu, délku a  celistvost. Centrála předává následujícím vlaku informaci o aktuální poloze konce předchozího vlaku. Mobilní část vlakového zabezpečovače kontroluje, zda jede vlak jen tak rychle, aby byl schopen bezpečně zastavit před stojící překážkou, kterou pro něj konec předchozího vlaku představuje. V případě hrozícího nesplnění této podmínky aktivuje brzdění.

Stupně automatizace

GoA 0 – bez automatizace
GoA 1 – automatický dohled nad jízdou vlaku (ATP Automatic train protection, vlakový zabezpečovač),
GoA 2 – automatické řízení vlaku (ATO Automatic train operation, automatické vedení vlaku),
GoA 3 – provoz bez strojvedoucího, ale s pracovníkem dopravce, který poskytuje podporu při řešení nouzových situací (DTO – Driverless train operation),
GoA 4 – bezobslužný provoz (UTO - Unattended train operation).

Oči a uši řidiče nahrazují čidla a do řídicích programů tramvaje je potřeba zakomponovat rozeznávání vzorů, základní vzory chování a reakce. Čidla se musejí naučit fungovat chytře a spolehlivě ve vysoce komplexním a neustále se měnícím prostředí pouličního provozu spolu s mnoha dalšími účastníky, zejména chodci a automobily. Systém musí být proto programován postupně, po jednotlivých krocích, aby mohl flexibilně reagovat na každou novou situaci.

První fáze vývoje autonomní tramvaje se soustředila na prevenci nárazu a vybavila vozy tramvajovým asistenčním systémem, který sleduje prostor před tramvají pomocí senzorů a varuje před hrozícím nárazem do jiné tramvaje, auta nebo zarážedla a nakonec automaticky zabrzdí, pokud řidič na situaci včas nereaguje. Tímto systémem je již vybaveno dvanáct nových tramvají Avenio M a další budou následovat.

Testování ve zkušebním provozu

Od května 2018 byly v Postupimi prováděny zkušební jízdy autonomní tramvaje. Přítomen byl řidič, který zasahoval pouze v případě nebezpečí. Cílem této fáze testování bylo, aby se tramvaj nejprve naučila trasu a poznala její podmínky. Zkušební trasa byla následně rozšířena z původních šesti kilometrů na třináct a v současné době vede od depa ViP na konečnou stanici Marie-Juchacz-Straße. Trasa zahrnuje také 800 m dlouhý zastřešený a oplocený úsek, ve kterém se pohybují autobusy a kde je možné testovat různé scénáře.

Speciální algoritmus analyzuje pomocí informací z kamer, čidel a radarů momentální dopravní situaci, předvídá další vývoj, rozezná mimo jiné semafory, signalizační zařízení a signalizaci i objekty a překážky na trase před tramvají a dokáže zastavit tramvaj před semafory nebo signalizačním zařízením.

Cílem vývoje je tramvaj s plně bezobslužným provozem bez podpory řidiče při řešení nouzových situací (GoA 4). Než však bude možné tyto tramvaje naprosto spolehlivě použít v běžné dopravě, je nutné vyřešit ještě řadu překážek, zejména legislativních. V současné době neexistují žádné schvalovací postupy pro autonomní kolejová vozidla, ale Německá asociace dopravních služeb a Siemens Mobility společně pracují na vytvoření nezbytného bezpečnostního a právního rámce pro novou technologii již v této rané fázi.

Další odpolední přednáška seznámila účastníky s digitálním dodavatelským řetězcem společnosti Siemens Mobility, který s pomocí digitálních technologií, jako je rozpoznávání obrazu, umělá inteligence a strojové učení, zrychluje dodání náhradních dílů při opravách dopravních prostředků. Omezuje se tak doba, po kterou vlaky či tramvaje neplní svoji funkci.

Pokud řidič nebo mechanik zjistí závadu komponentu během rutinní kontroly, vyfotí poškozené místo pomocí speciální aplikace, která pořídí a odešle snímek. Fotografie je pak do deseti sekund identifikována v cloudové databázi CAD, která obsahuje více než 200 000 položek. Po identifikaci dílů je objednávka v on-line tržišti dokončena a zboží doručeno do 24 hodin. Pro více než 800 dílů, které již nejsou fyzicky uchovávány ve skladech, jsou k dispozici datové sady ve virtuálním skladu. V případě potřeby je datová sada stažena do 3D tiskárny v lokalitě Siemens Mobility a potřebná část je ihned vytištěna. Od roku 2014 bylo aditivně vyrobeno více než 7 000 samostatných dílů a dodáno zákazníkům.

S rostoucí intenzitou pouličního provozu je povolání řidiče stále náročnější a zájemců o tuto odpovědnou práci ubývá. Cestující by sice uvítali jízdu tramvají v kratším intervalu, to by však vedlo k růstu počtu řidičů i personálních nákladů. Logicky proto sílí společenská poptávka po automatickém bezobslužném provozu tramvají, což by vyřešilo i záležitost s neoblíbenými prázdninovými jízdními řády. (Foto: Siemens Mobility)

Snadná mobilita

Třetí, poslední referát promluvil o aplikacích pro mobilitu, které díky propojení více poskytovatelů dopravních služeb umožňují cestujícím vybrat si, rezervovat a zaplatit nejrychlejší a nejefektivnější kombinaci osobní a veřejné dopravy podle vlastních preferencí a potřeb, s personalizovanými a proaktivními prvky. Cestující díky nim dostávají přesně informace a aktualizace i během přepravy. Tyto aplikace na druhé straně zase poskytují provozovatelům dopravy více údajů o cestujících a následná analýza těchto dat má vliv na sestavení cestovních modelů, lepší plánování jízdních řádů, aktualizaci služeb a další provozní požadavky.

Inteligentní infrastruktura pro autonomní elektrický autobus

Druhý den dopoledne byl účastníkům představen další projekt autonomní veřejné dopravy. V experimentálním městě budoucnosti Aspernu poblíž Vídně Siemens Mobility s konsorciem partnerů dodal technologii C2X (car-to-X), která zajistila efektivní komunikaci autonomního elektrického autobusu s okolím. Je to spolupracující systém řízení dopravy, umožňující vozidlům připojit se k infrastruktuře a spojit se s centry řízení. Zahrnuje jak stacionární jednotky Sitraffic umístěné podél cesty, které se spojují s vozidly a předávají jim aktuálními údaje, například o chodcích, načasování světelných signalizací na křižovatkách a překážkách na vozovce, tak i mobilní jednotky na palubě vozidel, které nepřetržitě hlásí do centra polohu vozidla, jeho rychlost a směr pohybu. Centra řízení dopravy mohou použít přicházející údaje k zajištění efektivnějšího řízení dopravy a k navádění vozidel.

Autonomní elektrický autobus vyrobený společností Navya pojme 10 cestujících a jednoho pracovníka obsluhy, který je v autobusu kvůli zajištění bezpečnosti cestujících.

Systém dokáže snížit hustotu dopravy a optimalizovat dopravní toky díky přesměrování vozidel ještě předtím, než dojde k zastavení provozu. Kromě toho systém také předchází nehodám a snižuje emise, což následně zvyšuje kvalitu života ve městech a podporuje jejich ekonomický růst. Důsledná standardizace umožňuje jeho použitelnost po celém světě.

Celý program byl zakončen návštěvou ve vídeňském závodu společnosti Siemens, který vyrábí soupravy metra pro celý svět.

Ve vídeňském závodu společnosti Siemens se mimo jiné vyrábějí vozidla metra typu G1 pro Norimberk. Během vývoje vozidel byla pozornost zaměřena na pohodlí cestujících. Široké dveře a průchodnost vozů usnadňují nástup cestujících i jejich rozmístění ve vozech. (Foto: Siemens Mobility)
Jednotky metra typu „X“ budou nasazeny na novou vídeňskou linku U5 od začátku roku 2024 a budou provozovány v plně bezobslužném režimu. Od poloviny roku 2020 se plánují dodávky prvních vozidel s tím, že poslední budou předány v roce 2030. (Foto: Siemens Mobility)

Gabriela Jedličková, Vídeň

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Související články
MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Modulární lisovací systémy

Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Problematika vstřikování plastových dílů pro automobily

Příspěvek popisuje podmínky pro výrobu vstřikovaných plastových dílů pro automobily včetně vznikajících problémů a navazuje na článek Snížení rizika vzniku vad při vstřikování plastových dílů, který byl uveřejněn v příloze Plasty časopisu MM Průmyslové spektrum č. 3/2014 (viz též www.mmspektrum.com/140312). Autor vychází z dlouholeté zkušenosti ve firmě Plast Form Service I. M., která se výrobou těchto dílů zabývá již od roku 1998.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit