Témata
Foto: I. Heisler

Neomezené možnosti obrábění v pražských Malešicích

Na začátku května uspořádala společnost CNC invest ve svém pražském sídle zákaznické dny zaměřené na obráběcí stroje značek Citizen Cincom a Miyano z produkce japonské firmy Citizen Machinery. Účastníci akce, jejíž podtitul zněl „Neomezené možnosti obrábění“, mohli zhlédnout sérii zajímavých prezentací. Ty se kromě strojů zmíněných značek týkaly také produktů a služeb několika dalších partnerských firem. Nechyběly ani živé ukázky obrábění.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Hlavní část akce se konala v předváděcí hale, kde je vystavena řada strojů. Většinou jde právě o obráběcí stroje značek Citizen Cincom a Miyano. Výkonný ředitel pořádající společnosti Ing. Martin Novák v rámci svého stručného úvodu přivítal zástupce společnosti Citizen Machinery a představil přítomné členy vedení firmy CNC invest. Japonského výrobce obráběcích strojů zastupovali pánové Toshiyuki Nagasawa z japonského vedení firmy a Addlen Trabelsi, obchodní ředitel její evropské centrály, která sídlí v německém městě Esslingen. Než předal slovo panu Trabelsimu, představil Ing. Novák také partnerské firmy, které se na celé akci podílely a jejichž prezentace byly na pořadu dne. Byly to společnosti Iscar ČR, Mitutoyo Česko, technology-support, Blaser Swisslube CZ, IEMCA a ČSOB Leasing.

Výkonný ředitel společnosti CNC invest Ing. Martin Novák (vpravo) představuje hlavní hosty dne – pana Toshiyukiho Nagasawu z japonského vedení firmy Citizen Machinery (vlevo) a pana Addlena Trabelsiho, obchodního ředitele její evropské centrály (uprostřed). (Foto: I. Heisler)

Úspěšný rok Citizen Machinery na našem trhu

Pan Addlen Trabelsi ve své prezentaci především poděkoval organizátorům za přípravu akce a také za úspěšné zastupování společnosti Citizen na českém a slovenském trhu, kde se vloni podařilo prodat dvakrát více strojů těchto značek než v předchozích letech a zajistit pro tyto stroje potřebnou podporu a servis. Připomněl také význam příslušenství ke strojům a dodávaného softwaru a zdůraznil aktuální téma energetických úspor. Představil úsporné technologie, jež jsou do nových strojů firmy Citizen implementovány – automatické vypínání nepoužívaných elektrických komponent a periferií a rekuperaci elektrické energie při brzdění vřeten. K dalším trendům, jimž vývojáři firmy Citizen už několik let vycházejí vstříc, patří datové propojování strojů v rámci konceptu Průmysl 4.0, technologie nízkofrekvenčního vibračního obrábění (LFV) a integrované laserové obrábění. Nyní se soustředí na softwarovou výbavu pro chytrou diagnostiku a sledování efektivity využití strojů, a také na vlastní řešení automatizace.

Živé neformální diskuze probíhaly přímo u vystavených strojů během přestávek mezi jednotlivými prezentacemi. (Foto: I. Heisler)

Nové stroje Citizen Cincom a Miyano

Druhým hlavním bodem programu dne bylo představení soustružnických center značek Citizen Cincom a Miyano. Této prezentace se opět ujal Ing. Martin Novák. Představil vybrané stroje, jejich nejdůležitější parametry a možnosti využití.

V případě dlouhotočných soustružnických automatů Citizen Cincom L12, L20 a L32 vyzdvihl dvě užitečné opce: technologii LFV, která umožňuje programovatelně řídit velikost třísek při obrábění houževnatých materiálů, a možnost osadit soustruh přídavným zařízením pro laserové mikro obrábění, svařování a povrchové kalení na válcovitém povrchu rotačních součástek na jedno upnutí v jednom stroji.

V další části své prezentace pan Novák představil dvouvřetenové a vícerevolverové produktivní CNC soustruhy značky Miyano, určené pro obrábění přesnějších součástek převážně z tyčového materiálu. (Jeden z těchto soustruhů, model ABX – 80, umožňuje obrábět tyčovinu až do průměru 80 mm.) Podrobněji popsal stroje vystavené v předváděcí hale – Miyano BNA – 42DHY3, BNJ – 51SY6 a ANX – 42SYY LFV. Společnými znaky těchto strojů jsou kalené, broušené a zaškrabávané lože a kluzná vedení, tuhá vřetena a monoblokové, tepelně stabilní lože. Díky těmto prvkům a také díky kluzným vedením „kov-kov“ se tyto soustruhy vyznačují vysokou přesností a tuhostí, výborným tlumením vibrací a dlouhou životností.

Účastníci akce si mohli na místě prohlédnout dlouhotočné soustružnické automaty Citizen Cincom L12, L20 a L32 a také produktivní CNC soustruhy Miyano BNA – 42DHY3, BNJ – 51SY6 a ANX – 42SYY LFV. (Foto: I. Heisler)

Rychlé přesné měření

Následovala prezentace Ing. Petra Zahálky, výkonného ředitele společnosti Mitutoyo Česko. Tato firma se sídlem v Teplicích u nás už přes 20 let zastupuje japonského výrobce přesné měřicí techniky Mitutoyo. Ing. Zahálka v krátkosti představil společnost, jež má v celém světě 5 000 zaměstnanců a jejíž hlavní výroba je soustředěna pouze v Japonsku, a její výrobní program. Ten zahrnuje široké spektrum přesné měřicí techniky od malých komunálních měřidel až po třísouřadnicové měřicí stroje. Firma rovněž nabízí automatizované měřicí buňky a stanoviště kontroly kvality a komplexní řešení, včetně sběru dat a jejich vyhodnocování. Účastníci akce byli pak pozváni k plánovaným odpoledním živým ukázkám rychlého měření rotačních dílů přístrojem Roundtest, měření dílů pomocí malého souřadnicového stroje Mach Ko-ga-me a měření drsnosti a kvality povrchu drsnoměrem Surftest SJ-500.

Reklama
Reklama
Reklama

Švýcarské podavače tyčí a vynašeče třísek

Pan Milan Hnídek ze společnosti technology-support poté stručně představil nabídku švýcarského výrobce hardwarového příslušenství obráběcích strojů, firmy LNS. Její portfolio zahrnuje podavače tyčí, dopravníky třísek, zařízení na odsávání a filtraci vzduchu a nově rovněž systémy pro vysokotlaké chlazení a filtraci kapalin od amerického výrobce ChipBlaster. Několik zařízení od firmy LNS (podavače tyčí, dopravníky třísek a také filtrační systémy) si účastníci akce mohli prohlédnout přímo v hale.

Řezné nástroje z Izraele

Slova se dále ujal Ing. Josef Klíma, oblastní manažer ve společnosti Iscar ČR, aby přednesl prezentaci věnovanou nástrojům. Nejprve představil izraelskou firmu Iscar, jež je jedním z předních světových výrobců řezných nástrojů a upínacích systémů, a také její českou pobočku s 50 zaměstnanci. Předmětem přednášky pana Klímy bylo několik skupin produktů určených na různé operace soustružení. V první řadě to byly zapichovací systémy, mezi nimiž byly zmíněny nástroje malých rozměrů SwissGrip, navržené speciálně pro efektivní upichování a zapichování na strojích švýcarského typu. Šířka těchto nástrojů je zmenšena až na 0,6 mm. Z nástrojů určených na soustružení pan Klíma vybral soustružnické destičky Logi4Turn (se čtyřmi pozitivními břity na negativní destičce), antivibrační tyče WhisperLine (se širokou škálou vyměnitelných hlavic pro soustružení, zapichování a řezání závitů) a novou koncepci rychlovýměnných kazet NeoSwiss pro soustruhy švýcarského typu. Představil také vrtáky ChamIQDrill s výměnnou korunkou pro vrtání s vysokým posuvem a z menších frézovacích nástrojů vybral například ekonomické pozitivní destičky Helical se třemi řeznými hranami (určené pro 90° frézovací operace) a stopkové frézy NanMill (nejmenší vícebřitý nástroj s výměnnými břitovými destičkami).

Nástroji od firmy Iscar byly osazeny všechny stroje, které v rámci této akce předváděly ukázky obrábění.

Program zahrnoval i ukázku práce měřicích přístrojů značky Mitutoyo. (Foto: I. Heisler)

Stroj na leasing

Po přestávce na kávu se ke slovu dostaly finanční služby. Zástupci společnosti ČSOB Leasing, pan Michal Petráš a paní Pavlína Šiknerová, přednesli nabídku poradenských služeb a úvěrových produktů využitelných na nákup strojů a zařízení. Věnovali se také principům udržitelného rozvoje, které už se začínají uplatňovat i ve finančnictví. Banky při poskytování úvěrů zohledňují to, jak firmy naplňují kritéria ochrany životního prostředí, a „zelenější“ firmy jsou zvýhodňovány i při poskytování různých dotací. Představili rovněž aktuální obchodní akci připravenou ve spolupráci s firmou CNC invest. V rámci této akce je nyní možné pořídit skladové stroje Citizen Cincom a Miyano za lepších podmínek, a to se sníženými úrokovými sazbami a s výhodným pojištěním.

Reklama

Řezné a brusné oleje

Doktorka Stanislava Krýslová v rámci další krátké prezentace stručně představila švýcarskou rodinnou firmu Blaser Swisslube a její produkty, jimiž jsou „tekuté nástroje“ – kapaliny pro obrábění kovů. Tématem byly řezné a brusné oleje, jejich typy a faktory, které rozhodují při volbě správného oleje pro konkrétní použití. Hlavními faktory jsou typ operace, řezná rychlost a druh obráběného materiálu. Oleje se dělí na minerální a rostlinné, a jednotlivé typy řezných olejů se liší především viskozitou. Paní Krýslová dále uvedla několik příkladů, jaké oleje vybrat pro použití v různých podmínkách.

„Tekuté nástroje“ švýcarské provenience prezentovali zástupci společnosti Blaser Swisslube, doktorka Stanislava Krýslová a ředitel české pobočky firmy Pavel Večerka. (Foto: I. Heisler)

Podavače tyčí z Itálie

Následovalo představení podavačů tyčí od italské firmy IEMCA. Ujal se jej pan Tomáš Kaleta z firmy Podajex, jež je výhradním obchodním zástupcem italské firmy IEMCA pro Českou republiku a sedm dalších států východní a jihovýchodní Evropy. Výrobce nabízí automatické podavače tyčí různých průměrů (od 0,3 mm do 102 mm) a délek (od 90 mm do 6,3 m). Lze je připojit ke všem typům CNC soustruhů (včetně vícevřetenových), soustružnických center a automatů. V prezentaci byly představeny například univerzální modely z nové řady Maestro a několik nových patentů, díky nimž tyto modely dokážou lépe manipulovat s tyčemi, tlumí vibrace a usnadňují obsluze výměnu kleštin. Podavače mohou být rovněž opatřeny rozšířenými zásobníky tyčí.

Slunečné počasí přálo venkovnímu posezení u společného oběda. (Zdroj: CNC invest)

Aktuální dotační programy

Závěr bloku přednášek patřil opět financování. Specialista na evropské dotace, poradce Ing. Vladimír Bukáček, posluchačům přiblížil strukturu evropských dotací pro aktuální období. Porovnal také priority nynějšího programu OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) a programu OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) z předchozího období let 2014–2021. Dnes se klade větší důraz na digitalizaci a na ekologii, omezuje se podpora pro velké podniky a objem dotací se oproti minulému období snižuje. Pan Bukáček popsal několik aktuálních programů a jejich možnosti, a upozornil na některá úskalí žádostí.

Na zpestření příjemného odpoledne organizátoři připravili nejen živou hudbu, ale také soutěž v závodech na simulátoru Formule 1. (Foto: I. Heisler)

Grilování, Formule 1 a ukázky obrábění

Po společném obědě, který díky slunečnému počasí mohl proběhnout venku u grilu a za doprovodu příjemné živé hudby, následoval odpolední volný program. Během odpoledne účastníci akce se zájmem sledovali ukázky obráběcích operací a od přítomných odborníků čerpali informace o strojích i o použitých nástrojích. K dispozici byl jak tým techniků z pořádající firmy CNC invest, tak zástupci společnosti Iscar ČR, která dodala řezné nástroje. Venku pak všichni mohli navazovat kontakty, diskutovat a také se pobavit jízdou v simulátoru závodního vozu Formule 1.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Kvalita, přesnost a spolehlivost Made in Japan

V této reportáži se vrátíme doprostřed adventního času, kdy společnost CNC invest ve svém sídle v pražských Malešicích uspořádala celodenní seminář nazvaný Technologický den Yasda. Tématem dne byly progresivní metody pětiosého obrábění kalených nástrojových ocelí. Akce byla zaměřena na představení obráběcích technologií tradičního japonského výrobce přesných obráběcích center, zúčastnily se jí však i další partnerské firmy.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Symposium brousicích strojů a technologií

Již čtvrté symposium v historii skupiny United Grinding (UG), která sdružuje osm výrobců přesných brousicích strojů, se uskutečnilo začátkem května ve švýcarském Thunu. Akce se konala na 4 000 m2 plochy výstaviště Thun-Expo a hostila 1 500 návštěvníků z celého světa po tři dny. Šestnáct vystavených strojů bylo detailně zájemcům představeno specialisty z UG ve čtyřech světových jazycích a akci doprovázel bohatý program. Tento článek si klade za cíl nastínit atmosféru symposia a představit některé z prezentovaných novinek.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Slinutý karbid z českých rukou

Když v létě roku 2011 Ing. Pavel Straka založil v Hulíně s podporou několika blízkých lidí dnes velmi úspěšnou, inovativní firmu Pilana Karbid, netušil, co jej v nejbližších letech čeká. Například 15hodinové pracovní dny, boj s lidskou neférovostí či s nedostatkem financí. Všechny překážky však překonal a dnes je jednatelem rodinné firmy s 45 zaměstnanci, která se může pochlubit lecčíms, co jiné firmy nemají nebo nedokážou...

Den plný inovací

Nabídka uspořádat seminář o posledních novinkách v oblasti řídicí a pohonové techniky firmy Siemens právě v TOS Čelákovice nebyla náhodou. Úroveň znalostí či ochota hledat nestandardní řešení se staly předpokladem pro dobrou spolupráci mezi oběma firmami. Seminář Innovation Day, který se konal letošního 16. října byl jejím logickým pokračováním.

Stroje a technologie pro závod s časem

VSC 600 M+C. Tak se jmenuje sofistikovaný vertikální soustruh, který vznikl ve výrobních halách brněnské rodinné firmy TDZ Turn. Letos na jaře jsme byli pozváni přímo do centra dění této firmy, abychom stroj mohli vidět na vlastní oči.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit